Atbalsta Rīgas pilsētas arhitekta biroja un būvvaldes reorganizāciju

Pirmdien Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti lēma likvidēt Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas pilsētas arhitekta biroju, paredzot to funkcijas nodot Pilsētas attīstības departamentam. Iecerētās pārmaiņas tiek plānotas, lai efektīvāk vadītu un kontrolētu pilsētas attīstības, būvniecības procesus, kas iepriekš tika pārraudzīti un apspriesti trīs atsevišķās institūcijās, nereti raisot pretrunas un padarot procesus lēnākus, mazinot arī Rīgas ekonomisko konkurētspēju lielākā reģiona kontekstā. Tāpēc īpaša nozīme tam ir lielāku projektu gadījumos, — tagad būs iespēja tos skatīt pie viena galda.

Reorganizācijas rezultātā Pilsētas arhitekts vairs nebūs nomaļus stāvošs aģentūras direktors, bet Attīstības departamentā integrēta pilsētas arhitekta dienesta vadītājs. Arhitekta komandā iekļausies pilsētas galvenais mākslinieks un pilsētas ainavu arhitekts, kas būs no jauna izveidoti amati, stiprinot institūcijas ietekmi uz pilsētas attīstības procesiem. Izskatīšanai iesniegtajā dokumentā noteikts, ka Rīgas pilsētas arhitektu biroju un Rīgas pilsētas būvvaldi paredzēts likvidēt astoņu mēnešu laikā, un ar 1. septembri abu biroju funkcijas būs nodotas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam.

Ideja par plānošanu, arhitektūru un būvniecību pārraugošo pašvaldības struktūru efektivizēšanu un reorganizāciju parādījās jau vasarā, pagaidu administrācijas laikā. Sagatavojot priekšlikumus jaunajai departamenta struktūrai, tika veikta esošo trīs par plānošanu, arhitektūru un būvniecību atbildīgo pašvaldības struktūru — Pilsētas attīstības departamenta, Būvvaldes un Pilsētas arhitekta biroja izvērtēšana. Tās gaitā tika aptaujātasprofesionālās organizācijas, minēto triju iestāžu darbinieki, apkaimju pārstāvju organizācijas, kā arī iestāžu klienti, uzklausot un ņemot vērā visu izteiktos viedokļus.

Kā norāda Rīgas dome, reorganizācijas rezultātā klienti iegūs pieeju salāgošanu plānošanas un būvniecības fāzēs, kā arī tiks turpināta dokumentu izskatīšanas un apstiprināšanas procesu saīsināšana pašvaldībā. Izstrādāti priekšlikumi departamenta struktūrshēmai, kuru veidotu pilsētas galvenā arhitekta dienests, telpiskās plānošanas, projektu vadības bloks, arhitektūras un vides dizaina, būvniecības uzraudzības, kā arī administratīvais bloks.

Departamenta struktūra tiktu papildināta ar pilsētas galvenā arhitekta dienestu, kura darbu stiprinātu pilsētas galvenais dārznieks un pilsētas galvenais mākslinieks kopā ar Pilsētvides kvalitātes uzraudzības nodaļu koordinētu pēctecīgu un kvalitatīvu projektu ieviešanas nodrošināšanai.

Plānots izveidot Projektu uzraudzības komisiju departamenta projektu grupu darba administrēšanai. Svarīga loma tiks paredzēta Pilsētbūvniecības padomei, kuras sastāvā būtu kompetentas padomes ar attiecīgās jomās pieaicinātiem ekspertiem – Būvvaldes padome, Inženieru padome un Apstādījumu saglabāšanas komisija.

Abu likvidēto iestāžu funkciju, būvniecības procesu tiesiskuma nodrošināšanai departamenta struktūrā plānots izveidot jaunas struktūrvienības — Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldi un Būvniecības kontroles pārvaldi. Nodrošinot jau esošās departamenta funkcijas, struktūrā tiek saglabāta Stratēģiskas vadības pārvalde, Pilsētvides attīstības pārvalde un Projektu vadības pārvalde.

Jaunās struktūras projekts vēl nav izstrādāts līdz sīkākajām detaļām, niansēs vēl var mainīties, — reorganizācijas procesu noritēs soli pa solim astoņu mēnešu laikā. Līdz februāra beigām paredzēts izstrādāt un prezentēt jaunās struktūras stratēģisko vīziju un definēt galvenos risināmos uzdevumus. Līdz marta beigām — definēt kritērijus un sasniedzamos rezultātus, uz kuriem pamatojoties tiks izvērtēta reorganizācijas mērķu sasniegšana trīs un piecu gadu periodā. Līdz aprīļa beigām — izstrādāt departamenta organizatorisko struktūrshēmu, aprakstot katras pārvaldes un nodaļas uzdevumus, izstrādājot un aprakstot procesu organizāciju un iekšējos sadarbības modeļus. Līdz maija beigām — detalizēti aprakstīt katras padomes vai komisijas lomai, sastāvam, darba organizācijai un iekšējai komunikācijai, kā arī jāveic jaunās struktūras un situāciju modelēšana, no klienta perspektīvas izanalizējot procesu, ieguvumus, nepieciešamos uzlabojumus, un pēc vajadzības koriģējot plānotos organizācijas darbības procesus.

Vasaras mēnešos jābūt paveiktiem finanšu aprēķiniem budžeta grozījumu sagatavošanai, izstrādātai komunikācijas stratēģijai ar Rīgas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, definējot komunikācijas stila standartu, kā arī jāizstrādā korupcijas risku novēršanas modelis. Līdz ar 1. septembri pilsētas arhitekta biroja un būvvaldes funkcijas būs pilnībā nodotas Pilsētas attīstības departamentam.

Jāatgādina, ka būvvalde savulaik jau bija viena no departamenta struktūrvienībām un tika nodalīta 2009. gadā. Toreiz reorganizācija tika pamatota ar būvniecības procesa sakārtošanu, nelikumību un korupcijas izskaušanu un Rīgas pašvaldības prestiža celšanu, reaģējot uz korupcijas skandālu, kurā bija iesaistīts kādreizējie Pilsētas attīstības departamenta direktors Vilnis Štrams un viņa vietnieks Pēteris Strancis, kā arī departamenta administrācijas vadītājs Raimonds Janita.

Savukārt pašvaldības aģentūra “Pilsētas arhitekta birojs” tika izveidota 2006. gadā. Aģentūras galvenais uzdevums bija uzraudzīt un izvērtēt arhitektūras un pilsētvides kvalitāti Rīgā. Tā ietvaros Pilsētas arhitekta birojs sniedza atzinumus, konsultēja, veicināja sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, profesionālajām organizācijām un ārvalstu institūcijām, rīkoja seminārus un konferences, gatavoja informatīvus materiālus utml. Pirmais aģentūras vadītājs bija Jānis Dripe  — no 2006. līdz 2011. gadam, bet kopš 2012.  gada biroju vadījis Gvido Princis.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
1 Komentri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Miķelis

Jāsaka, ka atgriežamies pie vecās korumpantu shēmas, kad par konkrētiem būves parametriem, to palielināšanu attīstītāju peļņas interesēs lēma daži cilvēki, kas rezultējās milzu kukuļošanā. Vai tad to neviens vairs neatceras? Pie viena galda? Tas arī ir lielākais korupcijas risks, jo Štrams ar Stranci nonāca aiz restēm tieši risinot visu pie viena galda un pakojot naudu kurpju kastēs. Vienas pieturas aģentūras princips postsociālisma zemēs nestrādā, jo kārdinājums ir pārāk liels un cilvēki pārāk vāji.

1
0
Lūdzu, komentējietx