Liepājas Jūrniecības muzejs — žūrijas viedokļi

Izraksts no atklātā metu konkursa Liepājas Jūrniecības muzejs vērtējumu ziņojuma. No saņemtajiem 45 konkursa darbiem 24 izvirza tālākai vērtēšanai, 12 tiek pusfinālā, no 6 finālistiem apbalvo četrus. «Viens no nedaudzajiem ar saistošas, patiesi mūsdienīgas ekspozīcijas izveidošanas iespēju,» MARK piedāvā arī pašvaldības budžetu ekonomējošāko būvapjomu starp apbalvotajiem.

Konkursa organizatoram, Liepājas būvvaldei atdotos 45 priekšlikumus žūrija pirmoreiz caurskatīja jau vienu pulksteņa stundu pēc darbu iesniegšanas 30.aprīlī un tās pašas ēkas telpās, Vecajā ostmalā 54, kur 10.jūnijā tika publiski nosaukts prēmēto projektu četrinieks. Tādu pretendentu, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilstu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, nebija. No vērtēšanai pieņemtajiem 45 darbiem trīs ar devīzēm — Jūras ceļš, Kapteiņa čemodāns, MIT — aiz autoru atteikumiem netika publicēti A4D. Pēc arhitektūras skašu darbos pieredzējušo un Liepājas Jūrniecības muzeja metu vērtētājiem pieaicināto Rīgas kolēģu ieteikumiem pirmā atlasīšanas metode norisa, ikvienam pārstāvim atzīmējot savai sirdij tīkamākos darbus — katru ar vienu no izdalītajām 15 līmlapiņām. Ja nesanāca 15 favorīti, kādu godināja ar vairākām lapiņām. Pie populārākajiem priekšlikumiem notika pirmās atlases diskusijas — aizstāvība vai kritika, kāpēc izvēlēto skatīt vai neskatīt tālāk izvērstāki.

Nākamajā komisijas sēdē, 26.maijā, konkursa darbi tika vērtēti vairākās kārtās. Saskaņā ar žūrijas pārstāvju iepriekšēju un individuālu — neliepājiniekiem elektroniskā formātā — vērtējumu, tālākai vērtēšanai 21 piedāvājums no 45 netika izvirzīts. Arhitektūras amatpersonu, muzeja ierēdņu, kā arī pašvaldības kultūras un saimniecības pārvaldītāju simpātiju izlasē iekļuva 24 projekti ar devīzēm: 55/56, EE-021 DORA, MUseaUM, Jurmus, Pūsēns, Ruusa, Mare Nostrum, L.A.I.V.A 01, Aqua Marine, BY AT IN, MUJI, Vēju roze, LPJ 14, Laiks kā jūra, Sarkans, Contain Art, DUO, Atrasts Liepājā, Cilvēks uz sauszemes nespēs izprast jūras dzīvi, Suvenīrs, WAVE, LAM-123, Liepāja var! un Oto Lota. Turpmākajās viedokļu vētrās izvēlēti 12 finālisti ar devīzēm: Suvenīrs, LAM-123, Mare Nostrum, Pūsēns, Jurmus, 55/56, L.A.I.V.A 01, EE-021 DORA, MUseaUM, BY AT IN, Vēju roze, MUJI. No tiem — labāko sešinieks: 55/56, EE-021 DORA, MuseaUM, Pūsēns, Jurmus, LAM-123. No kuriem savukārt — četri laureāti: 55/56, EE-021 DORA, MuseaUM, Pūsēns.

Žūrijas komisija [sastāvu skaties šeit] izveidota, pamatojoties uz šāgada 10.martā apstiprināto atklātā metu konkursa Liepājas Jūrniecības muzejs nolikumu.

Konkursa darbu izvēles 6 kritēriji un citi žūrijas komentāri:

1. Objekta arhitektoniskā, mākslinieciskā un kompozicionālā risinājuma kvalitāte
2. Ēkas funkcionālais risinājums un telpu plānojums
3. Ēkas interjeru risinājumi un piedāvājumi muzeja ekspozīcijas izvietošanai
4. Objekta iekļaušanās pilsētvides kontekstā
5. Konstruktīvais un tehniskais ēkas risinājums
6. Tehniski ekonomiskie rādītāji, skiču / tehniskā projektu, autoruzraudzības izmaksas
7. Citi komentāri izskatīšanas laikā

1.vieta — MARK

1.
Skaidra koncepcija: vēsture + mūsdienas. Vēsturiskais spīķeris Vecajā Ostmalā 56 saglabāts un atjaunots bez uzslāņojumiem. Jaunā daļa mūsdienīga apjomā, pielāgojas videi un muzeja saturam [jūrniecība, kuģi, klāji] ar materiālu [koks].
Pluss — iespēja pārstaigāt ēku — papildus pievilcība objektam un promenādei kopumā.
Tēmai atbilstošs kopējais tēls, bez tieša jūrniecības atribūtu izmantojuma, bet asociācijās — noliktava / tīklu būda / laika «zobs» / gājiens pāri laikam.

2.
Galvenā ieeja no austrumiem [apmeklētāju pieplūdums no centra, promenādes], iekšējais zonējums skaidrs pa stāviem un katrā līmenī, brīvais plānojums un grīdu / pandusu sistēma — iespēja atraktīvi kārtot ekspozīciju, vienlaikus neuzkrītoši risinot vides pieejamību.

3.
Viens no nedaudzajiem konkursa darbiem ar saistošas, patiesi mūsdienīgas ekspozīcijas izveidošanas iespēju, ko nosaka pats apjoms un tā iekšējais plānojums.

4.
Apjoms iekļaujas kontekstā, akcentējas ar īpašo formu.
Skatā no austrumiem [promenādes] noslēdz spīķeru rindu, neaizsedzot loču torni, skatā pār kanālu [no kanāla] atklājas formas lauzums.
Iekļaujas krastmalas kustības plūsmās un labiekārtojumā arī funkcionāli.

5.
Līmētā koka konstrukcijas — mūsdienīgi, nav dārgi, koka ārējā apdare, ir mezgla risinājums.
Trūkst informācijas par principiālo ieceri vēdināšanai, kas šai formai būtiska.

6.
12840 m³
2189 m²

Būvizmaksas — 1 300 000 Ls

Projekta izstrāde — kopā 90 000 Ls [SP 30 000, TP 60 000]

Projekta izstrādes laiks — 6 mēneši

Autoruzraudzība — 1% no būvizmaksām [13 000]

7.
Objekts varētu būt pievilcīgs apmeklētājiem.
Kompozīcija ir tik pabeigta, ka neko likt klāt nedrīkst.
Samērojams, sabalansēts un uzbūvējams.

2.vieta — Ivara Šļivkas birojs

1.
Vecs + jauns. Vecais bez uzslāņojumiem, jaunais apjoms formā tuvs vēsturiskajiem spīķeriem, materiālos un detaļās mūsdienīgs.
Arhitektoniski drošs, stabils risinājums. Virkne interesantu detaļu fasādēs.
Asociācija ar iekštelpas funkciju pietiekama, bet neuzbāzīga.

2.
Galvenā ieeja no krastmalas akcentējama vairāk, veiksmīgs iekšējais funkcionālais zonējums, pārdomāta ekspozīcijas apskates secība, ir iespēja no tās izslēgt kādu daļu, piemēram, ekspozīcijas maiņai.

3.
Piedāvājums ir Liepājas muzeja pārstāvju favorīts.

4.
Apjomu risinājums «divi spīķeri» iekļaujas kontekstā garantēti, jaunā daļa iezīmējas ar materiālu (koks) un paceļamo slēģu sistēmām. Funkcionāli uzlabojams galvenās ieejas akcentējums arī labiekārtojumā.

5.
Ēkai Nr.56 jaunos pārsegumus un iekšsienas piedāvāts veidot, nekopējot un neimitējot vēsturiskos būvpaņēmienus. Fasādēs paredzēts restaurēt oriģinālo apdari. Jumta iesegums — betona vai māla kārniņi.
Ēkas Nr.55 jaunbūves daļa — tērauda karkasa konstrukcija, kombinēta ar iepriekš saspriegtiem dzelzsbetona elementu pārsegumiem starpstāvā un auksti formētām tērauda profilsijām. Ārsienu apdare — līmēti koka paneļi platu dēļu proporcijās. Jumts — profilētu skārda lokšņu iesegums. Pagrabstāvs un tā pārsegums — monolītā dzelzsbetona. Fasāžu sīkdetaļas — krāsots un arī nerūsējošs tērauda skārds, tērauda troses, koka logu rāmji, alumīnija — koka stikloto fasāžu sistēmas.
Kopumā — viens no detalizētākajiem konstruktīvo risinājumu aprakstiem, ir arī loģiski un pārdomāti priekšlikumi galvenajām iekšējām komunikācijām.

6.
15 034 m³
3422 m²
Būvizmaksas — 3 000 000 Ls

Projekta izstrāde — 120 000 Ls [SP 35 000 Ls, TP 85 000 Ls]
Projekta izstrādes laiks — 6 mēneši

Autoruzraudzība — 1% no būvizmaksām [30 000 Ls]

7.
Vai šis ir vides objekts, kurš aicinātu nākt uz šejieni?
Ēkas gals veidots pārāk plakātisks un naivs. Pārējie risinājumi ir labi.
Esam pārāk nobijušies no naivām lietām. Šis piedāvājums uzrunā jebkuru cilvēku, ne tikai arhitektūras profesionāli.

3.vieta — Arhitektu birojs LOFT

1.
«Apraktās mājas» — doma ar teiku.
Vairāk promenādes labiekārtojuma turpinājums [noslēgums] nekā ēka.
Ir veiksmīgi skatu punkti. Fasādes un apjomu kārtojums ir nervozs, pārāk masīvs, bet ideja laba.
Mūsdienu muzejs nav tikai eksponātu glabātuve, tam jābūt arī citai funkcijai. Ārtelpa dzīvos arī tad, ja muzejs būs slēgts.

2.
Galvenā ieeja nolasāma skaidri, pluss — pastaigu jumti ar kafejnīcu.
Iekšējais funkcionālais zonējums nepilnīgs, dažas plūsmas krustojas.

3.
Nav detalizētu piedāvājumu, bet telpas mobili aprīkojamas, to gabarīti [plānā un griezumā] ļauj izvietot dažādu izmēru eksponātus

4.
Kompozīcija kāpj no muitas puses, bet skatā no muitas aizsedz loči torni.
Piedāvājumā paredzēta iespēja iziet uz jumta un paskatīties uz jūru, kas varētu būt vilinājums iziet cauri visai promenādei.

5.
Atjaunotas no sarkanajiem ķieģeļiem būvēto ēku ārsienas. Jaunā apjoma elementi veidoti no monolītā lietā baltā betona ar dzelzs stiegrojumu un ķīļveida sānu šķautnēm vizuālā viegluma sasniegšanai. Paredzēts lietot augstas vizuālās kvalitātes bezrāmju stiklojumu.
Viens no plašākajiem ēkas tehnisko risinājumu aprakstiem. Paskaidrojuma raksta sadaļā Energoefektivitāte un modernās tehnoloģijas — ieskaitot rekuperāciju un saules baterijas.

6.
13 840m³
3378 m² [+ 1057 m² jumta]
Būvizmaksas — 2 800 000 Ls
Projekta izstrāde — 170 000 Ls [SP 55 000 Ls, TP 115 000 Ls]
Projekta izstrādes laiks — 12 mēneši + laiks saskaņošanai
Autoruzraudzība — 1, 3 % no būvizmaksām [36 400 Ls]

7.
Šaubas, vai norādītas precīzas izmaksas. Piedāvājums ir grandiozs pilsētvides objekts.
Zinot Latvijas klimatiskos laika apstākļus, nebūs daudz tādu, kas vēlēsies kāpt uz jumta.
Iekštelpas saplānotas ļoti sarežģīti.
Funkciju izkārtojumu var atrisināt.
Ar šādu risinājumu mēs varam jūru «atvest» pie promenādes.

3.vieta — Palast Architects

1.
Tēls — Liepājas krastmalā ir veci un jauni spīķeri ar dažādām funkcijām [konkrēti — muzejs]
Lietišķi, tektoniski [ribotā konstrukcija galvenais mākslinieciskais paņēmiens]. Ļoti garš, bet garums pasniegts kā koncepcija.

2.
Galvenā ieeja no bijušās Muitas ēkas priekšlaukuma puses, kas atbilst izstrādātajai promenādes labiekārtojuma koncepcijai.
Vestibilā plūsmas sadalās [uz klasēm un semināriem; uz ekspozīciju], apskates secība skaidra, ir laba evakuācija, risinātas arī tehniskās telpas
Kļūme [labojama] vestibila plānojumā — pirmais skats no ieejas ir uz bāru, bet vajadzētu uz infocentru un kasi.
Viens no kompaktākajiem telpu programmas izpildes variantiem, ievērtējot arī ēkas tehniskās vajadzības.

3.
Telpu plānojums un konfigurācija pieļauj ekspozīcijas brīvu pārdalījumu, kuru ilgtermiņā iespējams veiksmīgi pielietot.
Akcents — «laipa» 2.stāvā iezīmē apskates ceļu.

4.
Iederas bez problēmām, varbūt par maz izceļas.

5.
Līmētās koka konstrukcijas līdzdarbojas ārējā un iekštelpu tēlā, skaidra un relatīvi vienkārša sistēma.
Visdetalizētākais tehnisko risinājumu apraksts Paskaidrojuma rakstā, ietverot jaunākās tehnoloģijas, ēkas tehniskā nodrošinājuma vajadzības nolasāmas arī grafiskajā daļā, atšķirībā no daudziem konkursa darbiem

6.

10 798 m³
2433 m²
Būvizmaksas — 1 709 000 Ls

Projekta izstrāde — 112 800 Ls

Projekta izstrādes laiks — 8 mēneši

Autoruzraudzība — 1 % no būvizmaksām [17 900 Ls]

7.
Viegls un lietišķs piedāvājums.
Lakonisks, funkcionāls, ekonomisks piedāvājums.
Šarmanti monotons savā jumta formas veidolā — dažādas tonalitātes līmētās koka konstrukcijas šo situāciju vērš labāku.
Profesionāli izstrādāts piedāvājums. Viens no veiksmīgākajiem darbiem.

Pretendenti, ar kuriem pasūtītājs, pašvaldības SIA Nekustamā īpašuma rekonstrukcija, turpinās sarunu procedūru: MARK vai Ivara Šļivkas birojs. Ja tas nebūs iespējams, tad ar 3.vietas ieguvējiem: Arhitektu birojs LOFT vai Palast Architects.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
22 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
niance

nevaig 55-56, kurš izmaksās 3 000 000 + interesantās detaļas fasādēs ir viens VILNIS + no spīķeru un Liepājas sajūtas projektā nav ne miņas !

labas izstāžu zāles var jebkuram projektam darba gaitā izveidot, lai tik talkā nāk brīnumainie muzeja telpu eksperti !!!! (tas ir normali, konsultanti arhitektiem ir vajadzīgi ! )

pArt

Patīkama ziņa ir, ka tiek runāts ar 2 birojiem – pirmo kopējā tāme ir 1.403 milj. Ls; otro – 3.15 milj. Ls. Nauda tātad liepājniekiem iraid. Tas ir forši, nu rihtig lab.

Izvēlamies lētāko, ietaupam 1.747 milj.Ls (55.4%) un plānojam izbūvēt Promenādi jūrā!

laikabiedrs

http://enterta…cle6509224.ece

Romans Siņicins

atradis ko salidzināt

a.v.

Ja žūrija slēdzienā raksta, ka "tādu pretendentu, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilstu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, nebija", tad kā lai izskaidro to, ka no vērtētajiem pirmajiem 12 darbiem PIECOS nav ievērots PAU p.1.4.D

Un no nākamiem 12 vēl PIECI neatbilst tam pašam punktam.

Kā tad ir ar to KONKURSA NOTEIKUMU TRAKTĒŠANU? Ja PAU ietilpst konkursa materiālos, tad TĀ NEIEVĒROŠANA IR ARĪ NOLIKUMA NEIEVĒROŠANA. Vienkāši.

Kam tad domāts konkursa nolikums ar visiem pievienotajiem materiāliem, kas definēti PRASĪBAS FORMĀ, ja tie nav bijuši saistoši (ne uzvarētāju darbā, ne) žūrijas vērtējumā?

(?!)

jtd

Nu tas pats vecais organizatoru niķis – nosaukt par naktspodu un likt vārīt kartupeļus … konkurss metu, bet programma kā paplašinātam skičeniekam ar detalizētiem stāvu plāniem utt. un projektēšanas un būvdarbu tāmi.

Romans Siņicins

Piekritu- "tiekšanos pēc dzelžainiem rāmjiem", tas ja, pazūd radošais, bet no otras puses- priekškam tad noteikumi?

..-!

tiesi ta-noteikumi ir del ta lai tos ieverotu-varbut-diemzel bet tas ta ir

andrejs gelzis

-Fundamentāla problēma- itkā vienkārša lieta. Arhitektūras metu konkurss būtu jārīko pirrms tik šizofrēniski sarakstītajiem noteikumiem kā iegājies praksē. To absurdā detalizacijas pakāpe parasti prasās pēc papīrgroza. Metu konkursam būtu jādod iespējas idejām un brīvākai domai. Tad arī ir iespējas atbilstoši pieskaņot prasības tehniskā projekta izstrādei. Tas pats arī arhitektūras konkursiem. Ir lietas, kas parasti gan trūkst- skaidrība ar piebraucamajiem ceļiem, precīzi definēti apjomi un ēku augstumu, siluetu prasības. Mūsu parastā procedūra ir evolucionējusi tiktāl, ka īsti skaidri visi noteikumi bieži vien var būt tikai to rakstītājiem. Līdzīgi kā mūsu likumdošanā, kas nodrošina labu biznesu tikai tiem, kas īsti saprot visas… Lasīt vairāk »

novērojums

par vienu darbu žūrija raksta, ka pluss esot pārstaigājama ēka (nu laikam tak domāts jumts), kur pretim citam aizrāda, ka

"Zinot Latvijas klimatiskos laika apstākļus, nebūs daudz tādu, kas vēlēsies kāpt uz jumta"…. kur vēl tālāk?

niance

nevaig 55-56, kurš izmaksās 3 000 000 + interesantās detaļas fasādēs ir viens VILNIS + no spīķeru un Liepājas sajūtas projektā nav ne miņas !

labas izstāžu zāles var jebkuram projektam darba gaitā izveidot, lai tik talkā nāk brīnumainie muzeja telpu eksperti !!!! (tas ir normali, konsultanti arhitektiem ir vajadzīgi ! )

pArt

Patīkama ziņa ir, ka tiek runāts ar 2 birojiem – pirmo kopējā tāme ir 1.403 milj. Ls; otro – 3.15 milj. Ls. Nauda tātad liepājniekiem iraid. Tas ir forši, nu rihtig lab.

Izvēlamies lētāko, ietaupam 1.747 milj.Ls (55.4%) un plānojam izbūvēt Promenādi jūrā!

laikabiedrs

http://enterta…cle6509224.ece

Romans Siņicins

atradis ko salidzināt

a.v.

Ja žūrija slēdzienā raksta, ka "tādu pretendentu, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilstu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, nebija", tad kā lai izskaidro to, ka no vērtētajiem pirmajiem 12 darbiem PIECOS nav ievērots PAU p.1.4.D

Un no nākamiem 12 vēl PIECI neatbilst tam pašam punktam.

Kā tad ir ar to KONKURSA NOTEIKUMU TRAKTĒŠANU? Ja PAU ietilpst konkursa materiālos, tad TĀ NEIEVĒROŠANA IR ARĪ NOLIKUMA NEIEVĒROŠANA. Vienkāši.

Kam tad domāts konkursa nolikums ar visiem pievienotajiem materiāliem, kas definēti PRASĪBAS FORMĀ, ja tie nav bijuši saistoši (ne uzvarētāju darbā, ne) žūrijas vērtējumā?

(?!)

Andis Sīlis

PAU pirms meta/idejas esamības ir rekomendējošs, tas tā ir bijis visos konkursos. Es tiešām nesaprotu dažu kolēģu tiekšanos pēc dzelžainiem rāmjiem un birokrātu sagatavotām receptēm pasākumā, kurā ir jādzimst arhitektūrai, iespējams tādai, par ko noteikumu raksītājs pat nosapņot nevarēja. Tas ir radoša arhitekta pienākums kritiski lasīt instrukcijas un drosmīgi piedāvāt nepieciešamās atkāpes, kuru rezultātā iespējams labāks risinājums. Vai arī piedāvājat kārtējo reizi pārspēt citas eironācijas pazemīgā un pārprastā likumiztapībā?

Romans Siņicins

Piekritu- "tiekšanos pēc dzelžainiem rāmjiem", tas ja, pazūd radošais, bet no otras puses- priekškam tad noteikumi?

..-!

tiesi ta-noteikumi ir del ta lai tos ieverotu-varbut-diemzel bet tas ta ir

jtd

Nu tas pats vecais organizatoru niķis – nosaukt par naktspodu un likt vārīt kartupeļus … konkurss metu, bet programma kā paplašinātam skičeniekam ar detalizētiem stāvu plāniem utt. un projektēšanas un būvdarbu tāmi.

andrejs gelzis

-Fundamentāla problēma- itkā vienkārša lieta. Arhitektūras metu konkurss būtu jārīko pirrms tik šizofrēniski sarakstītajiem noteikumiem kā iegājies praksē. To absurdā detalizacijas pakāpe parasti prasās pēc papīrgroza. Metu konkursam būtu jādod iespējas idejām un brīvākai domai. Tad arī ir iespējas atbilstoši pieskaņot prasības tehniskā projekta izstrādei. Tas pats arī arhitektūras konkursiem. Ir lietas, kas parasti gan trūkst- skaidrība ar piebraucamajiem ceļiem, precīzi definēti apjomi un ēku augstumu, siluetu prasības. Mūsu parastā procedūra ir evolucionējusi tiktāl, ka īsti skaidri visi noteikumi bieži vien var būt tikai to rakstītājiem. Līdzīgi kā mūsu likumdošanā, kas nodrošina labu biznesu tikai tiem, kas īsti saprot visas… Lasīt vairāk »

novērojums

par vienu darbu žūrija raksta, ka pluss esot pārstaigājama ēka (nu laikam tak domāts jumts), kur pretim citam aizrāda, ka

"Zinot Latvijas klimatiskos laika apstākļus, nebūs daudz tādu, kas vēlēsies kāpt uz jumta"…. kur vēl tālāk?

22
0
Lūdzu, komentējietx