Plānošanas studiju konference

Ceturtdien un piektdien — 4. un 5. februārī LU 74. zinātniskās
konferences ietvaros Zemes un vides zinātņu sekcijas ietvaros notiks plānošanai
veltīto apakšsekciju sēdes, kas pirmo reizi notiks universitātes jaunajā ēkā — Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Torņakalnā.

Programma

4. februārī — Telpiskā plānošana un attīstība
5. februārī — Vietu
plānošana un attīstība

Abas apakšsekcijas notiek 324. auditorijā

Atseviški šogad ir izdalīta apakšsekcija  Ainava un kultūrģeogrāfija — 2. februārī, plkst. 10.00, 319. auditorijā

 

Dalīties ar ierakstu:

Pievienot komentāru

avatar
10000