Laiks rit ātri, un esam jau pieraduši pie e—pasta, elektroniskajām avīzēm, grāmatām utt. Kādas pārmaiņas cilvēku komunikatīvajā dzīvē ievieš mūsdienu informācijas tehnoloģijas? Kā šīs tehnoloģijas iespaido cilvēku uztveri un kā uztvertais maina viņu dzīves stilu? Un kā šādas pārmaiņas ietekmē to,...