Ģeogrāfijas fakultāte aicina

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina uz Telpiskā attīstības plānošanas maģistra darbu aizstāvēšanā 15.-16. jūnijā Rīgā, Alberta ielā 10, 412. telpā. Starp citiem ir darbi par lauku attīstības tēmām, iedzīvotāju iesaisti un kopienu integrāciju plānošanā, velosatiksmes plānošanu, pilsētvides kvalitāti, reģenerācijas iespējām un vietu revitalizāciju u.c. Vienlaikus fakultāte aicina pieteikties studijām plānošanu maģistra programmā.

Maģistra darbu aizstāvēšanas grafiks

Aicinājums studēt maģistra studiju programmā Telpiskās attīstības plānošana

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina studēt Telpiskās attīstības plānošanas profesionālajā maģistra studiju programmā gan praksē strādājošus plānotājus, gan jaunus interesentus — dažādu nozaru absolventus: ģeogrāfus, vides speciālistus, ainavu arhitektus, arhitektus, ekonomistus, eksaktās zinātnes apguvušos u.c.  

Telpiskās attīstības plānošanas maģistru studijas ietvaros tiek sagatavoti profesionāli starpnozaru plānošanas speciālisti. Programmas īstenošana notiek studentiem apgūstot plānošanas pamatus, metodiku, ĢIS un kartogrāfiju, projektu vadību, vides zinības, pilsētu un lauku ekonomiku, strādājot praksēs pašvaldībās un plānošanas birojos, izstrādājot kursa darbus un projektus konkrētām Latvijas pašvaldībām, pilsētām un vietām (piem. Cēsu pilsētai, Auces un Ķekavas novadiem u.c.).

Tieši šobrīd, neskatoties uz ekonomisko situāciju, plānotājiem paveras plašs darba lauks – arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta kvalitatīvai pilsētvidei, pēc novadu reformas pašvaldībām sagatavojami jauni teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: attīstības stratēģijas, programmas un teritorijas plānojumi, kas dod plašas iespējas studiju programmu beigušajiem iesaistīties plānošanas procesos.

Telpiskās attīstības plānošanas programmas pievilcība un nepieciešamība slēpjas plānošanas teorijas, satura un praktisko iemaņu apguves sasaistē:

  • Studiju programma divos mācību gados, ar mācībām piektdienās un sestdienās, nodrošina daudzveidīgu teorētisko un praktisko studiju kursu apguvi, ietverot prakses pašvaldībās un plānošanas birojos, kā arī kursa darbu un maģistra darba izstrādi.
  • Studiju programmas īstenošanu nodrošina mācību spēki (plānotāji, arhitekti, ģeogrāfi, vides speciālisti, ekonomisti u.c.) no LU ĢZZF, citām LU fakultātēm, Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī vieslektori no ārvalstīm un plānošanas praktiķi.
  • Studiju laikā ir iespēja radošai sadarbībai ar studentiem no citām augstskolām, gan iespēja doties studijās un praksē uz ārzemēm (Lielbritānija, Vācija, Beļģija, Somija u.c. ES valstīm) ERASMUS programmas ietvaros.
  • Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem.

Pēc sekmīgas maģistra darba aizstāvēšanas, studentiem tiek piešķirts telpiskās attīstības plānotāja maģistra grāds un profesionālā kvalifikācija. 

  • Prasības iepriekšējai izglītībai: akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība.
  • Pieteikšanās studijām vieta un termiņš: no 4. jūlija līdz 15. jūlijam LU ĢZZF Rīgā, Alberta ielā 10, 201. kabinetā darba laikos
  • Iesniedzamie dokumenti: pieteikuma veidlapa (var saņemt un aizpildīt pieteikšanās vietā); dzīves gājuma apraksts (CV); pases kopija; sekmju izraksts; jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un iepriekšējās izglītības dokuments.
  • Iestājpārbaudījumi (iestājpārrunas):  18. jūlijā pulkst.14.00 LU ĢZZF, Rīgā, Alberta ielā 10, 412. telpā. Studiju programmā uzņem konkursa kārtībā, balstoties uz iestājpārbaudījuma rezultātiem, kas sastāv no pārrunām un un izglītības kvantitatīvā raksturojuma. Iestājpārbaudījuma papildu nosacījums (bonuss): pieredzes izklāsts (iesniedzot komisijai CV) atbilstoši studiju programmas profilam (teritoriju un vides plānošana, plānošanas un vadības darbs privātajā sektorā, pašvaldību vai valsts iestādēs), norādot dalību konkrētu plānošanas dokumentu vai projektu izstrādē un īstenošanā.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx