Daugavpils promenāde — Vincents

Oktobra
beigās noslēdzās Daugavpils domes rīkotais konkurss Daugavas labā krasta
piekrastes teritoriju attīstības koncepcijai. Augstāko — otro vietu konkursā ieguva
Vincents arhitektu komandas priekšlikums, piedāvājot plašas atpūtas un kultūras
iespējas pilsētniekiem, apvienojot Daugavpils cietoksni ar Marka Rotko muzeju
un citas pilsētas daļas vienotā tīklā.

Projekta koncepcija

Daugavpils atrašanās upes krastā sniedz
daudzpusīgas pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās attīstības iespējas. Ūdens
ir viens no skaistākajiem un dzīvīgākajiem elementiem, lai pilsētā radītu
augstākas kvalitātes vidi ar skaidru identitāti. Daugavpils Upes parka
koncepcija piedāvā Daugavas malas attīstības vīziju, kas paaugstinās pilsētas
vides kvalitāti, ļaujot jaunā līmenī izbaudīt pilsētas bagāto vēsturi, kultūru
un skaisto dabu.

Galvenie
ieguvumi no projekta realizācijas

 • Īstenojot Upes parka koncepciju,
  Daugavpilij tiek radīta jauna dominante, uzlabota iedzīvotāju atpūtas kvalitāte
  un koordinēti pārējie pilsētas organizācijas elementi.
 • Upes parka koncepcijas realizācija
  Daugavpilij radīs jaunu, 21. gadsimtam atbilstošu identitāti. Tās pamatā būs
  augstvērtīga pilsētvides, kultūras, vēstures un mākslas savstarpēja
  mijiedarbība.
 • Projekts ļaus jaunā līmenī izbaudīt
  kvalitātes, ko sniedz pilsētas atrašanās pie Daugavas — ūdens tuvumu,
  izteiksmīgas ainavas un sabiedrisko dzīvi.

Daugavpils Upes parks ir gājēju un
veloceļu veidots promenāžu loks, kurā savienotas 10 idejiski un funkcionāli
atšķirīgas zonas. Piecus kilometrus garo Upes parka loku veidos Cietokšņa
promenāde, Bruģu ielas promenāde, kā arī citas jaunas kultūras, atpūtas un
dabas vērošanas promenādes.

Upes parks palīdzēs savā starpā savienot
vairākas pilsētas daļas, nodrošinot drošu gājēju un velotransporta kustību.
Piemēram, Grīvas iedzīvotājiem būs ērti nokļūt Gajokā, vai Judovkas
iedzīvotājiem — Cietokšņa rajonā. Jaunā gājēju tilta izbūve uz dzelzceļa tilta
balstiem noslēgs upes parka loku un savienos to ar pilsētas rietumu daļu.

Promenādi galvenais organizējošais
elements ir gājēju taka un veloceļš, pie kura tiek piesaistīta pastaigu taka un
funkcionālie elementi, piemēram, laukumi, atpūtas un dabas vērošanas vietas.

Projekta promenādes tiek organizētas ar
speciālu ģeometrisku tīklu, kas sadala tās piecos mazākos funkcionāli
atšķirīgos posmos. Ģeometriskā tīkla mērogs un atsevišķo posmu izmērs atbilst
Daugavpils pilsētas kvartāla mērogam. Speciālais ģeometriskais tīkls respektē
blakus esošās apbūves kontekstu, turpinot pilsētbūvnieciskās tradīcijas.
Promenāžu uzbūves principu (piecas funkcionālās zonas) var salīdzināt ar filmu,
kuru veido vairāki secīgi kadri un kuru iespējams izbaudīt kustībā. Promenāžu
attīstības koncepcijā ir svarīga posmu secība, to funkcionālā un idejiskā
nozīme, kas veido apmeklētāja psihoemocionālo baudījumu.

C | Cietokšņa
promenāde

Cietokšņa
promenādes galvenās vērtības ir Daugavpils cietokšņa klātbūtne un krāšņā
Daugavas krasta daba. Promenāde tiek organizēta kā lineārs parks ar atpūtas
vietām, skeitparku, pastaigu takām, kura centrā ir paredzētas vairākas ar
kultūru saistītas funkcijas, piemēram, laukums, uz kura varēs uzvest
iestudējumus Daugavpils teātra aktieri, vai organizēt pasākumus saistībā ar
Rotko muzeju. Promenāde būs sadalīta piecos funkcionāli dažādos un ar pastaigu
takām savienotos posmos.

C1 |
Garīgums

Cietokšņa
promenādes pirmais posms atrodas pie iebraukšanas Daugavpilī un simboliski tam
jāatspoguļo pilsētas raksturs un unikalitāte. Promenādes pirmā posma tēma ir
Daugavpils vēsturiskais garīgums, kas izpaužas dažādu konfesiju un daudzo
dievnamu klātbūtnē pilsētas iedzīvotāju ikdienā.

Daugavpils
garīgumu promenādes C1 posmā paredzēts reprezentēt, izvietojot reģionā lielāko
skulptūru parku, kuru veidos vietējie mākslinieki, atspoguļojot Latgales
mākslas un reliģijas tradīcijas. Caur skulptūru parku vedīs pastaigu taka,
virzot apmeklētāju uz kapelu Daugavas krastā — meditatīvu vietu ar Daugavpils
krāšņo dabu fonā. C1 sākumdaļā paredzēta vieta auto stāvvietām un labierīcībām.

C2 | Pāreja

Cietokšņa promenādes pašā šaurākajā vietā
paredzēta vieta soliņiem, savukārt centrā ir izvietota skatu platforma ar
panorāmas skatu uz Daugavu, kā arī vietu makšķerēšanai. Skatu platformā būs
putnu vērošanas vietas un informatīvi stendi par putniem, apkārtējo veģetāciju
un upi.

C3 | 
Cietoksnis, Marks Rotko

Cietokšņa promenādes trešā posma galvenā
tēma ir kultūra un tam ir neatņemama funkcionāla sasaiste ar Cietokšņa
kompleksu.

No Marka Rotko muzeja caur Nikolaja
vārtiem apmeklētājus uz promenādi virzīs ceļš, kura noslēgumā paredzēts skatu
tornis. Jaunais skatu tornis ļaus cietokšņa apmeklētājiem no putna lidojuma
aplūkot unikālā kompleksa patiesos izmērus un pilsētbūvniecisko raksturu. Skatu
torņa zemes līmenī būs daudzfunkcionāls paviljons ar kafejnīcu un suvenīru
veikalu.

Promenādes cietokšņa daļā paredzēts
daudzfunkcionāls laukums ar amfiteātra veidā izkārtotām skatītāju vietām. Gar Daugavu
paredzēts izveidot arhitektoniski izteiksmīgu taku pastaigām gar ūdeni.
Cietokšņa posmā paredzēta laivu piestātne.

C4 | 
Dabas taka

A4 ir saikne starp aktīvo A3 un atpūtai
pie dabas veltīto A5 posmu. Galvenie elementi šajā zonā ir dabas takas un
atpūtas vietas – pikniku galdi un krēsli, sezonālas nojumes. Promenādē
paredzēts izvietot informatīvas norādes.

C5 | 
Atpūta

Posma galvenā tēma ir atpūta pie dabas un
tā sniegs dažādas aktīvās atpūtas iespējas.

Teritorijā pie Daugavas ielas atradīsies
auto novietnes, kuras ar zemes valni izolēs no pērējās teritorijas daļas.
Paredzēts veikt vairākus infrastruktūras uzlabojumus, iekārtojot jaunas gājēju
pārejas un veloceliņus. Pats svarīgākais jauninājums ir gājēju tilta
realizācija uz dzelzceļa tilta balstiem. Ar speciāli veidotu pandusu gājēju
tilta kustība tiks virzīta uz C5 posmu. Ir paredzēts arī tiešs tilta savienojums
ar kāpnēm uz piestātnes teritoriju.

Lai veicinātu ūdens transporta attīstību,
paredzēts veidot ūdens piestātni no peldošiem pontoniem. Tur varēs arī tūristiem
demonstrēt vēsturisko plostu laišanas tradīciju Daugavā.

C5 posmā Daugavpils jauniešiem un bērniem
paredzēts vingrošanas parks. Savukārt centrālajā daļā — dabas parks ar
sezonālām kafejnīcām, laivu piestātnēm, bērnu rotaļu laukumu un augļu kokiem,
kas veidos pilsētas dārzu.

B| Bruģu
ielas promenāde

Promenāde paredzēta kā turpinājums Gajoka
pilsētbūvnieciskajai struktūrai un ir rajona identitātes reprezentācija. Bruģu
ielas promenāde kalpo arī par Gajoka sasaisti ar Daugavpils centru. Promenāde
ir sadalīta piecos posmos, no kuriem katrs reprezentē blakus esošā kvartāla
identitāti un sabiedriskās dzīves nepieciešamības — piemēram, peldētavu, bērnu
sporta laukumu, suņu pastaigu laukumu, utt. Promenāde izmantojama cauru gadu,
ziemas laikā — izveidojot slidotavu, ziemassvētku tirdziņu. Bruģu ielas
promenāde kļūs par vietu, kurā daugavpiliešiem un pilsētas viesiem būs patīkami
uzturēties.

B1 | Pilsēta

Promenādes sākumā paredzēts tūrisma
informācijas centrs. Pie informācijas centra būs vieta nelielai sezonālai
kafejnīcai ar terasi. Papildus būs arī labierīcības promenādes apmeklētājiem.

Galvenā vērtība Bruģu ielas promenādes
sākumā ir Daugavmalas laukums, kurā var rīkot pilsētas pasākumus, koncertus,
svētku gadatirgus, promenādei kļūstot par satikšanās un pulcēšanās vietu.
Laukuma pusē gar Bruģu ielu paredzētās amfiteātra tipa sēdvietas radīs lielisku
vietu dabas vērošanai, piemēram, ledus iešanas vērošanai. Ziemā laukumā varēs
rīkot dažādus svētkus un svinības. Īpašu interesi ziemā radīs laukumā iekārtota
pilsētas slidotava.

No Daugavmalas laukuma sāksies pastaigu
takas, kas vedīs pie ūdens malas, kur uz speciāliem pontoniem būs piestātne
laivām un pasažieru kuģīšiem. Piestātnē paredzēts pietauvot laivas, kurās
darbotos kā āra kafejnīcas, tirdzniecības vietas.

Promenādei blakus esošo 18. novembra ielu
noslēgs Marka Rotko piemineklis, tādejādi Daugavpils garākā iela iegūs loģisku
telpisko un idejisko noslēgumu.

B2 | Mākslas
siena

Bruģu ielas promenādes B2 posma
koncepcijas pamatā ir dialogs ar vietu. B2 posmam piemīt industriāls raksturs,
tā ir šaura josla ar šobrīd apgleznotu sienu un stāvu Daugavas krastu. Mākslas
sienas koncepcija paredz apgleznoto sienu, kas kļūs par mēdiju, caur kuru ar
sabiedrību komunicēs radoši mākslinieki.

B3 |
Gajoka vēsture

Bruģu
ielas promenādes B3 posms organizēts divās daļās: viena ar patstāvīgo
labiekārtojumu, otra — applūstošajā līmenī — ar sezonālo, kurš tiks pārvietots
pirms Daugavas ūdens līmeņa izmaiņām.

Viens
no B3 posma galvenajiem interešu punktiem ir Gajoka Daugavas ūdensmetrs, kas noslēgs Dzirnavu ielas asi. Tā būs labiekārtota
platforma ar skvēru, kuras apakšējā daļā ar atzīmēm ir norādīts Daugavas ūdens
līmenis. Papildus, B3 posmā paredzēti terases veidā izkārtoti betonēti
pakāpieni, uz kuriem var sēdēt un vērot ūdens plūdumu.

B3
posma augšējo, neapplūstošo promenādes daļu paredzēts labiekārtot.
Labiekārtojuma tēma ir «Izstaigāt cauri Gajoka vēsturei». Galvenā
labiekārtojuma ideja ir rajona vēstures, tradīciju un Gajoka identitātes atspoguļošana
un nostiprināšana.

B4 | Pastaiga
pie dabas

B4 posms ir saikne starp aktīvajiem B3 un
B5 posmiem un tās galvenā tēma ir pastaiga un dabas vērošana. Tiks ierīkotas
platformas dabas vērošanai. Uz tām ir paredzēts izvietot soliņus un stendus ar
informāciju par dabu, Gajoka vēsturi un promenādi.

B5 | Gajoka
pludmale

B5 posma idejas pamatā ir aktīva laika
pavadīšana pie ūdens. Posma centrā ir daudzfunkcionāls laukums ar koka terasi
un peldētavu, kurā paredzēti sezonāli paviljoni ar glābšanas staciju un
ģērbtuvēm.

Dambja daļa risināta ar terasētiem
pakāpieniem, uz kuriem novietotas koka sēdvietas. Savukārt, dambja augšējā daļā
paredzēts laukums, kurā Bruģu ielas promenādes apmeklētāji varēs novietot
automašīnas.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx