LAS aicina atbalstīt dalību Venēcijas biennālē

Cien./God. Kolēģi!

No 2010. gada 29. augusta līdz 21. novembrim Venēcijā notiks 12. Starptautiskā arhitektūras izstāde —  Venēcijas biennāle. Izstādes kuratores, japāņu arhitektes Kadzujo Sedzimas dotais  tematiskais uzstādījums — Cilvēki satiekas arhitektūrā — liekas ļoti plašs un pateicīgs visdažādāko ekspozīciju piedāvājumam. Parasti Venēcijas biennālē piedalās valstis ar savām ekspozīcijām, kā arī īpaši aicināti arhitekti vai arhitektu biroji ar saviem priekšnesumiem.

Līdz šim Latvijas Arhitektu savienība, ar Kultūras ministrijas doto deleģējumu, ir  organizējusi trīs ekspozīciju izveidošanu (2004., 2006. un 2008.gados) no četrām Latvijas līdzdalības reizēm kopumā. Visos šajos gadījumos  lielākā izdevumu daļa ir segta no valsts līdzekļiem, piedaloties arī citiem sponsoriem. 

Arī  šogad Latvijas Kultūras ministrija ir saņēmusi  uzaicinājumu piedalīties Venēcijas biennālē, taču, atšķirībā no citiem gadiem, valsts nevar paredzēt šim pasākumam nepieciešamo  finansiālo atbalstu, kādēļ Latvijas piedalīšanā izstādē, līdz ar to arī LAS līdzdalība ekspozīcijas veidošanā ir nopietni apdraudēta.

LAS vērtē līdzdalību tik lielā starptautiskā arhitektūras forumā galvenokārt kā labu iespēju sekot līdzi arhitektūras procesiem pasaulē un mūsu arhitektiem attīstīt savu skatījumu  uz tiem, pilnveidot savas prasmes sadarboties gan vietējā, gan starptautiskā līmenī,  pārbaudīt savu potenciālu izpausties starptautiskajā arhitektūras informācijas laukā, popularizējot savu veikumu gan reālās arhitektūras, gan konceptuālisma laukā . Tādēļ LAS uzskata, ka būtu nepieciešams izvērtēt katru iespēju kā turpināt Latvijas nu jau tradicionālo līdzdalību izstādē, lai līdz šim uzkrātā pieredze un pozitīvās organizatoriskās iestrādes Latvijas pārstāvniecībā Venēcijas biennālē veidojot ekspozīcijas no sākotnējās idejas  līdz realizācijai neietu zudumā.

LAS aicina Latvijas arhitektu birojus, kā arī domubiedru grupas vai individuālus arhitektus izrādīt iniciatīvu nākot klajā ar labām idejām iespējamai Latvijas ekspozīcijai šīgada Venēcijas biennālē, kā arī attiecīga finansējuma piesaistei un ekspozīcijas realizācijai. LAS no savas puses ir gatava atbalstīt šādas pozitīvas iniciatīvas ar konsultatīvu un organizatorisku atbalstu, lai pārvērstu pārejošos šībrīža sarežģījumus iedvesmojošos mūsu kolēģu arhitektu veiksmes stāstos par prieku visai mūsu arhitektu  un viņu domubiedru kopai!

Tuvākajā laikā gaidām ierosinājumus, lai varētu informēt Kultūras ministriju un Venēcijas biennāles organizētājus par turpmāko rīcību Venēcijas biennāles sakarā.

Andris Kronbergs,  LAS Padomes priekšsēdētājs
Edgars Treimanis,  LAS Valdes priekšsēdētājs

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000