Europan 10: Ctrl+Alt+Canc

Veicināšanas diplomu saņēma
projekts  Ctrl+Alt+Canc, kura galvenā
ideja ir daudzfunkcionāla platforma ar vairākiem torņiem, kas novietota
perpendikulāri galvenajām artērijām — upei un Maskavas ielai, koncentrējot sevī
gan dzīvojamās ēkas, gan galvenās publiskās funkcijas, pārējo teritoriju
atstājot nosacīti brīvāku un zaļāku.

FM 745

CTRL+ALT+CANC

Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu pilsētas rajonu,
kas labi iekļautos pilsētas audumā, kā arī apkārtējā vidē, kas ir šīs Rīgas
pilsētas daļas spēcīgākais elements. Iedzīvotāju vajadzībām tiks izveidota ne
tikai jauna pilsētas infrastruktūra, bet tiks saglabāta arī zaļā, dabiskā vide.
Tā kā šodien gan arhitektūrā, gan projektēšanā ir jāizmanto jauna pieeja zaļajām
zonām, veidojot tās nevis strikti nenodalītas, bet gan integrējot tās apbūvē un
pilsētvidē, projekta mērķis ir radīt augstāku komforta līmeni, pielietojot kompleksu stratēģiju, lai daudzos dažādos
veidos apvienotu zaļo vidi un ēkas.

Projekta stratēģiju var ļoti vienkārši rezumēt: koncentrējot
lielāko daļu dzīvojamo un sabiedrisko ēku daudzfunkcionālā
platformā
, kas novietota perpendikulāri galvenajām artērijām — upei un transporta
maģistrālei — var izveidot milzīgu parku,
kas no teritorijas vidus izplešas krastmalas virzienā.

Šie elementi nav izolēti, bet veido daļu no pilsētas, papildinot
Rīgas vidi daudzos dažādos veidos, un uzsverot funkciju sajaukumu ikvienā ārtelpā vai apbūves zonā.

Tādējādi neveidojas nebeidzamas garas joslas, kā to
paredz ģenerālplāna lineārā stratēģija, bet rada nepieciešamību pēc lūzuma punkta
— pārrāvuma, pierādot, ka izņēmums tikai apstiprina teoriju.

Tas nozīmē augstu apbūves blīvumu,
kas pārējo teritoriju ļauj veidot kā zaļo zonu. Šādi
ģenerālplānā izvirzītie mērķi ne vien tiek sasniegti, bet arī tiek uzsvērti:
pateicoties izvēlētajai stratēģijai, iespējams panākt daudzveidību, kas pieejama
visiem Rīgas iedzīvotājiem. Var izveidot interesantas publiskas ārtelpas (piemēram,
panorāmas laukumu platformas augšā,
kas veido dialogu ar Rīgas torņiem, krastmalas
promenādi
, kas rada jaunas skatu
perspektīves
uz pilsētu un piedāvā dažādas funkcijas). Zem platformas var izveidot tirdzniecības zonu, kas apkalpos
visu novietnes teritoriju, un visbeidzot var uzbūvēt jaunu monumentālu elementu
galveno torni, kas ar savu
augstumu sasauksies ar citiem pilsētas vēsturiskajiem simboliem.

Bez tam šī stratēģija ir izstrādāta, par pamatu ņemot ilgtspējību, lai radītu ekoloģiska
modeļa pilsētu. Ilgtspējību ļauj nodrošināt izvēlētais apbūves blīvums, kas
palielinot intensitāti, saglabā zemes līmeni pietiekami brīvu.

Projektu raksturo sekojoši elementi:
Teritorijas dienvidos perpendikulāri upei atrodas liela iekārta platforma, kas savieno
transporta maģistrāli ar krastmalu un kura ietver lielāko daļu no konkursa programmā
paredzētajām funkcijām. Platforma kā magnēts uztver visas plūsmas, un
simboliski saistās ar novietnes cerībām un vajadzībām. Tā nav megaceltne,
drīzāk megavirsma, kuru veido
vertikāli slāņi, kas pilda atšķirīgas funkcijas dienā un naktī. Patiesībā projekta
galvenais mērķis ir izveidot un akcentēt funkciju sajaukumu, kas ir mūsdienu pilsētas neatņemama sastāvdaļa.

Platforma, kas veidota balstoties uz vides kontekstu, nevis modelējot ar datorprogrammas
palīdzību, atspoguļo plūsmu ietekmi, funkcionālās prasības un zaļās vides noteicošo lomu. Plānojums un atšķirīgie augstumi rada taustāmu un viegli uztveramu teritorijas
akcentu: Daugavu un skatu uz upi. Turklāt platformas sānu malas atšķiras, atspoguļojot
pilsētas dažādās vajadzības.

Vietā, kur platforma savienojas ar galveno autostrādi,
atrodas milzīgs parks un publiskā ārtelpa,
ko veido atšķirīgas funkcijas un konteksts. Visi labiekārtojuma elementi paceļas
virs ārtelpas un šajā vietā parka līmenis paaugstinās, sasniedzot platformas
augstumu un izveidojot panorāmas skatus
pār visu projekta teritoriju un pilsētas daļu, koncentrējot arī visas projekta
programmā paredzētās funkcijas.

Seši
daudzfunkcionāli torņi
,
kas projektēti, ņemot vērā reģiona klimatiskos apstākļus, ļauj teritorijā labi
orientēties un nodrošina optimālu izsauļojumu, radot lielāku komforta līmeni un
efektīvāk taupot enerģiju, kas mūsdienu arhitektūrā ir viens no svarīgākajiem
aspektiem.

Vietās, kur izbūvētie torņi kā apstrādāti dimanti
piekļaujas platformai, veidojas dažādas telpas ar
atšķirīgām funkcijām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai veidotos humāns
pilsētvides mērogs: izmantojot atšķirīgu publisko un dzīvojamo ēku tipoloģiju, neveidojas pārāk liels mērogs un
piedāvātā apbūve nerada monumentalitātes sajūtu. Ar monumentalitāti saistās
vienīgi galvenais tornis, kas veidots tā, lai radītu jaunu simbolu mūsdienu Rīgai.
Saskaņā ar ģenerālplānu torņa izmēri samazinās virzienā no teritorijas
vidusdaļas uz krastmalas pusi.

Tomēr viss funkcionālais plānojums ir veidots,
balstoties uz funkciju sajaukuma
principa, cenšoties diferencēt telpas bez strikta zonējuma, kas nav efektīvs
risinājums, atbilstoši minētajai sešu torņu shēmai:

Lielais parks ir projekta
pamatne, kuras mērķis ir mainīt attiecību starp dabu un apbūvi novietnes
teritorijā. Projekts paredz veidot nevis nelielas zaļas
oāzes, bet gan saglabāt esošās dabas
teritorijas
, respektējot un palielinot novietnes dabiskās vērtības un necenšoties neko izveidot no jauna.

Apbūves zonā — ap to un iekšpusē, dažādos augstumos — izveidojas zaļo slāņu
daudzveidība
, apstiprinot ideju par funkcionālo zonu sajaukumu, uz kuras
balstās mūsu stratēģija, un uzlabojot pilsētas vides kvalitāti.

Tas
nozīmē intensīvu, nevis ekstensīvu iejaukšanos, pievēršot uzmanību gan ekonomiskām priekšrocībām, gan vides
aspektiem
. Lai gan parks aptver visu teritoriju, to nevar uzskatīt par
pilnīgi viendabīgu nekurzemi. Patiesībā ielu un ceļu tīkls sadala parka
teritoriju mazākos segmentos, kas pilda dažādas funkcijas un piedāvā atšķirīgas
iespējas. Tādējādi parka teritorija ir sadalīta atbilstoši hierarhijai, kurā dominē trīs galvenie ceļi, kas iet perpendikulāri upei un ir paredzēti
dažādām lietotāju grupām (gājējiem, autotransportam, sabiedriskajam transportam,
velosipēdistiem u.tml.) Šie ceļi veido satiksmes
plūsmu tīklu
.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
2 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
X-PAT

…visus burtiņus izlasija…

X-PAT

…visus burtiņus izlasija…

2
0
Lūdzu, komentējietx