Valkas / Valgas vasaras skolas izstāde

Arhitektu namā līdz 20.septembrim apskatāma Rīgas Tehniskās universitātes rīkotās starptautiskās vasaras skolas Robežpāriešana: arhitektūra un urbānisms / Trespassing: architecture and urbanism gaitā tapusī studentu darbu izstāde, kurā dalībnieki iepazīstina ar saviem priekšlikumiem Latvijas un Igaunijas robežtelpas attīstībai.

Starptautiskā vasaras universitāte RTU notiek jau septīto gadu, taču pirmoreiz tās dalībnieki darbojas ārpus Rīgas. Šogad vasaras universitātē piedalījās 42 arhitektūras, pilsētplānošanas, dizaina, cilvēkģeogrāfijas, ekonomikas un socioloģijas studenti no Beļģijas, Francijas, Grieķijas, Gruzijas, Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Moldovas, Nīderlandes, Rumānijas, Spānijas, Turcijas, Ukrainas un Vācijas augstskolām.

Divas nedēļas augusta pirmajā pusē studenti, klausoties lekcijas, piedaloties diskusijās, mācību ekskursijās un radošajās darbnīcās, iepazina Valkas/Valgas vēsturi un šīs savulaik mākslīgi sadalītās Latvijas un Igaunijas robežpilsētas īpatnības. Viens no dalībnieku uzdevumiem bija noskaidrot, vai starpvalstu robeža Valkas un Valgas iedzīvotāju apziņā ir nepārvarams šķērslis, kas sadala divas valstis un divas atsevišķas pilsētas, vai arī tā ir abas pilsētas daļas vienojošs elements, savdabīga identitātes zīme, kam ir ievērojams izaugsmes potenciāls nākotnē.

Strādājot sešās darba grupās, studenti meklēja ceļus mūsdienīgas un attīstību stimulējošas pilsētvides veidošanai robežtelpā. Vasaras universitātes dalībnieku piedāvātie pilsētvides attīstības scenāriji, izvērtējot abu pilsētu pašvaldību līdzšinējās iestrādes, ir orientēti uz Valkas/Valgas ekonomisko un sociālo izaugsmi un uzsver domu par starpvalstu robežtelpas akcentēšanas nozīmību vienotas vides kontekstā.

Tas ir īstenojams gan ar ielu, laukumu un pagalmu sistēmas attīstību pilsētas latviskās un igauniskās daļas savstarpējo saišu nostiprināšanai, gan ar katram iedzīvotājam nozīmīgu vietzīmju apzināšanu un kartēšanu, tā paaugstinot viņu interesi un lepnumu par savu pilsētu, gan ar audiovizuālu priekšnesumu sarīkošanu, uzsverot starpvalstu robežtelpas daudzveidīgās izmantošanas iespējas abu pilsētas daļu iedzīvotāju saskarsmes veicināšanai, gan ar instalāciju — lokālo vietzīmju — izveidošanu robežtelpā un spēles elementu aktivizēšanu, lai izprastu kopīgās un atšķirīgās iezīmes abu tautu kultūrās.

Studenti piedāvā vairākas vienkārši realizējamas idejas, kas ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim neatkarīgi no vecuma un laika ieguldījuma veicinātu interesi par pilsētu un nodrošinātu daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas un personīgās izaugsmes iespējas. Par tām valcēnieši un valdzēnieši šo divu nedēļu laikā var pārliecināties paši, piedaloties aktivitātēs pilsētas ielās un laukumos. Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniece Unda Ozoliņa atzīst, ka jauniešu ierosinājumi būs noderīgs izziņas materiāls, īstenojot teritorijas plānošanu vienotā robežtelpā.

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns Uģis Bratuškins uzsver, ka «svarīgākais vasaras universitātes devums būtu iedvest abu pilsētas daļu iedzīvotājiem apziņu, ka starpvalstu robežtelpa kā unikāla pilsētas vēsturiskās attīstības parādība nav šķērslis, bet ir viņu kopējā īpašuma kvalitāte. To mērķtiecīgi pilnveidojot par atraktīvu un sabiedriskām aktivitātēm bagātu areālu, ir iespējams attīstīt kā identitātes zīmi, kas pilsētu padarīs neatkārtojami pievilcīgu gan pašu, gan tuvāku un tālāku viesu acīs».

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx