Aicina apspriest Mežaparka detālplānojumu

Vēl līdz 31. oktobrim turpinās kultūras un atpūtas parka Mežaparks detālplānojuma pirmās
redakcijas sabiedriskā apspriešana. Šodien plkst. 18.00 Rīgas domes Sēžu zālē
Rātsnamā notiek otrā plānojumam veltītā sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Savukārt
pret vietas pārvēršanu lielā atrakciju parkā iebilst Mežaparka Attīstības biedrība.

Detālplānojuma pirmā redakcija sagatavota laika posmā no
2011. gada jūnija līdz decembrim un papildināta līdz 2012. gada jūlija, saskaņā
ar  kultūras un atpūtas parka Mežaparks teritorijas un tās
apkalpojošās infrastruktūras programmu. Plānošanas dokumentus izstrādāja SIA Grupa93 ar piesaistītajiem ekspertiem,
sadarbojoties ar SIA Rīgas meži,
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes
un sporta departamentu, SIA Rīgas
nacionālais zooloģiskais dārzs
, Mežaparka attīstības biedrību,
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru.

Detālplānojums ir izstrādāts, ņemot vērā līdzšinējās
iestrādes (Mežaparka attīstības biedrības iniciatīvas, starptautiskā arhitektu
un plānotāju plenēra rezultātus (2005.g), SIA Rīgas meži/SIA Projektēšanas
birojs Arhis
attīstības programmas priekšlikums (2010.g.), SIA Arhitekta J.Pogas birojs izstrādāto
Dziesmu svētku estrādes skiču projektu (2009.), Rīgas pašvaldības aģentūras Mežaparks darbības un attīstības
stratēģiju 2007. – 2011. gadam, Darba grupās paustos viedokļus un RD Pilsētas
attīstības departamenta norādes un vadlīnijas.

Kultūras un atpūtas parka Mežaparks teritorijas
lielums (423 ha, ietverot Rīgas Zooloģiskā dārza teritoriju) ļauj attīstīt
visplašāko funkciju spektru, kuras, pārdomāti sagrupējot pa funkcionālām zonām,
savstarpēji nekonfliktē, bet viena otru papildina un nodrošina kvalitatīvas atpūtas, izglītošanās, izklaides, sporta un
rekreācijas iespējas.

Mežaparka
teritorijas un tās apkalpojošās infrastruktūras attīstības programmā definētais
teritorijas funkcionālais zonējums (centra zona, sporta un aktīvās atpūtas
zona, ūdensmala un klusā zonā) ir principiāls — tas nenosaka striktas robežas, taču
akcentē atsevišķu parka daļu izmantošanas prioritātes.  Detālplānojuma risinājumi ir izstrādāti,
pamatojoties uz attīstības programmu, vienlaicīgi iekļaujoties Rīgas pilsētas
teritorijas plānojuma nosacījumos — atbilstoši detalizējot teritorijas
funkcionālo zonējumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus

Detālplānojuma
risinājumi ir vērsti uz teritorijas kā vienotas publiskās ārtelpas attīstību,
konsolidējot esošās zemes vienības un nepieļaujot turpmāku nekustamo īpašumu
sadrumstalošanu, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma
struktūru, dabas daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas.

Vīzija

Mežaparks
kā Dziesmu svētku mājvieta, sporta un aktīvās atpūtas centrs, četru gadalaiku
dabas harmonija.

Mežaparks
ir unikāls četru sezonu atpūtas parks, balstīts gadalaiku pievilcībā — vienā
no Latvijas vērtībām.

Parks
ir viengabalaina, nedalīta teritorija, un ir līdzvērtīgi izmantojams un
pieejams rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Parks, kurš ir īpaši veidots ģimenēm
ar bērniem, veselīgam dzīvesveidam un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai — kā
kritērijs, caur kuru ir vērtējama jebkura plānotā aktivitāte.

Mežaparks
ir Notikumu teritorija.
Kvalitatīva atpūtas un kultūras pasākumu vieta. Tas ir «zaļais
stadions» — darīšanai un izmēģināšanai. «Dari
pats» ir būtiskākais princips. Pievilcīgs ainaviskās kvalitātes
un patiesu vērtību dēļ — vērtību, kas raksturo vietējo un dabisko.

Patiesi
ilgtspējīga un veselīgu dzīvesveidu popularizējoša teritorija —
veselīgas un izzinošas aktivitātes, kvalitatīvs serviss, t.sk. vietējās,
dabiskās pārtikas piedāvājums. Izcilība labiekārtojumā un piedāvājumu kvalitātē
veido Mežaparku par vienu no Rīgas vizītkartēm. Tas ir globāli interesants ar
īpašo, vietējo identitāti, atpazīstams kompleksā piedāvājumā ar apkārtējām teritorijām
— kā Mežaparks +.
Parka pārvaldība ir atklāts process, piedaloties pašvaldībai,
apsaimniekotājiem, kultūras un sporta dzīves organizatoriem, Rīgas
Zooloģiskajam dārzam, vietējo apkaimju iedzīvotājiem un plašākai sabiedrībai

Stratēģiskie mērķi

 • Četru sezonu daudzfunkcionālas izmantošanas iespēju
  nodrošināšana
 • Teritorijas pieejamības un sasniedzamības uzlabošana
 • Pasākumu regularitāte un saiknes ar apkārtējām
  teritorijām — Mežaparks+ 
  attīstība

Galvenie detālplānojuma risinājumi paredz:

 • visā Mežaparka teritorijā esošā celiņu tīkla
  infrastruktūras atjaunošanu un
  pilnveidošanu,
 • parka apmeklētāju ērtību uzlabošanai vairāku apkalpes
  objektu (moduļa tipa ēkas) izvietojumu visā Mežaparka teritorijā, kas
  nodrošinātu parka apmeklētājiem pamatservisa funkcijas;
 • Mežaparka centrālās daļas attīstību, kas ietver jaunu
  rotaļu, sporta un atpūtas laukumu, pastaigu taku un cita veida labiekārtojuma
  izveidi līdzās jau esošajai Bērnu pilsētiņai;
 • daudzfunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa izveidi
  bijušās slidotavas teritorijā ar vairāklīmeņa transportlīdzekļu novietnes
  izbūves iespējām parka un Zooloģiskā dārza apmeklētājiem;
 • jaunas sporta un aktīvās atpūtas zonas un suņu pastaigu
  laukuma izveidi bij. Bērnu
  dzelzceļa stigas teritorijā;
 • jaunu ieeju izveidi no Viestura prospekta puses un esošo
  ieeju paplašināšanu un rekonstrukciju;
 • Ķīšezera krastmalas gājēju promenādes izbūvi teritorijas
  daļā starp Ķīšezeru un Rīgas
  Zoodārzu līdz kuģīšu piestātnei. Promenāde plānota kā ainaviski veidota
  rekreācijas
  teritorija ar atpūtas vietām un labiekārtojumu, kas vienlaikus kalpo arī krasta
  erozijas
  novēršanai;
 • jaunu transportlīdzekļu novietņu izvietojumu pa
  teritorijas perimetru atbilstoši attīstības kārtām un prognozējamam parka apmeklētāju
  daudzuma pieaugumam
 • nozīmīgāko apbūves objektu (krastmalas promenāde, galvenā
  ieejas mezgla rekonstrukcija, bijušās slidotavas kompleksa rekonstrukcija u.tml.)
  realizāciju atbilstoši atklātiem būvniecības metu konkursiem. Konkursu prasības
  iekļautas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos;

Detālplānojumā
ietvertajiem risinājumiem ir veikts sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums, secinot,
ka plānotie pasākumi un aktivitātes sniegs tiešu ieguldījumu Mežaparka
attīstības stratēģisko mērķu «Četru sezonu daudzfunkcionālas izmantošanas
iespēju nodrošināšana» un «Teritorijas pieejamības un sasniedzamības
uzlabošana», kā arī ir uzskatāmas par nepieciešamu
priekšnoteikumu trešā stratēģiskā mērķa «Pasākumu regularitāte un saikne ar apkārtējām
teritorijām. Mežaparks+ starptautiska
mēroga atpazīstamības veidošana» sasniegšanai. Detālplānojuma realizācijas
galvenais mērķis nav finansiālā, bet sociālekonomiskā atdeve. Kvalitatīvie
ieguvumi ietver dzīves un uzņēmējdarbības vides uzlabošanos, un ar to saistīto
iedzīvotāju apmierinātības pieaugumu, un iedzīvotāju sportiskās aktivitātes
pieaugumu. Detālplānojuma īstenošanai ir iespējas piesaistīt ES fondu
finansējumu, savukārt ilgtspēja tā ekspluatācijas fāzē ir nodrošināma ar Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
6 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Kristine Abolina

Atjautības uzdevums par Mežaparka detālplānojumu. RTIAN: Mežaparkos meža teritorijai jābūt ne mazāk kā 70%. Cik detālplānojumi nepieciešami, lai no 400 ha meža paliktu pāri ne vairāk kā 50 ha meža, ja katrā detālplānojumā transformē 30% no meža teritorijas? Cik gadus tas aizņems, ja katru 4. gadu Rīgas domē pie varas tiek citi būvēt/attīstīt gribētāji? Atbilde komentāra beigās. Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” (turpmāk – Parks) detālplānojumā Mežaparka Attīstības biedrība ir minēta sadarbības partneru sarakstā, tomēr lūdzam nesaistīt biedrības vārdu ar tapušo gala rezultātu. Procesā tikām aicināti līdzdarboties tikai līdz 2011. gada vasarai (jautājumi par Parka vērtībām), bet par detālplānojumā ietvertajiem… Lasīt vairāk »

Ruta

Vakar bija diezgan daudz demogoģijas no projekta izstrādātāju puses, kā rezultātā es šoreizpilnībā piekrītu Kristīnei par "skaisto vārdu" pretrunām; Piemēram, apgalvojums, ka promenāde ir tikai gājējiem un velosipēdistiem, situācijā, ka promenāde ir VIENĪGĀ legālā piebraukšanas iespējas Pāvu ielas iedzīvotājiem + 6 jaunbūvēm (moduļi) ar apbūves laukumu līdz 80m2, vai atsevišķos objektos sporta un piestātnes rekreācijas vajadzībām (kas nesaucas moduļi) ierobežojums ir 3 stāvi, uzrāda minētās pretrunas. Vislielākā problēma ir jauno objektu būvniecība, kam tā piederēs, kas un par kādiem līdzekļiem būvēs? Šobrīd par to nav nekas minēts, bet neskaidrība var izraisīt ļoti dziļas rētas Mežaparka audumā. Detālplānojumā pozitīvi vērtējama dziļā… Lasīt vairāk »

Kristine Abolina

Nebūt nav patīkami, kad šodien Latvijas Radio 1 „Krustpunktos” Latvijas radioklausītāju priekšā tiku nosaukta par meli, jo diskusijas laikā paudu bažas par iespējamo atrakciju parku (http://www.lat…0/20121026.htm). Parka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas „4. Turpmākās plānošanas teritorijas" 103. punkts: Turpmākās plānošanas procesā izvērtē iespējas teritorijā A2-1 pie Viestura prospekta uz Ziemeļiem no Vudisona termināla teritorijas izveidot tematisko parku. Tā izmantošanas iespējas nosakāmas, izstrādājot detālplānojuma grozījumus. Detālplānojuma tematiskajās izpētēs 9.pielikumā „Atrakciju (tematiskā) parka izveides iespēju Mežaparka teritorijā izpēte (SIA „Grupa93”, 2012.g.)” no trim rūpīgi izpētītām teritorijām TIAN 103. punktā minētā teritorija minēta kā piemērotākā vieta atrakciju parkam. Pilsētas Attīstības komitejas priekšsēdētājs… Lasīt vairāk »

Kristine Abolina

Atjautības uzdevums par Mežaparka detālplānojumu. RTIAN: Mežaparkos meža teritorijai jābūt ne mazāk kā 70%. Cik detālplānojumi nepieciešami, lai no 400 ha meža paliktu pāri ne vairāk kā 50 ha meža, ja katrā detālplānojumā transformē 30% no meža teritorijas? Cik gadus tas aizņems, ja katru 4. gadu Rīgas domē pie varas tiek citi būvēt/attīstīt gribētāji? Atbilde komentāra beigās. Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” (turpmāk – Parks) detālplānojumā Mežaparka Attīstības biedrība ir minēta sadarbības partneru sarakstā, tomēr lūdzam nesaistīt biedrības vārdu ar tapušo gala rezultātu. Procesā tikām aicināti līdzdarboties tikai līdz 2011. gada vasarai (jautājumi par Parka vērtībām), bet par detālplānojumā ietvertajiem… Lasīt vairāk »

Ruta

Vakar bija diezgan daudz demogoģijas no projekta izstrādātāju puses, kā rezultātā es šoreizpilnībā piekrītu Kristīnei par "skaisto vārdu" pretrunām; Piemēram, apgalvojums, ka promenāde ir tikai gājējiem un velosipēdistiem, situācijā, ka promenāde ir VIENĪGĀ legālā piebraukšanas iespējas Pāvu ielas iedzīvotājiem + 6 jaunbūvēm (moduļi) ar apbūves laukumu līdz 80m2, vai atsevišķos objektos sporta un piestātnes rekreācijas vajadzībām (kas nesaucas moduļi) ierobežojums ir 3 stāvi, uzrāda minētās pretrunas. Vislielākā problēma ir jauno objektu būvniecība, kam tā piederēs, kas un par kādiem līdzekļiem būvēs? Šobrīd par to nav nekas minēts, bet neskaidrība var izraisīt ļoti dziļas rētas Mežaparka audumā. Detālplānojumā pozitīvi vērtējama dziļā… Lasīt vairāk »

Kristine Abolina

Nebūt nav patīkami, kad šodien Latvijas Radio 1 „Krustpunktos” Latvijas radioklausītāju priekšā tiku nosaukta par meli, jo diskusijas laikā paudu bažas par iespējamo atrakciju parku (http://www.lat…0/20121026.htm). Parka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas „4. Turpmākās plānošanas teritorijas" 103. punkts: Turpmākās plānošanas procesā izvērtē iespējas teritorijā A2-1 pie Viestura prospekta uz Ziemeļiem no Vudisona termināla teritorijas izveidot tematisko parku. Tā izmantošanas iespējas nosakāmas, izstrādājot detālplānojuma grozījumus. Detālplānojuma tematiskajās izpētēs 9.pielikumā „Atrakciju (tematiskā) parka izveides iespēju Mežaparka teritorijā izpēte (SIA „Grupa93”, 2012.g.)” no trim rūpīgi izpētītām teritorijām TIAN 103. punktā minētā teritorija minēta kā piemērotākā vieta atrakciju parkam. Pilsētas Attīstības komitejas priekšsēdētājs… Lasīt vairāk »

6
0
Lūdzu, komentējietx