Seminārs par ilgtspējīgas attīstības stratēģijām

Otrdien, 3. aprīlī viesnīcā Radi
un draugi
, Mārstaļu ielā 1 notiks seminārs Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
kāpēc un kā?, ko
rīko plānošanas uzņēmums grupa93.

Semināra 3,5 stundu laikā:

 • sniegsim ieskatu Latvijas un ārvalstu pašvaldību pieredzē;
 • praktiskus piemērus no Kuldīgas novada, Riebiņu novada, Liepājas
  pilsētas un Rīgas reģiona rādīs šo teritoriju pārstāvji;
 • piemēros balstītās diskusijās apspriedīsim jautājumus par labākajiem
  risinājumiem;
 • dzirdēsim un pārrunāsim atbildīgo ministriju un valsts institūciju
  viedokli par IAS veidiem un formu;
 • plānotas sarunas un tīklošanās ar citu pašvaldību speciālistiem.

Mēs apsolām Jums pilnīgi jaunu un
nebijušu semināru pieredzi —
vairāk kā trīs stundas jauka, koncentrēta izziņas procesa. Un katram
dalībniekam – spēcinoša kafijas pauze un materiālu kopums lasīšanai mājās.

Kāpēc
tieši tagad?

2011.gada 1.decembrī stājās spēkā
Teritorijas attīstības plānošanas likums, kurā reglamentēta teritorijas
attīstības plānošanas sistēma teritorijas plānošanas un attīstības plānošanas
procesu mijiedarbībā. Likumā noteikts jauns dokumenta veids, kas jāizstrādā
pašvaldībām — ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
Latvijas plānošanas sistēmā joprojām saglabājas visai strikta vertikālā
hierarhija, kur ilgtspējīgas attīstības stratēģija atrodas augstākajā līmenī — tā ir pamats attīstības programmai un teritorijas plānošanas
dokumentiem.

Likumā ir noteiktas stratēģijas
galvenās aprises: «Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu,
stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu
rakstveidā un grafiskā veidā».

Svarīgākie
jautājumi

Likumā noteikts, ka pašvaldībām
jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2013. gada 31. decembrim.
Stratēģiju izstrāde tikai nupat sākas. Tai pat laikā pašvaldību plānošanas
līdzšinējais darbs ir bijis ilgs, sistemātisks un apjomīgs — izstrādātas gan attīstības programmas, gan teritoriju plānojumi.

Tas rada virkni aktuālu jautājumu:

 • Kāda ir stratēģijas jēga
  (formalitāte vai arī būtiska nepieciešamība)?
 • Kādas atšķirības ir mazās un
  lielās pašvaldībās, pilsētās un plānošanas reģionos?
 • Kāds ir optimālais stratēģijas
  saturs un apjoms? (5 lapu izdevums vai apjomīgs 150 lappušu sējums)?
 • Kā dažādās telpiskās
  perspektīvas saistās savā starpā – apzīmējumi, valoda, tematika?
 • Kā stratēģija saistās ar jau
  izstrādātajiem plānošanas dokumentiem?
 • Kā komunicēt ar politiķiem un
  sabiedrību?

Atbildes uz šiem un citiem
jautājumiem par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nepieciešamību un būtību ir
rodamas vienīgi plašā konstruktīvā dialogā, daloties pieredzē un vienojoties
par kopējām nostādnēm. Stratēģijas satvaru varam veidot mēs paši.

grupa93

Uzņēmums grupa93 ir uzkrājis
ievērojamu pieredzi plānošanā, izstrādājis savu metodisko pamatu un attīstījis
plašu sadarbības tīklu pašvaldībās, sabiedrībā un speciālistu vidū.

Iepriekšējais darbs liek secināt, ka
nepieciešams jauns impulss plānošanas praksē —
radoša pieeja un risinājumi, kas «papīru
ražošanas» vietā kalpo kā veiksmīgu ideju
banka. Lai rastu kopīgu viedokli par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas būtību
un funkcionālo jēgu, aicinām jūs piedalīties un aktīvi darboties šajā seminārā
un turpmākajā pasākumu ciklā, kura ieceres un aprises pārrunāsim šajā pirmajā
tikšanās reizē.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx