Apspriež grozījumus RVC saistošajos noteikumos

Līdz 21. novembrim Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsludinājis Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto saistošo noteikumu divu sadaļu — teksta un grafiskās kartes — grozījumu sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.

Grozījumu mērķis — izvērtēt, papildināt un precizēt RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdotos:

  1. Teksta daļu Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
  2. Grafisko karti Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot esošo pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu un apstiprinātos zemes ierīcības projektus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā sabiedrības intereses un racionālas teritorijas izmantošanas prasības.

RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums
Rīgas teritorijas plānojums 2006.—2018.gadam
Rīgas attīstības programma 2006.—2012.gadam

Klātienē apskatāmi:
Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1
Darba dienās: 9—17

Sabiedriskās apspriešanas laikā pieejami arī RDPAD mājas lapās:
www.rdpad.lv/rvc
www.riga.lv/rap

«Teritorijas plānošanas dokumentu regulārā izstrāde ir neatņemama pilsētplānošanas procesa sastāvdaļa. Šobrīd ir mainījušies dažādi normatīvie akti, kā arī ir saņemti institūciju, juridisku un fizisku personu iesniegumi. Tie ir jāizvērtē un jāveic izmaiņas, pamatotas un atbilstošas mūsdienu prasībām», saka RDPAD direktora vietnieks pilsētas plānošanas jautājumos Gvido Princis.

Sabiedriskās apspriešanas laikā RDPAD speciālistu konsultācijas:
Rīgas domē, 3. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1
Katru ceturtdienu: 14—17

RDPAD Pilsētplānošanas pārvalde gaidīs apmeklētājus vai rakstiskus iesniegumus:
Amatu ielā 4, Rīgā, LV 1050
P un C: 14—18

Pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma noslēguma tiks izstrādāta saistošo noteikumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi grozījumu pirmā redakcija, kā arī teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi ar grozījumiem pirmā redakcija, ar kuru interesenti varēs iepazīties un, ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas otrajā posmā.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx