JAA — par Latvijas dalību EXPO 2010

Turpinot savu atklāto vēstuļu rakstīšanas politiku, Jauno Arhitektu apvienība šoreiz vēršas pie Ekonomikas un Kultūras ministrijām, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, uzdodot likumsakarīgus jautājums par valsts dalību pasaules izstādē EXPO 2010 Šanhajā, kuras devīze ir Labāka pilsēta, labāka dzīve.

Latvijas dalība EXPO 2010

Citās valstīs, un pat bijušajā PSRS, EXPO ir notikums par ko sabiedrība tiek plaši informēta un pat iesaistīta. WORLD EXPO ir starptautisks notikums, kas notiek reizi, vai divas, piecos gados jau kopš 1851.gada. Līdz šim Latvija kā neatkarīga valsts tika pārstāvēta EXPO 2000 Hannoverē (autors A.Ģelzis), kā arī Latvijas arhitekti pārstāvējuši citas valstis, kā piemēram 1992.gadā Seviljā Krievijas Federāciju (autori A.Sparāns, J.Poga, I.Mailītis), sākumā tas bija iecerēts kā PSRS paviljons.

Šajā izstādē katra valsts ar savu paviljona veidolu un ekspozīciju prezentē savu valsti, kas ir būtiski dažādu ekonomisko un kultūras saikņu veidošanai. Tādejādi paviljona un ekspozīcijas koncepcijas veidošanai tiek rīkots atklāts konkurss, kurā piedalās arhitekti, mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji. Šīs izstādes devīze Labāka pilsēta, labāka dzīve. Šoreiz, Latvijas izstādes organizatori, nerīkoja, ne atklātu ideju konkursu, ne arī kādas citas atklātas aktivitātes, kaut arī no valsts puses šim notikumam tika veltīta pietiekami liela uzmanība.

Tālāk hronoloģiski par Latvijas dalību EXPO 2010:

1. 2008.09.16. Ministru kabinets apstiprina Latvijas dalību Šanhajas EXPO 2010. Igaunija dalību šajā notikumā jau ir apstiprinājusi 2007.09.13., savukārt Lietuva par šo tēmu jau sākusi publiski diskutēt 2006.09. Finansējuma apjoms tika lēsts uz 3.5 mlj. LVL tikai no valsts budžeta, tika paredzēts piesaistīt vēl papildus naudu no līdzfinansējumiem. Tādejādi sākotnējais budžets tika plānots uz ~4,8 mlj. LVL. Pēc tam Ārlietu ministrija nosūta notu Ķīnas valdībai par Latvijas dalību Šanhajas EXPO 2010.

2. 2009.01.06. Ekonomikas Ministrija sagatavo Rīkojuma projektu Par privatizācijas līdzekļu novirzīšanu Latvijas dalībai 2010.gada World Expo Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā par Latvijas dalību EXPO 2010, kurā ir precizēts budžets, atrasta koncepcija par Lidojošo Latviju (kas bija šīs idejas izstrādātāji un uz kāda pamata idejas tika izstradātas?), kur satiekas Austrumi un Rietumi, galvenais elements — AERODIUMs, un atbildīgā iestāde LIAA. No 4,8 mlj. LVL, tikai 0,9 mlj. ir ekspozīcijas iekārtošana, pa kam 0,106 mlj. LVL ir rezervēti neparedzētajiem izdevumiem.

3. 2009.02.24. Ministru kabinets pieņem zināšanai Rīkojuma projektu Par privatizācijas līdzekļu novirzīšanu Latvijas dalībai 2010.gada World Expo Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā, 2009.03.09. tiek dots Ministru kabineta rīkojums par Latvijas dalību Šanhajas EXPO 2010, kurā ir definēti jauni finansējuma avoti (VAS Latvijas Dzelzsceļš, Rīgas Brīvosta,Ventspils Brīvosta) un to izmēri, kas ir daudz mazāki nekā iepriekš lemts, 2,7 mlj. LVL , kā arī dota pavēle nekavējoties uzsākt visu projekta realizēšanai nepieciešamo dokumentu parakstīšanu LIAA direktoram (A.Ozolam).

4. 2009.04.14. Igaunijai ir gatavs projekts, ekspozīcijas koncepcija un citi nepieciešamie apstākļi savas ekspozījas realizācijai.

5. 2009.05.01. Lietuvai ir gatavs projekts, ekspozīcijas koncepcija un citi nepieciešamie apstākļi savas ekspozījas realizācijai.

6. 2009.05.05. Ministru kabinets pieņem zināšanai Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu Par Latvijas Republikas dalības nodrošināšanu starptautiskajā izstādē World Expo 2010 Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā. Tiek uzdots paātrināt un turpināt sarunas ar finansējumu ieguvi no augstākminētajiem valsts, pašvaldību uzņēmumiem, ka arī nodefinēta atbildīgā persona LIAA direktors A.Ozols un jomas par ko viņš ir atbildīgs Šanhajas EXPO 2010 Latvijas dalībā. Savukārt informatīvajā ziņojumā parādās finansējuma mehānisma problēmas, lai arī nav konceptuālu iebilžu, ja neskaita Ventspils brīvostas norādes par neadekvātajiem izcenojumiem tāmēs.

7. 2009.05.19. Ministru kabinets turpina izskatīt finansējuma jautājumu, tiek uzdots Ekonomikas ministrijai, Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai atrast piemērotu mehānismu finansējuma saņemšanai no Rīgas,Ventspils Brīvostām un VAS Latvijas Dzelzceļš. Bez tā, tiek dots uzdevums samazināt tāmi.

8. 2009.05.26. Ministru kabinets turpina izskatīt finansējuma jautājumu. Tiek vēlreiz definēta atbildīgā amatpersona un jomas par ko viņa ir atbildīga. Bez tam tiek dots uzdevums Ministriju pārstavjiem Rīgas un Ventspils brīvostu valdēs balsot par finansējuma piešķiršanu Šanhajas EXPO 2010.

9. 2009.07.18. Rīgas brīvosta nolemj piešķir 0,5 mlj. LVL Latvijas dalībai Šanhajas EXPO 2010. Aicina par galveno organizētaju noteikt VAS Latvijas Dzelzceļu.

10. 2009.09.24. Ministru kabinets uzdod Ekonomikas ministrijai definēt atsevišķā apakšfunkcijā līdzekļus, kas paredzēti Latvijas dalībai EXPO 2010 izstādē. Nosaka, ka šajā apakšfunkcijā paredzētiem līdzekļiem netiek piemērots samazinājums. Respektīvi EXPO 2010 ir definēti un saglabāti līdzekļi.

11. 2009.10.09.-2009.10.19. Slēgtā veidā tiek uzaicināti daži arhitekti, piedalītities nenosakāmā bezatlīdzinājumā konkursā vai domu apmaiņā par ekspozīcijas stendu. Pirms tam ar kādu no dalībniekiem ir atsevišķi strādājis AERODIUM, kā privātuzņēmums ar privātu, Šanhajas EXPO 2010 sakarā.

12. 2009.10.20. Ministru kabinets atceļ publisko iepirkumu EXPO 2010 sakarā un pārskata 2009.03.09. Ministru kabineta rīkojumu, par finansējumu un organizātoriem.

13. 2009.10.26. kļūst zināms paviljona idejas un projekta realizacijas autors.

Šo hronoloģisko notikumu secībā, kā arī saistībā ar veiksmīgi realizēto Hanoveres Latvijas paviljonu EXPO 2000, mums radās sekojoši jautājumi un neskaidrības par Latvijas dalības Šanhajas EXPO 2010 organizēšanu un atbildīgajām amatpersonām .

1. Kāpēc atškirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvija savu dalību EXPO 2010 neapstiprināja, laikā, kad maz kas liecināja par nākotnes problēmām?

2. Kāpēc izstrādājot Latvijas paviljona un ekspozīcijas koncepciju periodā no 2008.09.16. – 2009.01.06. netika veikts nekāds radošais konkurss par labāko koncepciju vai vismaz par mākslinieciskā kuratora pienākumu pildīšanu? Kāpēc tika izvēlēts tieši AERODIUM vertikālais vēja tunelis kā centrālais elements, kā radās koncepcija: Lidojošā Latvija, kur Austrumi satiek Rietumus, ja EXPO 2010 tēma ir Labāka pilsēta, labāka dzīve? Vai valsts pienākumos bija pirkt AERODIUM iekārtu? 

3. Kāpēc sākotnējā tāmē ir tik vienāda proporcija starp apkalpojošiem izdevumiem un pamatizdevumiem par AERODIUM iekārtu, ekspozīciju, tās iekārtošanu, paviljonu, projektēšanu? Hanoveres gadījumā proporcija bija 1/5 pamatizdevumu labā. Uz kāda pamata tika radīta tāme? Kāpēc šajā tāmē vispār neparādās projektēšanas sadaļa, ja Hanoveres paviljona gadījumā pie četras reizes mazāka budžeta projektēšanai tika atvēlēti 41 000 LVL.

4. Kāpēc divu gadu laikā Latvijas ekspozīcijas oficiālajam pilnvarotajam pārstāvim, proti, projekta vadītājam un viņa vietniekam plānots atalgojumā samaksāt 128 986 latus. Projekta vadītāja mēnešalga paredzēta 3663 lati mēnesī, viņa vietniekam — 2200 lati. Tāmē norādīts, ka atalgojums aprēķināts, pietuvinot valsts sekretāra un valsts sekretāra vietnieka atalgojuma līmenim?

5. Kāpēc ar steigu netika izsludināts metu konkurss par paviljonu un ekspozīciju pēc 2009.03.09. Ministru kabineta rīkojuma? Citās valstīs, tam starpā arī krīzes skartajās Baltijas kaimiņu valstīs, šis konkurss bija ļoti nozīmīgs profesionālajā vidē, un bija jau noticis. Aizbildināšanās ar finanšu laicīgu nesaņemšanu nebūtu korekta no LIAA puses, jo tieši LIAA ir organizācija, kas dod verdiktu par privātuzņēmēju projektiem uz ERAF un citiem Eiropas fondiem, kur parasti tiek prasīta pilna dokumentācija, TEHNISKO PROJEKTU un TĀMI ieskaitot, ja tie skar būvniecību, nezinot kāds būs gala lēmums. LIAA garants finansējuma saņemšanai bija Ministru kabineta rīkojums, pat tad, ja radās tehniskas problēmas naudas saņemšanai no ziedotājiem, šis Ministru kabineta rīkojums deva iespēju naudu aizņemties konkursa organizēšanai, kas noteikti nebūtu lielāka summa par 25 000LVL (kas tika rezervēta tāmē Ekspozīcijas koncepcijas izstrādei).

6. Kāpēc vēl joprojām NEKAS netika darīts pie metu konkursa organizēšanas par paviljonu un ekspozīciju līdz pat 2009.09.24? Vai tas ir pieņemami, ka AERODIUM kā privātuzņēmējs valsts un atbildīgo amatpersonu vietā sāka sarunas ar atsevišķiem arhitektiem jau maijā, jūnijā par ideju izstrādi par Latvijas valsts paviljonu? Mūsuprāt tas neabilst labas saimniekošanas principiem.

7. Pēc kādiem kritērijiem tika uzaicināti tie daži arhitektu biroji, kas piedalījās arhitektoniskās idejas izstrādes grupā un pēc kādiem kritērijiem vērtētas idejas?

8. Kādiem kritērijiem atbilst šī sacensība, kāds bija žūrijas sastāvs, kāds bija nolikums, vai šāds vērtējums bija leģitīms pirms atcēla Publisko iepirkumu likumu Latvijas dalības Šanhajas EXPO 2010 gadījumā?

9. Kura amatpersona ir atbildīga, ka piemērojot likumīgu Publisko iepirkumu Latvijas valstij tiktu nodarīti zaudējumi? Vai ir kāds, kas ir atbildīgs par šo novilcināto laiku?

Jāatzīmē, ka līdzīgi kā Venēcijas bianāle, EXPO ir arhitektiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem gaidīts notikums, kur atvērtā sacensībā ir iespēja ar labu ideju radoši pārstāvēt savu valsti un gūt starptautisku atzinību. Valsts paviljons šādā izstādē ir valsts seja starptautiskā mērogā. Vai Latvijai nav nekā ko teikt pasaulē par Labāku pilsētu, labāku dzīvi? Mūsuprāt šī notikumu virkne grauj valsts prestižu arī starptautiskā mērogā un degradē radošo konkurenci.

Mēs pieprasām sniegt paskaidrojumus uz minētajiem jautājumiem, kā arī nākotnē iesaistīt šādu pasākumu organizēšanā profesionālās radošās organizācijas ideju un piedāvajumu konkursu sagatavošanā un realizācijā.

Jauno Arhitektu apvienība
Rīgā, 2009.gada 5.novembrī

 

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
146 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
punktiņš (bez antona)

domājams, ka Holgers Elers jau visu ir izdomājis, tas tā draudzīgi, hi

Holgers

hi, hi.

Holgers

Līdz šim Latvija kā neatkarīga valsts tika pārstāvēta EXPO 2000 Hannoverē (autors A.Ģelzis)………… godātais raksta gabala sacerētājs aizmirsis pieminēt vēl divus autorus A. Bikši un H. Eleru. 1998. gadā notika expo Lisabonā un arī tur Latvija tika pārstāvēta. Protams, kurš gan to visu var atcerēties un kuru gan tas interesē, tas bija tik sen 🙂

Holgers

Hannoveres LV dalība starp citu bija ļoti uzteicami noorganizēta……… es pat teiktu, ka fantastiski noorganizēta, par to gan vislabāk varētu pastāstīt pasākuma ģenerāluzņēmējs sia "Creatio" šefs Gundars Pētersons. Viņa vadītais kantoris (dīvainā kārtā) īsi pēc expo izčabēja. Jā, toreiz piecītis bija piecītis. Šodien kungi izdarās daudz smalkāk un ar lielāku vērienu. Nav jau no kā baidīties:)

uh

kā ar atdevi no Hanoveres? vai kāds ir mērījis? The main attractions at World’s Fairs are the national pavilions, created by participating countries. At Expo 2000 Hanover, where countries created their own architecture, the average pavilion investment was around €13 million.[citation needed] Given these costs, governments are sometimes skeptical about participation as benefits are often assumed not to outweigh the costs. Tangible effects are difficult to measure; however, an independent study for the Dutch pavilion at Expo 2000 estimated the pavilion (which cost around € 35 million) generated around € 350 million of potential revenues for the Dutch economy. It also… Lasīt vairāk »

pArt

Iespējams, ka Latvijā diezgan maz zina to, ka Aeroduim caur un caur ir Kanādas cilvju izlolota ideja, ko latviešu puikas veiksmīgi noreklamēja Olimpiādē.

Paradoksāli, ka Aerodium mājas lapā http://www.aer…mpany/overview/ Latvijas vārds parādās tikai kontaktu adresē un viss.

Es nesaprotu, kādā veidā Kanādas izgudrojums kalpo Latvijas kā valsts tēla reklamēšanai?

Iespējamā versija – mēs atklāti parādām, ka akceptējam un lobējam privātfirmas ar labiem sakariem valdībā.

žoržs

varbūt Kanādas ideja, bet nu – te gan nav korekti latviešiem pārmest kūtrumu vai mazdūšibu – viņi tak pacēla jaunā līmenī to lietu un arī pašu kanādiešu uzņēmumu pārpirka – tas nu šoreiz latviešu īpašniekiem tik par labu liecina.

pArt

Piedod, man bija pagājusi garām informācija, ka EXPO 2010 paredzēta kā veiksmīgi pārpirkto kompāniju reklamēšana.

<><>

Tad jau jāgaida, Ķīnas paviljonā būs redzami Volvo autiņi?

googoo

pusi no tiem jautājumiem droši varēja uzdot paši sev 🙂 daudzi no tiem vēstules parakstītājiem tika manīti uz vietas breinstormā 🙂

googoo

vienā teikumā – valstī ir bardaks. un tur nu vēl ilgi nekas nemainīsies. pat privātā sektorā. ilustrācijai – vakar 10 kantoriem aizsūtīju info pieprasījumu projekta sakarā. cik atbildēja? viens :)) varētu domāt, ka projektētajiem ir afigenna daudz darba, ka nav pat laika atbildēt. vienīgais attaisnojums – visi tie kantori kādu laiku jau bankrotējuši 😉 ansis egle ir kruts džeks 😉 bet aerodium tajā ir iekšā, jo viņi ir vienīgie, kas parakstījušies uz so vājprātu – slēgt līgumus, sākt iekārtas būvniecību bez reāla kāposta. viņi saoda mārketinga iespējas un viņi ir tur. neviens cits nav atsaucies. kāpēc tika izvēleti šie biroji?… Lasīt vairāk »

laimdota

tieši tāpēc ir tapis šis apraksts, ka paši bija brainstormā. saprast ta no šī ārprāta neko nevar nedēļas laikā, jo neticās, ka kaut kas tik stulbs vispār var notikt. tādēļ arī ir ‘pacelts’ šis jautājums, gan rīkotājiem, gan pašiem sev, jo īpaši šajā gadījumā tev, Pēteri! tā vietā, lai novērstu bardaku valstī, mēs paši to padaram lielāku, un vēl ar tekstu, ka nekas jau tāpat nemainīsies – viedie vārdi, ko dzird no pensionāriem ar padomju rūdījumu, nevis jauniem profesionāļiem. patiesi sajūsmina kantoru atlases principi, ‘ko atceros tie bija……’ varbūt priekšdienām vajag sagatavot progresīvo draugu sarakstu valstiski svarīgu projektu realizācijai?

Linda

Pārsteidz tas, ka daļa arhitektu, kas tika uzaicināti uz saucamo breinstormu, it kā piever acis uz supernepilnīgo formātu, kādā Latvijas expo paviljons tiek organizēts. Tiklīdz pašus uzaicina, tad pēķšņi viss šķiet labi.

Piedaloties breinstormā brīdī, kad viss jau "deg", ir tiesības jautāt, kāpēc apmēram pirms gada netika rīkots atklāts konkurss par Latvijas dalību expo? Nav runa tikai par arhitektūru, bet galvenokārt – konkurss par ideju, ko Latvija ved uz expo? Šobrīd sanāk, ka Latvija ved nopārdod uz Ķīnu vēja tuneli un arhitekli klusi piepalīdz tā izdekorēšanā. A kur tad paliek Labāka pilsēta, labāka dzīve???

pArt

Pilnīgā topā būtu aizauguša būvbedre, kurā uzstātos Reigani ar coverversiju Supertramp Crisis what crisis…

Starplaikos haotiski (simbolizē valsts strukturālās reformas) izvietotajos visjaunākos Apple datoros (Latvija orientējas tikai uz vislabāko pasaulē) apmeklētāji varēs uzspēlēt Latvijā radītu datorspēli – Bankrotizē Valsti Efektīgi (mēs pašlaik tādā spēlē piedalāmuies, tikai analogā versijā). Spēlētājs var izvēlēties minpreža pozīciju, finmina, kruta uzņēmēja, skolotāja, daktera, policista, godīga arhitekta, negodīga arhitekta lomas utt. kā arī pats veidot savu personāžu ar individuālām features.

Un programmētājiem arī labi…

Arturs Pērkons

wow, Aerodium iekārta 1 427 800 Ls!

Tātad elektromotori, rāmis, propellers, akustiskie vairogi, organiskā stikla vadības kabīne par nieka nepilniem 2 miljoniem eur? nu kūl, nu verī kūl.

Bet kur to liks pēc izstādes beigām? Jes, jānoraksta kā nolietota!

googoo

…atkārtoju: ir jājautā KĀ nonāca līdz šitam sviestam. slikto es nesaskatu, ka KĀDS cenšas to visu izstrebt. un ja kāds atkal grib cilāt tēmu par manu ētiku, stājas rindā

laimdota

ir dažādi izstrēbšanas veidi, ne? var vērsties pie radošām apvienībām, nevis ieteikt radus, draugus un paziņas? vai arī ts šoreiz nelikās pietiekami pievilcīgi?

googoo

kamoon… iet ārā izvēdināt savu ieskurbušo galvu. radu, draugu, paziņu vietā uz sitienu nosaucu lielākos un spēcīgākos konkurentus. atvelk elpu un atmet konspirācijas teorijas 😉 vai arī bez tām nevar?

Linda

Dažbrīd es nesaprotu, kur tam KĀDAM rodas enerģija to visu izstrebt. Lai tad vienreiz atbild tie, kam tas sākotnēji bija jānoorganizē. Atkal gribam izskatīties labāki nekā esam, ātri kaut ko ķerot un grābjot. Tas dziedošā kora variants pusizraktā būvbedrē Šanhajā varētu arī nebūt tikai joks.

googoo

renār, pēc tavas konstruktīvās kritikas, šitas izklausās pēc prastas tirgus bābas klaigāšanas. lai gan.. viņai jau ar ir tiesības uz viedokli. speciāli tev vēlreiz paskaidroju – nē, man neliekas normāli, ka maijā atklāt paredzētas izstādes projektu sāk risināt oktobra beigās, nē man neliekas normāli ka nav koncepcijas ko rādīt šanhajā (tas ar tika skaļi pateikts liaa breinstormā), nē man neliekas normāli ka valsts apstiprina savu dalību expo, bet nevar ideju novest līdz galam. un man neliekas normāli, ka katrs otrais cenšās iespraust tekstus par radu bīdīšanu un citu (lai piecieš šis portāls) huiņu! for your record – ansis egle nav… Lasīt vairāk »

X-PAT

Par to "valstisko"…jāatzīst, ka pēdējo mēnešu (nedēļu?) laikā JAA kļuvusi par tādu kā pensionāru tusiņu, kas visspilgtākajā padomju laiku stilā, tērē visu savu enerģiju sūdzību rakstīšanai. Un tas arī viss. Neskaitot peldošo pilsētu bērniem, tikai un vienīgi kļauzas. Vai arī turpmāk JAA savu misiju saskata kļauzu rakstīšanā? Varbūt tomēr labāk būtu pieķerties vienam jautājumam? Izvēlieties savus pretiniekus uzmanīgi – vai nu Sīlis, Šlesers, vai vel kāds, bet taksh ne jau nu visi kopā un uzreiz! Citādāk, sāk rasties priekšstats, ka JAA tiek izmantots atsevišķu indivīdu starta pozīcijām politikā. Nesaskatu tur NEKĀDU sakaru ar Arhitektūru! Attiecībā uz googoo…tas pats ieteikums, kas… Lasīt vairāk »

*

Ja iejautājies par pretiniekiem, tad tādu ir ne mazums. Tāds pretinieka pirmais tips varētu būt tas klusais un paklausīgais, kas lieku brēku necels, tikai klusi sēdēs savā kaktā un čubinās savu lietu. Faktiski tam ir diezgan vienalga kas un kā notiek. Ne tas pats kaut kur iesaistās, ne kāds cits to var ieraut kādos procesos. Otrais tips ir tāds agresīvāks, kuram agresija vistiešāk izpaužas brīžos, kad tas nepieņem citu viedokli. Tas tips ir tik ļoti saradis ar valdošo sistēmu, varētu pat teikt saaudzis ar to, ka nevar iedomāties, ka var būt arī savādāk. Iespējams, ka šis tips nekad nav redzējis,… Lasīt vairāk »

X-PAT

Laps i, pacepsimies. Par tiem tipiem, piedāvāju ceturto: Tāds kas to vien dara, kā bļauj, ka vieni idioti riņķī. Vienlaicīgi, kad šis tips tiek pielaists pie šprices, pasākums atduras, jo, pamatojoties uz principu, ka visi citi ir stulbi, dialogs nav iespējams un problēmas atrisināt, attiecīgi, arī nav iespējams. Par tiem tipiem, a ko lai te saka, neba nu kāds te tīrākiem nagiem. Katram ir gadījies. Viss ko es vēlos, ir pievērst pārējo uzmanību faktam, ka publika kliedz viens uz otru, ka tas, kas stāv "otrā krastā" dara pilnīgi ačgārni. Vai tas ir googoo, kas piedalās tusiņā par vienām neglītībām, vai… Lasīt vairāk »

*

Kāpēc vispār ir jācepās? Kas tevi tik ļoti aizskar? JAA ir uzrakstījis otro vēstuli, paužot viedokli. Izskatās JAA tiešām nav vienalga, kā notiek lietu kārtošana minētajos jautājumos. Un tā ir lieta, ko dara pilsoniskas sabiedrības loceklis, ja viņu kas neapmierina. Šoreiz pat tie nav nekādi sīkumi, bet valstiski nozīmīgi objekti/pasākumi. Izskatās, ka tu esi uzcepies pats no savas žults. Kur tāds naids rodas?

X-PAT

Par naidu un žulti patiesi nesapratu. Par cepšanos, to tev gan labāk zināt…ka jau sāk sabiedrību klasificēt… Es ne ar vienu netaisos naidoties jeb moralizēt, bet gan vienkārši vēlos uzsvērt to, cik neproduktīva ir šāda naidīgu notu rakstīšana.

Un par tiem "pilsoniskas" sabiedrības locekļiem…tie vērtīgākie ir tie kas dara, nevis tie, kas žēlojas, ka viss ir salaist grīstē. Vai JAA piedāvā risinājumu, vai arī vienkārši meklē, ko kur vajadzētu piekārt? Tas tādai šķietami progresīvai organizācijai kā JAA jau no paša sākuma piedod spēcīgu rūgtuma piegaršu.

Un ja vel joprojām saskatiet naidu manis teiktajā, tad…visu to labāko un lai miers jūsmājā.

zane karpova

nezināju, ka pensionāriem raksturīga iezīme ir sūdzību rakstīšana, īpaši padomju stilā.. lai varētu spriest par JAA aktivitātēm, domāju ir jāskatās ilgtermiņā. JAA ir jauns veidojums un ar kaut ko ir jāsāk. nedomāju, ka atklāta viedokļa paušana ir pensionāru stils, kā arī mērķis nav ienaidnieku izvēle, bet noteiktu principu un viedokļa izklāsts. JAA nav atsevišķu indivīdu veidojums, bet jaunu profesionāļu grupa, kurus vieno līdzīgi uzskati un vēlme darboties – kopā 38 biedri, no kuriem aktīvi ir gandrīz puse. aktivitātes nebeidzas ar viedokļa paušanu vēstuļu veidā, bet ar sarunām, priekšlikumu izteikšanu un sadarbību. jāseko līdz notikumie. tā ka nevajag pārsteidzīgi izteikt kādus… Lasīt vairāk »

X-PAT

Mjamm…nu ka ne, tad ne. Lai tad jums veiksmīga notu rakstīšana un cūku kūts mēžšana! Ceru, ka savas vēlmes piepildīsiet.

ma

Būvbedre būtu pat ļoti patiess situācijas attainojums!

X-PAT

Ja, ja tā godīgi, pārlasot šitos pātarus, laikam liela atšķirība starp mani un tevi ( +Zanes oriģinālteksts ) NAV. Izbļaustījāmies, bet gudrāks neviens nepalika. Savukārt, ja runājam par darbošanos, man nav nepieciešama apvienība, lai justos vērtīgs savā nozarē. Lai arī ir daudzas lietas tiek patiesi darītas ačgārni, cenšos izvēlēties tos "ķautiņus" kuros spēks ir manā pusē. Ir bijušas pat ļoti patīkamas uzvaras, bet pārsvarā, tās ir novedušas pie skaidras pārliecības, ka ,ja sistēma netiks mainīta no iekšas, tas uzvaras moments ir bijis tikai tik īss, cik mirklis to pieļauj. Ja netici, nogaidīsim pāris mēnēšus un palūkosimies, ko šis kļauzu vezums… Lasīt vairāk »

zane karpova

redz, lai sistēmu mainītu no iekšpuses ir jāsaprot, kas tieši ir jāmaina. un šī lietu izpratne nerodas pāris mēnešu laikā savā kantorī nodarbojoties ar filozofiju par to, kas būtu jādara, bez kādas nebūt sajēgas par lietu kārtību. kritizēt JAA pašlaik nevajadzētu, īpaši vēl nenākot uz sapulcēm, jo ticiet man protokolos sarakstīt visu nevar un nevajag. tā ka tomēr būtu vēlams vienoties ar sevi par kautiņiem, jo personības dubultošanās nav veselīga un ne pie kā laba nenoved.

jtd

Es teiktu, ka vairāk par zināšanu, ko jāmaina, jābūt zināšanai/mērķim, ko sasniegt. Tad arī pirmais kļūs skaidri (skaidrāk) redzams – pietiks ar pāris kosmētiskām izmaiņām jeb jāceļ jaunu ēku/planētu vai var kaut ko pa vidam. Pagaidām mērķi neizdodas pamanīt (un laikam ne tikai man vienīgajam), tāpēc arī veidojas priekšstats, ka jaunie tik vien ir, kā sūdzambībeles un paši uz rīcību (taktiku, stratēģiju) nav spējīgi. Par kritiku – neviens nedrīkst būt ārpus kritikas un jekāds saudzēšanas laiks ir tikai un vienīgi oponenta vai potenciālā partnera labā griba, samiernieciskums, slinkums, pārākuma apziņa utt. Ja reiz lec čūsku bedrē, esi gatavs dzēlieniem un… Lasīt vairāk »

zane karpova

augšrakstītais teksts bija komentārs attiecīgā komentāra rakstītājam. mērķis ir skaidrs, bet kas liek domāt, ka nav spējīgi uz rīcību, utt? kur apgalvojumu pamatojums? par kuru svēto govju aizstāvību iet runa?

jtd

Gribi nokaitināt? Jau agrāk tepat minēju par saucēja balsi tuksnesī … problēmu uzskaitījums nav pat puse darba, bet vēlējums "nākamreiz pasākuma līdzorganizēšanā aicināt LV radošās savienības" nav pat smieklīgs, jo perfekti dzirdams ikdienā no jebkura ar kaut kādu nebūt varu apveltīta ierēdņa mutes. Šādi vēlējumi ir tukša skaņa un laba vietā var tikai nokaitināt iespējamos sabiedrotos. Viens no prātīgākajiem komentāriem (manuprāt, pats prātīgākais) šajā palagā pieder A.Mailītim – paviljons būs, ja Latvija grib tur parādīt arī sevi, laipni aicināta (citāts brīvatstāstījumā). PS Vēl kopš komjauniešu gadiem man ir alerģija uz vāvuļošanu no augstām tribīnēm un gadu gaitā izstrādājusies cieņa pret… Lasīt vairāk »

jtd

Šī gan būs demagoģija, bet kāpēc Renārs Putniņš un pārējie JAA nestartē no pozīcijas, kuri reāli to visu darīs (c)? Gaida, kad kāds viņu vietā noorganizēs sacensību? Darītāju ir pārpārēm, par to liecina izdarītais, bet, ja sašaurinam uz būvniecību, tad te pamatīgs akmens mūsu pašu cunftes dārziņā – maz tā sausā atlikuma un tāda, lai pasaule noelšas, (gandrīz, bet šo objektu, izskatās, ka jauc nost) nemaz nav (vai tiešām visi mūsu kolēģi tik netalantīgi?). Nu un ir viens masu mēdiju aktīvi nemīlēts vīrs, kurš LV arhitektūrai rādās būt nodarījis visvairāk laba kā visa pārējā tauta un valsts kopā. Vēl par… Lasīt vairāk »

zane karpova

kulaks uz acs nebūs gan. tieši otrādi.

_Perception is a matter of directing attention. If you are not looking in the right direction it does not matter how clever you are, you will not see what you need to see.

kā varētu izpausties tā aprakstītās darīšnas logika un secība?

X-PAT

jtd, nav vērts. Šie tāpat tevi negrib dzirdēt. Viņiem savs dialogs.

Neapskaužu to ierēdnīti, kurš tiks brīvprātīgi piekomandēts sadarboties ar kļauzu rakstītājiem. Tad nu, gaidīsim to nākošo EXPO. Tur gan, šķiet, visur būs punktiņi un komatiņi pareizā vietā.

jtd

Ne velti es par svētajām govīm ierunājos, te tas pats – "what you need to see" – kāds noteicis, ko kādam citam VAJADZĒTU redzēt.

Par virzienu viss skaidrs, tomēr pat tad saskata katrs savu, tur jau tā dažādība slēpjas.

Peteris Ratas

Racionala atzinja. Expo ir vieta kur pasaules valstis reprezente sevi un savas vertibas. Shoreiz musu valsti reprezentes tieshi tads paviljons, kadu to esam pelnijushi. Tas godigi reprezentes musu valsts politisko iekartas darbibas speju, un musu sabiedribas shi brizha vertibas. Protams, skatoties uz citu valstu paviljoniem, to konceptualo ideju bagatibu, lakonismu, arhitektonisko meistaribu,… paliek nedaudz zhel, kad mes neizmantojam sho iespeju lidzvertigaa pakaapee. Diemzhel, mes savlaicigi neizmantojam iespejas un laiku, lai pienacigi sagatavotos shim notikumam. Bet tapec jau ir , ta ka tas ir…

expo

Expo nav obligāts pasākums. Latvija nepiedalījās 2005 gadā Japānā, un kas no tā?

Tagad arī tiek mākslīgi uzkurināta ažiotāža, ka jādzēš, jāglābj un daži jau iejutušies a la Holivudas grāvēja galvenā varoņa tēlā, kad atlikušas tikai skaitītas stundas līdz globālai katastrofai.

Peteris Ratas
jtd

Saruna aizgājusi pastaigāties pa grāvjiem … it kā jebkuram DOMĀJOŠAM cilvēkam šai valstī nebūtu skaidrs, no kā ir bezcerīgi kaut ko gaidīt un kur nu vēl sagaidīt. Tāpēc labi, ka vismaz naudu iedeva (vai iedeva? jeb pašlaik jāriskē ar savu un mūža parādsaistībām nākotnē, kā šeit pieņemts?), bet paviljonu uztaisīs aktīvi cilvēki un pratīs paņemt idejas no tiem, kam tās ir. Un neskatīsies, kas notiek zem segām aiz tumšu namu sienām. Kaut runāt par būvobjekta, kam pēc nepilna pusgada jāver durvis apmeklētājiem, konceptuālās idejas radīšanu nupat nav labs stils, cik darbu nav paspēts izdarīt pēdējā brīdī un cik vēl nebūs.… Lasīt vairāk »

jtd

Renār, bet sacensības jau NAV un NEVIENS nav pat gatavojies to organizēt. Tāpēc apelācijai pie vienādiem noteikumiem nav pamata, ne jau par neesošiem notikumiem diskutēsim. Un nupat laika jau atlicis tik maz, ka organizējot sacensību atbilstoši un skrupulozi ievērojot visu likumdošanu, uz nākamo expo tā būs kā reizi pabeigta. Kaut kā redzu Tevi tepat ielās un pasākumos, neliekas, ka dzīvotu ārpus šīs telpas un nezinātu kā lietas praksē notiek. Tiešām, kā augstāk kāds atzīmējis – jāsāk brīnīties par tiem, kam izbrīns, ka lietas šādi notiek. Tā vienkārši notiek un tāpēc vajadzīga augstākā prāta pilotāža, lai šādu pretinieku uzveiktu, tas nekas,… Lasīt vairāk »

Miķelis

Kāds palicis bez pīrāga un tagad jūtās apbižots..

Mikelis

Klau,

Vai tiešām nevienam nevar ienākt prātā, ka latvietim var būt arī intereses par kopējo labumu, ne tikai savu.

Diskusija pinīgi ne par tēmu.

novērotājs

visiem karstgalvjiem, kas nesaprot, par ko tad Jauno arhitektu apvienība cepas – palasiet Lato Lapsas interviju vienā netceros kurā nesenā Rīgas Laikā –

nevar Valsts amatpersona vnk tā piezvanīt un ieaicināt uz lietas apstākļu izskatīšanu, NEVAR. (ir jāraksta uzaicinājums.)

Bet izrādās, ka var. Tikai Latvijā var. Par ko arī Lapsa sašutis.

Kas šajā gadījumā viens pret viens attiecināms uz EXPO "iepirkumu" – pilnīgs bardaks un LV "čomisko" attiecību bezpreģels. Šoreiz – par valsts budžeta naudu.

banānu republika real :/

solidarizējos ar JAA

X-PAT

Ar ko tad tu solidarizējies? Ar konstatēšanu, ka sistēma nestrādā? Nu labi, bet vai tev neliekas ka drusku takā par vēlu kliegt, ka nu ir trubā.

Bet uz to koku varētu paskatīties arī no otra gala – ko liksi vietā? Vai par to esi padomājis? Nomainīsi pilsētas vai pat valsts vadību ar JAA biedriem? Ja tā, tad uz priekšu. Kandidējiet uz posteni un tad tik visus pie sienas. Bet šitā bļaustoties JAA izskatās vel dekonstruktīvāka kā LAS.

Un beigu beigās…kāds te sakars ar ARHITEKTŪRU vai PILSĒTPLĀNOŠANU?

triobets

Te jau daži tika nosaukti. Interesanti būtu uzzināt kāds tad ir patreizējais Latvijas arhitektūras biroju top 10.

I.Šteimanis

Visi lielākie pēdējā laika "projekti" ir ļoti pateicīgs un pamatots materiāls šādai JAA nostājai:

– Dzelzceļa stacijas attīstības vīzijas / tas nekas, ka pirms tam tika organizēti konkursi, bet "viss notiek" pēc vecās shēmas

– Grindex torņi / Š: "Un tapa tornis".

– Daugavas krastmalas pontoni / šķiet jau 2004. gadā bija Daugavas krastmalai veltīts starpt. plenērs, kurā bezmaz katra dalībnieka piedāvājumā bija peldošās platformas. Bet nu izrādās, ka SIA X tā ir pirmreizēja ideja.

– tagad EXPO.

Paklausoties te dažus komentātrus, sāk jau parādīties tāda pataloģiska nosliece uz "dzīvnieku fermas" pusi.

jk

demokrātija = vairākuma diktatūra.

Romans

Lido ir jareklame :DDDDDDD

Austris Mailītis

Atbalstu demokrātisku ceļu uz valsts prezentāciju, kurā valsts, sabiedrība spētu radīt savu tēlu. Šī brīža pozīcija ir atspulgs visaptverošam stāvoklim Latvijā. Kļūdas ceļā var meklēt pagātnē. Taču Šanhajā nepaliks aizaugusi būvbedre – Aerodium uz turieni aizbrauks ar savu lidošanu, šovu un PR, tāpat kā to izdarīja Turīnā. Vai arī Latvija vēlas izmantot šo situāciju un reizē aizvest ziņu par savu esamību? Visiem – filozofiem, politiķiem, zinātniekiem, arhitektiem, māksliniekiem, reklāmistiem ir iespēja. Mēs šobrīd strādājam uz brīvprātības, iniciatīvas un iedvesmas principiem, lai palīdzētu pateikt to, ka Latvija ir. Ņemot vērā saspringto darba gaitu, publicēsim savu darbu iespējami drīz. Kļūdas var neizdarīt… Lasīt vairāk »

Arturs Pērkons

Izanalizējot plānoto EXPO 2010 izmaksu tāmi, (http://www.mk….ate=2009-02-02); kā arī ņemot vērā Aerodium iekārtu uzbūvi, uzskatu, ka te ir saskatāmi likumpārkāpumi ar krāpniecības pazīmēm, kas mērāmas miljonos latu, analogi kā gadījumā ar Bērnu slimnīcu.

Konkrēti – nav nekāda vajadzība demontējamu iekārtu paredzēt iepirkt par ~1.5milj.Ls, lai ekspluatētu to 3 mēnešus.

Tāpat uzskatu, ka JAA rīkojas ļoti atbildīgi, vēršot sabiedrības uzmanību uz acīmredzamām ļaunprātībām, paslēpjot tās aiz valsts ”tēla spodrināšanas" uzdevuma.

Pieļauju, ka iesaistoties sadarbībā ar shēmotājiem, godīgi arhitektu biroji var iegūt nopietnu kaitējumu savai reputācijai.

Dža

Iesaku Aerodium komandai atbrīvoties no Skuju Anša. Tas puika izcili blefo. Ja Ansis menedžēs šo pasākumu tālāk – sataisīs mēslus vēl lielākus.

akcionārs

aplami ir uzskatīt, ka Aerodium akrobāti, kas eleganti piedalās šovos, arī ir patiesā labuma guvēji no vairāk kā 2 miljoniem Ls Aerodiuma EXPO tāmes , vienīgi Beitāns ir plašāk zināmais īpašnieks.

Pārējie akcionāri nav zināmi un nevar izslēgt, ka kādam no viņiem ir iespējas pašam lemt par līdzekļu piešķiršanu.

Dža

ko īsti Tu gribēji pateikt?

vai tad tiešām EXPO ir silts sūds, ka ap to kā trakas nēsājas sūdumušas?

akcionārs

domātspējīgiem es gribēju pateikt, ka bizness Latvijas gaumē ir taisīt 500% varku visur, kur vien var. Expo ir perfekts gadījums, jo pēc pāris mēnešiem tur jābūt plikai vietai.

Toties nedomājošie, bet slavas kārie jaunie arhitekti ir gatavi pakalpot jebkuriem shēmotājiem, jo "jānes Latvijas vārds pasaulē".

P.S.

Par sūdu mušām neko daudz nezinu, paprasi varbūt štramam par tām.

pinjons

Putniņš sāk izklausīties pats pēc Šlesera, a ko vajag darīt kamēr viņi maziņi, paši zieniet.

viator

vai tiešām nepamanīji atšķirību – š kungs nevēlas diskusiju, savukārt p kungs to uzskata par patiesības šūpuli.

pinjons

mērķis viens – piegājieni dažādi, 🙂

pArt

Intervija ar Miķeli Putrāmu lasāma šeit:

http://www.cit…airs-nav-jegas/

Anda Kursiša

Mīļie draugi un kolēģi! Es retumis te ielūkojos, un tad man rodas dažādi dīvaini priekšlikumi. Piemēram, vai enerģiju, kas ieguldīta shēmošanā (sākotnēji), atmaskojumu rakstīšanā (pa vidam) un kolēģu apriešanā (sk. augstāk) nevarētu izmantot kā lietderīgāk un jaukāk? Tumšie vakari laikam dara jūs drusku kašķīgus. Izlasiet labu grāmatu, aizbrauciet uz semināru pamācīties, padziediet, noskatieties jautru filmu. Pieņemsim, ja sasummētu visu augstāk minēto darbību kopīgo laika patēriņu un iesaistīto personu loku, varētu sarīkot jauku sesiju, iespējams, pat ar vīnu, radīt vairākus burvīgus priekšlikumus, un izmantojot jauniešu iemaņas dziedāt, vīterot, zīmēt etc, puliskajā telpā prezentēt asprātīgu un pozitīvu risinājumu, gan pašam EXPO, gan… Lasīt vairāk »

Romans

Lido ir jareklame :DDDDDDD

Austris Mailītis

Atbalstu demokrātisku ceļu uz valsts prezentāciju, kurā valsts, sabiedrība spētu radīt savu tēlu. Šī brīža pozīcija ir atspulgs visaptverošam stāvoklim Latvijā. Kļūdas ceļā var meklēt pagātnē. Taču Šanhajā nepaliks aizaugusi būvbedre – Aerodium uz turieni aizbrauks ar savu lidošanu, šovu un PR, tāpat kā to izdarīja Turīnā. Vai arī Latvija vēlas izmantot šo situāciju un reizē aizvest ziņu par savu esamību? Visiem – filozofiem, politiķiem, zinātniekiem, arhitektiem, māksliniekiem, reklāmistiem ir iespēja. Mēs šobrīd strādājam uz brīvprātības, iniciatīvas un iedvesmas principiem, lai palīdzētu pateikt to, ka Latvija ir. Ņemot vērā saspringto darba gaitu, publicēsim savu darbu iespējami drīz. Kļūdas var neizdarīt… Lasīt vairāk »

Renārs Putniņš

Pateicos,Austri, par ļoti pozitīvu attieksmi pret JAA attieksmes paudumu. Tava komentāra pēdējā rindkopā, kā reizi ir tas ,ko mēs vēlējāmies pateikt , tikai daži kolēgi to saprata no savas samaitātības līmeņa.

Bez kādas ironijas, lai izdodas it sevišķi, ka Tavs kolēgis( sencis) ir bijis arī pie PSRS paviljona radīšanas un par ta līmeni nevien iekš exPSRS nebija nekādu pārmetumu par radošuma trūkumu, bet arī pašā Sevilja tas tika pamanīts( starptautiska atzinība),kā arī ir tik saspringts grafiks pie radīšanas.

Arturs Pērkons

Izanalizējot plānoto EXPO 2010 izmaksu tāmi, (http://www.mk….ate=2009-02-02); kā arī ņemot vērā Aerodium iekārtu uzbūvi, uzskatu, ka te ir saskatāmi likumpārkāpumi ar krāpniecības pazīmēm, kas mērāmas miljonos latu, analogi kā gadījumā ar Bērnu slimnīcu.

Konkrēti – nav nekāda vajadzība demontējamu iekārtu paredzēt iepirkt par ~1.5milj.Ls, lai ekspluatētu to 3 mēnešus.

Tāpat uzskatu, ka JAA rīkojas ļoti atbildīgi, vēršot sabiedrības uzmanību uz acīmredzamām ļaunprātībām, paslēpjot tās aiz valsts ”tēla spodrināšanas" uzdevuma.

Pieļauju, ka iesaistoties sadarbībā ar shēmotājiem, godīgi arhitektu biroji var iegūt nopietnu kaitējumu savai reputācijai.

Dža

Iesaku Aerodium komandai atbrīvoties no Skuju Anša. Tas puika izcili blefo. Ja Ansis menedžēs šo pasākumu tālāk – sataisīs mēslus vēl lielākus.

akcionārs

aplami ir uzskatīt, ka Aerodium akrobāti, kas eleganti piedalās šovos, arī ir patiesā labuma guvēji no vairāk kā 2 miljoniem Ls Aerodiuma EXPO tāmes , vienīgi Beitāns ir plašāk zināmais īpašnieks.

Pārējie akcionāri nav zināmi un nevar izslēgt, ka kādam no viņiem ir iespējas pašam lemt par līdzekļu piešķiršanu.

Dža

ko īsti Tu gribēji pateikt?

vai tad tiešām EXPO ir silts sūds, ka ap to kā trakas nēsājas sūdumušas?

akcionārs

domātspējīgiem es gribēju pateikt, ka bizness Latvijas gaumē ir taisīt 500% varku visur, kur vien var. Expo ir perfekts gadījums, jo pēc pāris mēnešiem tur jābūt plikai vietai.

Toties nedomājošie, bet slavas kārie jaunie arhitekti ir gatavi pakalpot jebkuriem shēmotājiem, jo "jānes Latvijas vārds pasaulē".

P.S.

Par sūdu mušām neko daudz nezinu, paprasi varbūt štramam par tām.

pinjons

Putniņš sāk izklausīties pats pēc Šlesera, a ko vajag darīt kamēr viņi maziņi, paši zieniet.

viator

vai tiešām nepamanīji atšķirību – š kungs nevēlas diskusiju, savukārt p kungs to uzskata par patiesības šūpuli.

pinjons

mērķis viens – piegājieni dažādi, 🙂

pArt

Intervija ar Miķeli Putrāmu lasāma šeit:

http://www.cit…airs-nav-jegas/

Anda Kursiša

Mīļie draugi un kolēģi! Es retumis te ielūkojos, un tad man rodas dažādi dīvaini priekšlikumi. Piemēram, vai enerģiju, kas ieguldīta shēmošanā (sākotnēji), atmaskojumu rakstīšanā (pa vidam) un kolēģu apriešanā (sk. augstāk) nevarētu izmantot kā lietderīgāk un jaukāk? Tumšie vakari laikam dara jūs drusku kašķīgus. Izlasiet labu grāmatu, aizbrauciet uz semināru pamācīties, padziediet, noskatieties jautru filmu. Pieņemsim, ja sasummētu visu augstāk minēto darbību kopīgo laika patēriņu un iesaistīto personu loku, varētu sarīkot jauku sesiju, iespējams, pat ar vīnu, radīt vairākus burvīgus priekšlikumus, un izmantojot jauniešu iemaņas dziedāt, vīterot, zīmēt etc, puliskajā telpā prezentēt asprātīgu un pozitīvu risinājumu, gan pašam EXPO, gan… Lasīt vairāk »

punktiņš (bez antona)

domājams, ka Holgers Elers jau visu ir izdomājis, tas tā draudzīgi, hi

Holgers

hi, hi.

Holgers

Līdz šim Latvija kā neatkarīga valsts tika pārstāvēta EXPO 2000 Hannoverē (autors A.Ģelzis)………… godātais raksta gabala sacerētājs aizmirsis pieminēt vēl divus autorus A. Bikši un H. Eleru. 1998. gadā notika expo Lisabonā un arī tur Latvija tika pārstāvēta. Protams, kurš gan to visu var atcerēties un kuru gan tas interesē, tas bija tik sen 🙂

Renārs Putniņš

Visu cieņu , Elera k-ngs, tīklā nemaz tik viegli par pilno Hannoveres LV paviljona autorību nevarēja iegūt, tikai "Dizaina studijas" 2.izdevumā, Jums (neuzdrošinos uz Tu) veltītajā rakstā ,tas bija pieminēts, vairāk tīklā bija atrodama info par prezentēto zime.lv konceptu un tā autoriem. Hannoveres LV dalība starp citu bija ļoti uzteicami noorganizēta.

Kā vēstules līdzautors atvainojos par pilnas info nepieminēšanu Hannoveres EXPO 2000 Lv paviljona autorībā!

Holgers

Hannoveres LV dalība starp citu bija ļoti uzteicami noorganizēta……… es pat teiktu, ka fantastiski noorganizēta, par to gan vislabāk varētu pastāstīt pasākuma ģenerāluzņēmējs sia "Creatio" šefs Gundars Pētersons. Viņa vadītais kantoris (dīvainā kārtā) īsi pēc expo izčabēja. Jā, toreiz piecītis bija piecītis. Šodien kungi izdarās daudz smalkāk un ar lielāku vērienu. Nav jau no kā baidīties:)

uh

kā ar atdevi no Hanoveres? vai kāds ir mērījis? The main attractions at World’s Fairs are the national pavilions, created by participating countries. At Expo 2000 Hanover, where countries created their own architecture, the average pavilion investment was around €13 million.[citation needed] Given these costs, governments are sometimes skeptical about participation as benefits are often assumed not to outweigh the costs. Tangible effects are difficult to measure; however, an independent study for the Dutch pavilion at Expo 2000 estimated the pavilion (which cost around € 35 million) generated around € 350 million of potential revenues for the Dutch economy. It also… Lasīt vairāk »

pArt

Iespējams, ka Latvijā diezgan maz zina to, ka Aeroduim caur un caur ir Kanādas cilvju izlolota ideja, ko latviešu puikas veiksmīgi noreklamēja Olimpiādē.

Paradoksāli, ka Aerodium mājas lapā http://www.aer…mpany/overview/ Latvijas vārds parādās tikai kontaktu adresē un viss.

Es nesaprotu, kādā veidā Kanādas izgudrojums kalpo Latvijas kā valsts tēla reklamēšanai?

Iespējamā versija – mēs atklāti parādām, ka akceptējam un lobējam privātfirmas ar labiem sakariem valdībā.

žoržs

varbūt Kanādas ideja, bet nu – te gan nav korekti latviešiem pārmest kūtrumu vai mazdūšibu – viņi tak pacēla jaunā līmenī to lietu un arī pašu kanādiešu uzņēmumu pārpirka – tas nu šoreiz latviešu īpašniekiem tik par labu liecina.

pArt

Piedod, man bija pagājusi garām informācija, ka EXPO 2010 paredzēta kā veiksmīgi pārpirkto kompāniju reklamēšana.

<><>

Tad jau jāgaida, Ķīnas paviljonā būs redzami Volvo autiņi?

googoo

pusi no tiem jautājumiem droši varēja uzdot paši sev 🙂 daudzi no tiem vēstules parakstītājiem tika manīti uz vietas breinstormā 🙂

Renārs Putniņš

Pēteri, "kamon" ! Tās atbildes kā reizi ,ko sniedza Jums ,izredzētajiem (arī parakstītājiem), kā reizi ne īsti atbilda tam ,kas ir valsts dokumentos.

Un kurus jautājumus ,tad Tu pats vari atbildēt? Bet tā lai tas būtu ču-ču vairāk kā par :"Ansis Egle ir kruts džeks un viņam uzticētā LV paviljona un ekspozīcijas idejas organizācija ir ļoti kūūūl, peace…"

googoo

vienā teikumā – valstī ir bardaks. un tur nu vēl ilgi nekas nemainīsies. pat privātā sektorā. ilustrācijai – vakar 10 kantoriem aizsūtīju info pieprasījumu projekta sakarā. cik atbildēja? viens :)) varētu domāt, ka projektētajiem ir afigenna daudz darba, ka nav pat laika atbildēt. vienīgais attaisnojums – visi tie kantori kādu laiku jau bankrotējuši 😉 ansis egle ir kruts džeks 😉 bet aerodium tajā ir iekšā, jo viņi ir vienīgie, kas parakstījušies uz so vājprātu – slēgt līgumus, sākt iekārtas būvniecību bez reāla kāposta. viņi saoda mārketinga iespējas un viņi ir tur. neviens cits nav atsaucies. kāpēc tika izvēleti šie biroji?… Lasīt vairāk »

laimdota

tieši tāpēc ir tapis šis apraksts, ka paši bija brainstormā. saprast ta no šī ārprāta neko nevar nedēļas laikā, jo neticās, ka kaut kas tik stulbs vispār var notikt. tādēļ arī ir ‘pacelts’ šis jautājums, gan rīkotājiem, gan pašiem sev, jo īpaši šajā gadījumā tev, Pēteri! tā vietā, lai novērstu bardaku valstī, mēs paši to padaram lielāku, un vēl ar tekstu, ka nekas jau tāpat nemainīsies – viedie vārdi, ko dzird no pensionāriem ar padomju rūdījumu, nevis jauniem profesionāļiem. patiesi sajūsmina kantoru atlases principi, ‘ko atceros tie bija……’ varbūt priekšdienām vajag sagatavot progresīvo draugu sarakstu valstiski svarīgu projektu realizācijai?

Linda

Pārsteidz tas, ka daļa arhitektu, kas tika uzaicināti uz saucamo breinstormu, it kā piever acis uz supernepilnīgo formātu, kādā Latvijas expo paviljons tiek organizēts. Tiklīdz pašus uzaicina, tad pēķšņi viss šķiet labi.

Piedaloties breinstormā brīdī, kad viss jau "deg", ir tiesības jautāt, kāpēc apmēram pirms gada netika rīkots atklāts konkurss par Latvijas dalību expo? Nav runa tikai par arhitektūru, bet galvenokārt – konkurss par ideju, ko Latvija ved uz expo? Šobrīd sanāk, ka Latvija ved nopārdod uz Ķīnu vēja tuneli un arhitekli klusi piepalīdz tā izdekorēšanā. A kur tad paliek Labāka pilsēta, labāka dzīve???

pArt

Pilnīgā topā būtu aizauguša būvbedre, kurā uzstātos Reigani ar coverversiju Supertramp Crisis what crisis…

Starplaikos haotiski (simbolizē valsts strukturālās reformas) izvietotajos visjaunākos Apple datoros (Latvija orientējas tikai uz vislabāko pasaulē) apmeklētāji varēs uzspēlēt Latvijā radītu datorspēli – Bankrotizē Valsti Efektīgi (mēs pašlaik tādā spēlē piedalāmuies, tikai analogā versijā). Spēlētājs var izvēlēties minpreža pozīciju, finmina, kruta uzņēmēja, skolotāja, daktera, policista, godīga arhitekta, negodīga arhitekta lomas utt. kā arī pats veidot savu personāžu ar individuālām features.

Un programmētājiem arī labi…

Renārs Putniņš

Pēteri, iepazīsties ar OFICIALAJIEM izejmateriāliem, bija domāts pielikt pie vēstules. Izejmateriāli : Hannoveres EXPO 2000 Latvijas dalības tāme: http://www.lik…2&from=off Šanhajas EXPO 2010 Latvijas dalības tāme (skatīt pielikumu) un Ekonomikas Ministrijas sagatavais rīkojuma projekts: http://www.mk….ate=2009-02-02 Ministru kabineta rīkojums uz 2009.03.09. http://www.lik…5&from=off Ministru kabineta rīcība (2008.(66.MK sēdes protokols),2009.( 14.,29.,32.,33.,62.,73.).MK sēdes protokols: http://www.mk….sedes/saraksts/ Izmantotas http://www.db.lv ,http://www.diena.lv ,http://www.freeportriga.lv datu bāzes, kā arī centrālā WORLD EXPO 2010 mājaslapa http://en.expo2010.cn/, kā arī Lietuvas un Igaunijas mājaslapu informācija. Mārtiņš O.arī man stāstīja visu šito par varoņiem AERODIUMU par sliktajiem ,kas piķi nedod utt , nu visu ko Jums stāstīja organizētaji, bet IEPAZĪSTIES ar izejmateriāliem, ja Tev tie… Lasīt vairāk »

Arturs Pērkons

wow, Aerodium iekārta 1 427 800 Ls!

Tātad elektromotori, rāmis, propellers, akustiskie vairogi, organiskā stikla vadības kabīne par nieka nepilniem 2 miljoniem eur? nu kūl, nu verī kūl.

Bet kur to liks pēc izstādes beigām? Jes, jānoraksta kā nolietota!

googoo

…atkārtoju: ir jājautā KĀ nonāca līdz šitam sviestam. slikto es nesaskatu, ka KĀDS cenšas to visu izstrebt. un ja kāds atkal grib cilāt tēmu par manu ētiku, stājas rindā

laimdota

ir dažādi izstrēbšanas veidi, ne? var vērsties pie radošām apvienībām, nevis ieteikt radus, draugus un paziņas? vai arī ts šoreiz nelikās pietiekami pievilcīgi?

googoo

kamoon… iet ārā izvēdināt savu ieskurbušo galvu. radu, draugu, paziņu vietā uz sitienu nosaucu lielākos un spēcīgākos konkurentus. atvelk elpu un atmet konspirācijas teorijas 😉 vai arī bez tām nevar?

Renārs Putniņš

Labi, Tu ir KINGS,TROŅMANTNIEKS( Pēc Vpils biblio, kas tiešām +-OK) un kā jau augstdzimušām personām TEV automātiski piemīt viedums it visā pēc kronēšanas. Parējie, kas negrib pieņemt Tavu argumentāciju) ir sliktie "konspirāciju teoriju plānpratiņi".

Pašam sūdīgi nepaliek pēc šāda viedokļa deklarēšanas?

googoo

renār, pēc tavas konstruktīvās kritikas, šitas izklausās pēc prastas tirgus bābas klaigāšanas. lai gan.. viņai jau ar ir tiesības uz viedokli. speciāli tev vēlreiz paskaidroju – nē, man neliekas normāli, ka maijā atklāt paredzētas izstādes projektu sāk risināt oktobra beigās, nē man neliekas normāli ka nav koncepcijas ko rādīt šanhajā (tas ar tika skaļi pateikts liaa breinstormā), nē man neliekas normāli ka valsts apstiprina savu dalību expo, bet nevar ideju novest līdz galam. un man neliekas normāli, ka katrs otrais cenšās iespraust tekstus par radu bīdīšanu un citu (lai piecieš šis portāls) huiņu! for your record – ansis egle nav… Lasīt vairāk »

Renārs Putniņš

Pēteri, sviestu kult sāki Tu ,ar to, ka visu sagatavoto vēstuli d,efinējot par tukšu info, seko norādēm tīklā! Man arī ir pietiekoši impulsīvs raksturs, lai es uzceptos, kas arī notika. Ansis Egle ir tikai detaļa un es par Tavu pazīšanos neko nesaku, es saku par procesu un rezultātu. Tātad Tev liekas čikeniekā šāda problēmas risināšana caur privāto pazīšanos VALSTISKU jautājumu risināšanā, un subjektīvu viedokļu vadīta? Ja jā tad : "no coments!" Vispār jau vestulē tika arī akcentēts, ka ši vēstule nekāda gadījuma nav vēršanās pret arhitektiem ,kas ir un bija situācijas kīlnieki, bet gan pret tiem ,kas par šo pasākumu… Lasīt vairāk »

X-PAT

Par to "valstisko"…jāatzīst, ka pēdējo mēnešu (nedēļu?) laikā JAA kļuvusi par tādu kā pensionāru tusiņu, kas visspilgtākajā padomju laiku stilā, tērē visu savu enerģiju sūdzību rakstīšanai. Un tas arī viss. Neskaitot peldošo pilsētu bērniem, tikai un vienīgi kļauzas. Vai arī turpmāk JAA savu misiju saskata kļauzu rakstīšanā? Varbūt tomēr labāk būtu pieķerties vienam jautājumam? Izvēlieties savus pretiniekus uzmanīgi – vai nu Sīlis, Šlesers, vai vel kāds, bet taksh ne jau nu visi kopā un uzreiz! Citādāk, sāk rasties priekšstats, ka JAA tiek izmantots atsevišķu indivīdu starta pozīcijām politikā. Nesaskatu tur NEKĀDU sakaru ar Arhitektūru! Attiecībā uz googoo…tas pats ieteikums, kas… Lasīt vairāk »

zane karpova

nezināju, ka pensionāriem raksturīga iezīme ir sūdzību rakstīšana, īpaši padomju stilā.. lai varētu spriest par JAA aktivitātēm, domāju ir jāskatās ilgtermiņā. JAA ir jauns veidojums un ar kaut ko ir jāsāk. nedomāju, ka atklāta viedokļa paušana ir pensionāru stils, kā arī mērķis nav ienaidnieku izvēle, bet noteiktu principu un viedokļa izklāsts. JAA nav atsevišķu indivīdu veidojums, bet jaunu profesionāļu grupa, kurus vieno līdzīgi uzskati un vēlme darboties – kopā 38 biedri, no kuriem aktīvi ir gandrīz puse. aktivitātes nebeidzas ar viedokļa paušanu vēstuļu veidā, bet ar sarunām, priekšlikumu izteikšanu un sadarbību. jāseko līdz notikumie. tā ka nevajag pārsteidzīgi izteikt kādus… Lasīt vairāk »

*

Ja iejautājies par pretiniekiem, tad tādu ir ne mazums. Tāds pretinieka pirmais tips varētu būt tas klusais un paklausīgais, kas lieku brēku necels, tikai klusi sēdēs savā kaktā un čubinās savu lietu. Faktiski tam ir diezgan vienalga kas un kā notiek. Ne tas pats kaut kur iesaistās, ne kāds cits to var ieraut kādos procesos. Otrais tips ir tāds agresīvāks, kuram agresija vistiešāk izpaužas brīžos, kad tas nepieņem citu viedokli. Tas tips ir tik ļoti saradis ar valdošo sistēmu, varētu pat teikt saaudzis ar to, ka nevar iedomāties, ka var būt arī savādāk. Iespējams, ka šis tips nekad nav redzējis,… Lasīt vairāk »

X-PAT

Laps i, pacepsimies. Par tiem tipiem, piedāvāju ceturto: Tāds kas to vien dara, kā bļauj, ka vieni idioti riņķī. Vienlaicīgi, kad šis tips tiek pielaists pie šprices, pasākums atduras, jo, pamatojoties uz principu, ka visi citi ir stulbi, dialogs nav iespējams un problēmas atrisināt, attiecīgi, arī nav iespējams. Par tiem tipiem, a ko lai te saka, neba nu kāds te tīrākiem nagiem. Katram ir gadījies. Viss ko es vēlos, ir pievērst pārējo uzmanību faktam, ka publika kliedz viens uz otru, ka tas, kas stāv "otrā krastā" dara pilnīgi ačgārni. Vai tas ir googoo, kas piedalās tusiņā par vienām neglītībām, vai… Lasīt vairāk »

*

Kāpēc vispār ir jācepās? Kas tevi tik ļoti aizskar? JAA ir uzrakstījis otro vēstuli, paužot viedokli. Izskatās JAA tiešām nav vienalga, kā notiek lietu kārtošana minētajos jautājumos. Un tā ir lieta, ko dara pilsoniskas sabiedrības loceklis, ja viņu kas neapmierina. Šoreiz pat tie nav nekādi sīkumi, bet valstiski nozīmīgi objekti/pasākumi. Izskatās, ka tu esi uzcepies pats no savas žults. Kur tāds naids rodas?

X-PAT

Par naidu un žulti patiesi nesapratu. Par cepšanos, to tev gan labāk zināt…ka jau sāk sabiedrību klasificēt… Es ne ar vienu netaisos naidoties jeb moralizēt, bet gan vienkārši vēlos uzsvērt to, cik neproduktīva ir šāda naidīgu notu rakstīšana.

Un par tiem "pilsoniskas" sabiedrības locekļiem…tie vērtīgākie ir tie kas dara, nevis tie, kas žēlojas, ka viss ir salaist grīstē. Vai JAA piedāvā risinājumu, vai arī vienkārši meklē, ko kur vajadzētu piekārt? Tas tādai šķietami progresīvai organizācijai kā JAA jau no paša sākuma piedod spēcīgu rūgtuma piegaršu.

Un ja vel joprojām saskatiet naidu manis teiktajā, tad…visu to labāko un lai miers jūsmājā.

Renārs Putniņš

Dārgais,X-PAT, vai Jūs drīkst godāt par Mo(iz Simpsoniem, ne jau kā savādāk 😉 )? Nu tātad ,dārgais Mo, pa punktiem: 1. Pēdējā vēstulē ir tikai jfakti un jautājumi, nevis secinājumi, es ceru Jūsu spriestspējas spēj šīs lietas atšķirt? Vai beigās nav norādīts ,ko mēs iesakām nākotnē (mēs, dārgais Mo, savas personības un pat JAA kā organizāciju,nemēginām akcentēt nākotnes scenārijos) , lai šādas kļūdas neatkārtotos? Vai mēs apšaubam rīcības legitimitāti(tas ir pieprasām, ko nebūt uz karstām pēdām mainīt) pēc 2009.10.20., respektīvi apdraudam pasākuma LV dalību Šanhajā? Jums bail ,ka šõ vestuli var pacelt kāds ar tiešām destruktīvu pieeju un nolikt šo… Lasīt vairāk »

X-PAT

Mjamm…nu ka ne, tad ne. Lai tad jums veiksmīga notu rakstīšana un cūku kūts mēžšana! Ceru, ka savas vēlmes piepildīsiet.

Renārs Putniņš

Cien,X-PAT(Mo bija joks iz Simpsoniem) , kur ir atbildes, konstruktīvi ierosinājumi ,diskusija ,kā jebkura veiksmīga rezultāta apstākļi?

Vai tiešām Jūs esat tas ,ko mēgināt attiecināt uz mums?

X-PAT

Ja, ja tā godīgi, pārlasot šitos pātarus, laikam liela atšķirība starp mani un tevi ( +Zanes oriģinālteksts ) NAV. Izbļaustījāmies, bet gudrāks neviens nepalika. Savukārt, ja runājam par darbošanos, man nav nepieciešama apvienība, lai justos vērtīgs savā nozarē. Lai arī ir daudzas lietas tiek patiesi darītas ačgārni, cenšos izvēlēties tos "ķautiņus" kuros spēks ir manā pusē. Ir bijušas pat ļoti patīkamas uzvaras, bet pārsvarā, tās ir novedušas pie skaidras pārliecības, ka ,ja sistēma netiks mainīta no iekšas, tas uzvaras moments ir bijis tikai tik īss, cik mirklis to pieļauj. Ja netici, nogaidīsim pāris mēnēšus un palūkosimies, ko šis kļauzu vezums… Lasīt vairāk »

zane karpova

redz, lai sistēmu mainītu no iekšpuses ir jāsaprot, kas tieši ir jāmaina. un šī lietu izpratne nerodas pāris mēnešu laikā savā kantorī nodarbojoties ar filozofiju par to, kas būtu jādara, bez kādas nebūt sajēgas par lietu kārtību. kritizēt JAA pašlaik nevajadzētu, īpaši vēl nenākot uz sapulcēm, jo ticiet man protokolos sarakstīt visu nevar un nevajag. tā ka tomēr būtu vēlams vienoties ar sevi par kautiņiem, jo personības dubultošanās nav veselīga un ne pie kā laba nenoved.

jtd

Es teiktu, ka vairāk par zināšanu, ko jāmaina, jābūt zināšanai/mērķim, ko sasniegt. Tad arī pirmais kļūs skaidri (skaidrāk) redzams – pietiks ar pāris kosmētiskām izmaiņām jeb jāceļ jaunu ēku/planētu vai var kaut ko pa vidam. Pagaidām mērķi neizdodas pamanīt (un laikam ne tikai man vienīgajam), tāpēc arī veidojas priekšstats, ka jaunie tik vien ir, kā sūdzambībeles un paši uz rīcību (taktiku, stratēģiju) nav spējīgi. Par kritiku – neviens nedrīkst būt ārpus kritikas un jekāds saudzēšanas laiks ir tikai un vienīgi oponenta vai potenciālā partnera labā griba, samiernieciskums, slinkums, pārākuma apziņa utt. Ja reiz lec čūsku bedrē, esi gatavs dzēlieniem un… Lasīt vairāk »

zane karpova

augšrakstītais teksts bija komentārs attiecīgā komentāra rakstītājam. mērķis ir skaidrs, bet kas liek domāt, ka nav spējīgi uz rīcību, utt? kur apgalvojumu pamatojums? par kuru svēto govju aizstāvību iet runa?

Renārs Putniņš

Cien,jtd,kas nav skaidrs? Vēstījums ir vairāk kā skaidrs:" Ja valsts rīkos savas štelles atbilstoši LABAS SAIMNIEKOŠANAS nosacījumiem, ko mēs iesakām , tas ir aicinām nākamreiz pasākuma līdzorganizēšanā aicināt LV radošās savienības, vismaz šādos radošos pasākumos, tad mēs tam paudīsim pilnu atbalstu,arī piedaloties , nevis publiski pieprasīsim paskaidrojumus."

Ko vēl vajag pateikt? Darbojieties vien uz priekšu! Arī to mēs pasakām , uztverot visu EXPO 2010 pēc 2009.10.20. par legitīmu pasākumu.

Varbūt pateikt:" Labi darīts darbiņš?", un tikai tā klusām pie vīna glāzes:" ziniet zēni varējat jau labāk."

jtd

Gribi nokaitināt? Jau agrāk tepat minēju par saucēja balsi tuksnesī … problēmu uzskaitījums nav pat puse darba, bet vēlējums "nākamreiz pasākuma līdzorganizēšanā aicināt LV radošās savienības" nav pat smieklīgs, jo perfekti dzirdams ikdienā no jebkura ar kaut kādu nebūt varu apveltīta ierēdņa mutes. Šādi vēlējumi ir tukša skaņa un laba vietā var tikai nokaitināt iespējamos sabiedrotos. Viens no prātīgākajiem komentāriem (manuprāt, pats prātīgākais) šajā palagā pieder A.Mailītim – paviljons būs, ja Latvija grib tur parādīt arī sevi, laipni aicināta (citāts brīvatstāstījumā). PS Vēl kopš komjauniešu gadiem man ir alerģija uz vāvuļošanu no augstām tribīnēm un gadu gaitā izstrādājusies cieņa pret… Lasīt vairāk »

Renārs Putniņš

Labi centīšos nekaitināt, ko Tu gribēji no mūsu mutēm dzirdēt?

Bet tā konkrēti.

A.Mailītis startē no citas pozīcijas, no to, kuri reāli to visu darīs, tā ka salīdzinājums nevietā, un viņa viedoklis tiešām ir daudz, daudz pieņemamāks un saprotamāks nekā dažu labu.

Tev ,cien.jtd, vienkārši ir trauma no vēlajiem padomju un post padomju laikiem(vēljoprojām diemžēl), kad runātais pilnībā nesaskanēja ar darīto, tāpēc Tev arī alergīja pret vienu no demokrātijas iezīmēm brīvu runu, viedokļu paušanu

Provokatīvs jautājums, kuri konkrēti darītāji,Tev simpatizē, un ar kādiem darbiem to panākuši( vēlams piemērus nacionālā mērogā)?

jtd

Šī gan būs demagoģija, bet kāpēc Renārs Putniņš un pārējie JAA nestartē no pozīcijas, kuri reāli to visu darīs (c)? Gaida, kad kāds viņu vietā noorganizēs sacensību? Darītāju ir pārpārēm, par to liecina izdarītais, bet, ja sašaurinam uz būvniecību, tad te pamatīgs akmens mūsu pašu cunftes dārziņā – maz tā sausā atlikuma un tāda, lai pasaule noelšas, (gandrīz, bet šo objektu, izskatās, ka jauc nost) nemaz nav (vai tiešām visi mūsu kolēģi tik netalantīgi?). Nu un ir viens masu mēdiju aktīvi nemīlēts vīrs, kurš LV arhitektūrai rādās būt nodarījis visvairāk laba kā visa pārējā tauta un valsts kopā. Vēl par… Lasīt vairāk »

zane karpova

kulaks uz acs nebūs gan. tieši otrādi.

_Perception is a matter of directing attention. If you are not looking in the right direction it does not matter how clever you are, you will not see what you need to see.

kā varētu izpausties tā aprakstītās darīšnas logika un secība?

jtd

Ne velti es par svētajām govīm ierunājos, te tas pats – "what you need to see" – kāds noteicis, ko kādam citam VAJADZĒTU redzēt.

Par virzienu viss skaidrs, tomēr pat tad saskata katrs savu, tur jau tā dažādība slēpjas.

Renārs Putniņš

Labi zēni, Jūs esat labākie, (tikai žēl ka es nezinu kuri ir tie konstruktivitātes apoligēti) , uzkaisu uz savas galvas trīs pamatīgas saujas pelnu un grimstu nožēlā, ka tai vietā lai paustu pozitīvo atbalstu jebkam ,kas jebko dara, es(par visu JAA nevaru atbildēt) uzdrīkstējos ieminēties kaut ko par ideāliem, lūdzu man cieši atvainot, vai nu varētu man grēku nožēlniekam pavēstīt, ko es varētu Jūsu – "darītāju frakcijas" labā padarīt grēku izpirkšanai, varbūt man Jums kājas mazgāt un (stipri īsajos) matos susināt, vai kļūt par Jūsu komandas cheerleader’i? Sakiet taču kā man ,nožēlojamam, vajadzēja rīkoties? Ko Jūs manu grēcinieka dvēseli mocat,… Lasīt vairāk »

X-PAT

jtd, nav vērts. Šie tāpat tevi negrib dzirdēt. Viņiem savs dialogs.

Neapskaužu to ierēdnīti, kurš tiks brīvprātīgi piekomandēts sadarboties ar kļauzu rakstītājiem. Tad nu, gaidīsim to nākošo EXPO. Tur gan, šķiet, visur būs punktiņi un komatiņi pareizā vietā.

Renārs Putniņš

Pēteri , pirms sēsties pie ložmetēja ambrazūrā un atšauj "sliktos kritizētājus", apskaties vai tie ierakumi ,ko Tev sastāstījuši esam tiešām tur atrodas, var sanākt ķeza.

Linda

Dažbrīd es nesaprotu, kur tam KĀDAM rodas enerģija to visu izstrebt. Lai tad vienreiz atbild tie, kam tas sākotnēji bija jānoorganizē. Atkal gribam izskatīties labāki nekā esam, ātri kaut ko ķerot un grābjot. Tas dziedošā kora variants pusizraktā būvbedrē Šanhajā varētu arī nebūt tikai joks.

ma

Būvbedre būtu pat ļoti patiess situācijas attainojums!

Peteris Ratas

Racionala atzinja. Expo ir vieta kur pasaules valstis reprezente sevi un savas vertibas. Shoreiz musu valsti reprezentes tieshi tads paviljons, kadu to esam pelnijushi. Tas godigi reprezentes musu valsts politisko iekartas darbibas speju, un musu sabiedribas shi brizha vertibas. Protams, skatoties uz citu valstu paviljoniem, to konceptualo ideju bagatibu, lakonismu, arhitektonisko meistaribu,… paliek nedaudz zhel, kad mes neizmantojam sho iespeju lidzvertigaa pakaapee. Diemzhel, mes savlaicigi neizmantojam iespejas un laiku, lai pienacigi sagatavotos shim notikumam. Bet tapec jau ir , ta ka tas ir…

expo

Expo nav obligāts pasākums. Latvija nepiedalījās 2005 gadā Japānā, un kas no tā?

Tagad arī tiek mākslīgi uzkurināta ažiotāža, ka jādzēš, jāglābj un daži jau iejutušies a la Holivudas grāvēja galvenā varoņa tēlā, kad atlikušas tikai skaitītas stundas līdz globālai katastrofai.

Peteris Ratas
jtd

Saruna aizgājusi pastaigāties pa grāvjiem … it kā jebkuram DOMĀJOŠAM cilvēkam šai valstī nebūtu skaidrs, no kā ir bezcerīgi kaut ko gaidīt un kur nu vēl sagaidīt. Tāpēc labi, ka vismaz naudu iedeva (vai iedeva? jeb pašlaik jāriskē ar savu un mūža parādsaistībām nākotnē, kā šeit pieņemts?), bet paviljonu uztaisīs aktīvi cilvēki un pratīs paņemt idejas no tiem, kam tās ir. Un neskatīsies, kas notiek zem segām aiz tumšu namu sienām. Kaut runāt par būvobjekta, kam pēc nepilna pusgada jāver durvis apmeklētājiem, konceptuālās idejas radīšanu nupat nav labs stils, cik darbu nav paspēts izdarīt pēdējā brīdī un cik vēl nebūs.… Lasīt vairāk »

Renārs Putniņš

cien.,JTD, Jūs ko izliekaties vai kā. Mums tiešām ir viens pīķis vai vinnē Mailīši, vai Pēteris B.,vai Mārtiņš O., galvenais ir pēc vienotiem noteikumiem sacensības, it sevišķi šādos gadījumos.

Ja mēs runājam par netīro veļu, tad vēstulē nav neviena nepārbaudīta fakta ir tikai jautājumi uz neskaidrībām, par netīro veļu sauc to ka kāds ar kādu gulējis, vai kas kam rads, un citas privatas lietas kas neattiecas pie lietas,šo ko eam sagatavojušī, sauc par aicinājumu uz paskaidrojumu.

jtd

Renār, bet sacensības jau NAV un NEVIENS nav pat gatavojies to organizēt. Tāpēc apelācijai pie vienādiem noteikumiem nav pamata, ne jau par neesošiem notikumiem diskutēsim. Un nupat laika jau atlicis tik maz, ka organizējot sacensību atbilstoši un skrupulozi ievērojot visu likumdošanu, uz nākamo expo tā būs kā reizi pabeigta. Kaut kā redzu Tevi tepat ielās un pasākumos, neliekas, ka dzīvotu ārpus šīs telpas un nezinātu kā lietas praksē notiek. Tiešām, kā augstāk kāds atzīmējis – jāsāk brīnīties par tiem, kam izbrīns, ka lietas šādi notiek. Tā vienkārši notiek un tāpēc vajadzīga augstākā prāta pilotāža, lai šādu pretinieku uzveiktu, tas nekas,… Lasīt vairāk »

Miķelis

Kāds palicis bez pīrāga un tagad jūtās apbižots..

Mikelis

Klau,

Vai tiešām nevienam nevar ienākt prātā, ka latvietim var būt arī intereses par kopējo labumu, ne tikai savu.

Diskusija pinīgi ne par tēmu.

novērotājs

visiem karstgalvjiem, kas nesaprot, par ko tad Jauno arhitektu apvienība cepas – palasiet Lato Lapsas interviju vienā netceros kurā nesenā Rīgas Laikā –

nevar Valsts amatpersona vnk tā piezvanīt un ieaicināt uz lietas apstākļu izskatīšanu, NEVAR. (ir jāraksta uzaicinājums.)

Bet izrādās, ka var. Tikai Latvijā var. Par ko arī Lapsa sašutis.

Kas šajā gadījumā viens pret viens attiecināms uz EXPO "iepirkumu" – pilnīgs bardaks un LV "čomisko" attiecību bezpreģels. Šoreiz – par valsts budžeta naudu.

banānu republika real :/

solidarizējos ar JAA

X-PAT

Ar ko tad tu solidarizējies? Ar konstatēšanu, ka sistēma nestrādā? Nu labi, bet vai tev neliekas ka drusku takā par vēlu kliegt, ka nu ir trubā.

Bet uz to koku varētu paskatīties arī no otra gala – ko liksi vietā? Vai par to esi padomājis? Nomainīsi pilsētas vai pat valsts vadību ar JAA biedriem? Ja tā, tad uz priekšu. Kandidējiet uz posteni un tad tik visus pie sienas. Bet šitā bļaustoties JAA izskatās vel dekonstruktīvāka kā LAS.

Un beigu beigās…kāds te sakars ar ARHITEKTŪRU vai PILSĒTPLĀNOŠANU?

triobets

Te jau daži tika nosaukti. Interesanti būtu uzzināt kāds tad ir patreizējais Latvijas arhitektūras biroju top 10.

I.Šteimanis

Visi lielākie pēdējā laika "projekti" ir ļoti pateicīgs un pamatots materiāls šādai JAA nostājai:

– Dzelzceļa stacijas attīstības vīzijas / tas nekas, ka pirms tam tika organizēti konkursi, bet "viss notiek" pēc vecās shēmas

– Grindex torņi / Š: "Un tapa tornis".

– Daugavas krastmalas pontoni / šķiet jau 2004. gadā bija Daugavas krastmalai veltīts starpt. plenērs, kurā bezmaz katra dalībnieka piedāvājumā bija peldošās platformas. Bet nu izrādās, ka SIA X tā ir pirmreizēja ideja.

– tagad EXPO.

Paklausoties te dažus komentātrus, sāk jau parādīties tāda pataloģiska nosliece uz "dzīvnieku fermas" pusi.

jk

demokrātija = vairākuma diktatūra.

146
0
Lūdzu, komentējietx