Mežaparka Lielā estrāde — Stakione Karpova Franzen

Konkursā 3.vietu ieguvušajā priekšlikumā Mežaparka Lielās estrādes pārsegums veidots kā gaišs un viegls skulpturāls objekts, kas simbolizē tautas tradīcijas, vienotību, dziesmas un dejas dinamiku. Tas projektēts dažādiem priekšnesumiem un aktivitātēm, tādēļ koptēlam nav piešķirta īpaša, dziesmu svētkiem raksturīga noskaņa. Estrāde ir kā ietvars, ko ar atmosfēru piepildīs pasākumu dalībnieki.

Projekta koncepcija

Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras iezīme un nacionālās identitātes sastāvdaļa. Dziedāšanas un dejošanas prieks ir pamats latviešu pasaules uztveres estētikai, tas ir palīdzējis latviešu kultūrai saglabāt identitāti, tas saista un vieno cilvēkus, paaudzes. Dziesmu svētku estrādes pamatfunkcija ir nodrošināt unikālo Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanu, tāpēc tās arhitektoniskajam veidolam būtu simboliski jāatspoguļo dziesmas un dejas mūžīguma, dinamikas, latviešu tautas vienotības ideju. Pēc savas funkcijas, kā arī atrašanās vietas, estrāde ir nozīmīgs objekts Mežaparka teritorijā, jaunais objekts būs nozīmīgākā dziesmas un dejas kultūras baudīšanas vieta Latvijā, tādēļ tā ir iecerēta kā mūsdienīgs skulpturāls objekts, akcents uz meža fona, gaismu un enerģiju izstarojošs apjoms. Estrādes pārsegums ir galvenais līdzeklis šo ideju realizēšanā. Tas veidots, lai nodrošinatu pēc iespējas pilnvērtīgu kora izpildījuma skanējumu, kā arī maksimāli saglabājot brīvdabas estrādes atvērtības principu.

Estrādes pārseguma pamatģeometriju veido dinamiska, nebeidzama līnija, pārejot no skatuves pārseguma skatītāju tribīņu pārsegumā, izlocot apakšējo plakni augšējā, tā simbolizējot nebeidzamu kustību — tradīcijas saglabāšanu. Šo formu var arī asociēt ar dejā esošiem, rokās sadevušiem dejotājiem. Viegluma, dinamikas un gaismas efektu nodrošinās pārseguma konstrukcija un iesegums, kā arī galvenās skatītāju tribīņu nesošās konstrukcijas. Pārsegums — telpiska režģota tērauda konstrukcija, iesegums — tekstils ar teflona pārklājumu (TPFE). Jaunais estrādes pārsegums ir veidots neatkarīgs no esošās estrādes ēkas. Estrādes koptēls veidots mūsdienīgs, respektējot esošo estrādes ēku, to papildinot ar mūsdienīgu formu un konstruktīviem risinājumiem. Tas projektēts dažādiem muzikālajiem priekšnesumiem un citām aktivitātēm, tapēc arī koptēls nav veidots ar izteikti specifisku, dziesmu svētkiem raksturīgu noskaņu. Dziesmu svētku noskaņa būtu panākama ar atbilstošu estrādes un tās pārseguma krāsainu izgaismojumu, atstarotājpaneļu grupējumiem rakstos, attēlu projekcijām, koru un dejotāju izvietojumiem, utt. Lielā mērā tieši pasākuma dalībnieki ir tie, kas šo atmosfēru rada.

Akustika

Koncepcija

Ārtelpa, sasaiste ar dabu, kas izsenis ir bijusi nozīmīga dziesmu un deju svētku sastāvdaļa, ir viens no vadošajiem motīviem projektā piedāvātajā pārseguma risinājumā. Pārseguma ģeometrija un ieseguma materiāls veidoti un izvēlēti tā, lai nodrošinātu daudzbalsīgu, baudāmu kora dziedāšanas skanējumu.

Pašlaik akustiskais risinājums estrādē ir nepilnīgs, tāpēc arī rezultāti ir mazāk kā iespaidīgi. Ir nepieciešams atrast vajadzīgo līdzsvaru, lai akustiskais risinājums iedvesmotu izpildītājus un skatītājus tāpat kā apkārtējā ainava. Pozitīvi ir tas, ka nav nepieciešams pilnīgi noslēgt šo telpu, lai iegūtu labas kvalitātes akustisko risinājumu. Akustikas konsultantiem labprāt tīk pilnībā noslēgt atvērtu telpu, lai maksimāli kontrolētu tās akustiskās īpašības, tā atstājot novārtā neakustiskās priekšrocības, ko sniedz atvērtas estrādes.

Dizains

Piedāvātais dizaina risinājums ir viens no variantiem, kā panākt šo līdzsvaru. Kora tribīņu un skatītāju amfiteātra pārseguma plaknes, to lenķi un izmērs ir projektēti tādā augstumā un izmērā, lai nodrošinātu dažādo izpildītāju grupu savstarpējo dzirdamību un akustisko balansu, ka arī vienlaicīgi pastiprinātu skaņu klausītaju zonā. Konstrukcija veidota tā, lai, sānos centrā satiekoties, abas malas veidotu lielu atvērumu pret debesīm un malas atvērtos pret mežu, tā pārklājot galvenokārt izpildītājus un daļēji klausītājus.

Kora daļas pārseguma ieseguma materiāls ir tekstils ar teflona pārklājumu (TPFE), kas nodrošina apakšējās – iekšējās plaknes atstarotājpaneļu aizsardzību pret sauli, lietu, vēju un sniegu. Atstarotājpaneļus ir iespējams pārvietot — pazemināt, paaugstināt, grupēt, atbilstoši dažādu priekšnesumu specifikai, kā arī kārtot dažādu dizaina rakstu veidošanai.

Klausītāju daļā pārsegums nodrošina patvērumu no iespējamiem sliktiem laika apstākļiem, ka arī nodrošina skaņu aizmugurējā klausītāju zonā. Klausītāju zonā nebūtu ieteicams veidot otro līmeni, jo klausītājiem zem tā būtu apgrūtināta dzirdamība.

Kaut gan tekstils ar teflona pārklājumu ir relatīvi viegls materiāls, tam ir tendence labi rezonēt basu frekvencē, saglabājot un atstarojot tikai to enerģiju, kas ir patīkama kora muzikālajiem izpildījumiem. Betona sienas priekšpusē un sānos papildus akcentē betona tribīņu un amfiteātra ieseguma basu nodrošinājumu.

Kora tribīņu sānu un aizmugures sienām ir koka apdare, estrādes sānos ir betona sienas, kuru abu dizaina risinājumi ir pēc Šrēdera izkliedētāja principa, kas nodrošina skaņas izplatību bez nevajadzīgām atbalsīm.

Pieeja, lietojot vieglas konstrukcijas estrādes pārsegumu un basus nodrošinošu, smagnēju apakšējo arhitektonisko risinājumu, ir pierādījusi sevi kā veiksmīgs risinājums. Kā piemēru var minēt Benedikta Mūzikas «telti» Kolorado, ASV (Benedict Music Tent in Boulder, Colorado), kas, kaut gan ir mazāka izmērā, tomēr ir zināma profesionāļu vidū kā projekts, «kam basu nodrošinājums ir labāks kā Bostonas simfoniskā orķestra hallei (Boston Symphony Hall)», tā ir teicis pasaulslavenais akustikas eksperts Leo Baraneks (Leo Baranek).

Datormodeļa studijas

Datormodeļa studijas tika veiktas, lietojot CATT Acoustics programmu, pārseguma un tribīņu atstarotājpaneļu grupas ģeometrijas precizēšanai, kā arī kopējās dizaina pieejas analizēšanai.

Datormodelis apstiprināja, ka projektētā atstarotāju paneļu grupa, kā arī telpiskie risinājumi sānu un aizmugures sienām nodrošina izvirzītās prasības skaņas spiediena līmeņiem klausītāju zonā ne vairāk kā 8 dB variācijā. Tehniskā projekta izstrādes gaitā tiek plānots veikt pilnīgāku pārseguma ģeometrijas izpēti, lai sasniegtu vēl labāku skaņas līmeņa nodrošinājumu.

No CATT modeļa tika iegūtas arī skaņas impulsu reflektogrammas, kas tika izmantotas kā pirmais solis skaņas izplatības atstarojuma studijās. Šim pirmajam solim tikai izmantoti viena avota mērījumi vairākās vietās, lai izprastu izvēlētās ģeometrijas efektivitāti. Impulsu reflektogrammas struktūra būtu jāpēta tālākā projekta attīstības gaitā.

Ņemot vērā estrādes izmērus, ir jāpārskata, jāpārdomā atstarojumu tipiskie laika aprēķinu principi. Reverberācijas laikam kora izpildījumiem jābūt ilgākam nekā vairumā citu mūzikas priekšnesumu, tas nozīmē, ka balanss starp atstarojumu laiku un paturēto enerģiju reverberācijai ir uzmanīgi jāizvērtē. Šī pētījuma rezultātā ir sagaidāmas nelielas izmaiņas skatītāju tribīnes pārseguma ģeometrijā, kā arī nedaudz jāpamaina atstarotājpaneļu izvietojums un leņķis koru izpildījumiem.

Simfoniskā orķestra skatuve

Skatuve ir paredzēta kā transformējama platforma ar lielu atstarotāju. Piedāvājam izmantot atstarotāju, kas būtu izvietots virs skatuves un nobalstīts no galvenā tribīņu pārseguma. Lietojot tikai atstarotāju kā vienu elementu virs orķestra skatuves, ir iespējama 360 grādu kora un skatītāju izvietošanas konfigurācija. Tas atļautu izvietot klausītājus un kori tuvu skatuvei, veidojot intīmu atmosfēru un 360 grādu orķestra baudījumu. Lielākas auditorijas orķestra priekšnesumiem būtu jāparedz audio akustiskie papildus risinājumi. Skatuvei ir paredzētas arī transformējamas sānu sienas un vienkāršs pārsegums standarta orķestra priekšnesumiem.

Ārtelpas uz iekštelpu skaņas izolācijas risinājumi

Pašlaik gaisa telpa starp kora tribīnes betona konstrukciju un esošās ēkas telpām nodrošina salīdzinoši labu izolāciju. Ideālam risinājumam būtu nepieciešams izbūvēt papildus iekšsienas un grīdas līmeni, kas uzlabotu skaņas izolāciju, kā arī nodrošinātu vibrācijas apslāpēšanu.

Arhitektūra, būvkonstrukcijas

Mežaparka estrādes atrašanās vieta tiek saglabāta esošā. Estrādes pārbūves priekšlikums paredz esošās estrādes ēkas sānu spārnu demontāžu (700 m2), atlikušās ēkas centrālā apjoma rekonstrukciju (3,502 m2), jaunu kora tribīņu sānu sienu izbūvi, kora tribīņu pagarināšanu uz nojauktā 4. stāva rēķina (3,400 m2, aptuveni 8,500 sēdvietu; 0,4 m2 uz 1 cilv.) jauna skatītāju amfiteātra izbūvi (9,300 m2, aptuveni 23,000 sēdvietu), jaunu telpu izbūvi zem skatītāju amfiteātra (10,380 m2), jauna pārseguma izbūvi virs kora tribīnēm un daļēji virs skatītāju amfiteātra (8,700 m2), kā arī labiekārtojuma risinājuma realizāciju, galvenokārt jaunajam apjomam pieguļošajā teritorijā (15,000 m2). Kora tribīņu pārseguma apakšējā plakne paredzēta kā akustisko atstarojošo elementu sistēma. Pārsegums plānots kā vienots elements arī tāpēc, lai visā tā apakšējā plakne, īpaši gar malām, var tikt izmantota kā konstrukcija prožektoru uzstādīšanai, dažādai apskaņojuma tehnikai, plaknes var tikt izmantotas attēlu projicēšanai utt. Estrādes un amfiteātra apjoms iekļaujas ieteiktajās tiešās skaņas nodrošinājuma ģeometrijas prasībās.

Kora tribīņu sānu sienu izbūvi paredzēts veikt, izmantojot dzelzsbetona konstrukcijas ar koka apdari izveidotu pēc Šrēdera izkliedētāja principa. Tribīņu aizmugures siena paredzēta ar koka apdari — Sibīrijas lapegli, izveidotu pēc Šrēdera izkliedētāja principa. Jaunā skatītāju amfiteātra/tribīņu izbūvi, kā arī tā sānu sienas un amfiteātra skatu platformu paredzēts veidot, izmantojot dzelzsbetona konstrukcijas. Aizmugures sienai ar skatītāju platformas pārkari DA pusē paredzēts koka latojums, nodrošinot perforācijas efektu. Skatītāju amfiteātra pacēluma slīpums projektēts saskaņā ar akustisko prasību noteikumiem — 15° skatītāju daļā 1. līmenī, 27° — otrajā līmenī, kora tribīnes saglabājot esošās jau esošajā leņķī.

Estrādes plānojums veidots, paredzot dažādas funkcionālās konfigurācijas iespējas. Jaunajai ēkai, kas izbūvēta zem skatītāju tribīnēm, konstruktīvās sistēmas pamatā ir dzelzsbetona karkasa konstrukcija. Jaunās estrādes un amfiteātra pamatu konstrukciju nepieciešams precizēt projekta izstrādes gaitā, pamatojoties uz ģeoloģiskās izpētes rezultātiem. Izvērtējot esošās situācijas ģeoloģiskos apstākļus, pamatu izveidei tiks izvēlēta pamatu plātne — režģogs vai pāļi. Jumta, kas ir estrādes un skatītāju amfiteātra pārsegums, izbūvi plānots veidot kā telpisku režģotu tērauda konstrukciju. No konstruktīvā viedokļa, to vēlams montēt vienlaicīgi. Ja pārseguma izbūvi sadala etapos, tad estrādes pārseguma izveidei būs nepieciešams izbūvēt pagaidu papildus balstelementus, kas pēc visa pārseguma izbūves beigām tiks demontēti. Jumta iesegumam paredzēts izmantot tekstilu ar teflona pārklājumu TPFE.

Būvniecību var paredzēt 2 etapos:
2010. — esošās ēkas rekonstrukcija (iespējams veikt arī 2. etapā), jauns skatītāju amfiteātris, ar pieguļošajām telpām, kora tribīnes pārsegums un atstarotājpaneļi, sānu uzejas un noejas izpildītāju un skatītāju zonā.
2012. — pārseguma izbūve virs skatītāju amfiteātra daļas, uzeju un noeju skatītāju un izpildītāju daļā savienojošais tilts.

Funkcionālie risinājumi

Gan skatītāju daļā gan kora tribīņu daļā plānotas atsevišķas uzejas/noejas. Gar estrādes garenmalām paredzētas uzejas no ārtelpas, tiešai piekļūšanai amfiteātra vidusdaļai no teritorijas DA puses, kā arī tribīņu vidusdaļai no teritorijas ZR puses. Uzejas savienojas virs ieejas estrādē (-3,200 m līmenī), veidojot gājēju tiltu, kā arī akcentējot ieejas estrādē. Šāds risinājums nodrošina ērtu piekļūšanu kora tribīņu zonai, gadījumā, ja tās tiek izmantotas kā skatītāju sēdvietas. Tilti var tikt izmantoti dziesmas un dejas priekšnesumiem.

Jaunā estrādes apjoma pirmajā stāvā izvietojas noliktavas telpas transformējamo sēdvietu glabāšanai, noliktavas telpas teritorijas un estrādes apsaimniekošanai, tualešu telpas (320 vietas sievietēm, 400 vīriešiem), tirgotavas, kā arī noliktavas tirgotavām. Otrajā stāvā paredzētas vasaras kafejnīcas, atpūtas terase. Piekļūšanu terasei nodrošina panduss. No terases plānotās galvenās ieejas/izejas uz skatītāju otro līmeni amfiteātra augšdaļā. Noliktavas telpas un liftus šajā līmenī var arī neizbūvēt, ja tie nav nepieciešami. Esošajā ēkā tiek nodrošinātas visas programmā prasītās telpas.

Labiekārtojuma risinājumi

Labiekārtojums plānots maksimāli saglabājot esošos kokus, mainot gājēju un braucēju celiņu sistēmu tikai jaunās estrādes pieguļošajā teritorijā. Paredzētas jaunas sēdvietas — masīvi laukakmens soli, atpūtai un estrādes arhitektūras aplūkošanai. Iesegumi plānoti līdzīgi jau esošajiem, uzlabotajiem.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
7 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
nmv

… ka pie mums notiksies olimpiskās spēles. (MG architekti piedāvā olimisko ciematu Torņakalnā un SKF olimpisko stadionu Mežaparka) ņedurna, ņedurna, vel tikai jaskasa nauda kukulim priekš komisijas kas lemj, un tada jau londona un soči saturas, brrrrrrrrrrrr

WAT

Sarauj, sarauj Latvija uzvara, vaaartiiiii !!!!

Skan Himna ….. ,paceļas uzvarējušās komandas LV karogs, apgarotas tūkštošgalvaino līdzjutēju sejas….

treneris

ka tik bikses nepiekakā Putniņ.

nmv

… ka pie mums notiksies olimpiskās spēles. (MG architekti piedāvā olimisko ciematu Torņakalnā un SKF olimpisko stadionu Mežaparka) ņedurna, ņedurna, vel tikai jaskasa nauda kukulim priekš komisijas kas lemj, un tada jau londona un soči saturas, brrrrrrrrrrrr

WAT

Sarauj, sarauj Latvija uzvara, vaaartiiiii !!!!

Skan Himna ….. ,paceļas uzvarējušās komandas LV karogs, apgarotas tūkštošgalvaino līdzjutēju sejas….

treneris

ka tik bikses nepiekakā Putniņ.

WAT

Vai ta te nebūs sports?

7
0
Lūdzu, komentējietx