Rīgas pils laukums — ALPS

Konkursā 1.vietu ieguvušajā projektā ar ieseguma materiāliem, ārtelpas mēbelēm un skulpturālu grupu laukuma centrā stāstīts Pils laukuma vēstures stāsts, bet ar pārveidotām satiksmes un apstādījumu sistēmām laukums sakārtots telpiski.

Pastāv tikai viena nemainīga šīs vietas kvalitāte — Pils laukuma pastāvīgais mainīgums. Pastāv tikai viena laukumā ierakstāmā patiesība — nacionālās kultūras bagātība — tās vēsture, iemiesota vietas stāstā. Pastāv tikai viens laukuma piepildījums — saglabāt un izstāstīt nākotnei par pagātni. Šodien.

Pils laukuma telpiskās struktūras princips ir ārtelpas trīsvienība: polivalence, ikonogrāfiskums (lasāmība), atvērtība turpinājumam. Šķiet neiespējama kāda noteikta laukuma vēstures posma formāla atjaunošana. Vietas dzīvā saikne ar Pils nepārtraukti mainīgo funkciju un visas Rīgas pilsētas attīstību liek pakārtot labiekārtojumu tieši šai kvalitātei — mainīgumam.

Šis princips realizējas 3 galvenajās ārtelpas fiziskajās īpašībās:

 • daudzveidīga lietošana
 • telpiskā saikne ar pils kompleksu
 • vēsturiski daudzslāņains dizains.

Satiksmes organizācija

Autotransports:

 • Citadeles un K.Valdemāra ielu krustojums: aizliegtais labais pagrieziens tiek aizstāts ar kreiso, izveidojot ar luksoforu kontrolējamu krustojumu ar gājēju pārēju. Zaļā gaisma kreisajam pagriezienam uz Citadeles ielu un labajam no Citadeles uz Vanšu tiltu vienlaicīgi ar zaļo gaismu gājējiem.
 • Vanšu tilts: esošā trešā josla labajam pagriezienam tiek aizstāta ar joslu kreisajam pagriezienam, apmainot esošās 1. un 3. joslas vietām.
 • Citadeles un Muitas ielu krustojums: prioritāte pagrieziena transportam, aizstājot luksoforu ar zīmi galvenais ceļš. Transporta plūsmu kontrolē luksofori uz K.Valdemāra — Citadeles un Muitas — Eksporta ielām. 2+2 joslas uz Muitas ielas galvenajām transporta plūsmām.
 • Noliktavas iela: Z daļā (no K.Valdemāra ielas) tiek atļauta divvirzienu kustība ar 1+1 joslu. Luksoforu (K.Valdemāra — Citadeles un K.Valdemāra — Jēkaba) sinhronizācija padara iespējamu kreiso pagriezienu no Noliktavas uz K.Valdemāra ielu. Noliktavas ielas D daļā (pie Jēkaba laukuma) atļauta kustība protokola, valsts iestāžu (Prezidenta kancelejas, Saeimas u. c.), Latvijas bankas , ārkārtas gadījumu un piegādes transportam.

Velosatiksme:

 • Krastmala: abās pusēs divvirzienu kustībai.
 • K.Valdemāra iela: esošajā ielas profilā — uz trotuāra virzienā uz un no centra .
 • Citadeles iela: Vanšu tilta virzienā, paplašinot trotuāru vismaz par 1.5m.
 • Pils laukums: speciāls marķējums nav nepieciešams. Ierīkojamas 2 velosipēdu novietnes.

Lai atrisinātu auto stāvēšanas problēmu Pils laukumā, Rīgas mobilitātes plāna (RMP) izstrādes ietvaros nepieciešams pēc iespējas ātrāk noteikt stāvēšanas iespējas un nepieciešamo kapacitāti noteiktām lietotāju grupām: prezidenta kancelejai, Saeimai, muzejiem u.c. Analizējamās iespējas — Pils laukums, Jēkaba laukums, Republikas laukums — Daugava, 11.Novembra krastmala.

 • UNESCO aizsargātajā , kā arī tūristiem pievilcīgajā teritorijā virszemes atklāto stāvvietu skaitam jābūt stingri limitētam. Nozīmīgākajos laukumos (Jēkaba, Strēlnieku, Pils u.c.) automašīnu stāvēšana aizliedzama.
 • Pagaidu ( līdz RMP izstrādei) risinājums — iespēja novietot 10—16 automašīnas telpā zem Vanšu tilta, 5—10 — pie pils fasādes. 
 • Citadeles ielas posms pie Pils laukuma stāvvietas.

Labiekārtojuma projekts paredz uz laiku, kamēr tiek saskaņotas un veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas, izmantot tranzīta kustībai esošo trajektoriju, atstājot starp zaļo zonu un karogu mastiem 11 m platu joslu. Izvedot piedāvāto risinājumu kompleksu, Pils laukums varētu pārvērsties no slikti kopta perifērijas parka par vienu no aktīvākajām, interesantākajām un modernākajām vietām Rīgā, Vecpilsētas jaunajiem — mākslas — vārtiem, nacionālās atmiņas glabātuvi un stāstītāju. Tam vajadzīgs tikai viens — nomainīt labo pagriezienu pret kreiso!

Apstādījumi

Pils laukuma apstādījumi kopā ar apbūvi veido laukuma telpisko struktūru un stipri ietekmē telpas izmantošanas veidus un iespējas. Pastāv cieša saistība starp Pils laukuma stilistiku, izmantošanu un laikmeta noteiktām sociālām institūcijām. Visā Pils laukuma pastāvēšanas vēsturē visbiežāk tikuši pārveidoti tieši centrālās daļas apstādījumi. Tas, pēc autoru domām, ir apstādījumu neatbilstības funkcijai rezultāts.
Centrālajai laukuma daļai vērts:

 • Piešķirt reprezentatīvai un publiskai funkcijai atbilstošu veidolu — atvērtu, ar kvalitatīvu iesegumu, kurā ierakstīts vietas vēstures stāsts.
 • Pārvietot esošos stādījumus tam paredzētājā terasējumā gar Vanšu tiltu, ievērojot augu kvalitāti, socioloģiju un ekoloģiskās prasības.
 • Izņemt pie Citadeles ielas vairāk par 70% izkritušo liepu alejas ārējo rindu, jo kā alejas sastāvdaļa tā nav atjaunojama.
 • Piešķirt formu iekšējās rindas liepu vainagiem, padarot kokus par laukuma baroka dārza laikmeta atmiņu.
 • Izņemt laukuma ZA daļā atlikušos bijušās alejas kokus.
 • Atkarībā no protokola ceremonijas izvietojuma saglabāt vai izņemt liepas ZR daļā.
 • Pilnībā saglabāt bijušā Lustgarten apstādījumu struktūru, papildinot to ar centrālās daļas celiņa apmales dobēs esošo augu kolekciju.
 • Izveidot ap kokiem zaļās salas tā, lai radītu gājējiem ērtu iesegto trasējumu, kurš vienlaicīgi kalpotu tranzīta kustībai uz Citadeli un ļautu sajust zaļo skvēru kā Laukuma neatņemamu sastāvdaļu.

Iesegumi

Ieseguma raksti ir vēsturiskās un simboliskās informācijas nesēji. Galvenā D-Z ass — ievietota virs iespējamā Pletenberga pils nocietinājuma mūra. D-Z un R-A asu krustojums atsaucas uz 19.gs beigu 20.gs. sākuma formālo laukuma dalījumu. Centrālajā daļā rombveida ūdens spogulis novietots Uzvaras kolonnas vietā, uz ass ar avotu vecās pils pagalma centrā.

Ap centru starp asīm tiek ierakstīta latviešu mitoloģija saules cikla simbolikā, no kuras pa spirāli no centra uz perifēriju izvietojas plāksnes ar vēsturisko informāciju par Pili, tās apkārtni un vēsturiskām personām.

Visās ar zviedru granīta bruģi ieklātajās virsmās tiek izveidotas 60 cm platas granīta plākšņu joslas ar attālumu 30 cm vienai no otras. Tās atvieglo pāvietošanos pa ielām ar autentisko iesegumu. Laukuma apbūves fasāžu ieejas arī tiek ieklātas ar granīta plākšņu iesegumu.

Arhitektoniskie risinājumi

Funkcionāli telpai zem Vanšu tilta tiek piešķirta jauna loma: kopā ar slēgto pils dārzu (bijušo skulptūru dārzu) un publisko skvēru (projektā — Zaļā ermitāža) tā kļūst par Pils laukuma brīvdabas tēlotājmākslas un gaismas izstādi.

Pils dārza mūris pret tiltu tiek aizstāts ar drošības stikla mūri un pārvietots dārza iekšpusē par 2,8 — 4,6 m, ļaujot dienas gaismai iekļūt patiltē un atbrīvojot telpu gājēju kustībai gar tilta balstu. Stikla mūrim abās pusēs tiek izveidots ūdens spogulis, vizuāli savienojot abas telpas — publisko un slēgto.

Mazās arhitektūras formas

Kopā ar iesegumiem mazās arhitektūras formas veido vienotu Pils laukuma stāstu. To veidols un izvietojums pakārtots mūsdienu ārtelpas organizācijas principiem. Pils laukuma mēbeļu formas pamatā ir kubs kā universāls ģeometrisks elements, stabilitātes un pamatīguma simbols, kas ir Pils laukuma arhitektūras citāts ārtelpā.

Laukuma ārtelpas aprīkojumam piemīt:

 • moduļu struktūra — tie ir savstarpēji dažādi kombinējami, to novietojumu iespējams izvēlēties un ar laiku mainīt, neizjaucot radīto sistēmu.
 • daudzfunkcionalitāte (polivalence) — tās ir vienlaicīgi sēdēšanas vietas, apgaismojuma ķermeņi, dizaina elementi, kas iezīmē telpisko struktūru un norobežojošie drošības elementi.
 • rezistence pret vandālismu — grūti pārvietojami, praktiski nesalaužami pamati, viegli un nedārgi maināmi koka vairogi. Arī koka vairogu bojājuma gadījumā modulis nezaudē sēdekļa funkciju.

Laukuma centrālais akcenta semantika — gar Z-D asi novietota elementu grupa — vecā pils mūra gaisīgā inkarnācija šodien. No tā izaudzis nākotnes Rīgas tēls. Četri dabas elementi: zeme (granīta bloki), gaiss (stikla bloki ārpus ūdens laukuma), ūdens (5 stikla bloki), uguns (bronzas ietvars tekošajam ūdenim). Darbība — stikla bloki ir ekrāni, atmiņas slāņi, uz kuriem vakaros un svētkos, tiek projicēti sapņi par nākotni, atmiņas par pagātni, prieks par šodienu. Stikla blāvajā puscaurspīdīgajā miesā viesi un rīdzinieki var ne tikai izlasīt, bet arī skatīt dzīvu vietas stāstu.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
Abonēt
Paziņot par
guest
30 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
VitaR

Ieteiktu autoriem atteikties no-

1) kluču un stabiņu rindas kā laukumu veidojošiem elementiem

2) koku dobju veidošanas ar apmaļu palīdzību

Ieteiktu autoriem šiem nolūkiem izmantot reljefa maiņas un stādījumus.

Veiksmi darbā!

P.S. nez ko par kreiso pagriezienu domā pārdaugavas iemītnieki?

janis

cik zinu konkursaa bija prasiiba ka laukumam jaaveido sasaiste ar citadeli, (es nemeeginu neko kritizeet), bet gribeeju pajautat kur ir shi sasaiste??, varbuut es vienkaarshi esmu akls.. apgaismojiet mai ludzu:)

?

Kreisais pagrieziens uz Vanšu tilta !!!???

varbūt tad uzreiz aizliegt privāto transportu pāri šim tiltam?

jtd

Transporta organizācija jau tagad uz/no tilta ir vājprātīga (diemžēl, objektīvi), bet šajā projektā piedāvāts to vēl vairāk padarīt nelietojamu. IMHO drīzāk būtu jānovāc Jēkabielas un Basteja bulvāra luksoforus atstājot tos tikai tramvajam ar individuāli ieslēdzamu režīmu, nevis radot papildu šķērsli.

Labākā ideja no šī piedāvājuma – atbrīvot spraugu gar pilsdārzu un tiltu brīvai kājāmgājēju kustībai, pat bez stikla sienas tas būtu lieliski. Kaut nezinu, vai šis dārza mūris arī nepieder kādiem vēsturiski arheoloģiskiem pieminekļiem.

Romans

piekritu

ALPS - nakts klusumā pirms iemigšanas

eu, labā ideja – kā mums tā neienāca prātā?

janis

darza muuris neieder vesturiskamam matojumam..(uz tilta pusi), jo akraakos laikos tur bija uudens graavis un nekaada muura tur nebija.

Dza

bet, nu smalks darbiņš!

tvnets

Man prieks, ka šoreiz ALPS sevi manifestē bez aizlīmētām mutēm un eksperimentālas horeogrāfijas!

ALPS

Attīstamies 🙂

Atgriezušies pēc atvaļinājuma, sakām visiem – PALDIES. Paldies tiem, kas labus vārdus teikuši un paldies tiem, kas kritizējuši – tas dod sparu un enerģiju strādāt vēl un labāk… Turpinājums sekos.

ALPS

Detalizēti esam centušies aprakstīt potenciālos transporta risinājumus paskaidrojuma rakstā (kas daļēji publicēts, bet ir iespējams saņemt arī pilnu versiju kontaktējot mūs personīgi). Lasot, cik aktuālas visiem šķiet tieši transporta problēmas, radās doma organizēt publisku diskusiju ciklu ArhSav Torņa ielā par pilsētas transporta risinājumiem un, kā šis tēmas pioltprojektu, esam gatavi izsniegt saplosīšanai savu konkursa risinājumu. šajās diskusijās noteikti pieaicinot arī profesionālus pilsētplānotājus un transporta speciālistus.

ALPS

Sasaiste ar Citadeli.

1. Tā kā Valdemāra un Citadeles ielu krustojumā tiek plānots regulējams krustojums (ar luksoforu), tad gājējiem iespējams droši šķērsot Valdemāra ielu. Tādā veidā pārraujot citādi šobrīd nepārvaramo barjeru, kas atšķeļ Vecrīgu no Citadeles.

2. Muitas ielā tiek izveidotas 2-as jaunas gājēju pārejas

3. Papildus tiek izveidota sasaiste ar Krasta ielu – patiltes risinājums – netieša sasaiste ar Citadeli

ALPS

Par apdobēm – tas arī ir mūsu risinājums, bet vizualizācijā nav nolāsāms, jo tā dod sajūtu nevis detalizāciju. Detaļu nenopublicējām. Šķērsgriezumu varam nosūtīt – pēc pieprasījuma 🙂 Kluču un stabiņu rindas – tās ir detaļas, kuras atrisina nolikumā diktēto prasību pēc perimetrāls laukuma noslēgšanas protokola drošības nolūkos. Stabiņi paredzēti mobili – te parā’das te pazūd zemes dzīlēs 🙂 Klucis 🙂 jeb kubs – stabilitāte, ļauj runāt arhitektūrai nevis sev (klucim) kā atsevišķai personībai, universāls moduļu veidošanas elements. Kubs – ciešā un ilgstošā simbols. Kuba simblika ir daudznozīmīga, kas aprakstīta no Platona līdz mūsdienām… Pie šī risinājuma nonācām gandrīz 2-u mēnešu… Lasīt vairāk »

Arturs Lapins

Pils dārza žogs šajā vietā un veidolā ir kopš 1875.gada, kad izbūvēts viss t.s. Hurna bastions. Ja tilts ir "uzbraucis" virsū pilij, tad nevis "jāpieraujas" Pils dārzam, bet gan ar visiem iespējamiem līdzekļiem jāsamazina paša tilta ietekme…

Doma par Pils laukuma atbrīvošanu no satiksmes ir super – apsveicu!

Baiba

pāri 4 joslu Valdemāra ielai ir nereāli, šis risinājums vēl izraisīs asas diskusijas- ja vine pašvaldība to meistarīgi nenotušēs ar citām problēmām ..

ALPS

Detalizēti esam centušies aprakstīt potenciālos transporta risinājumus paskaidrojuma rakstā (kas daļēji publicēts, bet ir iespējams saņemt arī pilnu versiju kontaktējot mūs personīgi). Lasot, cik aktuālas visiem šķiet tieši transporta problēmas, radās doma organizēt publisku diskusiju ciklu ArhSav Torņa ielā par pilsētas transporta risinājumiem un, kā šis tēmas pioltprojektu, esam gatavi izsniegt saplosīšanai savu konkursa risinājumu. šajās diskusijās noteikti pieaicinot arī profesionālus pilsētplānotājus un transporta speciālistus.

ALPS

Sasaiste ar Citadeli.

1. Tā kā Valdemāra un Citadeles ielu krustojumā tiek plānots regulējams krustojums (ar luksoforu), tad gājējiem iespējams droši šķērsot Valdemāra ielu. Tādā veidā pārraujot citādi šobrīd nepārvaramo barjeru, kas atšķeļ Vecrīgu no Citadeles.

2. Muitas ielā tiek izveidotas 2-as jaunas gājēju pārejas

3. Papildus tiek izveidota sasaiste ar Krasta ielu – patiltes risinājums – netieša sasaiste ar Citadeli

ALPS

Par apdobēm – tas arī ir mūsu risinājums, bet vizualizācijā nav nolāsāms, jo tā dod sajūtu nevis detalizāciju. Detaļu nenopublicējām. Šķērsgriezumu varam nosūtīt – pēc pieprasījuma 🙂 Kluču un stabiņu rindas – tās ir detaļas, kuras atrisina nolikumā diktēto prasību pēc perimetrāls laukuma noslēgšanas protokola drošības nolūkos. Stabiņi paredzēti mobili – te parā’das te pazūd zemes dzīlēs 🙂 Klucis 🙂 jeb kubs – stabilitāte, ļauj runāt arhitektūrai nevis sev (klucim) kā atsevišķai personībai, universāls moduļu veidošanas elements. Kubs – ciešā un ilgstošā simbols. Kuba simblika ir daudznozīmīga, kas aprakstīta no Platona līdz mūsdienām… Pie šī risinājuma nonācām gandrīz 2-u mēnešu… Lasīt vairāk »

Arturs Lapins

Pils dārza žogs šajā vietā un veidolā ir kopš 1875.gada, kad izbūvēts viss t.s. Hurna bastions. Ja tilts ir "uzbraucis" virsū pilij, tad nevis "jāpieraujas" Pils dārzam, bet gan ar visiem iespējamiem līdzekļiem jāsamazina paša tilta ietekme…

Doma par Pils laukuma atbrīvošanu no satiksmes ir super – apsveicu!

Baiba

pāri 4 joslu Valdemāra ielai ir nereāli, šis risinājums vēl izraisīs asas diskusijas- ja vine pašvaldība to meistarīgi nenotušēs ar citām problēmām ..

VitaR

Ieteiktu autoriem atteikties no-

1) kluču un stabiņu rindas kā laukumu veidojošiem elementiem

2) koku dobju veidošanas ar apmaļu palīdzību

Ieteiktu autoriem šiem nolūkiem izmantot reljefa maiņas un stādījumus.

Veiksmi darbā!

P.S. nez ko par kreiso pagriezienu domā pārdaugavas iemītnieki?

janis

cik zinu konkursaa bija prasiiba ka laukumam jaaveido sasaiste ar citadeli, (es nemeeginu neko kritizeet), bet gribeeju pajautat kur ir shi sasaiste??, varbuut es vienkaarshi esmu akls.. apgaismojiet mai ludzu:)

?

Kreisais pagrieziens uz Vanšu tilta !!!???

varbūt tad uzreiz aizliegt privāto transportu pāri šim tiltam?

ALPS - nakts klusumā pirms iemigšanas

eu, labā ideja – kā mums tā neienāca prātā?

jtd

Transporta organizācija jau tagad uz/no tilta ir vājprātīga (diemžēl, objektīvi), bet šajā projektā piedāvāts to vēl vairāk padarīt nelietojamu. IMHO drīzāk būtu jānovāc Jēkabielas un Basteja bulvāra luksoforus atstājot tos tikai tramvajam ar individuāli ieslēdzamu režīmu, nevis radot papildu šķērsli.

Labākā ideja no šī piedāvājuma – atbrīvot spraugu gar pilsdārzu un tiltu brīvai kājāmgājēju kustībai, pat bez stikla sienas tas būtu lieliski. Kaut nezinu, vai šis dārza mūris arī nepieder kādiem vēsturiski arheoloģiskiem pieminekļiem.

janis

darza muuris neieder vesturiskamam matojumam..(uz tilta pusi), jo akraakos laikos tur bija uudens graavis un nekaada muura tur nebija.

Romans

piekritu

Dza

bet, nu smalks darbiņš!

tvnets

Man prieks, ka šoreiz ALPS sevi manifestē bez aizlīmētām mutēm un eksperimentālas horeogrāfijas!

ALPS

Attīstamies 🙂

Atgriezušies pēc atvaļinājuma, sakām visiem – PALDIES. Paldies tiem, kas labus vārdus teikuši un paldies tiem, kas kritizējuši – tas dod sparu un enerģiju strādāt vēl un labāk… Turpinājums sekos.

30
0
Lūdzu, komentējietx