Ventspilī izsludina konkursu studiju stipendijām

Līdz 12.oktobrim studenti var pieteikties arī Ventspils pašvaldības stipendijām ārsta, skolotāja,  būvinženiera, pilsētplānotāja un arhitekta specialitātēs.

Mērķis:

Ventspils pilsētas pašvaldības izvirzītās prioritārās jomas, kurās trūkst jauno speciālistu.

Pretendenti:

Studenti, kuri iegūst izglītību augstākās izglītības iestādēs pilna laika bakalaura studiju programmā vai pilna laika profesionālās augstākās izglītības programmā. 2007./2008. studiju gadam stipendijas apmērs noteikts — viena minimālā mēnešalga mēnesī.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļai adresēts iesniegums, kurā jānorāda:
  o pretendenta vārds, uzvārds, personas kods
  o tālruņa numurs, norādot valsts kodu
  o dzīvesvietas adrese (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi un pirms mācību uzsākšanas augstākās izglītības iestādē)
  o iegūstamā studiju kvalifikācija vai akadēmiskais grāds
  o augstākās izglītības iestādes, fakultātes un studiju programmas nosaukums (norādot augstākās izglītības iestādes un fakultātes adreses un tālruņus)
  o studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē un studiju paredzamais ilgums
 • motivācijas vēstule
 • izglītības dokumenta kopija 
 • izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu
 • sekmju izraksts par studiju periodu (par pirmo studiju gadu — par iestājpārbaudījumu rezultātiem)
 • vēlama rekomendācija no konkrētās augstākās izglītības iestādes
 • pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar Ventspils pilsētas domi vai tās rekomendēto darba devēju

Pieteikumu termiņš: 12.oktobris

Visiem dokumentiem jābūt rakstītiem vai to tulkojums valsts valodā valsts valodā, tie aizlīmētā A4 formāta aploksnē ar norādi Stipendiju konkursam iesniedzami:
Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa
Jūras iela 36
Ventspils
LV—3600

Kontaktpersonas:

Elīna Feldmane, Ventspils domes Personāla nodaļas vadītājas v.i.
T 3601112
Elina.feldmane@ventspils.gov.lv
Gundega Lagzdiņa, Ventspils domes Personāla nodaļas galvenās speciālistes v.i.
T 3601143
Gundega.lagzdina@ventspils.gov.lv

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx