Ēka Melngaiļa ielā 2

Turpinot 2009. gada ievērojamāko būvju apskatu — ēka, kas harmoniski papildina Kluso centru. Didrihsons arhitektu projektētais nams Emiļa Melngaiļa ielā 2 apspēlē Parīzes bulvāru arhitektūras tēlu, vienlaikus izjūtot vietas kontekstu un manāmi to pilnveidojot un uzlabojot.

Nams Petit Paris Melngaiļa un Zaļās ielas stūrī uzbūvēts kādreizējo garāžu vietā, turpinot Klusā centra dzīvojamo apbūvi. Ēkas ārējais veidols apspēlē Parīzes bulvāru arhitektūras tēlus un stereotipus ar franču balkoniem un mansarda izbūvēm. Patiesībā mansarda jumts ir zināma dekorācija — lūkojoties no augšas vai arī skatoties uz ēkas galu var ieraudzīt, ka jumta slīpnes augšā neveido kori — resp. stāvais jumts drīzāk ir kā nedaudz piegāztas sienas divos augšējos ēkas stāvos. Taču pateicoties asprātīgajam risinājumam, ir izdevies iegūt septiņstāvu māju, kas vizuāli izskatās kā piecstāvīga, jo atļautais dzegas augstums ir 17 metri.

Rīgai neierasta ir dabīgā šīfera fasādes apdare, kas neapšaubāmi piedod zināmu cēlumu. To papildina dekoratīvi koka redeļu paneļi, kuru izvietojums it kā nojauc fasādes monotono kompozīciju, tomēr nama proporcijas un kompozicionālā skaidrība rada harmonijas iespaidu. Ēkas spārnu izvietojums veiksmīgi atrisina pāreju uz Zaļās ielas kaimiņmāju, kas veidota ar atkāpi no ielas un nelielu priekšdārziņu. Bez tam te jaunās ēkas apjoma fasāde nav veidota pelēkā šiferī, bet baltā apmetumā, tādejādi tiecoties pieskaņoties blakusesošajai vienkāršajai funkcionālisma ēkai, reizē arī ienesot gaišumu samērā tumšajā un šaurajā ielas telpā. Līdzsvarojot vides kontrastus, jaunā ēka zināmā mērā pieskaņojas arī mazstāvu apbūvei Melngaiļa ielā — nama gals Valdemāra ielas virzienā ir par stāvu zemāks.

Ēkas pirmais stāvs piedāvā telpas veikaliem vai kafejnīcām, kas nākotnē noteikti varētu ienest vairāk dzīvības arī ielā. Pilsētnieciskumu un Parīzes iespaidu gan nojauc garāžu fasāde Zaļās ielas apjoma pirmajā stāvā. Saprotams, ka tā nav domāta kā tēlaina atsauce uz vietas pagātni, bet drīzāk kompromiss, ko radījusi rīdziniekiem raksturīgā vēlme dzīvojot centrā, automašīnu turēt mājā vai tiešā tās tuvumā. Garāža ar mehānisko sistēmu automašīnu novietošanai divos līmeņos pieļauj vietas 45 spēkratiem, kas centra namam (ar 29 dzīvokļiem) ir visai ievērojams skaitlis. Ēkas apkārtni gan šobrīd vēl nevar saukt par pabeigtu — skats no mājas galvenās fasādes logiem pāri ielai ir uz Skonto stadiona nepievilcīgo apbūvi, kas nākotnē noteikti vel mainīsies.

Autori par ēku

Par projekta pamatu tika ņemta Rīgas pilsētas Būvvaldes 2005. gadā rīkotā atklātā arhitektūras skiču konkursā uzvarējušā darba Pilsētas apartamenti prezentētās idejas, kuru autors ir SIA Didrihsons arhitekti.

Sajūtas

Pamatīgums, elegance, konservatīva, bet laikmetīga pieeja bija uzstādījums un sajūtas par šo vietu un potenciālajiem nama iedzīvotājiem. Lepnā un pilsoniskā Rīga, Ziemeļu «princese»… Jau no konkursa laika (2005.g.) un visā projekta attīstības gaitā, šāds uzstādījums bija īsts izaicinājums, mērķis šim objektam. Saglabāt nosvērtību un mieru, formu skaidrību un vienkāršību, kā arī detaļu sabalansētību, nepieļaujot pārmērīgu stikla u.c. mūsu jaunāko laiku perioda ierasto būvelementu nepamatotu pielietojumu, tajā pašā laikā neiekrist «vēsturiskas replikas» asociācijās.

Centāmies maksimāli harmoniski iekļauties esošajā UNESCO RVC teritorijā, pārmantojot 19.gs. beigu un 20gs. sākuma vērtīgā arhitektūras mantojuma svarīgākās iezīmes, pievienojot laikmetīgu skatījumu un šī laika vērtības. Rezultātā vēlējāmies radīt ēku, kas ne vien pilnībā apmierinātu pasūtītāja vēlmes, bet arī apkārtējiem sniegtu emocionāli pacilājošas sajūtas par Rīgu kā lepnu un pilsonisku Baltijas un Latvijas galvaspilsētu. Vai tas ir sanācis un uzstādījums ir sasniegts? Spriediet jūs!

Vietas situācija

Zemes gabalam, kur kādreiz atradās iekšlietu ministrijas garāžas, no Zaļās ielas puses piekļaujas 5 stāvu dzīvojamā ēka. Zaļās ielas pretējā pusē neapbūvēts stūra zemes gabals, kuram savukārt Melngaiļa apbūves frontē piekļaujas 7 stāvu vēsturiskā apbūve un šīs vietas visticamākais attīstības scenārijs ir RVC teritorijā raksturīgā perimetrālā apbūve (24m) ar iespējamu stūra akcentu.

No Valdemāra ielas puses mūsu objekta teritorijai piekļaujas RVC īpašā statusā esošā vēsturiskā mazstāvu apbūves teritorija. Piegulošās teritorijas īpašnieki labprāt atbalstīja augstākas ēkas rašanos kaimiņos, ar cerībām savas šobrīd 2. stāvu esošās ēkas vietā (ar «saidinga» apšuvumu) reiz attīstīt 3-4 stāvu ēku, kas organiski savienotu E.Melngaiļa ielas mazstāvu un daudzstāvu apbūves līnijas. Ielu frontes fasādes analīzes rezultātā redzams, ka šādai iespējai ir pilsētbūvnieciska loģika un pieprasījuma gadījumā tā būtu apsverama. Realizētās ēkas Melngaiļa 2 pilsētbūvnieciskais uzdevums ir harmoniski savienot blakus esošās mazstāvu un daudzstāvu apbūves līnijas, raugoties caur perspektīvās attīstības prizmu.

Ņemot vērā vietas vērtību, objekta pasūtītāja interesēs bija sasniegt optimālo apbūves intensitāti, kas arī tika paveikts, pie tam neaizņemot visu iespējamo apbūves laukumu, bet radot priekšpagalmus pret publisko telpu. Tā kā Zaļā iela ir šaura, tika izveidota atkāpe priekšdārzam, savukārt ielu stūris akcentēts ar būvapjomu. Sākumā tika izstrādāts tehniskais projekts ar dzīvokļiem — pilsētas mājām (divos stāvos) ar atsevišķām ieejām caur privātiem priekšdārziem no Zaļās ielas (skat. vizualizācijās), kas vietai piešķirtu papildus romantiku un atraktivitāti, tomēr vēlāk īpašniekiem atsakoties no pagraba izbūves, pirmais stāvs tika nodots automašīnu novietošanai (izņemot Melngaiļa ielas frontē, kur 1. stāvā tika atstātas tirdzniecības telpas). Lai gan dēļ šīs izšķiršanās nācās atteikties no vairākām objekta vērtībām, arī plānoto brīnišķīgo iekšdārzu, tomēr ņemot vērā konkrētos tehniski ekonomiskos aspektus, īpašnieku lēmums ir saprotams. Lai saglabātu vietu apstādījumiem un rotaļām iekšpagalmā, vienlaicīgi radot optimālu autostāvvietu skaitu iedzīvotājiem, ir izbūvētas auto parkošanās sistēmas jeb parklifti, tādējādi vairākkārtīgi palielinot iespējamo stāvvietu skaitu ierobežotā teritorijā. Zaļās ielas priekšdārzā ar laiku paredzēti bagātīgi apstādījumi, kas piepildīs šo vietu ar omulību un mājīguma sajūtu.

Arhitektūra

Ņemot vērā apkārtējās apbūves mērogu, ēka apzināti tika saskaldīta mazākos būvapjomos, tos veidojot kontrastējošos apdares risinājumos. Galvenās, E.Melngaiļa ielas, fasādes apjoms veidots tumšā dabīgā, plēstā šīfera fasādes plātņu apdarē, piešķirot ēkai pamatīgumu un cēlumu, turpretī pārējās fasādes lielā masa, arī pagalmā, veidota gaišā gludā apmetumā, kas ir vizuāli vieglāks un salīdzinoši ekonomiskāks apdares veids. Pie tam, tas ir arī RVC teritorijai raksturīgs. Uzsverot ielas fasādes nozīmīgumu un atšķirīgo funkciju, arī pret Zaļo ielu 1. stāva līmenī ir veidota dabīgā šīfera apdares josla, bet no gaišā akmens. Tādējādi Zaļās ielas fasādes gaišums kombinācijā ar priekšdārza apstādījumiem vizuāli palīdzēs saglabāt ielas telpas plašumu arī pēc perspektīvās pretējās ielas puses apbūvēšanas.

Divi apjoma ierāvumi veidoti arī E.Melngaiļa ielas fasādē. Viens, kas tuvāk Valdemāra ielai radīts ar mērķi saglabāt tur augošo koku, kas kā redzams bildēs šobrīd lieliski atdara ar savu dzīvīgumu «iesēdinot» ēku vietā un palīdzot radīt jauku ieejas mezgla momentu. Otrs ierāvums ir ielu stūrī, pirmā stāva līmenī, kas domāts šeit paredzētās kafejnīcas āra terasei, kā arī atkāpei pirms ieejas otrajā, centrālajā dzīvojamā sekcijā. Virs 1. stāva paredzēto pakalpojumu un tirdzniecības telpu logiem veidota alumīnija kompozītmateriāla marķīze ar individuāli veidotu, lāzergrieztu ornamentu ar lilijas ziedu, kas ir ēkas logotipa elements.

Dzīvokļu plānojumi veidoti tā, lai tie pēc iespējas būtu orientēti uz abām ēkas pusēm, gan pret atraktīvo ielu, gan pret saulaino un kluso iekšpagalmu, «atveroties» uz to ar balkoniem un terasēm. Dzīvokļu lielumi ir aptuvenā amplitūdā 90-200m², atbilstoši pasūtītāja uzstādījumam, tomēr pret Melngaiļa ielu plānojumi veidoti tā, lai pēc situācijas nepieciešamības dzīvokļus iespējams sadalīt mazākos, izveidojot atsevišķu ieeju. Vēl pamatojoties uz plānotās mērķauditorijas iespējamām specifiskām prasībām (individualitāte un ekskluzivitāte), dzīvokļi nav projektēti ar gala apdari, paredzot to īpašniekiem visai plašas iespējas sev vēlamu interjeru veidošanā. Mūsuprāt šāda nepabeigtība rada virkni sarežģījumu gan projektēšanas, gan būvniecības un vēlākā ēkas ekspluatācijas procesā un kopumā nav labākā pieeja nekustamā īpašuma attīstīšanā, tomēr saprotam pasūtītāja piesardzību, kas pie šī brīža ekonomiskās situācijas izrādījusies pamatota. Tomēr neskatoties uz ekonomisko situāciju un samērā augstām īpašuma cenām, daļa dzīvokļu ir pārdoti un cerams, ka drīzumā namā sāks parādīties iedzīvotāji. Izmantošana un pielietojums ir neatņemama arhitektūras sastāvdaļa un varam tikai cerēt uz šo piepildījumu.

Ēkā ir 3 kāpņu telpu sekcijās, 29 dzīvokļi, 54 automobiļu novietnes

Vēlos uzteikt lielisko sadarbību starp pasūtītāju, projektētājiem, būvuzņēmējiem, tehniskiem uzraugiem u.c. būvniecības procesa dalībniekiem, kas ir pamats lieliskam gala rezultātam un gandarījumam.

Projekta komanda:

Projekta galvenais arhitekts — Gatis Didrihsons
Arhitekts (TP un autoruzraudzība) — Jānis Neiders
Arhitekte (SP, TP) — Mārīte Sprudzāne
Arhitekts (datorvizualizācijas) — Aleksandrs Kurpnieks
Projekta koordinācija: Ritvars Gulbis, Staņislavs Krasnoruckis, Mārtiņš Sleja
Arhitekta asistents —  Igors Ļevšunovs

Būvkonstrukciju projektētāji: SIA a222, proj. vad. A,.Fridrihsons, G.Pētersons
Inženiertīkli projektētāji: SIA Intra J, SIA Ķigurs, SIA SZMA, SIA Entra

Objekta pasūtītājs: SIA Anfilāde
Galvenais būvuzņēmējs — SIA Ditton Būve
Atbildīgais būvuzraugs — Jāzeps Olševskis,
Nozīmīgākie būvniecības apakšuzņēmēji: SIA HGS jumta ieklāšana, SIA UBB betonēšanas darbi, SIA Tilts nulles cikla būvdarbi, SIA Triveko elektroapgāde, SIA Belam vājstrāvu sistēmas, SIA Polrig galdniecības izstrādājumi, Velux, Līvānu logi un durvis

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
22 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Dāvis Krūms

fotogrāfijās māja skatās labi, vizenēs gan nē, jo nav nedz dziljuma, nedz esteetikas. Kapec musu arhitekti tik maz uzmanibas velta estetikai-varbut naudas zel?!

Bus jaaizbrauc apsatīt dzīvajā.

Cik tagad maksa troleibusa biļete?

X-PAT

Patiešām veiksmīgi realizēta ēka! Bez metaforiņām un klišejiņam. Pragmatisks plāns un glītas fasādes. Ja vien notrauktu tos palētos "viltus vērtņus" fasādēs (Itālijā es saprastu, bet…saule pat vasaras vidū NAV pie mums problēma ) tad pat varētu teikt, ka elegants dizains.

Tas par Parīzi, kārtējo reizi tiek pievilkts aiz ausīm. Vai ta tas patiešām ir nepieciešams? Kapēc nevar vienkārši teikt, ka ņemot vērā RVC drakoniskos postulātus, arhitekti ir spējuši radīt kvalitatīvu projektu, bez visādiem mediem, lediem un nolādētām šokolādēm?!

lai veicas

Veidols tiešām patīkams, varētu teikt gandrīz kaut kas no retro. Saglabāta esošās apbūves noskaņa un tektonika, bez liekiem motīviem. Taču tas ir divējādi uztverams. Krīt acīs pārlieku vienkāršais pirmā stāva sabiedriskā rakstura telpu sajūgums ar ielu, kur vēl elektrosadales kaste, gaišais uzjumtenis. Kāpņu telpu interjēri patīkami korekti, kapitāli, tā vajag. Visam cauri tomēr aužas pasūtītāja ietekme, ja nekļūdos. Tās balkonu un logu margu redeles tagad lietotas vairumā jaunajās dzīvojamās mājās.

DubultTprofils

Ja būvmasa būtu ok, tad apdare ir zem katras kritikas, kas neglābjami sabojā ēkas iespaidu no profesionālā viedokļa. Tiesa gan ēkas iemītniekam (potenciālajam), iespējams, tas nesabojā neko.

nearhitekts

Nu, skaista, viegla, mājīga oāzīte – gribētu te dzīvot 🙂

Jea

A vaitad interjĒrz nav ar īso e ? Un ir EmīĻa vai Emīla iela ?

zinātājs

Emilis Melngailis nav Emīls .

Artūrs

Labdien!

Plānojums ir "mazliet" pārsātināts ar toletēm un vannas istabām 😀

Ritvars

Lai nu kā, bet rezultāts ir sanācis labs! 🙂

Milos

Nem jó fogadás, amikor a labor:)

<a href="http://www.fam…uot;>Family Vacation</a>

Nad

Nem jó fogadás, amikor a labor:):(

http://www.fam…7.blogspot.com/

http://www.tur…e.blogspot.com/

Ritvars

Lai nu kā, bet rezultāts ir sanācis labs! 🙂

Dāvis Krūms

fotogrāfijās māja skatās labi, vizenēs gan nē, jo nav nedz dziljuma, nedz esteetikas. Kapec musu arhitekti tik maz uzmanibas velta estetikai-varbut naudas zel?!

Bus jaaizbrauc apsatīt dzīvajā.

Cik tagad maksa troleibusa biļete?

X-PAT

Patiešām veiksmīgi realizēta ēka! Bez metaforiņām un klišejiņam. Pragmatisks plāns un glītas fasādes. Ja vien notrauktu tos palētos "viltus vērtņus" fasādēs (Itālijā es saprastu, bet…saule pat vasaras vidū NAV pie mums problēma ) tad pat varētu teikt, ka elegants dizains.

Tas par Parīzi, kārtējo reizi tiek pievilkts aiz ausīm. Vai ta tas patiešām ir nepieciešams? Kapēc nevar vienkārši teikt, ka ņemot vērā RVC drakoniskos postulātus, arhitekti ir spējuši radīt kvalitatīvu projektu, bez visādiem mediem, lediem un nolādētām šokolādēm?!

lai veicas

Veidols tiešām patīkams, varētu teikt gandrīz kaut kas no retro. Saglabāta esošās apbūves noskaņa un tektonika, bez liekiem motīviem. Taču tas ir divējādi uztverams. Krīt acīs pārlieku vienkāršais pirmā stāva sabiedriskā rakstura telpu sajūgums ar ielu, kur vēl elektrosadales kaste, gaišais uzjumtenis. Kāpņu telpu interjēri patīkami korekti, kapitāli, tā vajag. Visam cauri tomēr aužas pasūtītāja ietekme, ja nekļūdos. Tās balkonu un logu margu redeles tagad lietotas vairumā jaunajās dzīvojamās mājās.

DubultTprofils

Ja būvmasa būtu ok, tad apdare ir zem katras kritikas, kas neglābjami sabojā ēkas iespaidu no profesionālā viedokļa. Tiesa gan ēkas iemītniekam (potenciālajam), iespējams, tas nesabojā neko.

nearhitekts

Nu, skaista, viegla, mājīga oāzīte – gribētu te dzīvot 🙂

Jea

A vaitad interjĒrz nav ar īso e ? Un ir EmīĻa vai Emīla iela ?

zinātājs

Emilis Melngailis nav Emīls .

Artūrs

Labdien!

Plānojums ir "mazliet" pārsātināts ar toletēm un vannas istabām 😀

Milos

Nem jó fogadás, amikor a labor:)

<a href="http://www.fam…uot;>Family Vacation</a>

Nad

Nem jó fogadás, amikor a labor:):(

http://www.fam…7.blogspot.com/

http://www.tur…e.blogspot.com/

22
0
Lūdzu, komentējietx