Konkurss BAUA izstādei Tokijā

Nākošā gada septembrī Tokijā notiks kārtējais Starptautiskās
arhitektu savienības kongress. Lai
līdzīgi citu valstu organizācijām ar arhitektonisku ievirzi vēstītu par sevi un
reģionu arī Baltijas Arhitektu savienību asociāciju kongresā  veidos ekspozīciju. Kādā formā, kādā ietērpā,
ar kādu saturu?

BAUA @ UIA 2011. gadā Tokijā

Ekspozīcijas ideju konkurss

1. Konkursa organizētājs
BAUA (Baltijas Arhitektu savienību asociācija)

2. Konkursa mērķis
BAUA šogad atzīmē savas pastāvēšanas 20 gadadienu. Galvenais mērķis ir apkopot idejas ekspozīcijai, ko 2011. gadā izstādīsim
UIA kongresā Tokijā, kurā piedalīsies 10 000 pārstāvju.

«1990. gada 14. novembrī Latvijas, Igaunijas un
Lietuvas Arhitektu savienības izveidoja Baltijas Arhitektu savienību asociāciju
(BAUA), lai nepastarpināti kļūtu par pilntiesīgiem Starptautiskās arhitektu
savienības (Union
internationale des Architectes — UIA)  biedriem, apejot PSRS. Līdz neatkarības
atgūšanai visu trīs Baltijas valstu arhitektu savienības bija PSRA arhitektu
savienības reģionālās nodaļas. Pateicoties jaunizveidotajai asociācijai, 1993.
gadā Čikāgā pasaules arhitektu kongresa laikā BAUA tika uzņemta par kolektīvo
biedru UIA. Līdz ar to BAUA ir Baltijas valstu arhitektu pārstāvis pasaules
arhitektu saimē.

Katru trešo gadu UIA organizē Pasaules arhitektu
kongresu. 2011. gada septembra beigās kārtējais 24. kongress notiks Tokijā. Katrs
UIA biedrs (mūsu gadījumā BAUA) šādā forumā vēlas dot nelielu priekšstatu par
sevi, savu valsti, reģionu, protams, ar arhitektonisku ievirzi. Iepriekšējā
kongresā, kas 2008. gadā notika Turinā, pateicoties Igaunijas iniciatīvai, tika
izveidots neliels stends, kur trijos monitoros kongresa dalībnieki varēja
noskatīties video par jaunākajām arhitektūras parādībām Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Arī šajā reizē BAUA vēlas dot ziņu par Baltiju.
Kādā formā, kādā ietērpā, ar kādu saturu? Tie ir jautājumi, uz kuriem konkursa
organizētāji vēlas saņemt atbildes

Juris Poga, BAUA
prezidents

3. Par
UIA un UIA kongresu

Starptautiskā Arhitektu savienība (UIA) tika
dibināta Lozannā, Šveicē 1948. gada 28. jūnijā, lai apvienotu arhitektus visā
pasaulē neatkarīgi no viņu tautības, rases, reliģiskās piederības vai pārstāvētā
arhitektūras novirziena, un lai apvienotu arhitektu profesionālās
organizācijas.

UIA Pasaules kongress ir nozīmīgs starptautiska līmeņa notikums arhitektūrā,
ko var nodēvēt par «Arhitektūras
olimpiskajām spēlēm», kurā piedalās aptuveni
10 000 arhitektu, inženieru, pētnieku un studentu. Kopš Pirmā vispasaules kongresa atklāšanas Lozannā, Šveicē 1948. gadā,
tas ticis organizēts ik pēc trim gadiem 23 dažādās pasaules
pilsētās.

4. Par
UIA kongresu Tokijā

Pirmā UIA Japānā organizētā kongresa tēma būs Projekts
2050
, kas dos dalībniekiem iespēju apspriest nākotnes arhitektūru un pilsētas,
izmantojot dažādas programmas, uzstājoties ar tematiskām runām, piedaloties
semināros, konkursos, plenēros, izstādēs un ekskursijās.

2011. gada UIA kongress Tokijā būs kā katalizators
nākotnes arhitektūras vīzijām līdz 2050. gadam un turpmāk. Galvenā tēma
nākamā gada UIA kongresā ir PROJEKTS 2050. Saskaņā
ar nolikumu:

«Mūsdienu arhitektūra ir cieši saistīta
ar visu notiekošo uz planētas, un tā var būtiski ietekmēt visus procesus.
 21. gadsimtā arhitektūrai vajadzēs
uzņemties vēl lielāku lomu un
atbildību, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību un
pievilcīgas pilsētas, kā arī aizsargājot cilvēka dzīvību un dzīvesveidu. Tieši
tāpēc PROJEKTS 2050 ir izvēlēta kā galvenā tēma UIA 2011. gada kongresam Tokijā,
un tai ir trīs apakštēmas: Vide, Kultūras apmaiņa un Dzīve. Gaidāmais
kongress pulcēs kopā arhitektus, inženierus, pētniekus un studentus no visas
pasaules, lai radītu vīziju par nākotnes arhitektūru un pilsētām 2050. gadā
un turpmāk.
»

Galvenā tēma ietver jautājumu, kā PROJEKTĒT ilgtspējīgu
arhitektūras vidi un dzīves kvalitāti.

5. Aicinājums
BAUA aicina iesniegt idejas ekspozīcijai, lai uzrunātu
apmeklētājus divos veidos. Pirmkārt, priekšlikumā jāiekļauj ideja stacionāra
stenda/ekspozīcijas izveidei. Otrkārt, jāiekļauj idejas par „suvenīriem/piemiņas
lietām”, ko apmeklētāji varētu paturēt par piemiņu. Lūdzu, ņemiet
vērā kongresa tēmu, veidu un citus vienlaicīgi notiekošos pasākumus.

6. Konkursa
veids

Atklāts un anonīms ideju konkurss vienā kārtā. Informācija
ir pieejama visās Arhitektu savienību mājas lapās, EAL, AAL un LAS .

7. Tiesības piedalīties

Tiesības piedalīties ir visiem arhitektiem, studentiem un projektētājiem,
kuri dzīvo kādā no trim Baltijas valstīm

Dalībnieku skaits nav ierobežots.

Nav jāreģistrējas.

Neviens žūrijas loceklis nedrīkst piedalīties konkursā tieši vai
netieši, kā arī nedrīkst būt tieši vai netieši iesaistīts darbā pie godalgotā projekta. Neviens tās organizācijas darbinieks,
biedrs vai loceklis, kas pārstāv iestādi, kura nodarbojas ar konkursa sagatavošanu
vai organizēšanu, nedrīkst piedalīties konkursā vai palīdzēt konkursa
priekšlikuma sagatavošanā.

8. Konkursa
valoda

Angļu valoda

9. Darba grafiks
Konkursa sākums: 20.12.2010.
Jautājumu iesniegšanas beigu termiņš: 07.01.2011.
Atbilžu nosūtīšanas termiņš uz visām Arhitektu
savienību mājas lapām: 24.01.2011.
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš: 07.02.2011,
plkst. 12:00 dienā.
Žūrijas sēdes: 10. – 11.02.2011.
Uzvarētāju paziņošana visās Arhitektu savienību
mājas lapās: 15.02.2011.
UIA kongress Tokijā: 25.09.2011-01.10.2011.

10. Konkursa
nolikums

Nolikums ir pieejams visās Arhitektu savienību mājas
lapās, sākot no 20.12.2010.

11. Jautājumi
Dalībnieki var iesniegt jautājumus līdz 07.01.2011,
rakstot uz e-pastu: tomo@arhliit.ee.
Atbildes tiks publicētas visu Arhitektu savienību
mājas lapās ne vēlāk kā 24.01.2011.

12. Balvas
1. vieta 800 €, 2. vieta 300 €, 3. vieta 100 €

13. Žūrija
Komisijā būs 7 žūrijas locekļi: 2 pārstāvji no
katras Arhitektu savienības (2 +2 +2), kā arī izstādes kurators Tomomi Hayashi,
arhitekts EAL.

14. Tehniskā
informācija

Katram stendam rezervētā platība ir 15 kvadrātmetri
(3,87m x 3,87m).

Paredzētais budžets ir 12 000 €, kas iekļauj materiālu transportēšanas

un uzstādīšanas izmaksas, ja nepieciešams, bet
neietver projekta autora(-u) ceļa izdevumus.

Iesniedzot pieteikumus, tiem nav jābūt
pilnībā pabeigtiem. Projekts tiks tālāk izstrādāts sadarbībā ar konkursa
organizatoru.

15. Pieteikuma iesniegšana
Konkurss ir anonīms un balstīts uz atslēgvārdiem. Iesniegumā
jābūt atslēgvārdam vai nosaukumam, kas raksturo ideju. Nav atļauts izmantot
emblēmas, logo, burtu un ciparu kombinācijas.

Pieteikums
sastāv no divām daļām.

1) Projekta apraksta
Grafiskajā aprakstā jāiekļauj shēma ar izmēriem.

Projekta aprakstā jāiekļauj vispārējs teksts par ekspozīciju, aprakstot:

 • ekspozīcijas dizaina/uzstādīšanas
  koncepciju un saturu;
 • izmantotos materiālus;
 • konstrukciju;
 • transportēšanas veidu;
 • priekšlikumu suvenīriem/piemiņas lietām.

Projekta prezentācija jāsniedz ne
vairāk kā uz četrām A3 izmēra lapām PDF formātā. Katrā
lapā jābūt norādītam atslēgvārdam vai nosaukumam.

2) Informācija par dalībnieku
Atsevišķā failā ar ne vairāk kā divām A4 lapām
PDF formātā, kur katrā lapā ir norādīts atslēgvārds vai nosaukums, jābūt iekļautai
šādai informācijai par dalībnieku:

 • kontaktinformācija
  (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • īss
  dalībnieka(-u) CV,
  norādot būtisku iepriekšējo pieredzi, ja tāda ir.

Iesniegšanas beigu termiņš ir 07.02.1201. plkst. 12:00
dienā.

Pieteikumi jānosūta pa e-pastu kā pielikumi uz adresi
liivi@arhliit.ee (Liivi Haamer, EAL projektu vadītāja). E-pasta tematā jānorāda UIA-Tokyo
competition
. Ja rodas jautājumi saistībā ar
pieteikumiem, lūdzu, zvaniet pa tālruni (+372) 611
7433.

Pieteikuma kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 5 MB.
Lielāki pieteikumi automātiski netiks ņemti vērā.

Pievienotajiem failiem jābūt tādam pašam nosaukumam
vai atslēgvārdam, kāds izmantots projekta izklāstā. Piemēram, ja izklāsta
nosaukums ir TOKIJA, tad prezentācijas fails jānosauc TOKIJA.pdf (vai
TOKIJA01.pdf, TOKIJA02.pdf, un tā tālāk), bet teksta failu jānosauc par TOKIJA-info.pdf.

16. Konkursa
noslēgums

Konkurss noslēdzas ar uzvarētāja nosaukuma un
vārda paziņošanu visās Arhitektu savienību mājas lapās 15.02.2011. Organizators
sazināsies ar uzvarētājiem un informēs par turpmākajiem pasākumiem.

17. Organizatora
tiesības

Organizators patur tiesības neturpināt sadarbību
ar uzvarējušā pieteikuma autoru, ja priekšlikums neatbilst paredzamajam
piedāvājumam.

Visi iesniegtie materiāli pāriet organizatora īpašumā. Organizators
patur tiesības izmantot, publicēt un izstādīt visu vai jebkuru iesniegtā
pieteikuma daļu un dokumentāciju jebkurā laikā un formātā ar nosacījumu, ka tiek
minēts projekta autora vārds.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx