Līvu laukums — NRJA

Koncepcija

Laukuma rekonstrukcijas priekšlikums sniedz risinājumus laukuma plānojuma un telpiskās struktūras uzlabojumam, plānojot laukumu ar skaidrām robežām un attīstītu rekreatīvo, komunikatīvo un izglītojošo funkciju. Plānojot laukumu no jauna, tam nepieciešams piešķirt skaidras robežas.

Laukuma attīstības priekšlikums paredz, veidojot jauno apbūvi, atkāpties ar to līdz Riharda Vāgnera ielas apbūves līnijai, atklājot skatu perspektīvu no Riharda Vāgnera ielas uz laukumu, kā arī turpinot Riharda Vāgnera ielu Mazajā Ķēniņu ielā, radīt skaidru sistēmu, kur laukums no 4 pusēm tiek ieskauts ar savienotām ielām. Šādā veidā tiktu iegūts iegarens, nedaudz ieliekts laukums, kas pilnībā atbilstu Vecrīgas vēsturiskajam ielu tīklam.

Laukuma attīstības priekšlikums paredz laukuma seguma materiālu — smilšakmens un travertīna plāksnes — turpināt arī M.Ķēniņa ielas un Meistaru ielas iesegumā, tās vizuāli pievienojot un tādā veidā vizuāli paplašinot laukumu. Gadu gaitā nostiprinājušies galvenie gājēju kustības virzieni, kurus laukuma plānojums respektē.

Jaunā apbūve pret Līvu laukumu

Jaunā apbūve pret Līvu laukumu — apjomu ziņā korespondē ar vēsturisko apbūvi laukuma otrā pusē un iekļaujas apkārtējās vēsturiskās apbūves mērogā, raksturā, proporciju sistēmā, respektē tradicionālos materiālus (keramiskās apdares plāksnes kā atsauce uz māla kārniņiem, akmens apdare, ķieģeļu mūris), vēsturisko ķieģeļu mūra grafisko dalījumu. Balstoties uz šiem priekšnosacījumiem, jauno ēku fasādes plānotas, izmantojot vienotu, dažādi modificētu plakņu dalījumu.

Funkcijas

Funkcionāli apskatāmā teritorija sadalās: apbūvējamajā teritorijā un laukumā, kas savukārt nodrošina dažādu formu rekreāciju — āra kafejnīcu/svētku tirdziņu darbību, Vecrīgas muzeja darbību, ārtelpas koncertu norisi un relaksētu pastaigu, ar iespēju iegriezties dažādos restorānos, kafejnīcās un galerijās.

Rīdzenes strauts un Vecrīgas muzeja laukums

Laukuma attīstības priekšlikums paredz, laukuma D galā, pie Kaļķu ielas veidot simbolisku vēsturiskās upes gultnes atrakumu, kas kalpotu gan kā vēsturiskās upes simboliska turpinājuma — izgaismota Rīdzenes strauta atrašanās vieta, gan kā laukums pie ieejas Vecrīgas muzejā, kuru plānots izvietot pazemē ar ieeju no «Rīdzenes gultnes». Uz Vecrīgas muzeja laukumu plānotas platas kāpnes un panduss no Kaļķu ielas un Amatu ielas. Pateicoties divām slīpām padziļinājuma malām, Vecrīgas muzeja laukums būs gaišs un labi pārredzams. Jaunveidojamais ūdens objekts plānots arī kā lietus ūdens savākšanas baseins, no kura lietus ūdens caur sūkņu staciju tiks novadīts lietus ūdens kanalizācijas tīklā.

Vecrīgas muzejs

Vecrīgas muzeja izveide tūristu intensīvi lietotā teritorijā būtu vērtīgs pienesums Rīgas izglītojošajai kultūrtelpai, tiktu radīta iespēja koncentrēti izstāstīt Vecrīgas vēsturi pašā Vecrīgas vidū, muzejā, kas atrastos zem zemes, starp atsegtiem vēsturiskajiem mūriem, radot tiešu vēstures klātbūtnes sajūtu. Vecrīgas muzejā bez ekspozīcijas paredzēts Vecrīgas oficiālo suvenīru un grāmatu veikals. Atraktīvas kāpnes savieno pazemes muzeju ar restorānu pirmajos divos virszemes stāvos, mākslas galeriju trešajā un restorānu ar jumta terasi un skatu platformu ceturtajā un jumta stāvā. Trīsstūrī starp Vecrīgas muzeju, Kaļķu ielu un vasaras kafejnīcu zonu paredzēta vieta mākslas objektam — Olgas Šilovas bronzas Lestei, kas radīta tieši Līvu laukumam.

Paaugstinātā terase

Laukums starp Meistaru ielu un Vecrīgas muzeja laukumu paredzēts paaugstinātai terasei, uz kuras izvietotos kafejnīcu āra galdiņi zem nojumēm vasaras laikā un tirdzniecības apjomi gadatirgu un Ziemassvētku laikā. Paaugstinātā terase rada lielu sēdvietu skaitu uz tās malām. Labiekārtojuma piedāvājums paredz terasi aprīkot ar stacionāriem stabiem ar soli 4.5×4.5m, kas kalpotu kā speciālu tentu balsti, gan kā apgaismes ķermeņi. Ziemassvētku un gadatirgu laikā starp balstiem paredzēts izvietot moduļu tipa tirdzniecības apjomus, kuriem nepieciešamie inženierkomunikāciju pieslēgumus paredzēts iebūvēt paaugstinātās terases konstrukcijā.

Jauna koncertzāle, Lielās Ģildes paplašināšana

Pretstatā Laukuma iedziļinājumam Kaļķu ielas pusē, Labiekārtojuma piedāvājums paredz Laukuma Z galā izveidot divus pacēlumus abās pusēs gājēju tranzīta zonai, radot vietu ārtelpas koncertu norisei — lielais pacēlums ar dažādas konfigurācijas sēžamajām kāpnēm, izmantojams skatītāju vajadzībām, mazākais – dažāda veida performanču mākslinieku vajadzībām. Zem izveidotajiem pacēlumiem paredzēts izbūvēt jaunu koncertzāli 250 vietām ar elektroakustisko apskaņojumu, kā arī mākslinieku telpas un pievienot tās ar pazemes pāreju zem Meistaru ielas Lielās Ģildes telpām, atrisinot trūkstošo mākslinieku telpu problēmu Lielajā Ģildē un paplašinot repertuāra iespējas pateicoties jaunajai koncertu/mēģinājumu zālei. Publiskā ieeja jaunajās telpās plānota no Zirgu un M.Ķēniņa ielas stūra.

Trīs egļu ansamblis

Laukuma attīstības priekšlikums paredz, saglabāt un integrēt plānojamajos labiekārtojuma elementos vērtīgākos kokus. Trīs egļu ansamblim paredzēts izbūvēt speciālu pazemes stāva nodalījumu to sakņu sistēmai, aprīkotu ar speciālu laistīšanas sistēmu. Ap stumbriem paredzēti padziļinājumi, novēršot stumbru apbēršanu. Atbrīvojot egles no mazvērtīgajiem kokiem iegūstam izcilu, svētkiem greznojamu egļu ansambli, kas atbrīvo no nepieciešamības katru gadu uzstādīt jaunu nocirstu egli.

Pazemes izbūvei paredzēti divi attīstības scenāriji — pirmais, paredz izbūvēt pazemes daļu zem katras atsevišķas jaunbūves, funkcionāli to savienojot ar katras ēkas virszemi. Otrais, maksimālais scenārijs paredz apvienot atsevišķo ēku pazemes stāvus vienotā kompleksā ar plānotajām izbūvēm zem laukuma. Rezultātā tiek iegūts pazemes komplekss, kas nodrošina sasaisti starp atsevišķām, potenciāli saistītām funkcijām, neizejot no ēkas ( muzejs – koncerts – restorāns – veikals – galerija – spa ).

Viesnīca

Zemes gabalā ar kadastra Nr.01000062000 paredzēts izbūvēt viesnīcas ēku, turpinot Kaļķu ielas fasāžu fronti. Ēkas zemes stāvā paredzēts izvietot publiski pieejamu restorānu, pazemes stāvā — sporta aktivitāšu telpas un spa. Pārējos stāvos izvietotos 25 viesnīcas numuri un nepieciešamās palīgtelpas. Norobežotā joslā pie ēkas pagalma fasādes izvietota labiekārtota ārtelpas teritorija. Viesnīcas 5.stāvu apjoms iekļaujas Vecrīgas vēsturiskajā struktūrā un atbilst apbūves noteikumiem, ar jumta plakni atkāpjoties 45 grādu leņķī, skatā no Kaļķu ielas pretējās puses apbūves līnijas.

Jaunie apjomi

Jaunie apjomi pret Līvu laukumu pirmā stāva augstumā iedziļināti, veidojot segtu ārtelpu restorānu terasēm. Augšējos stāvus balsta ritmisku, plākšņveida balstu sistēma, kas vizuāli samazina ēkas apjomu, kā stāvus eksponējot tikai virs pirmā stāva esošos, tādā veidā pastiprinot jaunbūves mēroga saderību ar vēsturiskajām Meistaru ielas fasādēm. Kolonu ritms saskan ar nepārtraukto garāmejošo gājēju kustību, gan arī nodala no tās un paslēpj pie restorāna galdiņiem sēdošos. Jaunbūves plānotas respektējot laika gaitā ierasto gājēju plūsmas virzienu no Kaļķu ielas uz Amatu ielu, plūsmas virziens tiek nostiprināts paredzot izbūvēt gājēju pasāžu starp jaunbūvējamajiem apjomiem.

Jaunais apjoms, kas savieno Līvu laukumu ar viesnīcu, pret restorānu Kaļķu vārti 1.stāva augstumā tiek pacelts uz balstiem, atbrīvojot skatu un piekļuvi restorānam, kā arī radot segtu ārtelpu restorāna galdiņu izvietošanai. Ēkas daļā pret Līvu laukumu pirmajā un pazemes stāvā izvietots restorāns ar virtuvi un nepieciešamajām palīgtelpām un konditoreja. Atsevišķas kāpnes un ieeja no laukuma puses paredzēta augšstāvos izvietotajiem birojiem. Publiskās tualetes tiek plānotas jaunajā apjomā ar ieeju no gājēju pasāžas. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredzēti lifti un pandusi. Akmens sols, kas nodala gājēju zonu zemes līmenī no iedziļinātā Vecrīgas muzeja laukuma, nodrošina gan atpūtas iespēju, gan pilda norobežojošas margas funkciju.

Plānotās labiekārtojuma un jaunbūves platības

  • Viesnīca — 1870 m²
  • Ēka ar Vecrīgas muzeju — 2630 m²
  • Biroju ēka — 2654 m²
  • Pazemes koncertzāle — 1216 m²
  • Kopējā jaunbūvju platība — 8370 m²
  • Līvu laukuma labiekārtojuma platība — 4053 m²
  • Līvu pasāžas labiekārtojuma platība — 977 m²

Kopējā labiekārtojuma platība  5030 m²

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx