a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Pagaidu arhitektūra ar paliekošu efektu

<< Bildes

Pagaidu arhitektūra ar paliekošu efektu

Arhitektūras vasaras skola nav tikai vingrinājums studentiem brīvlaikā, tā ir iespēja radīt taustāmas pārmaiņas pilsētvidē. RTU starptautiskā vasaras skola Event City šogad Cēsīs rīkoja plašu publisku lekciju ciklu, pievienoja arhitektūras šķautni Cēsu mākslas festivālam un būvēja telpiskas instalācijas vecpilsētā.

Event City vasaras skolas pamatuzdevums bija pētīt vides, notikumu un sabiedrības savstarpējo mijiedarbību: kā pasākumu un rituālu vajadzībām tiek iekārtotas īpašas vietas un telpas un kā arhitektūra spēj rosināt jaunus sociālus kontaktus un tradīcijas. Notikumu tēma vasaras skolas norises laikā neizbēgami saauga ar sarūkošas pilsētas problemātiku, kas kopš stigmatizējošā BBC ziņu sižeta kļuvusi par satraukuma iemeslu Cēsu iedzīvotājiem, pilsētas vadībai un vietējiem medijiem. Lai arī vasaras skolas ietvaros nav iespējams veikt apvērsumu iedzīvotāju migrācijas dinamikā, starp notikumiem un sarukšanu tomēr pastāv cieša saistība, kas tika likta lietā visu piecu darbnīcu uzdevumos un projektos.

Iedzīvotājiem aizplūstot, veidojas ne vien pārpalikumi pilsētvidē un infrastruktūrā, bet arī vājinās saiknes vietējās kopienas iekšienē. Šādos apstākļos pieaug notikumu, pasākumu un rituālu kā sociālas saistvielas loma — tie mudina cilvēkus satikties, veidot jaunas attiecības un pieņemt lēmumus — palikt vai doties prom.

Mēģinot uzmeklēt zudušas un radīt mūsdienīgas kolektīvas vērtības, vasaras skolas dalībnieki strādāja ciešā sasaistē ar Cēsu iedzīvotājiem un pašvaldību. Telpisku instalāciju būvniecība studentiem deva iespēju pārbaudīt zīmētas līnijas izmēru un svaru mērogā viens pret vienu un gūt pieredzi arhitektūras ideju materializēšanā.

Vasaras skolas darbnīcu vadītāji bija dažādu Eiropas skolu absolventi, kas sevi sekmīgi apliecinājuši akadēmiskajā un praktiskajā darbībā Latvijā un pasaulē. Divas no darbnīcām meklēja jaunus izmantošanas veidus vairākiem pilsētas laukumiem un Cēsu profesionālās vidusskolas ēkai, kas jau pēc diviem gadiem kļūs tukša, bet trīs pievērsās telpisku instalāciju būvniecībai vecpilsētā, bijušajā Pionieru laukumā.

Kādēļ būvēt konstrukcijas, kas jau pēc mēneša tiks nojauktas? Kādēļ projektēt pasākumus, nevis ēkas? Arhitektiem piemīt spēja saskatīt potenciālus, kas citiem paslīd garām, un pārvērst tos jaunā telpiskā pieredzē, kas maina vietu uztveri un izmantošanu. Kad pagaidu arhitektūra zūd, aiz tās paliek atmiņas par notikumu, idejas pilsētai un saiknes starp cilvēkiem.

Screening Utopia

Darbnīcas dalībnieki veica Cēsu sociāli aktīvo grupu izpēti, lai saprastu un uzskatāmi ilustrētu to darbības, iespējas un ierobežojumus. Par procesu ar vislielāko vienojošo potenciālu tika atzīta apmaiņa — lietu, ideju un zināšanu barteris. Studenti izveidoja savu redzējumu Atvērtajai mājai Cēsu profesionālās vidusskolas ēkā, kur vietējās organizācijas un aktīvisti varētu kopīgi uzkrāt un lietot savām darbībām nozīmīgākos resursus — cilvēkus, telpas, finanses un informāciju. Tika sarīkota arī vienas dienas akcija Mainītava, Cēsu iedzīvotājiem aktīvi mainoties apģērbiem, mājsaimniecības priekšmetiem un viedokļiem par pilsētas nākotni.
Vadītājs: Māris Prombergs

Afterparty

Afterparty studentu grupa divu nedēļu garumā veidoja plakātu un pasākumu sēriju, lai iesaistītu Cēsu iedzīvotājus sarunā par pilsētas problēmām un potenciāliem. Aplūkojot Cēsis kā plūsmu un mezglu sistēmu un izsekojot tās saiknēm ar citām reģiona pilsētām un dabas teritorijām, tika atklāti nozīmīgi krustpunkti apbūves struktūrā: stacijas laukums, Vienības laukums, vecais tirgus laukums un Rožu laukums. Šajās četrās vietās visefektīgāk varētu manifestēties plašāka mēroga loģika un savienojumi, stiprinot ražošanas un tirdzniecības lomu pilsētā. Afterparty izveidotie priekšlikumi tika prezentēti izstādes formātā, kas reizē kļuva par jaunas funkcijas izmēģināšanu Cēsu profesionālās vidusskolas sporta zālē.

Vadītāji: Dagnija Smilga, Kārlis Bērziņš, Markus Vogl

Down the Rabbit Hole

Darbnīcas naratīvs izauga no vietējās leģendas par vīru, kas ik vasaru vedis savu trusi baroties Pionieru laukuma zālienā, lai rudenī to notiesātu vakariņās. Stāsts saplūda ar iedzīvotāju skaita sarukšanas realitāti un pārtapa spekulatīvās nākotnes vīzijās — ja nu pustukšo pilsētu pārņemtu strauji vairojošos trušu kolonija? Lai nodrošinātu cilvēku uzvaru pār garaušiem un izveidotu vietu kopienu vienojošam rudens mielastam, tika uzbūvēta vides instalācija Trušu dzīres. Tā reizē ir gan trušu lamatas, gan augsts galds, kurā celt turpat ugunī pagatavotus cepešus.
Vadītāji: Nina Shen-Poblete un Grga Basic

Eventology

Eventology grupas latviešu mūsdienu tradīciju novērojumi un vēsturisku rituālu izpēte ļāva no jauna atklāt Labrenča jeb Uguns dienu, kas sakņojas gan pagānu, gan kristietības tradīcijās. Tā atzīmējama 10. augustā, veicot dažādas rituālas darbības, lai pasargātu ēkas no ugunsnelaimēm. Vasaras pēdējā pērkona saukšanai, gaidīšanai un svinēšanai tika izveidots transformējams paviljons Pērkona darītava. Pērkona mašīnas iedarbināšanā iesaistījās desmitiem cēsinieku, dziedāja vietējā folkloras kopa un riepas svilināja Cēsu motoklubs. «Pērkona darītava» ir kontekstuāla un provokatīva interpretācija par mūsdienu Cēsu kultūru.
Vadītāji: arhitekti Niklāvs Paegle, Thomas Randall-Page, Theodore Molloy

Healing Spaces

Studentu uzdevums bija izveidot ainavas objektu, kas izmantotu visu bijušā Pionieru laukuma platību, radot jaunas telpas, savienojumus un aktivitātes. Instalācija Demogrāfijas cilpa ir telpisks Cēsu iedzīvotāju skaita svārstību atspoguļojums, kas vēstī — lai arī šībrīža iedzīvotāju skaita sarukšana sūta brīdinošus signālus par nākotni, vēsture apliecina, ka Cēsis spējušas atgūties arī pēc smagākiem triecieniem. Laika līnija no 13. gadsimta, kad pilsēta tika dibināta, līdz mūsdienām ir savienota cilpā bez sākuma vai beigām, jo šodiena ir tikai mirklis bezgalīgā vēstures plūdumā. Demogrāfijas cilpa ir optimistiska trīsdimensionāla statistika, atvērta spēlēm un interpretācijām — tā var kalpot par pieminekli, skriešanas celiņu vai rotaļu laukumu Cēsu jaunākajai paaudzei.
Vadītāji: Evelīna Ozola, Toms Kokins

 

Atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās vasaras skolas 10 gadu jubileju, tiek pārskatīta līdzšinējā taktika ik gadu par tās norises vietu izvēlēties citu Latvijas pilsētu. Lai stiprinātu pētnieciskā darba pēctecību un sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu mākslas festivālu, iecerēts arī nākamgad Rīgas Tehniskās universitātes vasaras skolu rīkot Cēsīs. Arvien pieaugošā interese no ārvalstu studentiem stiprina pārliecību, ka šāda arhitektūras izglītības forma ir dzīvotspējīga un vajadzīga. Latvijas ģeogrāfiskais novietojums un daudzslāņainais kultūras mantojums savienojumā ar vietējo institūciju atsaucību un resursu pieejamību ir auglīga vide starptautiski konkurētspējīgām studijām un īstu pārmaiņu ierosināšanai.

Screening Utopia Screening Utopia Screening Utopia Screening Utopia Afterparty Afterparty Afterparty Afterparty Down the Rabbit Hole Down the Rabbit Hole Down the Rabbit Hole Down the Rabbit Hole Eventology Eventology Eventology Eventology Healing Spaces Healing Spaces Healing Spaces Healing Spaces

Raksts publicēts: 30/08/2012

Piektdien, 31. augustā plkst. 11.00 Event City rīko publisku vasaras skolas rezultātu un izstādes prezentāciju Cēsu profesionālajā vidusskolā L.Skolas ielā 6 (ieeja caur pagalmu Baznīcas laukuma pusē). Darba valoda — latviešu.

Event City  vides instalācijas Cēsīs apskatāmas vēl līdz 1. septembrim.

Organizatori: Rīgas Tehniskā universitāte un Laikmetīgās arhitektūras informācijas centrs sadarbībā ar Cēsu mākslas festivālu.

Atbalstītāji: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Cēsu novada pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds, Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests, Gētes institūts Rīgā, Estonia – Latvia Programme projekts Local Artists for Regional Development, Vidzemes plānošanas reģions, Dores Fabrika, ZAAO, Wolf System, JR Elements.

Teksts: Evelīna Ozola
Foto: Kaspars Kursišs, Mihkel Reha, Anna Benichou


saņemts 1 komentārs

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.