Arhitektūras izglītība Dizaina skolā Hārvardā

«Hārvarda kā mīts un Hārvarda kā realitāte zināmā mērā ir neatdalāmi jēdzieni. Lai arī pretrunas, kas apvītas ap šīs un citu pasaulē spēcīgāko skolu vārdiem, bieži vien ir pārspīletas, savā būtībā tās atspoguļo procesus un ikdienas realitāti, kas uztur tādas mācību iestādes kā Hārvarda mistisko nokrāsu», par studijām Hārvarda universitātes Dizaina skolā stāsta Miks Kārkliņš.

Teikt, ka Hārvarda ir labākā, būtu pārlieku skaļi. Drīzāk šīs mācību iestādes piederība Ivy līgai uzsver tās statusu — Ivy līgai pieskaitāmās skolas savā mistiskumā un izglītības kvalitātes ziņā var tikt uzskatītas par līdzvērtīgām un vienlaicīgi kā vienas no spēcīgākajām. Katrai no Ivy līgas skolām ir sava specifika gan mistiskuma, gan satura ziņā. Tieši šī iemesla dēļ, nonākot profesionālajās krustcelēs, kur aktuāls kļūst jautājums par izglītības turpināšanu maģistrantūrā vai doktorantūras programmās kādā konkrētā skolā, ir jāatceras tas, ka šī pieredze ir mērojama visas profesionālās karjeras garumā un ka piederība šai vai kādai citai universitātei pavada jebkuru absolventu vēl ilgus gadus.

Pieņemt lēmumu par pieteikšanos studijām Hārvarda universitātes Dizaina skolā (turpmāk GSD) nozīmē but pārliecinātam par to, ka tieši šī skola spēs dot to izglītību un iemaņas, kas konkrēto mērķu īstenošanai, citur nav pieejamas. Tieši personīgā pārliecība ir svarīga maģistrantūras vai doktorantūras studiju uzsākšanas priekšvakarā. Mācību intensitāte, prasīgums pret studentu darbu, savstarpējā studentu konkurence, personīgās dzīves un ienākumu uzupurēšana, kā arī brīžiem šķietami kosmiskā mācību maksa (aptuveni 25000 ASV dolāru gādā), ir GSD realitāte, kas pavada jebkuru šīs skolas studentu ik dienu. Izturību šīs reālitātes ietvaros dod mērķtiecība un konkrēta profesionālās vai akadēmiskās karjeras vīzija. Izturēt konkursu šajā skolā, nozīmē sacensties ar spēcīgākajiem no visas pasaules. Tajā pašā laikā, triumfa izjūtas, ko rada personīgais telefona zvans no dizaina skolas pasniedzēja ar apsveikumu par uzņemšanu, nav ilgstošas. Brīdī, kad tiek pārkāpts universitātes slieksnis, iestājas tāds kā atskurbums un sākas smags darbs divu vai pat trīs ar pusi gadu garumā.

GSD ir viena no piecām skolām, kas pieder pie bezpeļņas organizācijas ar pasaulē pazīstamo vārdu Harvard un piedāvā pēcbakalaura studijas. GSD, savukārt, sastāv no Arhitektūras, Pilsētvides dizaina un plānošanas, Ainavu arhitektūras, Dizaina maģistra, Dizaina doktora un Filozofijas doktora (PhD) departamentiem. Gribu uzsvērt to, ka GSD nepiedāvā bakalaura studijas, bet piedāvā izglītību tikai sākot ar maģistrantūru. Uzsvars GSD tiek likts tieši uz augstākās pakāpes izglītību, šādā veidā nodrošinot izglītības kvalitāti un nevis kvantitāti. Ļoti nozīmīga ir tieši kategorizācija gan universitātes mērogā, gan arī GSD mērogā. GSD ir neatkarīga skola ar savu budžetu, akadēmisko vīziju, kā arī darba grafiku. Tajā pašā laikā, GSD studentiem ir pieejami resursi visā Hārvarda aglomerāta mēroga, kā arī asociēto universitāšu ietvaros. Hārvarda aglomerāta studenti var pietiekties uz konkrētām nodarbībām Harvard Business School, J.F.Kennedy School of Government un pat MIT (Massachusetts Institute of Technology). Šādā veidā tiek kultivēta ideju apmaiņa starp studentiem un pasniedzējiem dažādās universitātes skolās un attiecīgajās akadēmiskajās disciplīnās, kā arī ārpus tām, kultivējot daudz plašāku skatu uz studenta izvēlēto mācību programmu un vienlaicīgi piedāvājot izcili plašu resursu spektru. Līdzīga struktūra darbojas arī pašā GSD. Studenti tiek mudināti sadarbībai un ideju apmaiņai starp dažādiem GSD departamentiem, ar mērķi — piedāvāt pēc iespējas plašāku, daudzšķautņaināku, personīgāku un liberālāku ieskatu dažādajās dizaina disciplīnās un piedāvājot iespēju veidot saikni starp tām.

Lai arī GSD ir akadēmiska iestādē ar spēcīgu teorētisko bāzi, pragmatiskums un prakse ir neatņemama mācību programmas sastāvdaļa. Kā piemēru šim apgalvojumam minēšu projektēšanas studiju struktūru. Pirmkārt, pasniedzēji, kas vada projektēšanas, ir akadēmiķi ne vien ar iespaidīgu teorētisko un akadēmisko vēsturi, bet arī profesionāļi, kas aktīvi praktizē savu teoriju ietvaros. Otrkārt, projektēšanas studijas izpētes tēma vienmēr ir saistīta ar kādu konkrētu problēmu, kas attiecīgi ir saistīta ar kādu specifisku novietni un profesionāļiem/iestādēm, kurus interesē svaigas un dinamiskas idejas konkrētas problēmas ietvaros. Katra no projektēšanas studijām ir sponsorēta gan finansiālajā, gan arī dizaina problēmas ziņā. Sponsori, kas ļoti bieži ir pilsētu municipalitātes vai pat valsts mērogā instances, uzņemas nosegt studentu ceļojumu izdevumus novietnes apskates laikā, atpakaļ saņemot iespēju izmantot un popularizēt kādu specifisku vai vairākas idejas no studentu piedāvātajiem darbiem. Nereti gadās, ka sponsoram iepatīkas kāds konkrēts studenta izstrādāts projekts, kas kļūst par pamatu reālai stratēģijai vai vīzijai. Šāda veida studentu saikne ar profesionālo pasauli ļauj pārbaudīt teorētiskās iemaņas praksē. Visbeidzot, treškārt, ne mazāk svarīga ir saikne tieši starp pasniedzēju un studentu. Students, loterijas kārtībā, iegūstot iespēju piedalīties kāda konkrēta pasniedzēja piedāvātajā projektēšanas studijā, vienlaicīgi iegūst iespēju gluži personīgā līmenī pētīt un novērtēt kāda konkrēta akadēmiķa un profesionāļa praktizēto pieeju dizaina disciplīnai. Šādu attiecību ietvaros, studentam ir iespēja gūt gluži intīmu iespaidu par kāda konkrēta profesionāļa dizaina ideoloģiju, ko nereti glancētās publikāciju lapas apslēpj. Šāda veidā tiek noslēgts loks, ko veido saikne starp arhitektūru, ekonomiku un cilvēku. Līdzīga saikne tiek veidota arī citos priekšmetos, atskaitot teorijas kursus, kur saikne ar praksi tiek apzināti pārrauta, dodot iespēju iedziļināties teorijā kā disciplīnā.

Neatņemama GSD sastāvdaļa ir studentu dzīve. Gribētu šeit uzsvērt vārdu «dzīve», jo studiju laikā tikai reti kurš students pavada vairāk laiku ārpus GSD, kā uzturoties GSD. Studenti gandrīz vai vārda tiešākajā nozīmē «dzīvo» universitātē, mājas dodoties tikai uz neilgu brīdi, lai izgulētos, atkoptos nākošajai mācību dienai.

Specifisks ir arī Gund Hall (visu GSD departamentu vadība, kā arī lielākā daļa nodarbību atrodas un noris tieši šajā ēkā) dizains. Ēka savā butībā ir kā apjomu krāvums, kas veido terases piecu stāvu augstumā. Šīs terases, kur atrodas studentu darba galdi, kas ir sagrupēti pēc projektēšanas studijām, ir pārklātas ar apjomīgu slīpu jumtu, veidojot lielu atvērtu telpu. Šādā veidā GSD dogma par bezrobežu pieeju departamentu struktūrai ir redzama arī skolas fiziskajā uzbūvē, kur dažādu departamentu studenti strādā un uzturas vienā telpā. Tieši šī fiziskā saikne starp studentiem liek lielu uzsvaru uz savstarpējām attiecībām. Atkailināts konteksts, ko rada atrašanās tik viegli pārredzamā telpā, rada zināmu tuvības un vienlaicīgi arī spriedzes situāciju studentu starpā. Veidojot attiecības ar jebkuru no studiju kolēģiem, tiek kultivētas profesionālisma iemaņas ar uzsvaru uz savstarpēju cieņu un ideju apmaiņu. Nereti šāda tuvība rada interesantu ieskatu pasaules krāsainumā un kultūru bagātībā, kas līdz šim ir bijušas slēptas. Tikpat kā neviens no studentiem GSD nav ar līdzīgu personīgo un profesionālo vēsturi un nereti gadās sastapt kādu studentu, kura dzīves pieredze liekas tuvu sirreālai. Kā piemēru varu minēt kādu korejiešu izcelsmes arhitekti, kura uzaugusi Argentīnā un ieguvusi bakalaura izglītību Kanādā. Sastopot šādus cilvēkus ir redzams tas, ka atšķirība dzimumā, dzimtajā kultūra un arī izglītības/profesionālajā vēsturē nereti kļūst par spēcīgu pamatu unikālas un raksturīgas identitātes izveidē.

Protams, studentu dzīve GSD neaprobežojas ar mācībām. GSD bieži organizē vai mudina studentus organizēt sabiedriskus pasākumus. Kā viens no šādiem pasākumiem ir GSD tradīcija ar raksturīgu nosaukumu «Beer and Dogs». Šis nepiespiestais atpūtas brīdis notiek piektdienas vakaros, kad studenti noliek zīmuļus un izslēdz datorus, lai pāris stundas iemalkotu alu un nobaudītu desiņas, iepazīstot tuvāk savus studiju kolēģus un viņu dzīves stāstus.

Divi vai trīs ar pusi gadu paiet gluži nemanāmi šajā intensīvajā un brīžiem grūti aptveramajā vidē. Brīdī, kad pienāk pēdējais semestris, studentus pārņem jau agrāk iepazīta krustceļu izjūta. Ko darīt tālāk? Kā turpināt būvēt savu profesionālo vai akadēmisko karjeru? Arī šajā momentā svarīgi ir apzināties savus mērķus, jo iespējas, kas paveras absolvējot šo universitāti ir samēra plašas. Tajā pašā laikā, uzsākot pieteikšanās procesu darbam arhitektu birojos, izpētes institūtos vai universitātēs, kļūst skaidrs, ka sacensība turpinās. Atslābinājumam nav pamata un nav ne mazāko šaubu, ka turpmākā dzīve risināsies tikpat saspringti, ja ne pat saspringtāk kā līdz šim. Atkāpšanās reti ir viegli pieļaujama doma, jo ieguldītie pūliņi un resursi, gluži instinktīvi, diktē zināmu pienākuma sajūtu pašam pret sevi, kā arī pret citiem, kas turpmāk savu vērtējumu daļēji balstīs uz šīs skolas mistiskuma un realitātes pamata. Tieši šī iemesla dēļ, uzsākot studijas GSD, ir svarīgi apzināties sava lēmuma nozīmīgumu visas profesionālās karjeras garumā.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx