Aicina pieteikt referātus Šmēlinga konferencei

Rīgas pilsētas arhitekta birojs aicina iesūtīt referātu pieteikumus 2017. gada Šmēlinga konferencei, kuras tēma šoreiz skan: Kā veidot veiksmīgu pilsētu: arhitektūra un pilsētplānošana zināšanu ekonomikā. Konferencē, kas ierasti norisināsies rudenī, iecerēts fokusēties gan uz Baltijas jūras reģiona kontekstu, gan specifiski pievērsties Pārdaugavas attīstībai. Pieteikumu termiņš — 24. aprīlis.

2017. gada Reinholda Šmēlinga konferences uzmanības centrā ir temats «Kā veidot arhitektūru un pilsētvidi veiksmīgai zināšanu ekonomikas attīstībai». Konferences gaitā jautāsim, kādi arhitektoniskie, telpiskie un pārvaldības aspekti sekmē Baltijas jūras reģiona pilsētu (Stokholmas, Helsinku, Tallinas, Kauņas u.c.) konkurētspēju, uzlabo pilsētvidi iedzīvotājiem un kādas jaunas pieejas būtu identificējamas un integrējamas esošajā plānošanas un pārvaldības praksē.

Paralēli reģiona kontekstam konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta arhitektoniskajai videi Pārdaugavā jeb t.s. Daugavas kreisajam krastam. Līdztekus unikālai publiskās ārtelpas un pilsētvides tipoloģijai, līdzīgi kā citās Baltijas jūras reģiona un Eiropas pilsētās, Pārdaugavā pēdējos gados norisinājusies koncentrēta starptautiski nozīmīga zināšanu infrastruktūras izveide — lielākie nacionālie akadēmiskie centri un pilsētiņas (RTU, LU, RSU, RISEBA, Turība), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), dinamiska uzņēmējdarbības vide (Swedbank, Mūkusalas biznesa centrs), kā arī starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūra (Rail Baltic, lidosta Rīga). Šeit arī attīstības potenciāls — ūdensmalas, kultūrvēsture un zaļā struktūra, neizmantotas teritorijas un īpašumi, nepietiekamība sabiedriskā transporta, gājēju un velokustības jomā. Ņemot vērā zināšanu un inovāciju lomu pilsētas ekonomikā, uzsvars šādās teritorijās mainās no zināšanu radīšanas uz inovatīvas ekosistēmas radīšanu – aktīvu sadarbību ar uzņēmējiem un sabiedrību, humāniem mobilitātes risinājumiem, kā arī pievilcīgas dzīves vides radīšanu.

Lai sekmētu tālredzīgu šī potenciāla izmantošanu un plānotu ilgtspējīgu pilsētvidi, konference vēlas mudināt izvērtēt līdzšinējās vēsturiskās un tematiskās Pārdaugavas vīzijas, kā arī sekmēt daudzpusīgu publisku diskusiju redzējumu tapšanu. Šim nolūkam konference pulcēs un aptvers ne vien arhitektus, plānotājus un publiskā sektora pārstāvjus, bet arī dažādas BJR zināšanu teritoriju attīstībā iesaistītās puses un kompetences jomas, kuru līdzdalība un loma pārmaiņu virzībā ir noteicoša.

Šogad konference tiks veidota sadarbībā ar projektu Live Baltic Campus, kuru īsteno Latvijas Universitāte un Rīgas plānošanas reģions. Šī projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona pilsētu konkurētspēju, sekmēt pilsētas dzīves vides uzlabošanu un inovatīvas pieejas ieviešanu pilsētplānošanā, izmantojot dizaina domāšanas metodes.

 

Šmēlinga konferencei aicinām iesniegt referātus, tēzes un labos piemērus par šādiem tematiem:

 • Pilsētbūvniecisko attīstības projektu īstenošanas analīze.
 • Mūsdienu Rīgas un citu pilsētu pilsētbūvniecisko projektu attīstības vēsture.
 • Vietējās kopienas loma, iespējas un tiesības ietekmēt pilsētbūvnieciskus attīstības projektus.
 • Pilsētvides dzīvojamības (liveability) pētniecība un pētījumu rezultātu izmantošana plānošanā un projektēšanā.
 • Zināšanu ekonomika pilsētvidē:
  • mūsdienu tendences un labā prakse mūsdienu zināšanu ekonomikas arhitektūrā;
  • zināšanu ekonomika un zināšanu teritorijas kā pilsētas attīstības dzinējspēks;
  • pilsētbūvnieciskā un arhitektoniskā tipoloģija: no modernisma līdz tīklveida struktūrām.
 • Zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra:
  • akadēmiskās pilsētas un to integrācija pilsētvidē: Baltijas konteksts;
  • sinerģija un optimizācija: zināšanu ekonomikas centri un tīkli;
  • zināšanu vietas: uzņēmējdarbības centri un jaunu nodarbinātības formu arhitektūra un plānošana.
 • No zināšanu telpas uz zināšanu vietu:
  • dzīvojamība, dabas resursu reurbanizācija un publiskā ārtelpa;
  • pārvietošanās: sliežu transports un integrēta mobilitāte tuvējā Pārdaugavā
 • Pārvaldība:
  • pilsētas ekonomikas vektori: jauni pārvaldības un sadarbības modeļi (new forms of governance and stakeholder management);
  • apkaime, iedzīvotāju loma un lietotāju iesaiste: lietotāju radīts pilsētvides dizains un koprades modeļi.

 

Referāta nosaukumu un kopsavilkumu (līdz 2 lpp.) iesniegt, sūtot uz rpab@riga.lv. Termiņš —  2017. gada 24. aprīlis.

Konferences organizatori patur tiesības atlasīt atbilstošākos tēmu un kopsavilkumu autorus, kā arī referātu skaitu prezentācijai konferencē, to priekšlasījuma laiku, ilgumu un veidu.

Vairāk informācijas un jautājumi — projekta vadītājam:
Aleksandrs Feltins
aleksandrs.feltins@riga.lv
T 67848034

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx