Labākais projekts Bauskas bibliotēkai

Nesenajā Bauskas bibliotēkas konkursā par uzvarētāju tika
atzīts lietuviešu biroja A2SM darbs Satikšanās krustcelēs¸ kas prasmīgi un
organiski iekļauj iecerēto ēku pilsētas centra situācijā, pārliecinoši traktējot to kā jaunu pilsētas
vietzīmi, publiskās, kultūras un sociālās dzīves centru, un blakus grāmatu lasīšanai
piedāvā dažādas citas publiskas izmantošanas iespējas un veidus.

Jauna veida
bibliotēka

Līdzšinējā veidola bibliotēkas vairs neatbilst cilvēku
vajadzībām. Tās parasti tiek raksturotas kā garlaicīgas, pelēcīgas un
vecmodīgas. Mūsdienu sabiedrībā šādas bibliotēkas ik dienu zaudē savus
klientus. Mainīties un pielāgoties — tas ir vienīgais veids, kā bibliotēka var
kļūt par mūsdienu sabiedrības sastāvdaļu un pastāvīgi piesaistīt visu vecumu
cilvēkus. Mērķis ir ne tikai patērēt kultūru, bet arī pašiem to radīt. Radītāju,
ne patērētāju sabiedrība.

Radoša bibliotēka

Tāpēc mēs piedāvājam jaunu nākotnes bibliotēkas koncepciju —
telpu radošajām izpausmēm. Vairums radošo telpu pasaulē vienmēr bija tādas, kur
cilvēki pulcējas, lai savstarpēji dalītos ar aizraujošām idejām, mācītos viens
no otra, apspriestu tehnoloģijas un diskutētu par garīgām tēmām. Šādas vietas,
tādas kā sengrieķu agora, 20. gadsimta Parīzes kafejnīcas vai mūsdienu
tehnoloģiju centri, veicināja cilvēku mijiedarbību, ļaujot šeit viņiem
satikties un piedāvājot telpu kopīgām sarunām. Cilvēku sapulcināšana aicina
viņus uz radošām darbībām. Jautājums ir par to, kā tagad mūsdienu bibliotēka
veicina tāda paša veida radošumu?

Interaktīva
bibliotēka

Kādas ir vietas, kas vēsturiski radījušas pastiprinātu
daudzumu radošuma un jauninājumu? Vietas, kur virmo idejas, notiek domu apmaiņa
un tās pieņem jaunas formas. Vietas, kur sastopas dažādi cilvēki un
tehnoloģijas. Vietas, kur jūs nejauši kaut ko ieraugāt un atklājat jaunus
veidus, kā izpaust savu radošo garu. Kā teicis Stīvens Džonsons (Stephen Johnson), «Sadursmes, kas
notiek, dažādām kompetences jomām saplūstot fiziskajā telpā, kur ir daudzi
cilvēki… šeit izšķiļas patiesās domu dzirkstis». Tāpēc mēs rosinām veidot
ēku, kas nodrošinātu elastīgu un interaktīvu telpu, kur cilvēki varētu ne vien
lasīt grāmatas, bet arī satikties, piedalīties, mācīties un iesaistīties.

Pašreizējā
pilsētvides situācija

Mūsdienu pilsētā īpašas kultūras ēkas bieži kļūst par
pilsētu simboliem. Bauska ir slavena ar savu dabu, vēsturisko arhitektūru,
tomēr mūsdienīgas ēkas — simbola — tai nav. Mēs uzskatām, ka bibliotēka varētu
kļūt par vienu no pilsētas simboliem tagadnes vēsturiskajā vidē.

Ēkas teritorija atrodas pilsētai visai svarīgā vietā —
galveno ceļu krustpunktā. Tādas vietas pilsētu praksē izmanto reprezentatīvi,
tās veido pilsētas tēlu ne tikai pašiem pilsētniekiem, bet arī pilsētas
viesiem. Tādēļ ir mērķtiecīgi tajās izvietot sabiedriskas nozīmes objektus, kas
nozīmīgi visai pilsētai. Bibliotēkai vajadzētu kļūt pat unikālu un īpašu
Bauskas pilsētas zīmi.

Teritorijā atrodas vērtīga vēsturiska ēka, veci koki un
sliktā stāvoklī esoša, nepabeigta mūzikas skolas ēka, kuru piedāvājam nojaukt.
Pārējos teritorijas objektus uzskatām par vērtību un cenšamies tos saglabāt.

Funkcionālā programma

Bauskas bibliotēkas ēkai nepieciešamās programmas funkcijas
var sagrupēt pēc lietotāju mērķgrupām — funkcijas, kas nepieciešamas
bibliotēkas apmeklētājiem, administrācijai, kafejnīcai, uzņēmējdarbībai. Šīs
funkciju grupas inspirēja apjomu sadalījumu.

Atšķirīgām mērķgrupām paredzēti atsevišķie apjomi skaidri
organizē visa kompleksa darbību. Atsevišķus tilpumus savieno atklāta koptelpa,
kas sadala apmeklētāju plūsmas visā ēkā. Tajā var iekļūt no visām teritorijas
pusēm.

Katram ēkas apjomam ir atsevišķas ieejas un iespēja
vajadzības gadījumā funkcionēt neatkarīgi no galvenās ēkas. Tas ir aktuāli
gadījumā, kad pasākumi vai darbības notiek tikai vienā apjomā, nevis visā ēkā.

Ēku struktūra

Ēkas kompozīciju diktēja apkārt esošā mazstāvu apbūve un
vēlme saglabāt kokus zemes gabala teritorijā. Mēģināts panākt, lai ēka dabīgi
un netraucēti iekomponētos vidē, tādēļ izvēlēta tās forma — nevis viena liela,
bet vairākas mazākas, savā starpā savienotas ēkas. Ēka pieskaņota apkārtējās
apbūves mērogam, tomēr savā mākslinieciskajā izpausmē kļūst par mūsdienīgu un
modernu piesaistes centru.

Koptelpa

Bibliotēkas koptelpa kalpo kā tikšanās vieta. Vieta, kur
satikt dažādus cilvēkus no uzņēmējdarbības pasaules, bibliotēkas,
administrācijas un kafejnīcas. Šī vieta kļūtu par sabiedrisku telpu, kas ir tik
daudzpusīga, ka tās funkcija var ik dienu mainīties. Jūs varat šeit ieskriet mākslas
darbnīcā, tehnoloģiju prezentācijā, mūzikas koncertā, izstādē vai citā pasākumā
un iesaistīties tajā. Tā ir vieta, kur tu piedzīvo dažādus notikumus, kas var
raisīt jūsu ziņkāri un iedvesmot radošām izpausmēm. Projekts paredz, ka šo
mērķi visveiksmīgāk var sasniegt, ja ieprogrammēta daudzpusība kļūs par
bibliotēkas identitātes galveno raksturiezīmi. Citiem vārdiem sakot, ja
bibliotēka precīzi redzētu, saprastu, komunicētu un reklamētu solījumu spēt
transformēties un veiksmīgi uzņemt dažādus programmatiskus pasākumus.

Tehnoloģijas

Viens no bibliotēkas panākumu elementiem ir informācijas
pieejamība. Šī iemesla dēļ panākumu pamatā ir digitalizācija un tehnoloģiskās
zināšanas. Internets spēlē galveno lomu piekļuvē kultūras mantojumam un
informācijai.

Tehnoloģijas un internetu iepazīst aizvien vairāk cilvēku.
Jaunākās paaudzes jau ir pilnībā tiešsaistē, un jauniešiem nav nekādu problēmu
lietot internetu. Tai pašā laikā vecākās paaudzes mazliet iepaliek. Mēs
ierosinām interneta piekļuves punktu izvietot atklātā telpā — bibliotēkas zālē, kur cilvēki varētu uzdot
jautājumus un saņemt atbildes, mācīt un mācīties viens no otra. Mēs domājam, ka
koptelpa bez robežām atbrīvo cilvēkus un mazina bailes ciest neveiksmi, tāpēc
rada labvēlīgus apstākļus zināšanu gūšanai.

Elastība

Elastība un telpas neformālais iekārtojums nojauc sociālos
šķēršļus. Šī elastība un daudzpusība piepilda telpu ar dzīvību. Tā nav
ierobežojoša vai statiska. Tā ir interaktīva. Mēs piedāvājam radīt individuālo un sabiedrisko telpu
spektru, balstoties uz telpas piepildītības blīvumu. Šim mērķim kalpotu
daudzfunkcionāli, mobili galdi un dažādi sēdekļi. Pārvietojami grāmatu plaukti
ļautu radīt lielāku telpu dažādu pasākumu norisei. Grāmatu plauktus varētu
pastumt malā, lai atbrīvotu telpu īslaicīgām aktivitātēm un dažādiem
pasākumiem.

Terase

Terase, kas atrodas virs koptelpas, ir bibliotēkas publiskās
telpas turpinājums. Terase, ko veido izvirzīto bibliotēkas, administrācijas,
biznesa informācijas centra un kafejnīcas apjomi un koku vainagi, ir it kā ēkas
iekšējais pagalms, kas līmenī nodalīts no ielas un pastāvīgi mutuļojošās vides,
veido patīkamu kamertelpu un kopības sajūtu.

Terasi ierosinām paredzēt ne tikai bibliotēkas apmeklētājiem,
bet arī pilsētas sabiedrībai. Kafejnīcas galdiņi, rotaļu zonas, brīvdabas nakts
filmu seansi un sēdvietas komunicēšanai un diskusijām rada apmeklētājiem
pieejamu dzīvīgu telpu.

Bibliotēka

Kāda ir nākotnes bibliotēka? Vai tā pārsvarā ir vieta
atpūtai vai vieta, kur kļūt gudrākam un radošākam? Nākotnes bibliotēkas
vadlīnijas ir šādas:

 • interaktīvas salas;
 • radošas telpas;
 • mācību vides un piekļuve
  internetam;
 • jauninājumu, radošuma un
  sociālās mijiedarbības veicināšana fiziskajā un tiešsaistes vidē;
 • sabiedriskais centrs;
 • neformāla un radoša
  mācīšanās;
 • vietējā kopiena – vietējās
  vajadzības;
 • atklātas telpas;
 • jauninājumi;
 • sadarbība;
 • kopdarbs;
 • darba grupas.

Mūsu priekšlikums ir dažādas aktivitātes sadalīt pa dažādiem
stāviem. Šis princips pirmo stāvu veidotu par aktīvu telpu, kuru varētu viegli
pārveidot, pielāgojot dažādu pasākumu vajadzībām. Otrais stāvs kļūtu par
mierīgu telpu domu koncentrēšanai un neatkarīgam darbam, bet  -1 stāvs būtu veltīts jauno paaudžu
vajadzībām.

1. stāvs — aktīvā
telpa

Šodien bibliotēkas parasti ir piepildītas ar grāmatām, kas
novietotas telpas vidū, un lasītava atrodas blakus šiem grāmatu plauktiem.
Parasti tiek aizmirsts par bibliotēkas pašreizējās dubultās lomas
nepieciešamību – — bibliotēkai ir jābūt videi, kur saplūst fiziskā un virtuālā
telpa, vecā un jaunā informācija un zināšanas. Ārkārtīgi svarīgi ir šīs kopējās
bibliotēkas struktūras priekšrocības ieviest jaunā, inteliģentā sistēmā, kur ir
integrēti drukātie un digitālie materiāli un saistītās aktivitātes, tādējādi
ieviešot jaunas programmatiskās nepārtrauktības formas.

Mēs uzskatām, ka bibliotēka, kas ir atvērtāka cilvēkiem, ir
labāka bibliotēka. Tāpēc mēs ierosinām izveidot lielu telpu dažādām aktivitātēm
un daudzveidīgi izmantojamas mēbeles. Paaugstinājums piedāvā dažādus sēdvietu
izvietojuma un lietojuma iespējas. Tā var kļūt par vietu aktīvām diskusijām vai
vietu mierīgai lasīšanai un atpūtai, raugoties uz pilsētas panorāmu.

2. stāvs — atpūtas
telpa

Otrais bibliotēkas apjoma stāvs ir paredzēts mierīgai
lasīšanai, tā ir vieta, kur apmeklētāji var strādāt un mācīties pa vienam,
nevis grupās. Šādā telpā viegli koncentrēties, jo netraucē ne ainavas, ne
cilvēki. Tādēļ arī mēbeles šajā telpā izkārtotas tā, lai neveidotos grupas.

-1. stāvs — zona
bērniem

Kā panākt, ka bibliotēku apmeklē jaunieši, un kāpēc lai viņi
tur ietu, ja šeit viņi tikai varētu uzvesties tā, kā parasti, un viņiem netiktu
piedāvāts nekas jauns un nebijis? Kas viņus pietiekami motivētu doties uz
bibliotēku, kā šai vietai dot pievienoto vērtību?

Būtu labi, ja jaunieši varētu kaut kādā veidā «būt atbildīgi»
par šo vietu, ja viņi varētu to novērtēt, rīkoties ar to, piepildīt šo vietu,
izpausties šajā telpā, pielāgot to savām esošajām interesēm. Telpai ir
jāpiemērojas jauniešu vēlmēm un vajadzībām.

Šī iemesla dēļ bērniem paredzētajai zonai ir jābūt ļoti
daudzpusīgi izmantojamai, viegli maināmai, lai to pielāgotu dažādām vajadzībām.
Skolēniem ir jādod brīvība pastāvīgam darbam, un, ja viņi saprot, ka projekta
realizācijai viņiem ir nepieciešams sadarboties ar citiem vienaudžiem, viņiem
ir jāpiedāvā iespējas to darīt.

Telpa ir projektēta tā, lai raisītu bērnu zinātkāri un
radošumu. Jaunākajai paaudzei paredzētā telpa būtu ļoti labi aprīkota ar
dažādiem tehnoloģiskajiem rīkiem, kas radītu jēgpilnas iespējas jaunatnei apgūt
jaunu mediju rakstpratību. Telpā svarīgas ir ne tikai mācību tehnoloģijas, bet
arī tehnoloģiju izmantošana ikdienas dzīvē radošiem mērķiem. Vietējā bibliotēka
var kļūt par radošuma šūpuli it īpaši jaunākajām paaudzēm, lai piedalītos
kultūras pieejamības nodrošināšanā visā pasaulē.

Mēbeļu veidi

Augsts galds un ķebļi

Svarīgi diferencēt veidu, kā cilvēki sēž nākotnes
bibliotēkā. Ir labi zināms fakts, ka mūsdienu pilsētas dzīve ir tāda, ka
cilvēki pārāk daudz laika pavada, sēžot krēslos, bieži pie galda. Zinātniski
pierādīts, ka veselīgāk būtu, ja darbs pie datora dažkārt notiktu, stāvot kājās
vai sēžot uz augsta ķebļa. Mēs ierosinām bibliotēkā izvietot netradicionālus
sēdekļus, tādus kā augstie ķebļi pie augsta galda vai zemi sēdekļi un spilveni
uz grīdas.

Grāmatu stends

Stendā izvietotās grāmatas tiek pastāvīgi ieteiktas, tās ir
labi pamanāmas, pastāvīgi tiek mainītas un ir viegli pārlūkojamas. Daļa no tā
ir īpašais grāmatu atstāšanas un apmaiņas stends, kas veido bibliotēkas daļu,
ko patiesībā vada paši jaunieši.

Sabiedriskā
bibliotēka — bibliotēkas vadīšana

Cenšoties pārvarēt barjeras starp bibliotēku un sabiedrību,
iestādi un vidusmēra cilvēkiem, mēs ierosinām Bauskas iedzīvotājus regulāri
aicināt uz nākotnes bibliotēku, lai iepazīstinātu ar savām grāmatu kolekcijām
un mīļākajām grāmatām. Tādējādi cilvēki tiktu stimulēti apmeklēt bibliotēku,
bet bibliotēka būtu mūsdienīga, atbilstoša dažādām cilvēku interesēm un
pievilcīga.

Administrācija

Administrācijas apjoms atrodas tuvāk automašīnu
stāvlaukumam. Paredzēta ērta iekļūšana ēkā kā bibliotēkas darbiniekiem, tā
grāmatu atvešanai. Bibliotēkas cokolstāvā izvietotas tehniskās telpas un
grāmatu glabātava. Pirmais stāvs paredzēts apmeklētāju garderobei un
sanitārajiem mezgliem. Otrais stāvs domāts administrācijas kabinetiem. No šī stāva
paveras skats uz ēku un tās teritoriju.

Uzņēmējdarbībai
paredzētais apjoms

Bibliotēka kā centrs. Bibliotēkai būtu jākļūst arī par darba
vidi mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem. Tā nodrošina vietu darbam un
tikšanās reizēm. Bibliotēka vairs nav tikai informācijas sabiedrības un
kultūras sastāvdaļa, bet arī pilsētas ekonomiskās dzīves sastāvdaļa

Kafejnīca

Kafejnīca ir vieta, kur cilvēkiem satikties, tādēļ tā tiek
izveidota saglabātajā vēsturiskajā ēkā pie ielas. Tāpēc kafejnīcā var iekļūt ne
tikai bibliotēkas apmeklētāji, bet arī garāmgājēji un pilsētā ieradušies
tūristi. Tādā veidā bibliotēkas ēkai ir iespēja piesaistīt vairāk klientu.
Vēsturiskā ēka rada svinīgu un neikdienišķu kafejnīcas noskaņu un interesanti
kontrastē ar tai piekļauto bibliotēkas koptelpu — halli. Kafejnīcas ēkā
izvietota arī mākslas darbu ekspozīcija, no kuras paredzēta ērta izeja uz
terasi.

Pagalmiņi

Bibliotēkas ēkas apjomi veido pusnoslēgtus āra pagalmiņus.
Tiem ir dažāds raksturs un funkcijas.

 1. Galvenās ieejas pagalms. Tas ir visas ēkas
  reprezentācijas pagalms, labi pārskatāms no dzīvā krustojuma. Tā ir pirmā
  saskares — satikšanās vieta.
 2. Jaunatnes pagalms paredzēts rotaļām un kustīgai
  izglītojošai darbībai ārpus telpām, jo labākās mācības ir rotaļu formā.
 3. Mierīgais pagalms. Jauks pagalmiņš pasēdēšanai pie
  kafijas tasītes un mierīgai sarunai.
 4. Tehniskais pagalms domāts automašīnu stāvlaukumam un
  grāmatu pievešanai.

Materiāli

Ievērojot Bauskas ēkām raksturīgos materiālus, apdarei piedāvājam
izmantot Latvijā ražotu ķieģeļu mūri. Izmantojot dabīgu materiālu, ēka
harmoniski iekļaujas vidē. Sānu fasāžu vitrīnas piesegtas ar ķieģeļu ažūru, tā
pasargājot grāmatas no tiešiem saules stariem, ēka iegūst viendabīgumu,
izskatās monumentāli un mūsdienīgi.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx