LU aicina studēt telpisko plānošanu

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
un zemes zinātņu fakultāte aicina studēt Telpiskās attīstības plānošanas
profesionālajā maģistra studiju programmā gan praksē strādājošus teritorijas
attīstības plānotājus, gan jaunus interesentus — dažādu nozaru absolventus,
tostarp arī arhitektus un ainavu arhitektus. Pieteikšanās līdz 12. jūlijam.

Telpiskās
attīstības plānošanas maģistru studijas ietvaros tiek sagatavoti profesionāli
starpnozaru plānošanas speciālisti. Programmas īstenošana notiek studentiem
apgūstot teritorijas attīstības plānošanas pamatus un metodiku, stratēģisko,
teritorijas un vides plānošanu, tiesību pamatus, ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas (ĢIS) un kartogrāfiju, vadības un vides zinības, pilsētu un lauku
ekonomiku, strādājot praksēs pašvaldībās un plānošanas birojos, izstrādājot
kursa darbus konkrētām Latvijas pašvaldībām, pilsētām un lauku novadiem (piem.
Cēsu un Lielvārdes pilsētām, Ķekavas, Ērgļu un  Auces novadiem u.c.).

Tieši
šobrīd, pēc jaunā jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma pieņemšanas,
plānotājiem paveras plašs darba lauks – arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta
kvalitatīvai pilsētvidei, pēc novadu reformas pašvaldībām sagatavojami jauni
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: attīstības stratēģijas, programmas
un teritorijas plānojumi, kas dod plašas iespējas studiju programmu beigušajiem
iesaistīties plānošanas procesos.

Iestājoties
2012./2013.mācību gadā studentiem pirmo reizi tiks dota iespēja specializēties
vides plānošanā. 

Telpiskās
attīstības plānošanas programmas pievilcība un nepieciešamība slēpjas
plānošanas teorijas, tēmu un praktisko iemaņu apguves sasaistē:

 • Studiju programma divos mācību
  gados, ar mācībām piektdienās un sestdienās, nodrošina daudzveidīgu
  teorētisko un praktisko studiju kursu apguvi, ietverot prakses pašvaldībās
  un plānošanas birojos, kā arī kursa darbu un maģistra daba izstrādi.
 • Studiju programmas īstenošanu
  nodrošina mācību spēki (plānotāji, arhitekti, ģeogrāfi, vides speciālisti,
  ekonomisti u.c.) no LU ĢZZF, citām LU fakultātēm, Rīgas Tehniskās
  universitātes, kā arī vieslektori no ārvalstīm un plānošanas praktiķi.
 • Studiju laikā ir iespēja
  radošai sadarbībai ar studentiem no citām augstskolām, iespēja doties
  studijās un praksē uz ārzemēm (Lielbritānija, Vācija, Beļģija, Somija u.c.
  ES valstīm) ERASMUS programmu ietvaros.
 • Studiju programma ir akreditēta
  uz 6 gadiem. Starptautiskā Latvijas studiju programmu audita procesā
  2012.gadā programma tika atzīta par ilgtspējīgu un ieguva visaugstāko
  novērtējumu līdzīgu (arhitektūra, būvniecība, plānošana) programmu grupā.
 • Pēc sekmīgas maģistra darba
  aizstāvēšanas, studentiem tiek piešķirts telpiskās attīstības plānotāja
  maģistra grāds un profesionālā kvalifikācija. 

Uzņemšana studiju programmā

 • Prasības iepriekšējai
  izglītībai: akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā (vai
  tām pielīdzināma) augstākā izglītība.
 • Pieteikšanās studijām, vieta un
  termiņš: no 2. līdz 13. jūlijam elektroniski (LU bakalaura studiju
  absolventiem) vai klātienē LU ĢZZF Rīgā, Alberta ielā 10, 201.kabinetā
  darba laikos

  • 2.,
   4., 8., 10 un 12. jūlijā plkst. 9.30-13.00
  • 3.,
   5., 9. un 11. jūlijā plkst. 14.00- 17.00
 • Iestājpārbaudījumi
  (iestājpārrunas) —   15.jūlijā pulkst.10.00 LU ĢZZF, Rīgā,
  Alberta ielā 10, 412.telpā. Līdzi jāņem CV.
 • Studiju programmā uzņem
  konkursa kārtībā, balstoties uz konkursa rezultātiem, kas sastāv no
  izglītības kvalitatīvā raksturojuma (vidējā svērtā atzīme pamatstudijās +
  noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme pamatstudijās) un
  iestājpārbaudījuma (iestājpārrunu) rezultātiem, ņemot vērā darba pieredzi
  (ja tāda ir). Darba pieredzes gadījumā pretendentam iestājpārbaudījumā ir
  papildu nosacījums: pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas
  profilam (teritoriju un vides plānošana, plānošanas un vadības darbs
  privātajā sektorā, pašvaldību vai valsts iestādēs), norādot dalību
  konkrētu plānošanas dokumentu vai projektu izstrādē un īstenošanā un kā
  pamatojumu iesniedzot komisijai dzīves gājuma aprakstu CV.
 • Studiju maksa: Ls 1200 gadā.
  Studiju programmai ir paredzētas 10 budžeta vietas. Ir iespējama studiju
  maksas kreditēšana.
 • Reģistrācija: no 16. līdz 19.
  jūlijam klātienē — 16.un18.jūlijā 14.00-17.00; 17. un 19. jūlijā
  9.30-13.00 Alberta ielā 10, 201. telpā.
 • Iesniedzamie dokumenti
  (reģistrācijas laikā): pieteikuma veidlapa (var saņemt un aizpildīt
  reģistrācijas vietā); dzīves gājuma apraksts (CV); pases kopija; sekmju
  izraksta kopija; iepriekšējās izglītības dokumenta kopija, jāuzrāda
  personu apliecinošs dokuments.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx