Konkurss Latvijas dalībai 11.arhitektūras biennālē

Latvijas Arhitektu savienība izsludinājusi atklātu ideju konkursu Latvijas ekspozīcija Venēcijas biennāles 11.starptautiskajā arhitektūras izstādē, projekta sastāvā ietverot arī idejas realizācijas priekšlikumu. Ļoti gaidīti konceptuāli iesniegumi, kas Latvijas dalību nozīmīgajā pasākumā padarītu par Notikumu. Darbi konkursam jāiesniedz līdz 11.martam.

Ar Latvijas arhitekta vai arhitektu grupas darbiem Venēcijas arhitektūras biennālē tiek apliecināta Latvijas valsts spēja sevi pozicionēt globālu radošu ideju kontekstā, kurā arhitektūra vienlaikus saistīta ar valsts tēla veidošanu.

Latvijas ekspozīcija Venēcijas biennāles 11.starptautiskajā arhitektūras izstādē. Atklāts ideju konkurss. Realizācija

Konkursa mērķis

Iegūt iespējami labākās Latvijas ekspozīcijas koncepcijas idejas un tās realizācijas priekšlikumu (projektu), ar kuru valsts varētu piedalīties Venēcijas biennāles 11.starptautiskajā arhitektūras izstādē 2008.gada rudenī.

Konkursa organizētājs

Latvijas Arhitektu savienība (LAS)

Konkursa dalībnieki

Priekšlikumus konkursam var iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Iesniedzamo projektu skaits — neierobežots. Idejas ģenerēšanai konkursa pretendenti var pieaicināt līdzīgi domājošus citas profesijas speciālistus.

Konkursa dalībniekiem jāņem vērā LAS saistības ar organizāciju Arte Communication un izstāžu kuratori Venēcijā Paivi de Grandis. LAS ir rezervējusi izstāžu telpas Venēcijā (attēlā).

Konkursa nolikums

Konkursa noteikumi, darba uzdevums, nosacījumi priekšlikuma noformējumam, saturam uc. konkursam saistoša informācija pieejami LAS mājas lapā, kā arī saņemami LAS sekretariātā darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00

Konkursa priekšlikuma iesniegšanas termiņš — 2008.gada 11.marts līdz plkst.17.00

Materiāli jāiesniedz LAS atbildīgajai sekretārei Veltai Holcmanei, Rīgā, Torņa ielā 11, vai ar norādi Venēcijas biennāle jānosūta pa pastu.

Tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti norādītajā iesniegšanas termiņā.

Darbu prezentācijas laiks tiks precizēts un paziņots katram dalībniekam atsevišķi.

Izstrādājot koncepciju Latvijas ekspozīcijai Venēcijas biennāles 11.starptautiskajā arhitektūras izstādē, jāpiesaista arī izpildītāja organizācija, kas priekšlikumu realizēs Venēcijā, Itālijā. Koordinējošo darbu starp autoriem, kuratoriem Venēcijā un LAS administrāciju var veikt pats projekta autors vai jāpiesaista kurators— administrators. Citā gadījumā LAS rīkos papildus konkursu uz kuratora—administratora vietu.

Konkursa darbu izstrādē jāievēro, ka «nebūtu vēlams izmantot investoru apbūves projektu promotēšanu kā pašmērķi», vienlaikus jāpiedāvā «spēja piesaistīt uzmanību un izraisīt interesi.»

Iespējamie ekspozīcijas satura veidi:

 • arhitektūras, pilsētplānošanas vai kāda cita virziena projekta risinājuma vai tā realizācijas atspoguļojums ar akcentu uz tā konceptuālo būtību (nevis tikai problēmas definējums
 • ar arhitektūru saistītu (vai no tām izrietošu) aktuālu parādību, procesu vai notikumu atspoguļojums
 • ar arhitektūru saistītas (vai no tām izrietošas) konceptuālas idejas izklāsts
 • apskatāmo projektu vai parādību / procesu saistība ar Latviju un Rīgu

Formas izvēle — brīva, pēc autoru ieskatiem: arhitektūras grafika, telpiski modeļi vai instalācijas, multimediji vai citi iespējamie veidi.

Darba realizācijai pieejamais budžets — 50 000 lati bez Venēcijas telpu nomas, LAS administrācijas izmaksām.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

 • projekta atbilstība izstādes tēmai Out There. Architecture Beyond Building / Visumā. Arhitektūra pāri ēkām
 • projekta atbilstība darba uzdevumam
 • projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķis, strukturēti izklāstīta realizācijas gaita
 • projekta tāmes precizitāte un pamatotība (balstīta uz reālām izmaksām)
 • projekta izpildītāja organizācijas līdzšinējā darbības pieredze
 • projekta izpildītāja administratīvā kapacitāte (darbinieki, darba vietas)
 • projekta kuratora(u) līdzšinējā darbības pieredze līdzīgos projektos
 • projekta starptautiskais raksturs

LAS izveidotā žūrijas komisija

Sergejs Ņikiforovs, arhitekts, LAS valdes priekšsēdētājs
Juris Poga, arhitekts, LAS valdes pārstāvis 
Daiga Dzedone, arhitekte, LAS valdes pārstāve 
KM pārstāvis
Rīgas domes pārstāvis
mākslinieks, Mākslas akadēmijas profesors
Sandra Treija, RTU APF pārstāve
Sēdes protokolē LAS atbildīgā sekretāre Velta Holcmane

Konkursa rezultātu paziņošana
Žūrijas komisijai ir tiesības noraidīt visus konkursa pieteikumus, ja tie neatbilst piedāvātajiem vērtēšanas kritērijiem, pieņemot motivētu lēmumu. Tādā gadījumā LAS izsludina jaunu konkursu.
Atbalstītā projekta koncepcija tiek publicēta LAS interneta mājas lapā.

Pēc konkursa rezultātu apkopošanas žūrijas komisija iesniedz konkursa uzvarētāju apstiprināšanai LAS valdē.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx