Rēzeknes koncertzāle — Arhis

Konkursā otro vietu ieguvušā projekta Mara Muza apbūves struktūra radusies, modificējot Latgales tautiskos ornamentus. Daudzfunkcionālā centra ēkas izvietotas uz platformas, saglabājot vietas topogrāfiju un dabiskās ūdensteces.

Daudzfunkcionālais centrs veidots tā, lai tas iekļautos kopīgajā
esošajā un nākotnē paredzamajā Rēzeknes sabiedriski nozīmīgo publisko
objektu struktūrā. Tas ieņemtu nozīmīgu vietu un kļūtu par vienu no
svarīgākajiem kultūras objektiem pilsētā.

Esošā situācija

Daudzfunkcionālā centra celtniecībai
paredzētā teritorija atrodas Rēzeknes centrālajā daļā, Rēzeknes upes
ielejā, zemā palienu pļavā, ko šķērso Kovšu ezeru ar Rēzeknes upi
savienojošs grāvis. Dabiskais reljefs pilsētā ir paugurains, kas mainās
no 130m līdz 187m virs jūras līmeņa. Ēku kompleksa būvniecībai atvēlētā
teritorija atrodas Rēzeknes viszemākajā vietā — ielejā.

Pašreiz teritoriju šķērso gājēju «trase» no Pasta ēkas tiltiņa
virzienā uz Brīvības ielu. Gājēju celiņš veidots arī skvērā gar
Rēzeknes upes krastu (Atbrīvošanas alejas pusē), tomēr tas neveido
nepārtrauktu sistēmu.

Plašajā priekšlaukumā — kultūras nama pakājē — ir izveidojusies
pilsētas «publiskā ārtelpa» ar aktivitāšu iespējām (estrāde, ūdens
baseins).

Teritoriju pa perimetru ieskauj pilsētas ielas, tomēr tiešas
piekļuves zemes gabalam, kur plānots daudzfunkcionālais centrs,
patlaban faktiski nav.

Pašreiz teritorija uzskatāma par nedaudz mežonīgu, dabisku, daļēji
applūstošu zonu, ko ieskauj Rēzeknes upes krasti, ZR pusē bērzu audze
un neliela bērzu aleja, kas iezīmē vienu no gājēju kustības virzieniem.

Būtisks dabas faktors — Rēzeknes upe.

Visu iepriekšminēto īpašo dabisko faktoru kopums kļūst par vienu no
jaunā ēku kompleksa arhitektoniskās idejas rašanās priekšnosacījumiem.

Pilsētbūvnieciskais risinājums

Pilsētbūvnieciskajā aspektā
risinājums daudzfunkcionālo centru paredz veidot kā svarīgu pilsētas
elementu, iesaistot to kopējā pilsētbūvnieciskajā struktūrā un
sasaistot ar apkārtnē esošajiem būtiskajiem elementiem.

Paredzēts iekļaut kopīgā sistēmā:

  • esošo kultūras namu un tā plašo «priekštelpu» ar āra estrādi
  • pilsētas galvenās ielas areālu (skvēru Austrumu pusē)
  • dzīvojamo rajonu Rietumu pusē
  • kā arī «atdzīvināt» zonu pie vēsturiskajām dzirnavām, veidojot
    atbilstoša mēroga amatniecības un komerciāla rakstura ēku grupas,
    sasaistot Brīvības ielu ar jauno kompleksu

Kompleksu svarīgi iesaistīt arī gājēju un transporta sistēmā.
Risinājums paredz saglabāt galvenos gājēju kustības virzienus, kas
teritorijā izveidojušies, kā arī papildināt tos, integrējot kompleksu
kopīgajā gājēju sistēmā, ko paredz veidot kā «mugurkaulu», izmantojot
Rēzeknes upes areālu.

Risinājums paredz papildināt esošo transporta sistēmu, atbalsta
tilta būvi pār Rēzeknes upi, tādā veidā saistot Pils ielu vienotā
veselumā, kā arī veidot divvirzienu brauktuvi, kas savieno Pils ielu ar
Brīvības ielu.
Autonovietne veidota ZR pusē. Šajā pusē arī
piegādes zona jaunajam kompleksam. Lielo autotransporta vienību
(autobusu) novietne — zonā pie Atbrīvošanas alejas. Paredzēta arī
vieglo automobiļu piebraukšana no Pils ielas puses.

Ēku kompleksa risinājums

Kompleksa strukturālās un
koloristiskās izveides pamatā ir Austrumlatvijas nacionālo rakstu
koloristiskās shēmas un ornamentālie kodi.

Atsevišķu kompleksa būvmasu proporcijas atvasinātas no konkrētā
ornamenta zīmējuma proporcijām. Atsevišķu ēkas daļu fasāžu zīmējumi
atvasināti no konkrētu ornamentu kodiem, tos modificējot, un tādējādi
radot oriģinalitātes faktoru, vienlaicīgi saglabājot konkrēta koda
pamatelementus.

Jaunā kompleksa pamatideja paredz to veidot kā būvi, kas iespējami maz izjauc pašreizējo īpašo situāciju.

Daudzfunkcionālā centra ēka veidota kā brīvstāvoša jauna struktūra,
kas ir kā piepacelta sala lielajā Rēzeknes upes ielejā. Tā piesaistīta
būtiskajiem funkcionālajiem un dabas elementiem ar laipu — tiltu
palīdzību. Pacelta virs esošā līmeņa, tā pieskaras zemei tikai
funkcionāli svarīgos punktos.

Sasaiste ar blakus teritorijām veidota ar laipām, pa kurām
daudzfunkcionālā centra apmeklētāji nonāk jaunā publiskajā telpā —
jaunā pagalmā, ap kuru un kurā izvietojas galvenie kompleksa elementi.
No jaunās publiskās telpas tiek arī veidotas ieejas zālēs. Pagalms
izvietots virs dabiskās vides. Paplašinot kanālu zemēkas daļā, dabiskā
palienu pļava nav būtiski pārveidota.

Iespējamā labiekārtojuma un apzaļumošanas izveide paredzēta tādā
veidā, lai tas būtu iespējami tuvs pašreizējai dabiskajai videi.

Pakalnā pie kultūras nama paredzēts attīstīt publisko ārtelpu,
rekonstruējot āra estrādi un iesaistot to vienotā publiskā telpā.
Plānojuma princips paredz visas galvenās funkcijas izkārtot ap jauno
publisko ārtelpu — pagalmu. Te veidotas arī ieejas atsevišķās
funkcionālajās zonās — galvenā ieeja, ieeja laulību namā, ieeja
administrācijas daļā, ieeja restorāna daļā, ieeja horeogrāfijas centrā,
kā arī ieejas — izejas no lielās un mazās zāles, ko var atvērt
starpbrīžos vai kopīga pasākuma laikā. Pagalmam būtu jākļūst par
daudzfunkcionālu publisko ārtelpu ar dažādām aktivitātēm.

Tieši zem publiskā ārējā laukuma pēc tāda paša principa veidots ēkas
galvenais vestibils, ap kuru, nu jau iekštelpā, izkārtojas tās pašas
funkcionālās zonas. Šim vestibilam veidota atsevišķa ieeja no
piebrauktuves. Saistība starp stāviem veidota ar kāpnēm katrā no zonām
(dažās paredzēti lifti).

Ēku apdarē tiek paredzēts izmantot koku kā galveno dominējošo
apdares materiālu, pielietojot to visdažādākajos veidos, tonalitātēs un
faktūrās saskaņā ar kopējā koncepta principiem. Tas tiktu lietots
publiskā pagalma — ārtelpas grīdas veidošanai, iekštelpu grīdu
veidošanai, fasāžu apdarei, to veidojot telpiskā struktūrā saskaņā ar
ornamentu kodu sistēmu.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
24 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
jtd

Ļoti godīgi izstrādāts apmaksāts pasūtījuma priekšlikums (īpaši, ja atceras žūrijas atzinību par noformējuma līmeni). Taču antiņiem ar 3k var nepietikt, lai tādu uztaisītu. Nez kāpēc Orvels pa galvu jaucas …

raimonds saulītis

Godīgi izstrādāts, tas tiesa un paldies. Bet nevajadzētu apspriest jautājumus, par kuriem nav zināšanu, jo Arhis nav piedalījies apmaksāti bet gan balstoties un atsaucoties uz uzaicinājumu piedalīties organizētajā izbraucienā vietas apskatei un vēlāk izstrādāt kompleksa metu. Vieta ir īpaša un fukcija tieši tā pat, loģiski, ka patrennējam savus prātus. Paldies visiem, kas spēj novērtēt.

Rēzekne

ko tieši no Rēzeknes tu vēlies dzirdēt?

Jap.

Rēzekne

26.03.2008. Nr.3.2.-13/483

Par godalgu sadalījumu Metu konkursā „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPD2008/206

Atbildot uz Jūsu 18.03.2008. vēstuli Nr. V – 5, informējam, ka piešķirto godalgu vērtība ir LVL 7 000.00, bet kopējais Metu konkursa maksājumu un godalgu fonds ir LVL 35 000, ko sadala pēc žūrijas vērtējuma.

Latgolys Radejis

Šudiņ plkst.13 Daugavpilī Latgolas Centraluos bibliotekas skaiteitovā tiks atkluota Latvejas Nacionaluos bibliotekas ceļūjūšuo izstuode "Birkerta bibliotēkas".Gunārs Birkerts ir pasauļā pazeistamuokais latvīšu izcelsmis arhitekts. Amerikas Arhitektu instituta izveidūtuojā 150 vysu laiku lobuokū ASV izcaltū kuormu sarokstā īrindūtas divejis Birkerta projektātuos celtnis – Mičiganas universitatis Tīseibu izpietis kuorms i Korningas Stykla muzejs.Izstuodē apsaveramas Birkerta biblioteku kuormu fotografejas, video kolažis, kai arī "Gaismas pils" ustabiskuo prezentaceja.

Kra

Sanāk, ka Rēzeknē gatavojas būvēt koncertzāli "daļēji applūstošā pļaviņā"… Vai tad tas tagad skaitās likumīgi? 🙂

googoo

Metu konkursa „Austrumlatvijas daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē” Atbildes koncertzāles metu konkursa jautājumiem Ģeoloģiskajā izpētē secināts "teritorijas applūstamība Rēzeknes upes palienē ar 1% nodrošinājumu var sasniegt abs. augst. atz. 132m". Aizsargjoslu likums 37. pants 4. punkts: 37.pants. Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās (1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi: 4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazākas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu; Vai koncertzāles būvniecība konkursa teritorijā ir likumīga? Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes pašvaldības… Lasīt vairāk »

rezeknietis

šis piedāvājums liekas ir vinējis, bet neskapēc būves citu!

jtd

Ļoti godīgi izstrādāts apmaksāts pasūtījuma priekšlikums (īpaši, ja atceras žūrijas atzinību par noformējuma līmeni). Taču antiņiem ar 3k var nepietikt, lai tādu uztaisītu. Nez kāpēc Orvels pa galvu jaucas …

raimonds saulītis

Godīgi izstrādāts, tas tiesa un paldies. Bet nevajadzētu apspriest jautājumus, par kuriem nav zināšanu, jo Arhis nav piedalījies apmaksāti bet gan balstoties un atsaucoties uz uzaicinājumu piedalīties organizētajā izbraucienā vietas apskatei un vēlāk izstrādāt kompleksa metu. Vieta ir īpaša un fukcija tieši tā pat, loģiski, ka patrennējam savus prātus. Paldies visiem, kas spēj novērtēt.

jtd

ir tikai nepārbaudīta informācija, kas kāda iepriekšējā raksta par tēmu komentāros minēta par "balvu fonda" sadali, ka uzaicinātajiem par darbu samaksāts (kas ir tikai normāli, apsveicami un arī godīgi). Dziļi atvainojos par iepriekš izteikto viedokli, ja Arhis (uzaicinātais dalībnieks taču?) to veicis tāpat kā "antiņi", investējot savus resursus.

Eu, sametamies un ievelkam Rēzeknē internetu, citādi rēzekniešu klusēšana sāk radīt pārāk daudz pārpratumu un karstumā izteiktu apvainojumu.

raimonds saulītis

Man gan liekas, ka īstais antiņš ir tikai tas, kas tvarsta nepārbaudītas informācijas un mēģina attīstīt tās tālāk. Tā jau ir kaitniecība, nevis nevainīga darbošanās.

Par projekta izstrādi – domāju, ka projektēt tik nozīmīgu objektu katram dalībniekai ir pieredzes uzkrāšana un arī, ja vēlamies, goda lieta piedalīties savas valsts kultūras attīstīšanā. Šinī ziņā apspriest cik lati ir iztērēti piedaloties konkursā ir vairāk kā neinteresants temats.

WAT

Visu cieņu Jums un protams visam ARHIS kolektīvam, neba velti LV arh. karaļa statuss piederās Jūsu pārstavētajam kantorim. Bet neminot konkrētos cilvēkus vārdā (saprotiet taču ,jamie taču grib tai savā lauciņā turpināt darboties)šie abi divi neatkarīgi avoti, kas tieši iesaistīti šajā rebē, deva informāciju, ka atmaksātie (konkrēto apmaksas formālo mērķi neprasīju, bet līgums par apmaksu bija saistība ar Rēzeknes koncertzāli) kadri bijuši 6 gab. no kuriem pirmo LV arh. 10 nieku pārstāvēja 4 gab..Starp tiem arī Jūs. Tā ka liriku nevajag. Paprasiet vadibai cik tas joks pat Jūsu kantorim bija rentabls. Uzsveru neiebilstu pret aicinatajiem konkursiem, bet likumdošana vajadzētu sakārtot,… Lasīt vairāk »

raimonds saulītis

Ļoti jauki, ja kāds zin labāk par mums pašiem kādi līgumi ar ko ir parakstīti. Pats klāt pie uzaicināšanas sarunām nebiju, bet pirms bārties par nepatiesības izplatīšanu vēlreiz pajautāju gan.

Tieši lirikas jeb diskusijas pietrūkst – par attieksmi, par ideāliem, par risinājumiem un to kvalitāti. Un galvenais par nākotni, ko darīsim tālāk…

WAT

Ok esam vienojušies par apstākļiem. (līgums ir bijis,ir respektivi).

No sākuma gan ir procedūra, kas visu sito lietu ieliek rāmjos, gan attiksmi,gan ideālus, gan risinajumus un to kvalitāti.

Tur jau stasts par Arhitektūras politiku LV lidz 2018 gabam.

Rēzekne

ko tieši no Rēzeknes tu vēlies dzirdēt?

Jap.

Rēzekne

26.03.2008. Nr.3.2.-13/483

Par godalgu sadalījumu Metu konkursā „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPD2008/206

Atbildot uz Jūsu 18.03.2008. vēstuli Nr. V – 5, informējam, ka piešķirto godalgu vērtība ir LVL 7 000.00, bet kopējais Metu konkursa maksājumu un godalgu fonds ir LVL 35 000, ko sadala pēc žūrijas vērtējuma.

Latgolys Radejis

Šudiņ plkst.13 Daugavpilī Latgolas Centraluos bibliotekas skaiteitovā tiks atkluota Latvejas Nacionaluos bibliotekas ceļūjūšuo izstuode "Birkerta bibliotēkas".Gunārs Birkerts ir pasauļā pazeistamuokais latvīšu izcelsmis arhitekts. Amerikas Arhitektu instituta izveidūtuojā 150 vysu laiku lobuokū ASV izcaltū kuormu sarokstā īrindūtas divejis Birkerta projektātuos celtnis – Mičiganas universitatis Tīseibu izpietis kuorms i Korningas Stykla muzejs.Izstuodē apsaveramas Birkerta biblioteku kuormu fotografejas, video kolažis, kai arī "Gaismas pils" ustabiskuo prezentaceja.

Jap.

Nav nekas pretim par apmaksātu dalību, tikai tāda pārāk liela disproporcija sanāk, jo vinnētējiem nekas dižs nesanāk (sevišķi, ja vinnētājs būtu no neapmaksātajiem, salīdzinot ar tiem, kuri jau autopilotā dabū savu apmaksāto summu, nedabonot nevienu vietu).

Līdz ar to piedalīties no malas sanāk tīrs altruisms.

Tāda divkosība sanāk no valsts puses, kad tiek sludināta uzņēmējdarbības konkurentspējīgas vides veicināšana, lai dabūtu ķeksīti ES normu ievērošanā, tai pat laikā notiek šitādas lietas.

Rēzeknes gadījumā tomēr vajadzēja atstāt krietnāku balvu fondu.

Kra

Sanāk, ka Rēzeknē gatavojas būvēt koncertzāli "daļēji applūstošā pļaviņā"… Vai tad tas tagad skaitās likumīgi? 🙂

googoo

Metu konkursa „Austrumlatvijas daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē” Atbildes koncertzāles metu konkursa jautājumiem Ģeoloģiskajā izpētē secināts "teritorijas applūstamība Rēzeknes upes palienē ar 1% nodrošinājumu var sasniegt abs. augst. atz. 132m". Aizsargjoslu likums 37. pants 4. punkts: 37.pants. Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās (1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi: 4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazākas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu; Vai koncertzāles būvniecība konkursa teritorijā ir likumīga? Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes pašvaldības… Lasīt vairāk »

jap.

Dažreiz jau var nomanīt dažu labu biroju vēso attieksmi pret atvērto konkursu principu. Labprāt jau gribētos, lai ir mazāka konkurence. Tad arī tiek ieviesti dažādi organizatoriski triki, lai rezultātā neradītu pārāk lielu blakus interesi. Bet par ko uztraukties? Ja jau labs birojs, tad arī būs labs priekšlikums, vai ir vērts satraukties par to, ka konkurence lielāka. Tas tikai liks vēl vairāk iespringt un nepalaisties rutīnā. Tas jau mazliet velk uz pašpārliecinātības trūkumu, ja uztrauc lielā konkurence. Esmu par to, lai dabiskā atlase notiek nevis pirms konkursa (īss izsludināšanas termins, mazas balvas pretstatā apmaksāto dalībnieku summām utt.) , bet gan pašā… Lasīt vairāk »

rezeknietis

šis piedāvājums liekas ir vinējis, bet neskapēc būves citu!

24
0
Lūdzu, komentējietx