Aicina pieteikties Šmēlinga konferencei

Rīgas pilsētas arhitekta birojs aicina līdz 30. jūnijam pieteikt
referātus un iesūtīt kopsavilkumus Reinholda Šmēlinga konferencei, kuras tēma
šogad ir  Kā labi sajusties Rīgā: Stratēģija. Adaptācija. Dzīvošana pilsētā.
Konference notiks 27. oktobrī.  

Konferences mērķis ir stiprināt stratēģisko plānošanu kā
sabiedrības atbalstīto, zinātniski un ekonomiski pamatotu, taktiski ieviešamu
pilsētas attīstības vīziju. Kā svarīgākais konferences jautājums ir saprast,
kas ir stratēģiskās plānošanas objekts un kādi ir šī objekta vēlama veiktspēja
attiecībā pret sabiedrību un indivīdu.

Ir apstiprināta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2030. Šajā stratēģijā izskanēja vairākas vadlīnijas un atslēgas vārdi, kuri jau
tagad izskan publiski un iespaido pilsētas pētniekus un aktīvistus. Svarīgi ir
tas, kā tieši stratēģija ir veids, kā pētnieki un aktīvisti var ietekmēt
pilsētas attīstību ilgtermiņā. Ar stratēģiju var iepazīties:
http://www.rdpad.lv/strategija/

Rīgas pilsētas fizikālais stāvoklis un sociāla spēja to
izmainīt rosina domāt reģenerācijas virzienā. Termins Reģenerācija Šmēlinga konferencē parādījās 2015. gadā, kad tika
aktualizēts Vecrīgas reģenerācijas projekts. Jāņem vērā konteksts, kurš toreiz,
septiņdesmito gadu nogalē motivēja pievērsties reģenerācijai — vēlme atgriezt
dzīvību Vecrīgā, grausti un postoša satiksme caur Vecrīgu. Par reģenerācijas
projektu tapa dokumentālā filma.
2015./2016. gados RPA Rīgas pilsētas
arhitekta birojs
ar Eiropas Ekonomiskās zonas atbalstu veicis pētījumu par
klimata pārmaiņām adaptācijas stratēģijas sociāli ekonomiskiem ieguvumiem.
Klimata pārmaiņas, to mazināšana un adaptācija jauniem apstākļiem ir jauns
konteksts, kuru potenciālu ir jāsaprot un jāiekļauj stratēģijā jau šodien. Par
projektu vairāk lasiet šeit.

Mājoklis kā tēma skarta gan 2014., gan 2013. gadā. 2014.
gada konferences galvenais secinājums bija tas, ka ņemot vēra Rīgas lielo
dzīvokļu namu īpatsvaru un apstākļus, kurus nosaka šis apdzīvotības tips,
netiek nodrošināta pašnoteikšanas un identifikācijas iespējas. Ar 2014. gada
konferences materiāliem var iepazīties šeit.

 Pirmajā konferencē,
kura notika 2014. gadā, tika veltīta pēckara mikrorajona problemātikai. Toreiz,
tika akcentēta īpašumtiesību un lietojuma sadrumstalotība. Ar mikrorajonu
problemātiku saistītie pētījumi šeit. Ņemot vērā laikmetīgu dzīvesveidu, nodarbinātību, kā arī
augstāk minētos izaicinājumus, par svarīgu kļūst dzīvošana pilsēta kā svarīgs
dzīves kvalitātes faktors.

Nesen Nīderlandes ES prezidentūras ietvaros pieņemtajā Urban Agenda uzsver nabadzības, segregācijas un
pielāgošanās klimata pārmaiņām izaicinājumus, un nosaka virzienu uz gudro, zaļo
un iekļaujošo pilsētu ka stratēģisku mērķi.

Līdz ar to, prezentēšanai konferencē aicinām iesniegt
referātus par šādiem problēmjautājumiem:

 • Kādā veidā veidojas sabiedrības un tās pārstāvju
  — gan Valsts iestāžu, gan nevalstisko organizāciju un indivīdu — priekšstats
  par vēlamo pilsētas attīstību mūsdienās?
 • Kādā veidā empīriskā zinātne un pētnieciskā
  projektēšana var sekmēt stratēģijas izstrādes gaitu?
 • Reģenerācijas un adaptācijas jēdzienu
  skaidrošana un interpretācija mūsdienu Rīgas kontekstā;
 • Kādā veida ar klimata pārmaiņām saistītie draudi
  ietekmē pilsētas stratēģisku plānošanu?
 • Vai pielāgošanos pasākumu ieviešana un ar to
  saistīta sabiedrības kapacitātes celšana vienā jomā, piemēram, klimata
  pārmaiņām, var dot pozitīvu ietekmi arī citās jomās?
 • Runājot par dzīvošanu pilsēta, ietverot visas ar
  to saistītas aktivitātes, kādā veidā ir iespējams ņemt vērā vajadzību un
  interešu daudzveidību? Ko mums var dot līdztiesības principa ievērošana?

Referāta nosaukuma un kopsavilkuma (līdz 2 lpp.)
iesniegšanas termiņš ir 30. jūnijs. Iesūtīt aicina elektroniski uz adresi
rpab@riga.lv.

Konferences organizatori patur tiesības atlasīt
atbilstošākos tēmu un kopsavilkumu autorus, kā arī noteikt prezentējamo
referātu skaitu, to priekšlasījuma laiku, ilgumu un veidu.

Jautājumi adresējami projekta vadītājam Aleksandram Feļtinam
epasts: aleksandrs.feltins@riga.lv.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx