Elektroniskā publicēšana, kas nodrošina ļoti ātru informācijas apmaiņu un nojauc atšķirības starp autoru un lasītāju, Latvijas gadījumā interneta diskusijās nozīmē arī daļēju atšķirības noņemšanu starp varas pārstāvi un sabiedrību.Laiks rit ātri, un esam jau pieraduši pie e—pasta, elektroniskajām avīzēm, grāmatām...