Atlasītas būves Rīgas gada balvai

Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar žūrijas pārstāvjiem — nozares ekspertiem – ir veikuši sākotnējo atlasi un novērtējumu objektiem, kas pretendēs uz 2015. gada balvu Rīgas arhitektūrā. No vairāk nekā 950 pagājušajā gadā ekspluatācijā nodotajiem būvobjektiem Rīgā tālākai izvērtēšanai ir izvirzītas 24 būves.

«Sadarbībā ar skates žūrijas ekspertiem jau līdz šim esam paveikuši ievērojamu darbu, izvērtējot vairākus simtus dažādus aizvadītajā gadā ekspluatācijā nodotos objektus. Šogad konkursam jubilejas gads — balva tiks pasniegta desmito reizi, tāpēc jūtam īpašu gandarījumu par to, ka izdevies konkursu padarīt par pastāvīgu un nozīmīgu notikumu Rīgas arhitektūras un būvniecības dzīvē. Vienlaikus jūtam arī lielu atbildību par konkursam pieteikto objektu izvērtēšanu, jo konkursa ikgadējiem nominantiem ir jākalpo par paraugu gan jaunajiem arhitektiem, gan būvniekiem,» uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

2015. gada balvai izvirzītos objektus vērtēs kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Arhitektu savienības, Būvinženieru savienības, Ilgtspējīgas būvniecības padomes un Ainavu arhitektūras biedrības. Skatē tiek pārstāvētas būves no biroju ēku, daudzdzīvokļu ēku, izglītības iestāžu, kultūras iestāžu, ražošanas būvju, tirdzniecības ēku, transporta infrastruktūras un veselības aprūpes iestāžu kategorijām.

Balvai izvirzīto objektu izvērtēšana, žūrijas ekspertu komandai apmeklējot būves klātienes vizītēs, noritēs visas vasaras garumā. Kopā ar nozares ekspertiem tiks meklēti un vērtēti labākie piemēri pilsētas dzīvojamās vides ilgtspējas nodrošināšanā, vēršot uzmanību uz būvju energoefektivitāti, vides pieejamību un universālā dizaina principu ievērošanu, vērtējot paveikto gan Rīgas vēsturiskajā centrā, gan apkaimēs un mikrorajonos. Objektu kvalitātei ir jāatbilst skates mērķim — veidot kvalitatīvu pilsētvidi un arhitektūru Rīgā

Skates dalībniekus — būves un to autorus — varēja izvirzīt Rīgas pilsētas arhitekta birojs, vietējo pašvaldību un valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, kā arī jebkura juridiska un fiziska persona — jaunā projekta autors, īpašnieks, attīstītājs, pārvaldītājs un lietotājs. Kritēriji būvju iekļaušanai skates dalībnieku sarakstā bija: fakts, ka tās nodotas ekspluatācijā 2014. gadā, un to nozīme pilsētvides kvalitātes un pilsētas arhitektūras kvalitātes nodrošināšanā.

Atbilstoši tradīcijai Gada balva Rīgas arhitektūrā tiek pasniegta oktobra pirmajā pirmdienā — Pasaules Arhitektūras dienā, kas šogad tiks atzīmēta 5. oktobrī. Lai izceltu un popularizētu sasniegumus Rīgas arhitektūrā, sekmējot kvalitatīvas pilsētvides attīstību, un apzinātu arhitektu veikumu, jaunāko objektu skate tiek organizēta kopš 2006. gada. Tās mērķis — rosināt profesionālu diskusiju par vērtībām pilsētas arhitektūrā un kritērijiem kvalitatīvas pilsētvides novērtēšanā un veicināt sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas, ar to vairojot sabiedrības izpratni un līdzdalību un veidojot pieprasījumu pēc kvalitatīviem pakalpojumiem arhitektūrā.

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000