Zirgu sala Liepājā. Vincents

Vincents Arhitektu komanda septiņu projektu konkurencē uzvarējusi
Liepājas domes rīkotajā konkursā, sporta un aktīvās atpūtas centram Liepājas
ezera Zirgu salā. Žūrija atzinīgi novērtēja pārdomāto teritorijas funkcionālo
zonējumu, objektu un aktivitāšu integrāciju dabas vidē, kā arī to, ka tiek
saglabāts salas īpatnējais vides raksturs.

Zirgu salas
parka koncepcijas pamatā ir vienots, telpiski strukturizēts dialogs starp
aktīvās un pasīvās atpūtas teritorijām, nākotnē veicinot Liepājas ezera
apkaimes augstvērtīgu attīstību.

Galvenie ieguvumi no projekta realizācijas

1. Īstenojot Zirgu salas parka koncepciju, Liepājā tiek
radīta jauna publiskā ārtelpa un uzlabota iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtas
kvalitāte.

2. Zirgu salas parks ezera apkaimei veidos jaunu 21.
gadsimtam atbilstošu identitāti, kuras pamatā būs aktīvas un pasīvas atpūtas
mijiedarbība dabas teritorijā.

3. Projekta
koncepcija piedāvā skaidri strukturētus un pakāpeniski realizējamus attīstības
principus, kas racionāli attīstīs Liepājas ezera apkaimi.

4. Zirgu salā
tiks radīts vienots vizuālais tēls parka būvēm un elementiem (informācijas
stendiem, apgaismes ķermeņiem, soliņiem, laipām u.c.)

Respektējot
esošos apgrūtinājumus un nākotnes attīstības scenārijus, Zirgu salas teritorija
tiek vienmērīgi sadalīta piecās 150m platās aktivitāšu zonās, kurām ir dažāda
funkcionālā nozīme un identitāte. Zonu nosaukumi — Sākums, Kustība, Daba, Ezers
— raksturo attiecīgās zonas nozīmi kopējā Zirgu salas parka koncepcijā. 

Zirgu salas
parka koncepcijas mērķis ir veicināt mijiedarbību starp aktīvu un pasīvu
atpūtu. Salas rietumu daļā izvietotās aktivitāšu zonas ir veltītas aktīvai
atpūtai, savukārt, salas austrumu daļas zonas veltītas mierīgai atpūtai un
dabas baudīšanai.

Zirgu salas
parka koncepcija paredz dažādas nozīmes mākslinieciski izteiksmīgu ceļu tīklu,
kas uzlabos arī vides ainaviskās vērtības. Ceļu tīkla pamatelements ir galvenā
promenāde, kas veidos loku apkārt Zirgu salai. Promenādes loks nodrošinās
pakāpenisku salas ziemeļu teritorijas integrāciju parka kompleksā, vienotu
funkcionalitāti un iespēju atpūtniekiem apiet apkārt visai salai.

Zirgu salas
parkā izvietota UCI sertificēta BMX riteņbraukšanas trase ar nepieciešamajām
moduļu tipa palīgbūvēm un brīvdabas tribīnēm, laivu elingi, garāžas un
remontdarbnīcas, minigolfa laukums, sporta laukumi, Dabas māja, piknika vietas
un peldvietas.

Projekta platības

  • Projektētā Sporta parka
    teritorijas platība — 14,06
    ha
  • Golodova dambis — 2,71 ha
  • Pārējā teritorija — 8,18 ha
  • Zirgu salas platība kopā —
    24,95 ha

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx