Arhitektūras izglītība Berlīnē

«Mana atziņa — vissvarīgākā ir projekta mākslinieciski idejiskā koncepcija. Daudz augstāk novērtē drosmīgu un brīvu autora domas lidojumu, kur liela nozīme idejas prezentēšanai. Taču pārliekā abstrahēšanās no reālā gan veicina, gan nepārliecina,» Ieva Pedece stāsta par studijām Berlīnes Mākslas universitātē.

Stipendiju programmas ERASMUS ietvaros 2003.gada vasaras semestrī devos studēt uz vienu no Berlīnes augstskolām — FHTW Berlin (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin), kur studēju komunikāciju dizainu. Lai gan Berlīnē ir vismaz 3—4 universitātes, kas piedāvā arhitektūras studijas, diemžēl ERASMUS programmas ietvaros neviena no tām (vismaz tai laikā) nebija RTU partneraugstskolu sarakstā. Tomēr, esot prom veselu semestri, īpaši pirms diplomdarba izstrādes perioda, pirms atgriešanās bija svarīgi nokārtot vismaz galveno priekšmetu — arhitektūras projektēšanu. Vienīgā iespēja tādā situācijā ir kļūt par neoficiālu viesstudentu kādā no Berlīnes universitātēm.

Pateicoties jau esošajiem sakariem un draugiem Berlīnē, kā vislabākais risinājums man tika rekomendēta Berlīnes Mākslas universitāte UdK Berlin (Universität der Künste Berlin) — kā visliberālākā gan studiju procesa, gan administratīvo formalitāšu ziņā, kas bija svarīgi tieši manā gadījumā. Jau sākotnēji bija skaidrs, ka sakarā ar pamata studijām FHTW, man nebūs iespēju apmeklēt vairākus UdK Dizaina fakultātes piedāvātos priekšmetus, tādēļ koncentrējos vienīgi uz projektēšanas priekšmeta izvēli.

Īsumā par projektēšanas un mācību procesa organizāciju. Semestra sākumā UdK Dizaina fakultātē arhitektūras galveno studiju (5.—9.semestris) studentiem tiek organizēta projektēšanas darba uzdevumu jeb projektu izsole (Projekt Börse) — noteiktā datumā un laikā kādā no lielajām auditorijām sapulcējas ieinteresētie studenti un pasniedzēji. Par katra projektēšanas uzdevuma saturu, problemātiku un plānoto/sagaidāmo gala rezultātu īsas prezentācijas veidā pastāsta kāds pasniedzējs/profesors vai profesoru grupa.

Toreiz prezentēti tika aptuveni 15 projektu uzdevumi. Studentu auditorijai ir iespēja uzdot jautājumus, jo skaidrībā vēlams tikt jau izsoles laikā. Projekt Börse ir vissvarīgākais un vissaspringtākais mācību procesa etaps, kas tālāk noris viena vai pat vairāku semestru garumā, tādēļ pareizajai izvēlei liela nozīme. Izvēli vēlams izdarīt tās pašas dienas laikā, jo studentu skaits grupās ierobežots. Parasti tūlīt pēc izsoles studenti rakstiski piesakās izvēlētajā projekta grupā — visi darba uzdevumi ir izlikti uz centrālās informācijas tāfeles vai pie konkrētā profesora/darba auditorijas durvīm. Pēc noteiktā projektēšanas grafika, darbs pie projekta sākas nākošajās nedēļās. Daži informatīvi papildus pasākumi — plašāka prezentācija, konsultācijas, novietnes apmeklējumi, ar uzdevumu saistītas ekskursijas u.tml. — projektēšanas uzdevuma ietvaros var sekot arī tūlīt pēc galvenās izsoles.

Tā kā manu studiju ilgums bija tikai 1 semestris, pēc projektu izsoles nācās izvēlēties tādu projektu, kas ietilpst 1 semestra ietvaros. Apsvēru vairākus variantus, līdz izvēlējos visracionālāko/piemērotāko — tādu, kas notiek reāla objekta ietvaros un izvirza konkrētu darba uzdevumu studentam. Starp citu, manis izvēlētais projekts — kāda pansionāta telpu pārplānošana, revitalizācija — bija gandrīz vienīgais «reālistiskais», ko, atgriežoties RTU tradicionālā nozīmē «saprastu» un ieskaitītu mūsu arhitektūras fakultāte.

Kopumā UdK projektēšanas uzdevumā no studentiem sagaida eksperimentālu, mākslinieciski atraisītu un inovatīvu pieeju — pilnīgi pretēji RTU pieredzei, kur students vairāk vai mazāk tiek «piesiets zemei». Ar šo mākslinieciski nepiespiesto, brīvo pieeju saskāros arī sava projekta ietvaros — neviens īpaši neiedziļinājās konstruktīvajos risinājumos. Daudz augstāk tika novērtēts drosmīgs un brīvs autora domas lidojums, kuras atspoguļošanā liela nozīme veidam, kā ideja tiek prezentēta un aizstāvēta. Mana atziņa, studējot UdK — vissvarīgākā ir projekta mākslinieciski idejiskā koncepcija, viss cits ir tam pakārtots.

Tieši mūsu projekta grupā konkrētā uzdevuma ietvaros bez arhitektūras studentiem pieaicināti tika arī studenti no tādām UdK studiju specialitātēm kā vizuālā komunikācija, tekstildizains, mediju dizains u.c. Arī projektu vadītāji bija praktizējoši pasniedzēji vajadzīgajā specialitātē. Projekta grafiks paredzēja iknedēļas konsultācijas un 1—2 starpskates pirms galīgās prezentācijas. Konsultācijas noritēja salīdzinoši brīvā atmosfērā, pasniedzēju un studentu saskarsme — kā līdzīgam ar līdzīgu. Lai gan projektā piedalījās vairāki ārvalstu viesstudenti, mācību valoda visā UdK — vācu. Tomēr pasniedzēji bija atsaucīgi un iespēju robežās kontaktējās ar studentiem arī angliski.

Darbs pie projekta beidzās pēc ~3 mēnešiem ar tradicionālo katra projekta prezentāciju, uz kuru uzaicināti tika arī pasūtītāji, iespējamie finansētāji u.c. ieinteresētās personas. Visbeidzot visas projektu idejas ar autoru līdzdalību tika apkopotas arī nelielā projektu brošūrā, tā noslēdzot darbu pie šī projekta. Gan mūsu darba grupas, gan pārējie projektu izsoles projekti UdK atvērto durvju dienās aptuveni vienu nedēļu bija apskatāmi plašākai publikai.

Visa semestra garumā UdK organizē interesantus, brīvi apmeklējamus lekciju kursus un diskusijas, ko bieži vien vada pazīstamas arhitektūras promineces, kā arī citus aktuālus un saistošus pasākumus vispusīgai arhitekta izglītībai.

+
UdK vispārīgā radošā un brīvā atmosfēra rosina topošos arhitektus uz drosmīgām, kreatīvām idejām, no kurām lielākā daļa rodas un dzīvo turpat fakultātes telpās. Radošā procesa tehnisko pusi pilnībā nodrošina fakultātes Computer Pool, labiekārtotās darbnīcas un zinošais personāls. Šīs ērtības pieejamas visiem legālajiem studentiem, kam ir ID karte un studenta numurs.

+
UdK dizaina fakultātes absolūti centrālais novietojums (Berlin Zoo rajonā), kas ērti sasniedzams jebkuram.

+
Retā no Vācijas universitātēm, kur netiek stingri ievērotas administratīvās formalitātes — vismaz viena projekta/priekšmeta ietvaros droši vari būt viesstudents, par savu darbu galarezultātā saņemot arī atzīmi/novērtējumu bez pieprasījuma uzrādīt faktiski neesošos šīs universitātes studenta dokumentus…

+/—
Dominējošā eksperimentālā pieeja, filozofiskums un brīžiem pārliekā abstrahēšanās no reālā — no vienas puses veicina studenta māksliniecisko potenciālu, no otras — nepārliecina par spēju šīs iemaņas izmantot reālajā dzīvē.


Par datorresursu pieejamību — jābūt iemaņām darbā ar Apple/Macintosh un pašām programmām, jo centrālajā datortelpā PC diemžēl nav paredzēti.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx