Karostas sporta komplekss — žūrijas viedokļi

Izraksts no arhitektūras metu konkursa Liepājas ūdenslīdēju mācību centra sporta komplekss, Atmodas bulvārī 3/7, Liepājā žūrijas komisijas atzinuma. Konkursa prēmiju fonds tika sadalīts starp 5 no iesniegto 7 metu autoriem. Konkursa žūrijas komisija darbus izvērtē nepilnā sastāvā. Uzvar «visstiprākais skulpturālais tēls».

Konkursam iesniegto metu vērtēšanas komisijas sēdē piedalījās tikai 6 no 9 žūrijas komisijas dalībniekiem: Ē.Juhņēvičs, I.Ansone, U.Kaugurs, S.Makstniece, D.Tuča, A.Drekslers

Komisija atzīst, ka visi metu konkursā iesniegtie paskaidrojumu raksti atbilst plānošanas un arhitektūras uzdevuma tehniskajiem noteikumiem.

Katrs no žūrijas komisijas vērtē iesniegto metu atbilstību programmā noteiktajām prasībām — arhitektoniskajam, funkcionālajam un konstruktīvajam risinājumam, kā arī novietnes, Atmodas bulvārī 3/7, Liepājā, kompozīciju, plānojumu un labiekārtojuma risinājumu. Komisija salīdzina savus vērtējumus, izsakot viedokļus par vērtētajiem metiem, un konstatē:

1.vieta — HUMA arhitektu studija

Ievērotas visas tehniskās funkcijas. Ļoti kompakts objekts. Meta ģenerālā plāna risinājums neatbilst Karostas regulārajai kvartāla sistēmai, bet apjomam ir visstiprākais skulpturālais tēls. Interesantas telpiskas struktūras veidojas gan ārtelpā, gan interjerā. Ūdenslīdēju bloks nodalīts no kopējā kompleksa, bet tomēr savienots ar kompleksu. Autotransportam paredzētas pazemes autostāvvietas, kas sadārdzinātu objekta būvizmaksas, bet šis faktors risināms projektēšanas laikā. Ļoti maz stiklojuma, kas veiksmīgi pielāgo ostas un Liepājas videi un laika apstākļiem. Mets ir vizuāli un funkcionāli spēcīgs ar savu raksturu un tēlu.

2.vieta — Laila Pūcīte, Mārcis Pēterhofs, Ingus Bērziņš, Raivo Veisbergs

Ļoti veiksmīgi izmantots projektā paredzētais gruntsgabals. Atstāta brīva teritorija, kurā nākotnē Aizsardzības ministrija varētu attīstīt būvniecību. Labi iekļaujas Karostas kvartāla sistēmā. Ļoti kompakts objekts. Ēku izvietojums zemesgabalā nodala saimniecisko zonu no centrālās ieejas zonas. Interesanta fasāde no Atmodas bulvāra puses — Viļņa motīvs. Funkcionāli ļoti veiksmīgi atrisināts rezultāts. Centrālais elements — ieejas halle darbojas uz abiem apjomiem vienlaicīgi, tādejādi nedubultojot funkcijas. Plašā autostāvvieta kompleksa priekšā nav pievilcīga.

3.vieta — Arhitektonika

Labs risinājums tehniskajām telpām, kā arī veiksmīgs risinājums ūdenslīdēju muzeja piesaistīšanai sporta kompleksam. Izteiksmīgs ir ūdenslīdēju iegremdēšanas torņa apjoms. Būtiskākais trūkums ir katras sporta kompleksa funkcijas sadalīšana atsevišķos apjomos. Žūrijas komisija uzskata, ka nav racionāli izmantots gruntsgabals, ēkas izvietotas vienmērīgi pa visu gruntsgabalu, neatstājot vietu perspektīvai apbūvei. Ļoti neizteiksmīga stadiona ēkas fasādes daļa — liels segums milzīgā masā, kas nerada pievilcīgu skatu no galvenās ielas — Atmodas bulvāra puses.

Veicināšanas prēmija — AKA birojs

Jumta segumā plānotā virsgaismu dinamiskā grafika, kas labi eksponējas maketā, no cilvēka redzes leņķa nav redzama, līdz ar to tam nav lielas nozīmes. Mets veidots kā izteikta «kastīšu» arhitektūra. Proporcijas ir labas, bet kompozīcijas pamatā nav idejas. Ļoti interesants ir administratīvā bloka risinājums, kas izvietots ārpus zāļu kompleksa, bet nav atrisināts šī bloka savienojums ar pamatapjomu. Funkcionāli neizdevīgs risinājums, jo, lai nokļūtu kādā no ēkas zālēm, jāiet cauri visai ēkai. Ļoti plaša autostāvvieta, kas izvietota kompleksa priekšplānā, nerada pievilcīgu izskatu.

Veicināšanas prēmija — Arhis

Ļoti plaša autostāvvieta, kas krietni ieiet ostas teritorijā. Apjomam laba kompozīcija — ir izteikts lineārs kodols, kam «uzveras» virsū dažādo sporta zāļu apjomi. Kompozīcijas pamatideju attīstot tālāk varētu iegūt labu arhitektūru. Veiksmīgi atrisināta funkcija.

Diviem citiem metiem godalgas netika piešķirtas. Viens — kompozicionāli neatbilstošs ūdenslīdēju mācību centram. Galvenais projektā paredzētais gruntsgabals ir palicis tukšs. Komplekss stipri pietuvinās Virsnieku saietu namam, kas ir Baroka stila ēka, līdz ar to komplekss neiederas kopējā arhitektūrā. Nepieņemams ģenplāna risinājums, funkcionāli un arhitektoniski neizteiksmīgs. Pilnīgi inerts attiecībā pret vidi. Otram — ļoti slikts funkcionālais risinājums. Nepieņemams ģenplāna risinājums, funkcionāli un arhitektoniski neizteiksmīgs. Pilnīgi inerts attiecībā pret vidi.

Žūrijas komisijas sastāvs:

I.Vucāns, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras (AĪVA) direktora vietnieks, žūrijas komisijas priekšsēdētājs
I.Ansone, Liepājas pilsētas galvenā arhitekte
U.Kaugurs, biroja Padēlis-Līnis un Kaugurs valdes loceklis, arhitekts
S.Makstniece, AĪVA Būvniecības nodaļas Projektu izstrādes daļas vadītāja, arhitekte
D.Tuča, AĪVA Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas vadītāja
L.Dzenīte, AĪVA direktora vietniece
Ē.Juhņēvičs, kapteiņleitnants, Jūras spēku štāba Ilgtermiņa plānošanas pārvaldes virsnieks
A.Drekslers, virsleitnants, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālā nodrošinājuma centra Infrastruktūras nodaļas priekšnieks
A.Meinards, kapteiņleitnants, Jūras spēku Mācību centra štāba priekšnieks

A.Birzniece, AĪVA Tehnisko iepirkumu nodaļas Būvniecības iepirkumu daļas vecākā referente, žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
2 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Ingurds Lazdiņš

pozitīvi, ka žūrijas viedokļi tik operatīvi nopublicēti

cik varu spriest, arī noformulēti pietiekami izsmeļoši

2
0
Lūdzu, komentējietx