Konkurss Salaspils centra ārtelpai

Salaspils novada pašvaldība izsludinājusi metu konkursu mūsdienīga pilsētas galvenā laukuma izveidei un labiekārtojumam, kā arī satiksmes infrastruktūrai pilsētas centrālajā daļā, kur atrodas nozīmīgākās administratīvās un kultūras iestādes. Konkursa termiņš — 26. februāris

Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras
iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā
laukuma izveide un labiekārtojums

Salaspils pilsētas centra apbūve un ielu tīkls uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas, netālu no stacijas ir izveidojies 20. gadsimta otrajā pusē, kad te pakāpeniski attīstījās padomju saimniecības centrs ar administratīvajām, kultūras un daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Pilsētas administratīvo un kultūras centru šodien veido vairākas sabiedriskās ēkas: Salaspils domes ēka, Kultūras nams Rīgava un Mūzikas un mākslas skola, kuru savstarpējais izvietojums dod iespēju izveidot  daudzfunkcionālu pilsētas laukumu, ja vien šo vietu atbrīvotu no aktīvas autotransporta plūsmas.

Metu konkursa mērķis ir rast labāko risinājumu pilsētas centrālās daļas turpmākai attīstībai — uzlabot Salaspils pilsētvidi, izveidojot laikmetīgu un funkcionāli ērtu Salaspils novada administratīvo centru ar reprezentatīvu pilsētas galveno laukumu. Salaspils novads un pilsēta strauji attīstās, līdz ar to nepieciešams uzlabot satiksmes organizācijas risinājumus ielās un krustojumos, radot drošu, universāli lietojamu pilsētas publisko ārtelpu ar gājēju kustības prioritāti un attīstītu velo infrastruktūru. Salaspils pašvaldības vadība pēdējos gados intensīvi atbalsta publiskās ārtelpas kvalitatīvu attīstību (pludmale, 1. vidusskolas teritorija, stacijas laukums, mūzikas un mākslas dārzs Rīgava u.c. projekti, kā arī gājēju un velo infrastruktūra kopumā), un pilsētvide strauji mainās. Topošais pilsētas galvenais laukums būs viens no vērienīgākajiem projektiem.

Konkursa uzdevumos ietilpst arī pilsētvides ainavas koncepcijas izstrāde, kas nodrošinātu kvalitatīvus un ilgmūžīgus stādījumu risinājumus. Īpaša uzmanība jāpievērš ūdenstilpņu krastmalu izmantošanai un iekļaušanai ainavā, kā arī ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanai, jo projekta teritoriju šķērso dīķu – grāvju sistēma, kam ir liela nozīme Salaspils pilsētas hidroloģiskās situācijas regulēšanā, būtiski ietekmējot gan pilsētas funkcionālo plānojumu, gan ainavas vizuālo kvalitāti.

Visa informācija pieejama Salaspils novada mājas lapā

Konkursa balvu fonds ir 15 000 eiro:  pirmā vieta —  7000, otrā vieta — 4000, bet trešā vieta —  2000 eiro, kā arī divas veicināšanas balvas, katra 1000 eiro apmērā. Piedalīties konkursā var jebkura juridiska vai fiziska persona vai to grupas, dalībnieku kvalifikācijai speciālas prasības netiek izvirzītas. Konkursa žūrijā bez Salaspils novada domes pārstāvjiem (viņu vidū arī ainavu arhitekte Daiga Veinberga, kā arī Salaspils novada būvvaldes arhitekts) ir arī arhitekte, LAS pārstāve Ilze Paklone un ainavu arhitekte,  Lauksaimniecības universitātes profesore Daiga Zigmunde.

Konkursa darbus jāiesniedz līdz 2018. gada 26. februārim plkst. 17.00, Salaspils novada domē.

Kontaktpersona:
Daiga Veinberga
T 29277448
daiga.veinberga@salaspils.lv

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx