Brīvības iela 120. MARK arhitekti

Vasarā notikušajā konkursā
Brīvības ielai 120 pirmā vieta piešķirta netika, jo visiem astoņiem darbiem bija atkāpes
no pilsēbūvnieciskajiem noteikumiem un normatīviem. Par konkursa uzvarētājiem
un otrās vietas ieguvējiem tika atzīti MARK arhitekti, kuriem tālākā projekta
attīstības gaitā uzdots koriģēt ielas fasādes risinājumu un erkeru izveidojumu
tā, lai iederētos konteksta apbūvē, kā arī mainīt pārāk masīvo brandmūri.  

Posmā no
Miera līdz Tallinas ielai, un tālāk līdz Pērnavas ielai, Brīvības ielas ēku
fasādes atspoguļo Rīgas pilsētas 20. gadsimta attīstību, kurā dažādu stilu
arhitektūras paraugi ir neapšaubāmas sava laikmeta liecības. Veidojot jaunu
apbūvi zemesgabalā, kas atrodas Brīvības ielā 120, arhitektoniskajā ielas
fasādes risinājumā ir būtiski saglabāt pilsētas kvartālam raksturīgo fasādes
kompozīciju, jumtu ainavu un detaļu mērogu, vienlaikus runājot mūsdienīgu
arhitektūras formu valodu un atstājot skaidru mūsu laikmeta apbūves attīstības
liecinieku.

Situācijas plāns un būvapjomi

Zemesgabals
Brīvības ielā 120 atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas
teritorijā. Gruntsgabals izstiepjas kvartāla dziļumā gar «zaļo koridoru»
austrumu pusē, kas pa iekšpagalmiem savieno Tērbatas un Brīvības ielas,
brandmūru sienu rietumu pusē un piekļaujas Brīvības ielai samērā šaurā frontē.
Zemesgabalā atrodas neapdzīvota četru stāvu ķieģeļu ēka.

Projektā
paredzēto apbūvi veido trīs būvapjomi:

 • Brīvības ielas nams — ielai piegulošā jaunbūve;
 • Vēsturiskā ēka — pārbūvējamā, pagalmā bloķējas ar
  Brīvības ielas ēku;
 • Parka ēka — brīvstāvošs būvapjoms iekšpagalmā.

Pazemes līmenī  ēkas ir
savienotas, tādējādi aizņemot lielāko daļu zemesgabala platības. Piekļuve
zemesgabalam gan gājējiem, gan autotransportam paredzēta pa caurbrauktūvi no
Brīvības ielas puses. Labiekārtotais iekšpagalms nav caurstaigājams, tas
funkcionēs kā iekšēja rekreācijas zona, tomēr tiks nodrošināta piekļuves
iespēja operatīvajam un piegādes transportam.

 Arhitektūras
risinājumi un apdares materiāli

Brīvības
ielas nams

Ēka veidota ievērojot noteikto ielas dzegas
augstumu (16,5 m). Jaunbūve piekļaujas esošai ēkai, saglabājot gaismas
servitūtu kaimiņu brandmūrī esošiem logiem. Otrā — ziemeļaustrumu pusē pret kaimiņu
zemesgabalu ēka veido brandmūri, ko paredzēts arhitektoniski noformēt, atsauco­ties
uz Jaunās Ģertrūdes Baznīcas logaiļu motīviem.

Brīvības ielas nama galveno fasādi veido
mūsdienu interpretācija tādiem Rīgas vēsturiskā centra perimetrālas apbūves
raksturīgajiem paņēmieniem, kā fasādes dzegas, divslīpju jumts ar kores
augstumu 24 m, jumta plaknes metāla apdare ar mansarda tipa logu izbūvēm,
fasādes erkeri un jumta izbūves. Fasādes apdares un dekoru risinājumos lietoti
paņemieni kas sasaucās ar kvartāla telpisko dominanti, Jaunās Ģertrūdes
baznīcas tēlu — sarkanīgi apdares ķieģeļi, skārda jumts un arkveida perforējums
fasādes erkeru metāla slēģos. Pagalma fasādes kompozīcija veidota saskaņā ar
vēsturiskās ēkas apjomu, bet apdares materiāls, — izturīgs gaišs granīta
apmetums —, izvēlēts, lai uzsvērtu pārbūvējamās vēsturiskās ēkas ķieģeļu
fasādes apdari. Pirmā stāva ielas fasādes vienlaidu stiklojums padara
komercplatību telpas vizuāli plašākas un aicinošākas.  

Vēsturiskā
ēka

Esošās četrstāvu ķieģeļu ēkas tehniskais
stāvoklis ir slikts, novietojums un iekštelpu plānojums neatbilst jaunajai
programmai,  tāpēc to nolemts pārbūvēt, palielinot
ēkas apjomu un bloķējot pie plānotās ielas mājas. Pārveidojot ēkas būvapjomu,
paredzēts «rekonstruēt» būtiskāko — Rīgas vēsturiskā centra iekšpagalma sajūtu.
Ēkas pirmo trīs stāvu fasādes atveidotas balstoties uz esošiem uzmērījumiem,
interpretējot vēsturiskās ēkas fasādes kompozīciju, saglabājot detaļu un dekora
mērogu, kā arī iz­mantojot ēkas apdarē vēsturiskos būvelementus un autentisko
substanci — oriģinālus esošās ēkas ķieģeļus, kurus rūpīgas demontāžas gaitā
plānots saglabāt, attīrīt un izmantot pārbūvējamā ap­joma apdarē. Ēkas jauno
trīs augšējo stāvu apdarei paredzēt jumta izbūvēm raksturīgo materiālu —
augstvērtīga skārda lokšņu apšuvumu.

Parka
māja

Parka
mājas
apjoms veidots kā brīvstāvoša ēka, — tā nepieskaras brandmūriem
zemesgabala dziļumā, un arī ēkas garenfasādes nav vērstas tieši pret kaimiņu
brandmūriem. Šādi visoptimālāk tiek izmantotas zaļā koridora piedāvātās
iespējas, piešķirot jaunbūvei parka tipa apbūves kvalitāti un vienlaikus
nodrošinot nepieciešamo ugunsdzēsēju transporta piekļuvi ēkas fasādēm. Šādā
veidā netiek pasliktināta arī esošās apbūves insolācija un tiek nodrošināti
labvēlīgi insolācijas apstākļi pašas ēkas iekštelpās, kā arī apbūve tiek
veidota bez nepieciešamības saskaņot ieceri ar kaimiņiem. Apdares materiāli ir
pieskaņoti pārējai pagalma apbūves apdarei — ķieģeļu fragmenti, tumšs granīta
apmetums, lielāks stikloto virsmu īpatsvars fasādei.

Septiņu stāvu ēkai ir atsevišķa ieeja no pagalma
un viens vertikālo komunikāciju kodols, kas savieno ēku ar pazemes līmeni. Katram
2.-6. stāva standartstāva dzīvoklim ir nodrošināta balkona vai lodžijas
ārtelpa, bet 1. stāva dzīvokļiem ir pieejami virs iekšpagalma publiskās zonas
pacelti apzaļumoti priekšdārziņi. 7. stāvā izvietoti lieli dzīvokļi ar izeju uz
terasi.

Apbūves tehniski ekonomiskie rādītāji

 • Zemesgabala platība — 2919 m²
 • Ēku kopējais
  apbūves laukums — 1300 m²
 • Ēku kopējā platība — 10870 m²
 • Ēku kopējā (virszemes) platība — 8040 m²
 • Ēku kopējā (pazemes) platība
  2830.9m²
 • Komercplatības — 237 m²
 • Dzīvokļu kopējā platība — 5910 m²
 • Dzīvokļu skaits — 84
 • Autostāvvietu skaits — 62

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx