Noslēdzies Teātra laukuma konkurss

Nesen noslēdzās septembrī izsludinātais konkurss tā
saukatajam Teātra laukumam — vietai Vecrīgas malā, starp viesnīcu Rīga un Jāņa Rozes grāmatnīcu, iepretim
Operai. Lai gan konkursa pieteikums šķita mulsinošs, tomēr rezultāti vērtējami
atzinīgi.

Kad konkurss tika izsludināts, neskatoties uz salīdzinoši
nelielo uzdevumu, termiņš un balvu fonds likās neadekvāts. Tāpat ne visai
veiksmīga šķita komunikācija ar konkursa organizētājiem — SIA Mira-G (kuri
ir arī Kempinski Grand Hotel Riga attīstītājs, kas pārbūvē viesnīcu Rīga).

Konkursa uzdevums prasīja dot priekšlikumu vietas pārveidošani
no autostāvvietas par pilnvērtīgu mūsdienīgu publisko telpu.  Atbilstoši nolikumam, konkurss bija atklāts un
dalībnieki savus darbus prezentēja žurijai klātienē. Priekšlikumā bija jāatspoguļo
noteiktas lietas, iekļaujoties A1 formātā lapā.

Konkursā tika iesniegti četro darbi, par labāko atzītot biroja Arhiidea priekšlikumu, taču daudz no tā neatpalika arī darbs, kura autores bija
ainavu arhitektes no birojiem Alps un
ZALA Landscape Architects. Abi labākie
darbi tiks publicēti A4D. Bez tam atzīstama konkursa prakse ir žūrijas protokoli,
kuros fiksēti ne viena piešķirtie punkti katram darbam, bet arī katra darba
izvērtējums, kā arī ieteikumi uzvarētāja darba pilnveidošanai, kurus vērts  publicēt.

Žūrijas vērtējumi
labākajiem

LINS — Arhiidea

 • Darbs
  piedāvā vispārēju Aspazijas bulvāra brauktuvju un ielu pārveidošanu, papildinot
  ar velo ceļiem, taču ir jāpēta vai šis risinājums nav pretrunā ar reālo
  Aspazijas bulvāra attīstības scenāriju. Darbā ir filozofiskie uzstādījumi par
  laukuma virsmas gludumu un atdošanu gājējiem, taču reālais materiālu, laternu,
  detaļu un vertikālā plānojuma risinājums neseko konsekventi uzstādītajiem
  mērķiem. Laukuma elementi sadrumstalo laukumu, laternas ievieš dalījumu ietves
  zonās un auto teritorijā un konfliktē ar ēku fasādēm, pārvietojamie elementi
  rada papildus slodzi segumam un ekspluatācijai. Manuprāt, darbs pēc sava
  rakstura neatbilst viesnīcas un grāmatu veikalu reprezentatīvajai funkcijai jo
  izmanto universālus dzīvojamās vides rekreācijas zonas risinājumus. /Miķelis Putrāms/
 • Telpas
  funkcionālā un telpiskā organizācija kā neitrāls konteksts Vecrīgas nozīmīgas
  kultūrvides sakārtošanai, kas panākts komplicētas neliela apjoma publiskās ārtelpas
  pareizā organizācijā, kur par pamatprincipu izvēlēta atziņa «laba publiskā
  ārtelpa neliek par sevi manīt». /Marina Levina/
 • Par
  galvenajiem plusiem uzskatāms simetriskais risinājums, veiksmīgs gājēju /velo
  /auto plūsmu risinājums un sabalansētā virsmu detalizācija. Kā mīnuss –
  neveiklie labiekārtojuma elementi un apzaļumojuma trūkums. /Evelīna Ozola/
 • Nav
  nepieciešama virzienu pasvītrošana ar laternu rindām. Sadrumstaloti
  labiekārtojuma elementi. /Viesturs Brūzis/
 • Projekts
  risina pilsētvides jautājumus plašākā mērogā. To parāda labi atrisināts
  transporta plūsmas jautājums. Konceptuāli veiksmīgs, gājēju plūsmu «aicinošs»
  projekta risinājums. Skaidra, demokrātiska un funkcionāla pieeja. /Guntars Ruskuls/
 • Brīva,
  daudzfunkcionāli elastīgi izmantojama telpa. Pozitīvi, ka par telpas dominanti
  tiek definēts tās lietotājs — cilvēks (t.i., mērogs, proporcijas). Netiek
  regulēta un ierobežota gājēju satiksme. Braucamajai daļai ir precīzi iezīmētas
  robežas, kas palīdz organizēt laukumu. Labiekārtojuma elementu
  daudzfunkcionalitāte ļauj piemērot tos dažādu norišu vajadzībām. Laukuma telpa
  risināta vienā līmenī, radot labus vides pieejamības apstākļus. /Uģis Bratuškins/

Rīgas
dzintara saules atspulgs — Autoru kolektīvs

 • Darbs
  sakņojas viesnīcas vēsturē un piedāvā spēcīgu vietas identitātes emocionālo
  pamatojumu. Laukuma segumu, detaļu un materiālu risinājums un vertikālais
  plānojums ir vienkāršs, bet mērķtiecīgi niansēts un piedāvā plašu izmantojumu
  un elastību lietošanā. Autori demonstrē spēju rīkoties ar materiāliem un reizē
  ar plānojumu piedāvā laukuma dizaina skulptūras koncepciju respektējot laukuma
  mērogu atbilstoši viesnīcas un grāmatu veikala reprezentācijas vajadzībām.
  Iespējams centrālais elements sekojot viesnīcas ēkas proporcijām ir par lielu
  un tā forma var būt savādāka. Lai vairāk laukumu izmantotu cilvēku aktivitātēm
  auto apgriešanās trajektoriju iespējams samazināt. /Miķelis Putrāms/
 • Kā plus
  atzīmējami stacionāru apstādījumu neesamība un viena līmeņa iesegums. /Marina Levina/
 • Gaismas
  koncepcija – izsmalcināta, no zemes virsmas nākoša gaisma. Simetrisks, elastīgs
  risinājums. Pozitīvi, ka kafejnīcai atvēlēta vieta laukuma vidū, kas palīdzētu
  apdzīvot visu pieejamo platību. Kā mīnusi – tumšs ieseguma tonis un izvēlētā
  grafika, jebkādas atšķirības trūkums starp gājēju zonu un brauktuvi. Laukums
  veidots pārlieku klajš ar spēcīgi dominējošu centrālo elementu. /Evelīna Ozola/
 • Monumentāli
  ļoti skaidrs risinājums. Trūkst izvēles vietas pamatojuma akcentam. Vēlama
  noslēdzoša «kulise» pret Aspazijas bulvāri. /Viesturs Brūzis/
 • Tīra un
  skaidra koncepcija. Plaša laukuma funkcionalitāte. Dzintara „koncepts” piešķir
  laukumam spēcīgu identitāti, bet zināmā mērā tematiski ierobežo tā elastību
  labiekārtošanā un pasākumu organizēšanā./Guntars Ruskuls/
 • Panākta
  ļoti spēcīga laukuma identitāte, tēlainība. «Dzintara» plakne ir idejiski
  pašpietiekama un nerada nepieciešamību pēc vēl cita «pieminekļa». Laukuma telpa
  risināta vienā līmenī, radot labus vides pieejamības apstākļus. Jāpārdomā, vai «dzintara»
  plakne nerada pārāk lielu telpisku apgrūtinājumu, mazinot citu funkciju
  īstenošanas iespējas. Kā arī vai iezīmētā piebraukšanas ceļa cilpa neaizņem
  pārāk lielu laukuma daļu, apgrūtinot citu funkciju īstenošanas iespējas. Jādomā
  vai daudzfunkciju zonas tuvums «dzintara» plaknei nepadarītu abu
  līdzāspastāvēšanu pārāk problemātisku. / Uģis Bratuškins/

Žūrijas
rekomendācijas uzvarētājam

Viesturs Brūzis:

 • Nav
  nepieciešama virzienu pasvītrošana ar laternu rindām.
 • Sadrumstaloti
  labiekārtojuma elementi.

Evelīna Ozola:

 • Izskatīt
  iespēju laukumā izvietot apzaļumojuma elementus, piemēram, neliela augstuma
  kokus un stādījumus kastēs, it sevišķi Aspazijas bulvāra pusē, tādējādi
  veidojot intīmāku mērogu un patīkamāku mikroklimatu laukumā.
 • Izvēlēties
  gaišu laukuma ieseguma materiāla toni, lai radītu siltāku sajūtu bieži
  noēnotajā un vējainajā laukumā.
 • Izstrādāt
  laukuma stilistikai un funkcijai atbilstošāku un savstarpēji saskanīgāku
  labiekārtojuma elementu (solu, laternu, atkritumu urnu) dizainu.
 • Izstrādāt
  pārdomātu Teātru un Vaļņu ielas krustojuma risinājumu un tā pieslēgumu laukumam
  (līmeņu savienojumi, virsmu iesegumi, labiekārtojuma un apzaļumojuma elementi).

Uģis Bratuškins:

 • Jāpārdomā,
  vai «pieminekļa» vieta nav pārāk telpiski saistoša (zinot, ka nezinām neko par
  iespējamo «pieminekļa» ieceri).
 • Labiekārtojuma
  elementu dizainam nav pievēršama ievērojami lielāka uzmanība.

Miķelis Putrāms:

 • Pirmkārt,
  padomāt par laukuma identitāti, šobrīd, manuprāt tās nav. Ir risinājumu kopums,
  kas iespējams iederas dzīvojamā vidē, bet ne pie pieczvaigžņu viesnīcas durvīm.
  Iespējams, ka pamatidejas trūkums ir tas, kas rada elementu konfliktus laukuma
  dizaina risinājumos. Otrkārt, manuprāt laukums ir pietiekoši mazs, lai to vēl
  vairāk sadalītu fiziskās zonās. Ieteiktu saglabāt laukuma seguma
  viengabalainību visā teritorijā starp fasādēm(grāmatveikals un viesnīca) Tas
  arī uzlabos lietojamību un kopšanu. Treškārt, pašreiz nav jūtama skaidrība par
  to, kas rada laukuma robežas. Noskaidrot un konceptuāli pieņemt lēmumu kādi
  elementi veido laukuma robežas? Vai tie ir ēku stūri, laternas, ietves apmales?
  Manuprāt, visveiksmīgākais segumu/laukuma risinājums ir autoru kolektīvam.
  Ceturtkārt, izvērtēt vertikālo plānojumu. Saglabājot esošo, manuprāt,
  neveidosies laukuma sajūta, ja laukuma vidū ir pacēlums un kritums uz laikuma
  malām. Piektkārt, autobusa stāvvieta laukumā, manuprāt, nav vēlama. Iekāpšana
  nav ērta un laukums tiek aizņemts ar transportu. Sestkārt, laternas un ietvju
  nodalīšanu noteikti pārdomāt, manuprāt, šie risinājumi ir neiederīgi.

Guntars Ruskuls:

 • Attīstot
  projektu nepieciešams pārdomāt ne tikai pār mainīgo moduļu izkārtojumu un
  uzglabāšanu, bet arī par patstāvīgu labiekārtojumu, kas varētu piesaistīt
  laukumam apmeklētājus arī ikdienā.

Marina Levina:

 • Turpināt
  attīstīt laukuma funkcionālo risinājumu, arī gājēju plūsmas — Aspazijas bulvāra
  pārejas ideju, respektējot Teātra ielas priekšlaukumu kā vienu no «Vecrīgas
  vārtiem».
 • Veikt
  laukuma telpiskās organizācijas analīzi (vizualizācijas) no visiem publiskās
  ārtelpas iespējamiem uztveres punktiem, tai skaitā arī no viesnīcas numuru
  logiem.
 • Strādāt
  pie mazā dizaina priekšmetu un gaismas ķermeņu (apgaismojuma) koncepcijas.
 • Risināt
  nestacionāra apzaļumojuma un komforta zonu (āra kafejnīcu) «caurvēju»
  novēršanas priekšlikumus.
 • Izstrādāt savu redzējumu
  centrālajam dizaina objektam, kā priekšnosacījumu tēlniecības (vizuālās
  mākslas) konkursa nolikumam (programmai).

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx