RUUME arhitekti: Jaunais Viesturdārza kvartāls

Skaidra kvartālu struktūra ar niansētu privāti-publiskās telpas dalījumu, ieturēts un racionāls, vienlaikus telpiski un konceptuāli intriģējošs darbs, kas ievērtē pilsētas vēsturiskā centra konteksta situāciju, — tas ir RUUME arhitektu priekšlikums, kurš uzvarēja būvkompānijas Merks rīkotajā konkursā dzīvojamajai apbūvei Rūpniecības ielā.

Pilsētbūvnieciskā situācija

Rūpniecības iela apbūves un arhitektūras ziņā ir viena no Klusā centra eklektiskākajām ielām. Projekta teritorijas novietojums pie Viesturdārza parka ir unikāla vieta Rīgā, kur parka tipa apbūve ar brīvstāvošām ēkām saslēdzas ar Rīgas Vēsturiskajam centram raksturīgo perimetrālo apbūvi. Unikālā situācija ņemta vērā projektā, veidojot jauno Viesturdārza kvartālu, ievērojot perimetrālas apbūves principus — veidojot noslēgtu ielas fronti pret Rūpniecības ielu un jaunveidojamo ielu, taču ēku apjomus atdalot vienu no otra, lai uzirdinātu apbūvi un iekļautos parka apbūvē. Gar Rūpniecības ielu veidoti ierāvumi no būvlaides, lai šaurajā ielas frontē radītu vietu restorāniem un publiskām funkcijām. Ēku novietojuma struktūra veido trīs savstarpēji saistītus kvartālus, kuri no zemākas apbūves tuvāk Viesturdārzam kļūst augstāka un pilsētnieciskāka tuvāk jaunajam Centrālajam laukumam.

Ģenerālplāna risinājums

Respektējot esošo detālplānojumu, priekšlikums rosina konceptuālas izmaiņas pilsētvides struktūrā. Projekts piedāvā ēku savstarpējo novietojumu un publiskās ārtelpas ģeometriju veidot ortogonālā asu tīklā, ignorējot slīpo zemesgabalu dalījumu, kurš neiekļaujas rajona kontekstā un nerada labu pamatu pilsētbūvniecisko problēmu risināšanā apkārtnē.

Detālplānojumā Centrālā laukuma atrašanās vieta paredzēta ne-centrālā vietā ar neprognozējamu un daļēji nerealizējamu apbūves veidošanos ap to, kas to padarītu par pamestu un neizmantojamu publisku zonu. Tādēļ piedāvāts mainīt Centrālā laukuma atrašanās vietu kvartālā, lai nodrošinātu tam tiešu piekļuvi no Rūpniecības ielas, nodrošinātu prognozējamu laukuma mērogu un līdz ar to radītu pamatotu laukuma funkcionalitāti. Jauno apbūves kvartālu šķērso publiskas ārtelpas josla, kura savieno Viesturdārzu ar jauno Centrālo laukumu, pieslēdzoties iekšpagalmiem. Pārējie iekšpagalmi kontrastā Centrālajam laukumam veidoti bagāti ar veģetāciju un ar terašu zonām pirmajos stāvos, lai nodalītu privātos pagalmus no Centrālā laukuma.

Plānojuma principi un caurejošās gaismas dzīvokļi

Mājokļu plānojumi veidoti tā, lai ienākot dzīvoklī paveras plašums un ir redzama dienasgaisma,  izvairoties no gariem gaiteņiem. Dzīvojamās istabas visos dzīvokļos ir orientētas pret dienvidiem, rietumiem vai austrumiem, nodrošinot insolācijas prasības. Lielie dzīvokļi projektēti, izmantojot caurejošās gaismas principu, apvienojot dzīvojamo istabu, kas atrodas saules pusē, ar virtuvi, kas atrodas pretējā pusē. Tādejādi iespējams panākt optimālu dzīvokļu kvadrātmetru proporciju pret iegūtās telpas plašumu, kas rada līdzīgu efektu kā dzīvojot privātmājā / rindu mājā, kur gaisma ieplūst no abām fasādes pusēm.

Projekts neparedz veidot ēkai stūrus, lai izvairītos no neefektīviem plānojumiem. Tā vietā tiek veidoti atrāvumi ēkas stūros, veidojot 3 metru atstarpes starp ēkām, kas kalpo kā horizontālās komunikācijas, nodrošinot pretējās mājas pēdējā dzīvokļa pieslēgumu blakus esošās ēkas kāpņu telpai. Šāda apjomu sadalīšana palīdz saskaldīt šķietami garās ēkas fasādes frontes, nodrošinot funkcionālas piekļuves ēkas pagalmiem un veidojot cilvēcīgāku apbūves mērogu.

Fasāžu apdares veidi

Arhitektoniski izteiksmīgākās fasādes vērstas pret Rūpniecības ielu un Viesturdārzu, jo nosaka kvartāla ārējo veidolu un vizītkarti no svarīgākajiem skatu punktiem. Rūpniecības ielas fasādē izmantotas trīs veidu krāsojums betona fasādēs — gaiši, pelēki un tumši krāsots (lazēts) betons, saglabājot un eksponējot betona faktūru. Komerctelpu apjomi fasādēs akcentēti, izmantojot stikla vitrīnas.

Pagalma ēkās izmantoti divu veidu fasāžu principi. Gaišajās mājās paredzēts vertikāls, nevienmērīgs logu dalījums, gaiši krāsots betons, kuru papildina tonētas balkonu margas un neliels raupja betona atspiedums (matricas reljefs). Pelēkajās mājās paredzēts tumši tonēts betons ar ritmisku lielu logu dalījumu, starp kuriem eksponēts betona paneļu matricu reljefs ģeometriskā zīmējumā, kuru papildina melna metāla margas. Visām ēkām jumta stāva apdarē izmantotas cementšķiedras fasādes apdares plāksnes melnā tonī.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

  • Zemes gabalu kopējā platība — 15 456 m²
  • Apbūves laukums — 9387 m²
  • Ēkas visu stāvu bruto platība — 47 350 m²
  • Telpu kopējā platība — 39 030 m²
  • Kopējā dzīvokļu telpu platība — 26 747 m²
  • Dzīvokļu skaits — 295
  • Autostāvvietu skaits — 249

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx