Kimmel kvartāls. WHITE + ARHIS

Nesenajā Kimmel kvartāla konkursā par labāko tika atzīts priekšlikums, kura autori ir lielākā Zviedrijas arhitektu kompānija — White Arkitekter sadarbībā ar ARHIS Arhitektiem. Zviedru lielfirmas pieeja jaušama arī visā projekta aprakstā, — it kā vispārīgas, nogludinātas frāzes, taču nepārprotami atspoguļo lielas kompānijas pieredzi un kompetenci, iedziļinoties visos būtiskajos projekta aspektos — aprakstītie principi un risinājumi skar gan dzīvīgas pilsētvides, gan mantojuma, gan biroju funkcionalitātes un izteiksmības aspektus, un, protams, — arī ilgtspējības un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas jautājumus. Ņemot to vērā, projekta teksts ir īsināts diezgan maz, atstājot tādu pagarāku (tas nav īstais piemērs, kam sekot, veidojot tekstu publikācijai).

 

Kimmel kvartāla revitalizācija piedāvā holistisku un jaunu redzējumu bijušās Kimmel alus darītavas teritorijā, veidojot to kā dinamisku publisko ārtelpu ar iedvesmojošām telpām birojiem. Izmantojot iespēju, ko sniedz pilsētas nozīmīgā un centrālā vieta, tiek demonstrēta ilgtspējīga būvniecību un nekustamā īpašuma attīstība. Biroji atrodas jaun­būvējamajā ēkas daļā, kamēr publiskās funkcijas telpas plānotas vēsturiskajās ēkās. Vecais un jaunais satiekas vertikālajā ziemas dārzā centrālajā kvartāla daļā, kļūstot par jaunu dzīvojamo telpu Rīgā.

Pilsētas struktūra

Publiskajā ielas daļā ir plānotas jaunas tirdzniecības platības, tādējādi vitalizējot ielas fronti un integrējot kvartālu kopējā pilsētas struktūrā. Galvenā ieeja atrodas Krišjāņa Valdemāra un Stabu ielu krustojumā. Jau­nais publiski pieejamais iekškvartāls ir sasniedzams no vairākiem apkārtējo ielu punktiem: divi atvērti pagalmi vēsturiski nozīmīgā vietā tiek aktivizēti ar šeit izvietotiem restorāniem, kafejnīcām un ieejām biroju telpās. Āra pagalmi piedāvā plašas iespējas, lai sabiedrība varētu elastīgi izmantot tos sabiedriskā sfērā, piemēram, tirgus un pasākumu vajadzībām.

Jaunais apbūve veidota ar atvērta tipa, plašām, viegli pārplānojamām telpām, kas fasādē var tikt sadalītas vairākos apbūves apjomos, tādā veidā saglabājot pilsētas fasāžu mērogu harmonijā ar vēsturisko Rīgas centra apbūvi. Tas ļauj arī racionāli attīstīt projektu pa etapiem. Kvartāls ir plānots tā, lai veiksmīgi risinātu darba plūsmu iekštelpās, un pārveidotu to par mūsdienīgu, modernu biroja ēku.

Jauns publisks galamērķis — ainava

Kvartāls plānots ar diviem atvērtiem iekšpagalmiem. Bruņinieku ielas puses vēsturiskais laukums ir ieskauts ar kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām, kurās paredzētas sabiedriski nozīmīgas telpas. Šīm vajadzībām ir pielāgoti esošo ēku apjomi, tos pārbūvējot un atjaunojot. Otrs jaunais laukums dienvidu virzienā kļūs par jaunas, ilgtspējīgas biroja ēkas centru.

Abi pagalmi kopā stiepjas cauri visam kvartālam, veidojot patīkamu sabiedrisko galamērķi gan Rīgas iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem. Jaunā kvartāla vēsturisko ēku pārveide, kā arī jaunā būvniecība ar zemo oglekļa dioksīda emisijas līmeni veicinās dialogu par ilgtspējīgāku nākotni, kas balstās uz otrreizēju izman­tošanu un apzinātu jaunu ražošanu.

Birojs kā mākslas darbs

Biroja ēkai ir viegli pielāgojams plānojums. Ēkas kalpošanas laiku šodien nosaka nevis būvniecības kvalitāte, bet gan plānošanas kvalitāte. Kamēr ēka ir piemērota izmantošanai, tā var dzīvot. Jaunajai ēkai ir robusts ietvars, kurā var izvietot daudz, dažādas biroja konfigurācijas gan vairākiem, gan vienam nomniekam. Izvietojot visas vertikālās un horizontālās plūsmas biroja ēkas vidū, tas ļauj izvietot darba telpas pie fasāžu logiem ar atvērtu plānojumu, kā arī nelieliem kabinetiem, sanāksmju telpām un atpūtas zonām.

Galvenā ieeja, ar izteiksmīgām plašām kāpnēm veido aicinošu sajūtu. Šī telpa var veidot viena nomnieka spēcīgu identitāti, vai kļūt par centrālo mezglu, kurā vairāki nomnieki var izmantot kopīgu recepciju un vestibi­la priekšrocību. Ap kāpnēm katrā stāvā var izvietot sapulču telpas, kā arī vestibilus.

Pašā laukuma centrā starp veco un jauno pagalmu atrodas biroja ēkas iekšējais mezgls — sešu stāvu ziemas dārzs. Tas savieno visus līmeņus, apvienojot viena nomnieka darbiniekus kopējā telpā, kuru raksturo zaļās zonas visu cauru gadu, vai arī ar raksturīgajām zaļajām zonām kļūst par telpu komunikācijai starp īrniekiem vairāku nomnieku konfigurācijas gadījumā. Modificējot kāpnes, ēku var pārveidot par viesnīcu vai dzīvojamo ēku, ja nākotnē rodas vajadzība.

Fasādes veidotas racionāli un tās spēj laika gaitā attīstīt un veidot saikni ar Kimmel kvartāla industriālo pagātni. Ēkai ir raksturīgs liela mēroga konstruktīvais dalījums, kas eksponējas un redzams caur dubultās daudzslāņu stikla fasādi, kurā integrētas koka žalūzijas, lai nodrošinātu saules noēnojumu biroja telpām.

Krišjāņa Valdemāra un Stabu ielas stūrī fasādes dalījums veidots ar nelielu izliekumu. Atspoguļojoties logos, tas rada ilūziju par noapaļotiem atvērumiem fasādē. Ekstrudētā stikla keramikas ornamenti, ievieš smalku detalizācijas līmeni, niansēti atgādina par apbrīnojamo Rīgas Jūgendstila mantojumu, bet to neatdarina.

Pārizmantošana

Alus darītavas vēsturiskās ēkas ir liela vērtība to atjaunošana un saglabāšana ir svarīga pilsētas attīstībai kopumā. Izmantojot vēsturiskos amatniecības pamatprincipus ēkas un tās detaļas tiks rūpīgi saglabātas nākotnes attīstībai. Kvartāla atdzīvināšanas pamatā ir arī ēku pārveidošana par funkcionālām un pievilcīgām telpām. Šajā zonā iejaukšanās vēsturiskajā substancē tiek minimizēta: tiek atvērtas iepriekš esošas durvis un logi, lai ienestu gaismu un savienotu ēkas ar pagalmiem un ielām, kā arī noņemti paplašinājumi un iekšsien­as, kas sadala lieliskos oriģinālos apjomus.

Daļas, kas ir nojauktas, novērtē atkārtotai izmantošanai kā otrreizēji pārstrādātus būvmateriālus, pagalmu fasādēm un ietvēm tiek plānota atkārtota ķieģeļu izmantošana no nojauktajiem vēsturisko ēku daļām. Lai arī dažu ēkas daļu kultūrvēsturiskā vērtība nav novērtēta ļoti augstu, tomēr tās tiks saglabātas, atkārtoti izmanto­tas, lai samazinātu vajadzību pēc jauniem materiāliem.

Pionieris kokmateriālu būvniecībā

Biroja ēka ir projektēta koka konstrukcijās, lai līdz minimumam samazinātu oglekļa dioksīda emisiju un izveidotu pamatu zemas emisijas projektam. Projekta realizācija ir tehniski iespējama tradicionālos būvma­teriālu veidos, bet, lai to īstenotu koka konstrukcijās būtu jāveic izmaiņas Latvijas būvniecības regulējumos attiecībā uz maksimāli pieļaujamo stāvu skaitu un augstākā stāva grīdas maksimālo augstumu. Projekts ir lieliska iespēja paplašināt kokmateriālu kā būvniecības materiāla iespējamo izmantošanu Latvijā, piešķirot projektam ietekmi ārpus Kimmel kvartāla, bruģējot ceļu ilgtspējīgākiem projektiem visā pilsētā un valstī.

Ja izmaiņas tiesību aktos neizdodas savlaicīgi, lai īstenotu projektu koka konstrukcijās, pastāv vairākas iespējas. Vertikāls projekta dalījums kārtās ļautu pakāpeniski realizēt ēkas pašreizējo normatīvu ietvarā, un, ja normatīvi tiek mainīti, betona nesošās konstrukcijas var tikt pārprojektētas un aizstātas ar koka konstrukci­jām. Šāda konstruktīvās sistēmas maiņa nemaina projekta telpu programmas un tehniskos risinājums un var tikt realizēta kā vienā, tā otrā konstruktīvā izpildījumā.

Ja netiek realizēta koka materiāla izmantošana, tad tiktu īstenotas citas stratēģijas emisijas samazināša­nai, piemēram, materiālu optimizācija, kā arī ilgtspējīgāku betona maisījumu izmantošana ar dekarbonizētu cementu, kas ir brīvs no klinkera un sasmalcināta akmens, nevis grants, lai ierobežotu būvniecības ietekmi uz klimatu, bet tas nevar konkurēt ar pilnu koksnes struktūru attiecībā uz ilgtspējību.

Ilgtspējības paraugs

Kimmel kvartāls ir izstrādāts saskaņā ar zemu oglekļa emisijas ietvaru: ļoti energoefektīvs ar risinājumiem, kas pazemina oglekļa dioksīda emisijas līmeni. Pozitīvais nospiedums ir saistīts ar vēsturisko ēku atkārtotu izmantošanu un izvairīšanos no būvniecības procesā iegūtās oglekļa emisijas, kā arī no oglekļa uzgla­bāšanās koka konstrukcijā un no atjaunojamiem energoresursiem, kā fotovoltāžas paneļiem.

Ēkai ir kom­pakta pamatforma. Logu žalūzijas ar viedo sistēmu daudzslāņu dubultajā fasādē, ko var aizvērt nakts laikā, enerģiju ražojošie fotovoltāžas paneļi uz jumta nodrošina zemu enerģijas patēriņu, kā arī inovatīvus risināju­mus. Ēka atbildīs LEED platinum un WELL sertifikātiem, pateicoties tās vispārīgumam, pielāgojamībai plānā un konstrukcijā, kā arī ļaujot ēkai pielāgoties paredzamām un neparedzētām nākotnes prasībām. Konstruk­cija ir paredzēta demontāžai, lai būtu iespējama materiālu rekonstrukcija nākotnē, ja tas būtu nepieciešams nākamajā tūkstošgadē.

Projekta ietvaros tiks veikts aprites cikla novērtējums, veidotas deklarācijas, izpētīts izejvielu avots un izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas modelis. Projekta mērķis ir savākt lietus ūdeņus un izmantot tos zaļo zonu laistīšanai. Materiālajai izvēlei būs liela ietekme uz ekosistēmu, piemēram, temper­atūru maiņas ietekmes samazināšanu pilsētas teritorijā, kā arī bioloģiskās daudzveidības veicināšanu. Zaļās zonas ir veidotas ar augiem, kam ir minimāla vajadzība pēc papildus ūdens. Viss ārējais apgaismojums vei­dots, lai netraucēti varētu raudzīties un redzēt debesis un apgaismojums neveidotu piesārņojumu un ietekmi uz apkārtējo vidi.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
1 Komentri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Anna

Pirmā konkursa rezultāti bija labāki. Šī konkursa pirmās 3 vietas – atrodi 3 atšķirības starp tām. Pretim pāri Stabu ielai un arī pāri Valdemāra ielai atrodas salīdzinoši neizteiksmīgas ēkas, tad nu šis ielas apgabals būs vēl garlaicīgāks un kontrastēs ar pārējo Valdemāra un arī Stabu ielu.

1
0
Lūdzu, komentējietx