Atbalsta moratorija atcelšanu iekškvartālu teritorijām

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti vakar atbalstīja apbūves moratorija atcelšanu iekškvartālu teritorijām, kas bija spēkā kopš 2006.gada.

Moratorijs ar Rīgas domes lēmumu tika noteikts 2006.gadā, un Domes lēmumā tika noteikts, ka dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās rekonstrukciju un būvniecību var veikt tikai pēc detālplānojuma izstrādes un apstiprināšanas Rīgas domē. Detālplānojuma izstrāde bija jānodrošina un jāfinansē būvniecības vai rekonstrukcijas ierosinātājam.

Savukārt, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumus, kas Rīgas domē tika apstiprināti augustā, tika veikts izvērtējums par būvniecības un rekonstrukcijas moratorija teritorijām, apsekojot un nosakot tajās esošo apstādījumu kvalitāti, kā arī precizējot tās iekškavartālu teritorijas, kuras ir būtiskas iedzīvotāju rekreācijai un publiskai apkalpei. Ņemot vērā izpētes rezultātus, attīstības plāna grozījumos tika veiktas zonējuma izmaiņas, kas iespēju robežās nodrošina apstādījumu saglabāšanu, jaunu apstādījumu veidošanu un publiskās infrastruktūras attīstību moratorija teritorijās.

Pamatojoties uz Rīgas Teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumiem, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos jaunas apbūves iecere izvērtējama, ņemot vērā apbūves intensitātes, brīvās teritorijas raksturojumu, kā arī atkarībā no zemes īpašuma situācijas. Ja iekšpagalmā izveidojusies teritorija, kuru veido vairāku zemesgabalu daļas, kas nav daudzdzīvokļu mājai piesaistītie zemesgabali, jaunu apbūvi var veikt izstrādājot visu saistīto zemesgabalu teritorijas detālplānojumu; ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu mājai nepiesaistīta teritorija, kuru veido viens zemesgabals vai viena zemesgabala daļa, jaunai apbūvei piemēro būvniecības ieceres publiskā apspriešana. Tādējādi abos gadījumos attīstības procesā jāiesaista sabiedrība un jāuzklausa tās viedoklis.

Galīgais lēmums par moratorija atcelšanu būs jāpieņem domes sēdē. Ja pašvaldība atcels 2006.gadā noteikto būvniecības un rekonstrukcijas moratoriju dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās, uzņēmējiem vairs nebūs jāizstrādā dārgie un laikietilpīgie detālplānojumi daļai iekškvartālu teritoriju.

Paredzēts, ka lai panāktu saskaņu par apbūves projektiem, šādas apbūves ieceres vajadzēs ne tikai nodot sabiedriskai apspriešanai, bet arī izvērtēt pilsētas arhitekta kolēģijā.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx