Kam būs domāta Brīvības aleja?

Vēl līdz 21. aprīlim Arhitektu namā ir aplūkojami Brīvības alejas otrā konkursa darbi. Vai konkurss šoreiz ir devis projektu, kura īstenošanai būtu vērts tērēt naudu, lai pārveidotu nozīmīgu pilsētas vietu?

Jau lasot konkursa mērķus un iztēlojoties to īstenošanai paredzēto vietu — liepu aleju Brīvības bulvāra vidū, prātā nāca dažādas šaubas. Visai grūti bija iedomāties to kā vietu, kas piemērota plaši apmeklētiem un dzīvīgiem pasākumiem. Konkursa darbi un rezultāti lielā mērā šaubas apstiprina.

Konkursā saņemti divdesmit darbi. Saprotamu iemeslu dēļ uzreiz ir atmesti priekšlikumi, kas piedāvā tiltiņus un tuneļus, tāpat atsijāti arī tie, kas konkursā pieprasītās idejas ietērpuši pārlieku naivos tēlos. Žūrija apbalvoja piecus priekšlikumus, kurus varētu sadalīt divās, savā ziņā pretnostatāmās grupās. Rezultāts zināmā mērā pauž arī plašās žūrijas (16 dalībnieki) atšķirīgos kritērijus.

Labākie?

Uzvarētāja projekta galvenā ideja ir apgaismojums — izstādes paneļus grezno bildes, kurā attēloti gaismas kūļi, kas izvietoti regulārā rindā alejas vidū. Gaisma, tas protams ir ļoti svarīgs un arī efektīgs pilsēttelpas elements, it īpaši Latvijas rudeņos un ziemās. Taču nav saprotams, kā varētu tikt īstenota uzvarētāja darbā rādītā ideja. Fotošopa bildēs, protams, šādi gaismas stabi izskatās glīti. Taču lai dabā kaut ko līdzīgu tam redzētu, tad jābūt ir miglai, kas Rīgas centrā laikam nav diez ko bieža parādība. Vai nu arī — talkā jāņem rokmūzikas koncertu vai dažādu izrāžu palīgelemets — dūmi. Jo nu no automobiļu izplūdes gāzēm jau Brīvības ielā tik bieza dūmaka neveidojas. Tas tiešām šķiet visai īpatnēji, ka šāda, tik ļoti gaisīga un sarežģīti īstenojama ideja ir uzrunājusi žūriju, liekot to atzīt par labāko. Jo ja priekšlikumam atkrīt gaismu efekti, tad paliek visai formāls zemes līmeņa risinājums, varbūt tikai pavisam nedaudz izsmalcinātāks, kā «benzīntanku landskeipings», ko Rīgā un Latvijā pazīstam kopš 90. gadiem — bruģa raksti, puķes vai zemi krūmeļi un kādi soliņi. Nu jā — ir vēl gan arī «interneta vides objekti».

Par gaismām runājot, jāatgādina, ka svinīgie datumi, kam aleju nu domāts veltīt ir maijā, tātad laikā, kad tumsa iestājās diezgan vēlu vakarā. Jocīgi savā ziņā, ka gaismas stabu idejas autors ir tas pats mākslinieks, kas tradicionālajām sarkanbaltsarkanajām lampiņām šai pašā alejā novembra Staro Rīga festivālu laikā. Jocīgi tāpēc, ka šīs lampiņas ir patiešām ir jaukas, uzrunājošas un iedarbīgas, tāpēc īpatnēji liekas, ka tas pats autors piedāvā kaut ko tik neticamu.

Starp izvirzītajiem pieciem darbiem divi citi savā būtībā ir diezgan līdzīgi, tie piedāvā izveidot mūsdienīgāku segumu, tādus vai citādus soliņus, kā galveno vērtību uzturot skatu uz Brīvības pieminekli no alejas iekšpuses. Viens no darbiem ir saudzīgāks pret dabas vidi, atstājot zālājus un piedāvājot alejas vidū teksta līniju, kuru nolasot apmeklētājiem vajadzētu  uztvert to ideoloģisko vēstījumu, ko tur vēlētos paust konkursa rīkotāji. Otrs savukārt piedāvā pilnībā attiekties no zāles, visu pārvēršot balta akmens virsmā, no kura izlien arī soliņi.

Plakanā un neiedvesmojošā Eiropa

Lūkojoties uz šiem trīs darbiem, neizbēgami prātā nāk Rema Kolhāsa priekšlikumi Eiropas savienībai, ar ko viņš nāca klajā pēc Eiropas Komisijas toreizējā prezidenta Romāno Prodi aicinājuma 2001. gadā. Pareizāk sakot, nevis paši priekšlikumi — pazīstamais Eiropas karoga piedāvājums, kas izskatās kā krāsains svītrkods, un  projekts ES kvartāla transformācijām Briselē, bet gan tas, ko Kolhāss pauda par Eiropas Savienības tēlu. Toreiz viņš runāja par ES reprezentāciju, kas ir «plakana un bez daiļrunības», kas nespēj pārliecinoši atklāt ne Eiropas vienotību, ne daudzveidību. «Plakanā zilā Eiropa», viņaprāt ir tā, kas nolīdzina visas atšķirības, tā, ko reprezentē paveca gadagājuma ministru grupa, kas pozē fotogrāfijai; politiķi, kas sēžas iekšā mašīnās vai kāpj ārā no tām; vai arī — gara rinda nosaukumu visās oficiālajās valodās. Kolhāsa centieni toreiz rezultējās gan ar pazīstamo Eiropas karoga piedāvājumu, kas izskatās kā krāsains svītrkods, gan ar priekšlikumu Eiropas Savienības kvartāla transformācijām Briselē.

Neiedvesmojoši, neaizraujoši un formāli — tie ir vārdi, kas šķiet ļoti atbilstoši raksturojam arī šos darbus konkursā Brīvības alejai, ko arī iecerēts tā kā daļēji veltīt arī Eiropas Savienībai. Taču iespējams, ka šos pašus vārdus daudz vairāk varētu veltīt paša konkursa uzstādījumiem un tā rīkotāju mērķiem. Nav zināms cik liela ir tā sabiedrības daļa, kas minētās trīs dienas maijā uztver kā savus svētku tieši tajās nozīmēs, kas paustas konkursa formulējumos. Nojauta saka, ka visai maza daļa.

Sarežģīts uzdevums un grūta vieta

Droši vien ir arī likumsakarīgi, ka priekšlikumi tiecas paust tādu vietēju, mazliet svētsvinīgu skatījumu uz to pašu «plakano Eiropu», reizē cenšoties to kaut kā saskaņot ar Brīvības pieminekļa klātbūtni un atrašanos Rīgas centrā un galvenās pilsētas ielas vidū. Kāteikts uzdevumā, rīkotāji vēlas «radīt vietu, kur vienkārši un vienlaikus emocionāli atzīmēt Latvijas vēsturei un šodienai svarīgus notikumus, piesaukt Latvijas izcilāko ļaužu vārdus un pateikt paldies mūsu citvalstu draugiem, kuri sekmējuši Latvijas atgriešanos Eiropas saimē.»

Kā redzams, formulējums ir vispārējs, it kā atstājot brīvu telpu autoru interpretācijai, tomēr reizē — tas nepasaka, kādas tad varētu būt tās atzīmēšanas un atceres formas.  Tas patiešām ir pretrunīgi. No vienas puses taču publiskai telpai būtu jābūt atvērtai interpretācijam un dažādām izmantošanām un iespējams, arī ieceres autori ir iztēlojušies, ka gan jau izveidojot tādu īpašu vietu, atbilstoša tās izmantošana ar laiku izveidosies pati no sevis. Taču no otras puses, nepasakot neko vairāk, tas draud ar to, ka vieta tā arī paliks nekāda.

Vietas funkcionālie aspekti ir ļoti būtiski — tie ir divi viens no otra atdalīti un gājējiem tikai atsevišķās vietās pieejami alejas gabali,  kas cilvēku skaita ziņā nekad nevarētu konkurēt ar ietvēm ielas malās. Tādejādi tā nekādi nepretendēs uz to statusu, kas ir Ramblai Barselonā, pat ne uz tādu kā Unter den Linden bulvārim Berlīnē. Bet alejas taču visvairāk ir domātas tieši iešanai. Ja arī ne mērķtiecīgai iešanai uz kaut kurieni, tad vismaz pastaigām šurpu turpu. Alejā gan ir soliņi, taču tos īpaši neizmanto, jo nav diez ko ērti vai patīkami, tieši tāpēc, ka vieta ir atšķirta no visas pārejās gājējiem pieejamās telpas un cik noprotams, šai ziņā neko mainīt pilsēta nav iecerējusi. It kā ir saprotama vēlme piešķirt vietai nozīmību, taču diezin vai cēlāks bruģis asfalta vietā, citi soliņi un īpašs izgaismojums vien rosinās cilvēkiem šo aleju izmantot vairāk cilvēkus. Lieli pasākumi te ir iespējami vienīgi tādos brīžos, kad tiek slēgta satiksme šajā Brīvības ielas posmā.

Brīvības aleja brīvībai

Tāpēc daudz interesantāki un iedvesmojošāki šķita divi citi priekšlikumi, kam ir piešķirtas trešās vietas. Abi šie darbi konkursa uzstādījumus interpretē ievērojami radošāk un intriģējošāk, no netālā monumenta pakājē iekaltā saukļa uzsvaru liekot uz brīvību, nevis tēvzemi. Abos šajos Brīvības alejas priekšlikumos patiešām daudz vairāk ir brīvības, nekā gaudenas un svētsvinīgas kontemplācijas. Galu galā — tie domā arī par saturu, nevis tikai formu. Un jāatzīst, ka pauž arī eiropeiskumu.

Protams, tie ir provocējoši un tiem var ieraudzīt trūkumus. Vienā gadījumā neticama liekas iespēja pastāvēt šādam šauram, bet intensīvi izmantotam parkam starp divām tik dzīvām satiksmes joslām. Risinājums gan ir tāds, kāds varētu atrasties arī ikvienā citā parkā, sasaiste tieši ar Brīvības ielu un pieminekli  ir nosacīta. Otrā gadījumā šī lieta risināta ar sienu palīdzību veidojot tādu kā noslēgtu un aizsargātu alejas parka iekšējo telpu. Taču jāatzīst, ka lūkojoties no ārpuses, tas radīs sajūtu par žogiem, tādejādi jūtami skādējot pašai ielas telpai. Tomēr šo darbu galvenā to atšķirība no pārējiem — aleju tie tiecas pārvērst par vietu cilvēkiem. Var jau teikt, ka šie priekšlikumi piedāvā rotaļlaukumus, taču šī interpretācija daudzējādā ziņā var likties tīkamāka un interesantāka. Un kaut kādā ziņā tā iemieso arī eiropeiskas pilsētas ideālus, kur publiskā telpa ir domāta lietošanai visiem cilvēkiem, nevis reprezentācijai vien. Abus šos darbus plānots publicēt A4D pilnībā.

Atkāpei — liekas, ka no visiem darbiem tikai viens bija mazliet vairāk aplūkojis vietu tieši pretim Ministru kabineta ēkas ieejai. Ja arī ne citi piketi un demonstrācijas tās priekšā, tad taču pagājušās ziemas telšu pilsētiņai rosināja aizdomāties par to, ka šī vieta alejā tomēr varētu būt īpašāka, paredzot to kaut kā tieši protestiem un demonstrācijām pret valdību. Kaut arī telšu pilsētiņas jēga un saturs var tikt stipri apšaubīta, vienlaikus tomēr šķiet, ka tas ir bijis jēgpilnākais un konceptuālākais pasākums, kas jebkad šajā alejā ir norisinājies. 

Ko tālāk?

Rīkotāji noteikti vēlētos redzēt «finanšu līdzekļus apgūtus» jau līdz 2014. gadam, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Taču konkursa rezultāti rosina šaubīties, vai šāds formāls ideoloģisks uzstādījums ir vajadzīgs un piemērots šai vietai un vai vispār ir derīgs 21. gadsimta pilsētvidei? Ir saprotama vēlme iemiesot kaut kādus nacionālos un paneiropeiskus centienus simbolos un darīt to Rīgas centrā. Sakopta vieta, tas nenoliedzami ir jauki, bet paliek šaubas, vai ir vērts tērēt naudu, lai šai vietai piešķirtu kādu īpašu vārdu un simbolisku nozīmi, mainot tikai segumus, bet neizdomājot kas un kā tajā varētu notikt.

Ir vērtīgi, ka rīkots konkurss, bet iespējams, to var uztverot tik kā pamatu un vielu turpmākām diskusijām par to, kādai vajadzētu būt šai vietai un kam  tur vajadzētu atrasties un vai vispār vajadzētu. Ja atceramies līdzīgu kaimiņvalstu pieredzi — Brīvības laukums Tallinā tapa apmēram desmit gadus pēc konkursa. Savukārt Lukišķu laukumam Viļņā tikuši rīkoti šķiet jau vairāk kā pieci konkursi, nonākot pie apmierinoša risinājuma.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
100 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
janis

taa arii ne1 nav vareejis atbildeet, ja satiksmes departamets aizliedza gajeeju parejas, tunelji esot sasodiiti dargi, bet tilti aizedz vesturiskos skatus… tad gaa tie sveetku svineetaaji tur tai alejaa nokluus??????? shis konkurs bija idejaala iespeeja sakartot pilseetvidi un izveidot labiekartotu parku kur cilveekiem ikdienaa uztureeties, rezutaataa nekas nav atrisināts , ir radiids mistisks objekts, turklaat sabiedriibai absoluuti nepieejams… sanaak ka sveetu apmekleetaajusm vediis ar autobusu.. jeb arii saaks domaat tikai tad kad buus nobraukti mazi beerni??? vislogiskaakais risinaajums bija likt tuneli, bet luuk atradaas dizhais no darba atlaistais rigas arhitekts Dripe, kas saak kladzināt ka tas buushot daargi… uzbuuveet 3… Lasīt vairāk »

:)

miljons nav nekas- stipri pateikts…

?

Par kādiem tuneļiem iet runa? Par satiksmes, vai par gājēju?

janis

par gaajeeju

rati

ko darīs invalīdi

janis

zhuurijai lifti arii skita par daargu

Šitāds un tāds

SD ir tāds teiciens – Nē, un viss!

Mets

Man no visiem trim vissimpātiskākais liekas MARK darbs- jauks savā vienāršībā un domas skaidrībā, pirmā vieta mulsina ar to, ka dienas laikā varētu būt neinteresanta…

Kaža

Aha, šiem laba grafika ar!

Romans Siņicins

man ar Mark darbs patīk vairāk, bet par pirmo vietu pragmātiskais jautājums autoriem- kā jūs domājat dabūt vienāda stipruma gaismas stariem dažādus augstumus? Ir kāds gatavs risinājums? Un vel, pēc bildes izskatās, ka tik stipra gaisa avota staram jābūt līdz debesīm… Vai nu ar dūmiem vai miglu… vnk man liekas, ka nevar panākt tik intensīvo un, tajā laikā, īsu gaisa staru.

re, ko nozīme rtu tehniskā (ne apf) izglītība aiz pleciem- pie sīkumiem piesienos :))))

janis

tur bija viens darbs kur bija lidzigs gaismas staru risinajums, nezinu kaa par uzvareejusho, bet taja darbaa gaismu stari apgaismoja karogus un to stara platums ir 50cm, augstums ir reguleejams, kauvai 10m lidz makonjiem…cik vajag, elementaara elektronika.

Romans

par elementāro vai ne tik elementāro elektroniku es arī runāju… 🙂 kā piedāvā regulēt stara augstumu?

janis

ar releju

Romans

tad mainīsies arī spilgtums

i labi, neturpināšu šo vairāk, jo nav jēgas 🙂

No malas

Darbs vizuāli simpātisks, bet meitenēm ar plikām kājām gan nebūtu tur veselīgi sēdēt. Kokiem varētu būt nedaudz vairāk vietas atvēlētas.

jokplēsis

To par tiem plikumiem varētu regulēt ar zīmēm 🙂

Spīdola

Domāju, ka Mark risinājums ir daudz labāks par 1.vietu, pat nevaru iedomāties argumentus, kas lika izvēlēties tās gaismas….ja salīdzina, cik mēs staigājam pa šo bulvāri nakts laikā un cik- dienas, tad nesaprotu, kāda bauda būs tur atrasties gaišā vasaras naktī vai dienas laikā un kad man tur būs jāatrodas, lai varētu gūt baudu no tām gaismām…ja nu vienīgi tumšajā 18. novembra vakarā 1x gadā….laikam es te tā "nearhitektoniski" izteicos?

vārds

Argumentus? – MODULS, piemēram! –

Rīgas Domei patīk risinājumi ar gaismām

dace

priekš kam tur vispār tamā strēmelē ir jāstaigā daudz un jāpavada laiks. turpat ir vērmanis, esplanāde un kanālmala. bezsakars sēdēt tamā strēmelē. ta nu labāk, ja jau tā vajag, lai ir kā tāds monuments ar brīvības piegaršu un miers.

norge

Es par 2.vietu, nav pat kur piesieties. Tīri un saprotami. Bez liekiem samocījumiem un ambīcijām uz nez ko….askētiski ziemeļnieciski.

Tā 1.vieta tiešām varētu neattaisnot sevi diennakts gaišajā laikā un Līgo vakarā:)

Kāpēc ne mark?

Kādreiz gandrīz arhitekts

Problēmas sakne ir apstāklī, ka visā pasaulē, visām tautām ir brīvības statujas, bet mums tikai piemineklis 🙁 Tāda kapu aleja vien sanāk – grozi kā gribi.

!!!TIMMY!!!

1. Konkursa koncepts kā tāds ir PORNO(Merķeļa štrāse,Brīvības štrāse,Elizabetes un Raiņa bulvāris ir pats pats satiksmes jomā iekš centra, apkārt Esplenāde,Vērmanis un koka friča skvēriņš,V.Latvijas priekšlaukums un kanālmalas apstādījumi). Kuram imbicilam ienāca prātā ka pa vidu šim visam tagad jāveido kaut kāds memoriāls, labiekārtojums un citas cilvēku apmeklētas vietas. pasakiet ļautiņi kāda suņa pēc kāds tur līdīs, šķērsojot augstāknosauktās transporta artērijas, ja blakus ir Rīgas feinākīe labiekārtojumi? Kāda ir šī simboliskā jēga konmpene, Brīvības monumenta turpinājums? ļēņina reminiscence? Savienojums no ļēņina uz Brīvības monumenta pakaļgalu (4. maija republika hehehe lāpss)? 2. Domāju žūrija arī nonāca pie šāda secinājuma ,ka pasākums… Lasīt vairāk »

A3

Ar to arī mARKS labāks par Samplingu, ka nekas neparādās, jo tur jau arī nekā nav un tur nav jānokļūst…..Sampling ir kaut kas pretējs domai par brīvību

!!!TIMMY!!!

Nu kā ta neparādās, kam tās "neuzkrītošās plaknītes"( tāmīte šitam pieņemu visniknākā, paskat vien kā džeki nobruģējuši ar akmens plātnēm ala Itālijas piazza style un atstājuši vecos kokus-irigācijas sistēma LV apstākļos tupi un turies nerunāsim par pārējo) ļēņina vēl dzīvajiem slepenajiem pielūdzējiem, piketniekiem ,kur atsēsties lai speķmaizīti ir kur iekost? Ja jau neuzkrītošas kāda suņa pēc tērēt nodokļu maksātāju piķīti ( LV vai ES), doma tāda ,ka tik investēt? Kas ir mērķauditorija ,kas ar nolūku šķērsos noslogotākās centra ielas un vēlēsies nonākt tieši uz šīs salas, ja apkārt ir vēsturiskie Rīgas parki? Stilīgi jaunieši ,modeles un leģionāru gājiena dalībnieki (kur… Lasīt vairāk »

Romans Siņicins

es vārdu porņiķis tagad jau nevaru bez smaida atcerēties :))))))

!!!TIMMY!!!

Tagad pamēģini skaļi izrunāt vārdu p-o-r-ņ-i-ķ-i-s

pamēģināji ? Galīgi neskan? un tagad šādu versiju (kā es lietoju komentārā)

p-o-r-n-i-ķ-i-s, skanīgi taču?

Pieņemu Tev saasociējās ar PORNO slenga versiju p-o-r-ņ-u-k-s(Jaņčuks,pivčiks,saņķiks) , tamdēļ tās vārdu saknes sajauci.

Romans Siņicins

kas ir "saņķiks" ? 🙂

!!!TIMMY!!!

Kamon, dūd, tu ko žargonu nerubī? saņķiks ir Ls sīkākā sastāvdaļa, iečekoji?

Romans

santiks 🙂

P.S.S.

Vai kādam ir balderjāņa tinktūra, ko iedot !!!TIMAM!!! nostrebties? Savādāk cilvēkbērna Konkrētā nostāja to novedīs līdz sirdsdarbības traucējumiem. 🙂 Timiņ, draudziņ, saudzē sevi!

!!!TIMMY!!!

whats up man. kas nepatiik. ar sirdi maneejam chikeniekaa, elpo dzilji ! prieciigas lieldienas!!!

Par mani draudzinj nebeedaa!!!

Vārna

ņju, ņju…

Valdis

Sampling piedāvājums varbūt ir labāks par citiem ar to, ka vienīgais nav ignorējis kontekstu – skaidri nodefinējis attieksmi pret "smakojošajām" ielām. Citi darbi izvēlas to ignorēt – bildēs izskatās labi, bet tāpēc, ka troksnis un smakas vizualizācijās neparādās. BET no pilsētas telpas viedokļa.. galīgi nedomāju, ka sēta ir tas, kas tajā vietā nepieciešams – vienalga vai tas domāts kā farss vai ne.. un konkursā jau droši vien piedalās nevis lai protestētu pret nejēdzīgu konkursa uzstādījumu, bet tāpēc, ka gribas vietu padarīt labāku un ir viedoklis kā to izdarīt. Man vislabāk patīk Boriska Krutika darbs… pagaidām gan spriežot tikai pēc 4… Lasīt vairāk »

LAS briedis

LAS var izvērsties stabilā zīmolā, kurš mudinās nepiedalīties tā organizētos un izsludinātos konkursos. Bet, ko tādu panākt – arī ir talants. Sveiciens konkursa rīkotājiem, kuriem iepriekšējā Alejas konkursā, nu nekas neesot paticis.

MJA

par to zīmolu, aš, būs taisnība…

xerox

Absurda ir doma, ka kāds spēj iedomāties šo šauro strēli par pastaigas laukumu…varbūt uzreiz vajadzēja to paredzēt telšu pilsētiņas vajadzībām:)?

Bet, ja nopietni- tad pieņemams ir Mrk risinājums ar neuzkrītošām plaknītēm .

skumjais

tas SAMPLING atgādina Berlīnes mūri, kas atdala dzīvos ļaužus no MK 🙂

nu tāds kā indiāņu rezervāts, geto….asociācijas skumjas

Milda

Ak Dievs! Cik tas Mark darbs ir skaists!

lelde

nu uzreiz par MARK darbu var pateikt – ka tā ”apbūvēti” koki ātri vien nonīks 🙁

kaspars

Ah, lelde, ko nu par detaļām, bet

Ak Dievs! Cik tas Mark darbs ir skaists!!!!

xexe

Ir jau ar!

asdfgh

tev derētu izlasīt darba pask. rakstu

janis

un ko dariis tie gudrie mark arhitekti, kas ir salikushi taas dziiviibai biistamaas cilveeku lamatas, buus skaistais darbs ar sabrauktu beernu piegarshu

neredzu

A kur tur lamatas?

j.

pameegi ar kaajaam izstaigaat visas taas vietas kur mark arhitekti ir salikushi gaajeeju pareejas… un tad sapratiisi kapeec satiksmes departaments aizliedza gajeeju parejas shajaas vietaas.

NENIKNAIS

Vajadzēs pamēģināt:)!

marta ceriņa

jāpamēģina gan tev pašam/pašai būs…

ļoti loģisks, pamatots un reāli nākotnē funkcionējošs gājēju pāreju risinājums. ir būts klātienē. ir analizēta, katras pārejas iespējamība. (aizstāvu MARK, jo arī mūsu piedāvātais risinājums bija līdzīgs)

vajag tikai paštukot – palocīt smadzeņu rievas, tad arī var kko atrisināt. 🙂

a.s.

Domāju, ka izvēle apbalvot šo darbu ir pareiza. Ne jau izklaidei ir vieta šajā alejā! Pilsētā ir jāizdala dažāda rakstura telpas. Tirdziņi ir vajadzīgi, bet PIEMINEKĻI no tiem jāpasargā.

tāpatvien

man šī konkursa ideja liekas nejēdzīga principā, kā mēģinājums bez jēgas "sačakarēt" vienu no pēdējām vietām centrā, kas vēl normālā stāvoklī (neskaitot Ļeņina pieminekļa vietu). Ar Esplanādi "cauri", ar Vērmaņdārzu un Bastejkalnu tas pats. Pat kanāla malu apstādījumus izdevies sabeigt, ieskaitot Blaumaņa pieminekļa "daiļdārzniecisko" dekorējumu. Ja nav izpratnes un izjūtas šādās lietās – nu varbūt vismaz likties mierā?

samulsums

mark darbiņi vienmēr patīk…..taču vairākkārt ir atklājies plaģiāts tīrā veidā….eu-veči! es saprotu, ka velosipēdu no jauna neizgudrosi…. bet tomēr profesionālā ētika būtu jāievēro:)…skat šo —oops—-http://www.arc…est/3670/?sr=1

samulsums

mark darbiņi vienmēr patīk…..taču vairākkārt ir atklājies plaģiāts tīrā veidā….eu-veči! es saprotu, ka velosipēdu no jauna neizgudrosi…. bet tomēr profesionālā ētika būtu jāievēro:)…skat šo —oops—-http://www.arc…est/3670/?sr=1

tāpatvien

man šī konkursa ideja liekas nejēdzīga principā, kā mēģinājums bez jēgas "sačakarēt" vienu no pēdējām vietām centrā, kas vēl normālā stāvoklī (neskaitot Ļeņina pieminekļa vietu). Ar Esplanādi "cauri", ar Vērmaņdārzu un Bastejkalnu tas pats. Pat kanāla malu apstādījumus izdevies sabeigt, ieskaitot Blaumaņa pieminekļa "daiļdārzniecisko" dekorējumu. Ja nav izpratnes un izjūtas šādās lietās – nu varbūt vismaz likties mierā?

janis

taa arii ne1 nav vareejis atbildeet, ja satiksmes departamets aizliedza gajeeju parejas, tunelji esot sasodiiti dargi, bet tilti aizedz vesturiskos skatus… tad gaa tie sveetku svineetaaji tur tai alejaa nokluus??????? shis konkurs bija idejaala iespeeja sakartot pilseetvidi un izveidot labiekartotu parku kur cilveekiem ikdienaa uztureeties, rezutaataa nekas nav atrisināts , ir radiids mistisks objekts, turklaat sabiedriibai absoluuti nepieejams… sanaak ka sveetu apmekleetaajusm vediis ar autobusu.. jeb arii saaks domaat tikai tad kad buus nobraukti mazi beerni??? vislogiskaakais risinaajums bija likt tuneli, bet luuk atradaas dizhais no darba atlaistais rigas arhitekts Dripe, kas saak kladzināt ka tas buushot daargi… uzbuuveet 3… Lasīt vairāk »

:)

miljons nav nekas- stipri pateikts…

?

Par kādiem tuneļiem iet runa? Par satiksmes, vai par gājēju?

janis

par gaajeeju

rati

ko darīs invalīdi

janis

zhuurijai lifti arii skita par daargu

Šitāds un tāds

SD ir tāds teiciens – Nē, un viss!

Mets

Man no visiem trim vissimpātiskākais liekas MARK darbs- jauks savā vienāršībā un domas skaidrībā, pirmā vieta mulsina ar to, ka dienas laikā varētu būt neinteresanta…

Kaža

Aha, šiem laba grafika ar!

Romans Siņicins

man ar Mark darbs patīk vairāk, bet par pirmo vietu pragmātiskais jautājums autoriem- kā jūs domājat dabūt vienāda stipruma gaismas stariem dažādus augstumus? Ir kāds gatavs risinājums? Un vel, pēc bildes izskatās, ka tik stipra gaisa avota staram jābūt līdz debesīm… Vai nu ar dūmiem vai miglu… vnk man liekas, ka nevar panākt tik intensīvo un, tajā laikā, īsu gaisa staru.

re, ko nozīme rtu tehniskā (ne apf) izglītība aiz pleciem- pie sīkumiem piesienos :))))

janis

tur bija viens darbs kur bija lidzigs gaismas staru risinajums, nezinu kaa par uzvareejusho, bet taja darbaa gaismu stari apgaismoja karogus un to stara platums ir 50cm, augstums ir reguleejams, kauvai 10m lidz makonjiem…cik vajag, elementaara elektronika.

Romans

par elementāro vai ne tik elementāro elektroniku es arī runāju… 🙂 kā piedāvā regulēt stara augstumu?

janis

ar releju

Romans

tad mainīsies arī spilgtums

i labi, neturpināšu šo vairāk, jo nav jēgas 🙂

No malas

Darbs vizuāli simpātisks, bet meitenēm ar plikām kājām gan nebūtu tur veselīgi sēdēt. Kokiem varētu būt nedaudz vairāk vietas atvēlētas.

jokplēsis

To par tiem plikumiem varētu regulēt ar zīmēm 🙂

Spīdola

Domāju, ka Mark risinājums ir daudz labāks par 1.vietu, pat nevaru iedomāties argumentus, kas lika izvēlēties tās gaismas….ja salīdzina, cik mēs staigājam pa šo bulvāri nakts laikā un cik- dienas, tad nesaprotu, kāda bauda būs tur atrasties gaišā vasaras naktī vai dienas laikā un kad man tur būs jāatrodas, lai varētu gūt baudu no tām gaismām…ja nu vienīgi tumšajā 18. novembra vakarā 1x gadā….laikam es te tā "nearhitektoniski" izteicos?

vārds

Argumentus? – MODULS, piemēram! –

Rīgas Domei patīk risinājumi ar gaismām

dace

priekš kam tur vispār tamā strēmelē ir jāstaigā daudz un jāpavada laiks. turpat ir vērmanis, esplanāde un kanālmala. bezsakars sēdēt tamā strēmelē. ta nu labāk, ja jau tā vajag, lai ir kā tāds monuments ar brīvības piegaršu un miers.

norge

Es par 2.vietu, nav pat kur piesieties. Tīri un saprotami. Bez liekiem samocījumiem un ambīcijām uz nez ko….askētiski ziemeļnieciski.

Tā 1.vieta tiešām varētu neattaisnot sevi diennakts gaišajā laikā un Līgo vakarā:)

Kāpēc ne mark?

Kādreiz gandrīz arhitekts

Problēmas sakne ir apstāklī, ka visā pasaulē, visām tautām ir brīvības statujas, bet mums tikai piemineklis 🙁 Tāda kapu aleja vien sanāk – grozi kā gribi.

!!!TIMMY!!!

1. Konkursa koncepts kā tāds ir PORNO(Merķeļa štrāse,Brīvības štrāse,Elizabetes un Raiņa bulvāris ir pats pats satiksmes jomā iekš centra, apkārt Esplenāde,Vērmanis un koka friča skvēriņš,V.Latvijas priekšlaukums un kanālmalas apstādījumi). Kuram imbicilam ienāca prātā ka pa vidu šim visam tagad jāveido kaut kāds memoriāls, labiekārtojums un citas cilvēku apmeklētas vietas. pasakiet ļautiņi kāda suņa pēc kāds tur līdīs, šķērsojot augstāknosauktās transporta artērijas, ja blakus ir Rīgas feinākīe labiekārtojumi? Kāda ir šī simboliskā jēga konmpene, Brīvības monumenta turpinājums? ļēņina reminiscence? Savienojums no ļēņina uz Brīvības monumenta pakaļgalu (4. maija republika hehehe lāpss)? 2. Domāju žūrija arī nonāca pie šāda secinājuma ,ka pasākums… Lasīt vairāk »

P.S.S.

Vai kādam ir balderjāņa tinktūra, ko iedot !!!TIMAM!!! nostrebties? Savādāk cilvēkbērna Konkrētā nostāja to novedīs līdz sirdsdarbības traucējumiem. 🙂 Timiņ, draudziņ, saudzē sevi!

!!!TIMMY!!!

whats up man. kas nepatiik. ar sirdi maneejam chikeniekaa, elpo dzilji ! prieciigas lieldienas!!!

Par mani draudzinj nebeedaa!!!

A3

Ar to arī mARKS labāks par Samplingu, ka nekas neparādās, jo tur jau arī nekā nav un tur nav jānokļūst…..Sampling ir kaut kas pretējs domai par brīvību

!!!TIMMY!!!

Nu kā ta neparādās, kam tās "neuzkrītošās plaknītes"( tāmīte šitam pieņemu visniknākā, paskat vien kā džeki nobruģējuši ar akmens plātnēm ala Itālijas piazza style un atstājuši vecos kokus-irigācijas sistēma LV apstākļos tupi un turies nerunāsim par pārējo) ļēņina vēl dzīvajiem slepenajiem pielūdzējiem, piketniekiem ,kur atsēsties lai speķmaizīti ir kur iekost? Ja jau neuzkrītošas kāda suņa pēc tērēt nodokļu maksātāju piķīti ( LV vai ES), doma tāda ,ka tik investēt? Kas ir mērķauditorija ,kas ar nolūku šķērsos noslogotākās centra ielas un vēlēsies nonākt tieši uz šīs salas, ja apkārt ir vēsturiskie Rīgas parki? Stilīgi jaunieši ,modeles un leģionāru gājiena dalībnieki (kur… Lasīt vairāk »

Romans Siņicins

es vārdu porņiķis tagad jau nevaru bez smaida atcerēties :))))))

!!!TIMMY!!!

Tagad pamēģini skaļi izrunāt vārdu p-o-r-ņ-i-ķ-i-s

pamēģināji ? Galīgi neskan? un tagad šādu versiju (kā es lietoju komentārā)

p-o-r-n-i-ķ-i-s, skanīgi taču?

Pieņemu Tev saasociējās ar PORNO slenga versiju p-o-r-ņ-u-k-s(Jaņčuks,pivčiks,saņķiks) , tamdēļ tās vārdu saknes sajauci.

Romans Siņicins

kas ir "saņķiks" ? 🙂

!!!TIMMY!!!

Kamon, dūd, tu ko žargonu nerubī? saņķiks ir Ls sīkākā sastāvdaļa, iečekoji?

Romans

santiks 🙂

Vārna

ņju, ņju…

Valdis

Sampling piedāvājums varbūt ir labāks par citiem ar to, ka vienīgais nav ignorējis kontekstu – skaidri nodefinējis attieksmi pret "smakojošajām" ielām. Citi darbi izvēlas to ignorēt – bildēs izskatās labi, bet tāpēc, ka troksnis un smakas vizualizācijās neparādās. BET no pilsētas telpas viedokļa.. galīgi nedomāju, ka sēta ir tas, kas tajā vietā nepieciešams – vienalga vai tas domāts kā farss vai ne.. un konkursā jau droši vien piedalās nevis lai protestētu pret nejēdzīgu konkursa uzstādījumu, bet tāpēc, ka gribas vietu padarīt labāku un ir viedoklis kā to izdarīt. Man vislabāk patīk Boriska Krutika darbs… pagaidām gan spriežot tikai pēc 4… Lasīt vairāk »

LAS briedis

LAS var izvērsties stabilā zīmolā, kurš mudinās nepiedalīties tā organizētos un izsludinātos konkursos. Bet, ko tādu panākt – arī ir talants. Sveiciens konkursa rīkotājiem, kuriem iepriekšējā Alejas konkursā, nu nekas neesot paticis.

MJA

par to zīmolu, aš, būs taisnība…

xerox

Absurda ir doma, ka kāds spēj iedomāties šo šauro strēli par pastaigas laukumu…varbūt uzreiz vajadzēja to paredzēt telšu pilsētiņas vajadzībām:)?

Bet, ja nopietni- tad pieņemams ir Mrk risinājums ar neuzkrītošām plaknītēm .

skumjais

tas SAMPLING atgādina Berlīnes mūri, kas atdala dzīvos ļaužus no MK 🙂

nu tāds kā indiāņu rezervāts, geto….asociācijas skumjas

Milda

Ak Dievs! Cik tas Mark darbs ir skaists!

lelde

nu uzreiz par MARK darbu var pateikt – ka tā ”apbūvēti” koki ātri vien nonīks 🙁

kaspars

Ah, lelde, ko nu par detaļām, bet

Ak Dievs! Cik tas Mark darbs ir skaists!!!!

asdfgh

tev derētu izlasīt darba pask. rakstu

xexe

Ir jau ar!

janis

un ko dariis tie gudrie mark arhitekti, kas ir salikushi taas dziiviibai biistamaas cilveeku lamatas, buus skaistais darbs ar sabrauktu beernu piegarshu

neredzu

A kur tur lamatas?

j.

pameegi ar kaajaam izstaigaat visas taas vietas kur mark arhitekti ir salikushi gaajeeju pareejas… un tad sapratiisi kapeec satiksmes departaments aizliedza gajeeju parejas shajaas vietaas.

marta ceriņa

jāpamēģina gan tev pašam/pašai būs…

ļoti loģisks, pamatots un reāli nākotnē funkcionējošs gājēju pāreju risinājums. ir būts klātienē. ir analizēta, katras pārejas iespējamība. (aizstāvu MARK, jo arī mūsu piedāvātais risinājums bija līdzīgs)

vajag tikai paštukot – palocīt smadzeņu rievas, tad arī var kko atrisināt. 🙂

NENIKNAIS

Vajadzēs pamēģināt:)!

a.s.

Domāju, ka izvēle apbalvot šo darbu ir pareiza. Ne jau izklaidei ir vieta šajā alejā! Pilsētā ir jāizdala dažāda rakstura telpas. Tirdziņi ir vajadzīgi, bet PIEMINEKĻI no tiem jāpasargā.

100
0
Lūdzu, komentējietx