Arhitektūras izglītība Helsinkos

«Studenti visu uzmanību velta mācībām, jo saņem valsts pabalstu. Tas veicina studiju augsto līmeni. Otrs — visi mācību spēki ir praktizējoši arhitekti no vadošajiem birojiem Somijā. Profesori ir atvērti jaunām idejām un veicina studentu iztēli. Diskutē kā līdzīgs ar līdzīgu. Darbs ris ļoti brīvā atmosfērā — izsmeļoša kritika un projekta pozitīvo aspektu uzskaitījums,» Edgars Raciņš stāsta par studijām Helsinku Tehniskajā universitātē.

Helsinku Tehniskā universitāte (HTU) ir lielākā, vecākā un arī prestižākā Tehniskā universitāte Somijā. Sākotnēji tā atradās Helsinkos, bet 70.gadu sākumā pilnībā pārcēlās uz Alvara Ālto projektēto universitātes ēku Otaniemi. Otaniemi ir Espo pilsētas apgabals pie pašas Helsinku robežas. Otaniemi atrodas ne tikai universitātes ēka, arī visa studentu pilsētiņa. Viss studentiem nepieciešamais — sākot ar dzīvojamajām vienībām un sporta aktivitātēm, beidzot ar neatņemamo somu dzīves sastāvdaļu — saunām.

Studijas HTU uzsāku kā vies—students arhitektūras departamenta starptautiskajā arhitektūras programmā. Iestāšanās šajā programmā notiek pēc portfolio atlases principa, balstoties uz iepriekšējās izglītības pamata. Vies—studijas arī ir organizētas apmācības apmaiņas studiju programmas ietvarā, taču ar vienu būtisku atšķirību — izglītība ir par maksu. Viena gada studijas šajā programmā maksā 5200 eiro. Iespēju segt šo studiju maksu man deva Izglītības un Zinātnes Ministrijas Studiju Fonda pozitīvais lēmums par studiju kredīta piešķiršanu.

Mācības arhitektūras departamenta vies—studenta un apmaiņas studenta programmā nosaka izvēles brīvības un patstāvīgas plānošanas princips. Semestra sākumā profesori sniedz īsas prezentācijas par savu studiju vai lekciju kursu un atbild uz studentu jautājumiem. Pēc tām studentiem dotas pāris dienas, lai apdomātos un izdarītu savu izvēli. Reģistrēšanās uz izvēlētajām lekcijām notiek internetā — īpaši šim nolūkam izstrādātā programmā. Neizpaliek arī vecā — «pieraksties uz lapiņas» — sistēma, kuru universitātē vēl nav izdevies izskaust. Lekciju un studiju skaits, un izvēle ir brīvas. Katrs pats plāno, cik daudz vēlas studēt un cik daudz kredītpunktus iegūt semestra beigās. Visas starptautiskajiem studentiem piedāvātās lekcijas notiek angļu valodā.

Studijas arhitektūras departamentā netiek kā īpaši stimulētas vai uzraudzītas. Katrs apmeklē savas lekcijas. Svarīgi ir apmeklējuma regularitāte un noslēguma darbs semestra beigās. Papildus lekcijām studentiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām studijām — parasti gan vienu. Ja kādā no studijām pretendentu skaits ir pārāk liels, atlase notiek pēc iesniegtajiem portfolio. Par studiju dēvē lekciju kursu, kam paralēli izstrādā projektu. Tēmas studijas semestrim un prasības izstrādājamajam projektam variē no gada uz gadu, tās uzzina semestra sākuma prezentācijā. Katrai studijai ir sava profesoru komanda ar vienu vadošo profesoru un viņa palīgiem, kā arī viens atbildīgais students, kas risina tehniskos jautājumus. Parasti — kāds, kurš parādījis sevi kā labu studentu un izpelnījies profesora atzinību.

Darbs pie projekta lielākajā daļā studiju sākas ar vietas analīzi, ko veic grupās. Pēc izpētes rezultātu prezentācijas sākas individuālais darbs pie studijas projekta. Vienreiz nedēļā studijas ietvaros tiek piedāvātas lekcijas, kurās apskata ar projektu saistītas aktualitātes, vai arī tiek organizēta ekskursija, kura sniedz būtisku palīdzību projekta risināšanā. Vienreiz nedēļa rīko arī tā saukto tutoring, kura laikā ikviens students var parādīt savu projektu un apspriest to ar profesora palīgiem. Tutoring apmeklējums nav obligāts. Vienreiz, citām studijām — divreiz semestrī ir viduskritikas, kurās piedalās arī galvenais profesors. Viduskritikas ir obligātas visiem viņa studijas studentiem, turklāt ir atvērtas pilnīgi visiem studentiem. Viduskritiku laikā tiek prezentēti projekti un saņemtas norādes tālākai to izstrādei. Studija noslēdzas ar finālkritikām, kurās atkal piedalās galvenais profesors un viens vies—profesors. Studenti saņem izsmeļošu darba kritiku un projekta pozitīvo aspektu uzskaitījumu.

Darbs studijās ris ļoti brīvā atmosfērā, nepiespiesti arī tutoring laikā. Profesors un students diskutē kā līdzīgs ar līdzīgu.

Starptautiskajiem studentiem atvēlēta atsevišķa darba telpa, kur katram ir savs darba galds un iespēja lietot savu portatīvo datoru. Darbs pie projekta vairāk vai mazāk norisinās šīs telpas ietvaros vai arī datortelpā stāvu zemāk. Datoru nodrošinājums skolā ir teicams. Datori ir jaudīgi, programmas tiek atjaunotas katru gadu. Par to atbild atsevišķa universitātes vienība — skaitļošanas centrs (Computing center). Jebkura izmēra izdruka melnbaltā formātā ir bezmaksas. Jāmaksā par krāsainām izdrukām un kopējamās mašīnās lietošanu.

Arhitektūras departamenta bibliotēkā var iepazīties ar jaunāko periodiku un grāmatām par arhitektūru. Bibliotēka tiek regulāri papildināta ar jaunākajām grāmatām un žurnāliem. Ja ko nevar atrast departamenta bibliotēkā, to noteikti var sameklēt galvenajā bibliotēkā, kas atrodas 5 minūšu gājiena attālumā pa universitātes gaiteņiem.

Universitātei ir savas darbnīcas bijušās kabeļu rūpnīcas telpās Helsinkos. Noteiktos laikos studenti darbnīcās var brīvi izmantot visu aprīkojumu darbam ar koku, metālu, betonu vai tml. Universitātes darbnīcās notiek arī vizuālo mākslu studijas nodarbības — gleznošana, grafika u.c.

Šobrīd HTU arhitektūras departamentā studēju kā regulārais students starptautiskajā arhitektūras programmā. Šajā programmā studijas ir bezmaksas, ja neņem vēra studentu apvienības gada maksu 80 eiro apmērā, kura ir obligāta visiem studentiem un sniedz neskaitāmus atvieglojumus. Piemēram, maltīti par studenta cenu. Iestājeksāmeni šajā departamentā norisinās trīs kārtās:
1. atlase pēc iesniegtajiem mājasdarbiem
2. matemātikas eksāmens
3. galvenais eksāmens, kurš ilgst 4 dienas universitātes telpās un kura laikā studenti izstrādā 7 dizaina darbus — sākot ar zīmēšanu un līmēšanu, beidzot ar modelēšanu un veidošanu

Šobrīd jau esmu iepazinies ar regulārā studenta studiju principiem, bet par to citu reizi. Viennozīmīgi varu teikt, ka pašmāju studentiem piedāvātais studiju klāsts ir plašāks un interesantāks. Diemžēl — somu valodā.

Manuprāt, mācību apguves sistēma HTU darbojas lieliski, studenti iegūst ļoti kvalitatīvu izglītību. Studenti saņem valsts pabalstu, kas ļauj visu uzmanību veltīt mācībām un iztikt bez darba algas. Tas ir viens no faktoriem, kas veicina studiju augsto līmeni. Otrs ir mācību spēku augstais līmenis. Visi profesori un viņu palīgi ir praktizējoši arhitekti no vadošajiem arhitektūras birojiem Somijā.


Šobrīd kā lielāko mīnusu esmu izjutis savu somu valodas zināšanu nepilnības un varbūt vieslektoru zemo apmeklējuma skaitu. 


Iespējams, universitātes politikas vai arī neieinteresētības dēļ HTU nav manīts neviens no pasaules grandiem arhitektūrā. Pasen gan esot bijusi Pītera Cumtora (Peter Zumthor) lekcija.

+
Valsts politika, kas garantē stabilu un atbilstošu finansējumu, ir viens no faktoriem, kas ir ļāvis šai universitātei attīstīties, ieņemot augsto pozīciju Eiropas arhitektūras izglītības vidē. Universitātei ir liela nozīme arhitektūras attīstībā Somijā un nopietna sadarbība ar pilsētas plānošanas instancēm.

+
Universitātes mācību spēki ir Somijas vadošo arhitektu biroju vadītāji un praktizējoši arhitekti, kas seko līdzi jaunākajām arhitektūras tendencēm un «lielo meistaru» darbībai uz arhitektūras skatuves. Profesori ir atvērti jaunām idejām un veicina studentu iztēli, neļaujot aizmirst par ēkas funkcionālo risinājumu un mijiedarbību ar pilsētvidi.

+
Izglītība universitātē ir bez maksas un valsts garantētā stipendija ļauj studentiem iztikt bez pastāvīgas strādāšanas kādā no arhitektu birojiem, kas krietni saasina konkurenci un ceļ vidējo darba līmeni universitāte. Jāatzīst gan, ka lielākā daļa vecāko kursu studenti vienalga strādā arhitektu birojos, lai iegūtu praktiskās arhitektūras projektēšanas pieredzi.

+
Alvara Ālto projektētajai universitātes ēkai ir sava aura un tieši no ēkas apjoma universitāte aizguvusi sava logo simbolu! Nostāsts, ka Ālto arhitektūras departamenta projektēšanai veltījis īpašu uzmanību, ir patiess. Tikai arhitektūras departamenta studentiem ir īpaši veidots iekšpagalms, lieli logi un iekšpagalma fasādes apdarē balts granīts. (Pārējais universitātes apjomam — sarkans ķieģelis.)

+
Perfekts universitātes novietojums. Mežā, bet blakus pilsētai. Studentiem ir sava privātā «pasaulīte», vienlaikus — tieša saikne ar pilsētu. Universitātei pieguļošajā studentu pilsētiņā izvietojas plaša spektra sportiskās un citas aktivitātes, kas veicina studentu aktivitāti brīvajā laikā. 

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx