Arhitektūras izglītība Čikāgā

«Maģistra grāds ASV ir līdzvērtīgs arhitekta diplomam RTU. Jebkura vidusmēra arhitektūras skola ASV ir ieinteresēta izcilu studentu piesaistīšanai maģistratūras studijām un šim mērķim katru gadu atvēl zināmus resursus. Būt lielā pilsētā ir tikpat svarīgi kā studēt labā skolā,» par studijām Ilinoisas Universitātes Čikāgā Arhitektūras skolā stāsta Zane Karpova.

Ilinoisas Universitātes Čikāgā Arhitektūras skolā (University Of Illinois in Chicago, School of Architecture — UIC) nokļuvu nejauši. Tā vietā, lai dotos uz Ņujorku, bija jādodas uz Čikāgu. 2001.gada pavasarī saņēmu RTU Arhitektūras maģistra grādu, vasarā — ASV valdības Fulbraita (Fulbright) stipendiju arhitektūras maģistra grāda iegūšanai ASV. To saņēmu 2002.gadā 4.maijā.

Fulbraita stipendija atbalsta izglītību un pieredzes apmaiņu starp ASV un dažādām pasaules valstīm. Finansiālā atbalsta lielumu nosaka tas, no kuras valsts esi un kādas ir tās prioritātes. Tā kā arhitektūra nebija prioritāšu sarakstā, man atvēlētais finansiālais atbalsts bija neliels. Tas nosedza dzīvošanas izdevumus. Mācību maksu nosedza UIC, kas ik gadu atvēl zināmus resursus izcilu studentu piesaistīšanai maģistratūras studijām.

Piesakoties Fulbraita stipendijai, bija jāuzrāda vairākas skolas, kurās vēlos studēt, un kāpēc tieši tās skolas un programmas mani interesē. Pieteicos uz pāris izcilām arhitektūras un dizaina skolām Ņujorkā. Būt lielā pilsētā ir tikpat svarīgi kā studēt labā skolā, īpaši — ja stipendija finansē tikai vienu mācību gadu. Izcilas arhitektūras skolas ļoti reti nosedz studentu mācību maksu pirmajā mācību gadā. Tiku uzņemta visās skolās, kuras uzrādīju pieteikuma anketā. Visatbilstošākā gan manām prasībām, gan iespējām bija UIC. 2002.gada 9.augustā ielidoju Čikāgā.

Čikāga ir milzīga pilsēta ar izcilu arhitektūras mantojuma apjomu — Daniels Burnhams (Daniel Burnham), Luijs Salivans (Louis Sullivan), Frenks Loids Raits (Frank Lloid Wright), Ludvigs Mīss van der Roe (Ludwig Mies van der Rohe), Valters Nečs (Walter Netsch), Fazlurs Kāns (Fazlur Khan), Helmuts Jāns (Helmuth Jahn), Duglas Garofalo (Douglass Garofalo) un citi. Pilsētā ir trīs arhitektūras skolas: divas privātas — Ilinoisas Tehnoloģiju Institūts (Illinois Institute of Technology — IIT), ko projektējis un vadījis Ludvigs Mīss van der Roe un Čikāgas Mākslas Institūta skola (School of Art Institute), un viena valsts finansēta skola — UIC.

UIC ēku kompleksu pēc sevis izstrādātiem Lauka teorijas (field theory) principiem projektējis viens no SOM vadošajiem arhitektiem V.Nečs. Skola ir kā labirints, kur kāpnes, pandusi un atvērumi savieno dažādas telpas dažādos līmeņos un veidos. Darba telpām logu nav — tikai virsgaisma. Projektēšanas darbnīcas atrodas ēkas vidū vairākos stāvos. Bakalaura programmas studenti ir nodalīti no maģistratūras studentiem. Katriem atvēlēti divi stāvi ar atvērumu vidū, kas nodrošina kopības sajūtu un savstarpējo komunikāciju.

UIC Arhitektūras skola piedāvā arhitektūras bakalaura un trīs dažādas maģistra programmas — Arhitektūras Maģistrs I, II, III. Arhitektūras Maģistrs I ir gada programma jauniem profesionāļiem ar maģistra grādu, kuri vēlas paplašināt savas profesionālās zināšanas. Tas ir ļoti intensīvs apmācību kurss, arhitektūras kritikas un analītisko spēju attīstīšanai. Pamatā — arhitektūras projektēšana un teorija.

Arhitektūras Maģistrs II ir divu gadu programma arhitektūras bakalauriem profesionālās izglītības iegūšanai. Arhitektūras Maģistrs III ir trīs gadu programma bakalaura grādu citās nozarēs ieguvušiem jauniešiem. Tā ir īpaši intensīva programma pamatzināšanu arhitektūrā iegūšanai. Abu programmu pamatā — arhitektūras projektēšana, ēku daļas, konstrukcijas, arhitektūras vēsture un teorija, pilsētbūvniecība, kā arī dažādi ar arhitektūru, mākslu vai tehnoloģijām saistīti izvēles priekšmeti.

Maģistra grāds ASV ir līdzvērtīgs arhitekta diplomam RTU. Lielākā daļa jauniešu ASV, saņemot bakalaura diplomu, pāris gadus strādā arhitektu birojos, iekrāj naudu maģistratūras studijām un papildina savu portfolio. Ņemot vērā manu profesionālo pieredzi un izglītību, es studēju Arhitektūras Maģistrs I programmas ietvaros, koncentrējoties uz mūsdienu projektēšanas metodēm, tehnoloģiskajām iespējām, kā arī apmeklējot gandrīz visus iespējamos arhitektūras teorijas kursus. 

Arhitektūras projektēšana ir sadalīta 4 novirzienos: Aktīvā Prakse; Arhitektūras Tehnoloģijas; Digitālā Prakse un Teorija; Ainava un Pilsētbūvniecība. Aktīvā Prakse studentiem dod iespēju apvienot teoriju, praksi  un sociālās problēmas, strādājot pie reāliem projektiem un kontaktējoties ar pašpārvaldēm, praktizējošiem arhitektiem un potenciālajiem klientiem. Projekti ir saistīti ar dzīves vides un apstākļu uzlabošanu maznodrošināto iedzīvotāju rajonos Čikāgā.

Arhitektūras Tehnoloģijas koncentrējas uz dažādu pieeju izstrādi projektiem, kur vienlaikus tiek attīstīta koncepcija, konstrukcijas, materiāli, kā arī būvniecības metodes. Digitālajā Praksē studenti apgūst mūsdienu dizaina teoriju un metodes, lietojot tādas 3D dizaina programmas kā SOFTIMAGE XSI un MAYA. Abi šie novirzieni piedāvā izstrādāt projektus novietnēm Čikāgā vai kādu starptautiska konkursa projektu. Ainava un Pilsētbūvniecība uzsvars tiek likts uz ainavas nozīmīgumu pilsētvidē. Projektus izstrādā liela mēroga sabiedriskām ēkām, sabiedriskām vietām pilsētvides un ainavas kontekstā.

Iespēja izvelēties kādu no novirzieniem tiek dota studiju programmas pēdējā gadā. Katra semestra sākumā, pasniedzēji īsu prezentāciju veidā izklāsta projektēšanas uzdevuma saturu, norises gaitu un vēlamo gala iznākumu. Ņemot vērā vietu skaitu katrā novirzienā, tiek organizēta loterija. Visos novirzienos īpašs uzsvars tiek likts uz dažādiem ekoloģiskiem aspektiem un būvniecības metodēm. Tā kā es skolā sabiju tikai 2 semestrus, man bija iespēja brīvi izvēlēties, ko un kā vēlos darīt. Pirmajā semestrī izvēlējos Arhitektūras Tehnoloģijas, otrajā — Digitālā Prakse. Man palaimējās strādāt pie izvēlētajiem projektiem un ar izvēlētajiem pasniedzējiem, jo izlozēju vajadzīgos novirzienus.

UIC Arhitektūras skola ir akadēmiska iestāde ar salīdzinoši liberāliem un pragmatiskiem uzskatiem. Daudzas programmas un projektēšanas uzdevumi ir cieši saistīti ar reāliem projektiem un problēmām Čikāgas pilsētā vai piepilsētās. Gandrīz visi pasniedzēji ir praktizējoši arhitekti, daudzi ar starptautisku pieredzi, no Francijas, Spānijas, Itālijas, ar maģistra grādiem no Ivy līgas skolām.

Ne mazāk svarīgi pieredzes, izglītības iegūšanā ir kursa biedri. Ivy līgas skolām ir priekšrocība — tavi kursa biedri bieži ir vieni no labākajiem studentiem pasaulē, kas vēlāk kļūst par izciliem profesionāļiem. Vidusmēra arhitektūras skolā, kā UIC, situācija ir krasi atšķirīga. Ja laimējas, tiek uzņemts kāds talantīgs students, kam nav līdzekļu Ivy līgas skolām, vai arī Fulbraita studenti ar izcilām spējām un zināšanām.

Kopā ar mani skolā tika uzņemti vēl divi Fulbraita studenti no Argentīnas un Venecuēlas. Studenti nāk no visas pasaules. Tāpēc ir jāpievērš uzmanība arhitektūras projektēšanas un teorijas pasniedzējiem, ar kuriem būs jāstrādā un jāgūst pieredze. Vidusmēra skolā parasti ir daži ļoti labi pasniedzēji un lērums viduvēju. Parasti visi vēlas tikt pie labākajiem pasniedzējiem, tāpēc organizē loteriju. Dažādos arhitektūras projektēšanas novirzienos ir dažāds studentu un pasniedzēju skaits. Dažās grupās ir 30 studentu, dažās — 5. Proporcionāli — pasniedzēju daudzums.

Studentiem ir pieejami dažādi resursi — datori, skeneri, printeri, ploteri, maketēšanas darbnīcas, lāzerprinteri, bibliotēkas, izstādes, lekcijas utt. UIC un Čikāgas Mākslas Institūta skolas un Kolumbijas Mākslas koledžas (Columbia College) ietvaros. Arhitektūras skola atrodas vienā ēkā ar Mākslas koledžu, kur arhitektūras studenti var apmeklēt nodarbības. Studenti tiek aicināti pieredzes apmaiņā starp dažādiem departamentiem un skolām, tā paplašinot redzesloku dažādās dizaina un tehnoloģiju disciplīnās.

Pirmajā semestrī Arhitektūras Tehnoloģijas ietvaros strādāju pie starptautiska konkursa projekta Japānā — jaunā Tomihiro SHI—GA muzeja. Grupā bija 5 studenti un izcila pasniedzēja no Parīzes. Projekts izdevās, saņēmu Čikāgas Mākslas Institūta Šifa balvu. Otrajā semestrī Digitālā Prakse ietvaros strādāju pie Arhitektūras skolas projekta Ogletorpes Universitātē Atlantā. Studenti šī projekta laikā apgūst jaunas datorprogrammas, kā arī iepazīst jaunāko arhitektūras teorijā. Katru nedēļu jāizlasa vismaz viena neliela grāmata. Arī katrā teorijas kursā katru nedēļu ir jāizlasa pa nelielai grāmatai, tātad — nedēļā sanāk izlasīt un izprast vairākas grāmatas. Dažos teorijas kursos katru otro nedēļu ir jāraksta apcerējumi.

Darbs ris saspringti un intensīvi. Gulēšanai atliek pāris stundas. Studenti skolā uzturas no agra rīta līdz vēlam vakaram, tur arī veic lielāko daļu darba apjoma. Daži tur pārvācas uz dzīvi. Projektu aizstāvēšanas notiek divas reizes gadā — semestra vidū un beigās. Aizstāvēšanā var piedalīties visi interesenti. Un pieaicina kritiķus, kas analizē, apspriež projektus un uzdod jautājumus studentiem. Tie ir pasniedzēji no skolas, pilsētā praktizējoši profesionāļi, no citām arhitektūras skolām pieaicināti profesori vai arī pašvaldību pārstāvji, ja projekti ir reāli pasūtījumi. Nozīmīgākais notikums ir aizstāvēšanās katra semestra beigās. Katra mācību gada beigās pēc projektu aizstāvēšanas organizē maģistratūras labāko studentu darbu izstāde.

Kopš pagājušā gada pavasara semestrī notiek tā saucamais Darba tirgus. Arhitektūras firmas no Čikāgas prezentē savus projektus un prakses principus. Pēdējo kursu studenti var iepazīties, rādīt savus portfolio un pieteikties uz darba intervijām.

Intensīvi strādājot, vari tikt izvirzīts dažāda mēroga stipendijām. Nozīmīgākā ir SOM stipendija ceļošanai. To piešķir diviem labākajiem arhitektūras bakalaura un maģistratūras studentiem ASV. Studentus stipendijai izvirza viņu skola — katra no trim Čikāgas arhitektūras skolām, studenti žūrijai iesniedz vienu savu labāko projektu. Konkursā piedalās visas ASV akreditētās arhitektūras skolas, ieskaitot Ivy līgu. Čikāgas Mākslas Institūta Šifa balvu ik gadu piešķir labākajam studentam maģistratūras pēdējā kursā Čikāgā.

Studijas beidzu kā viena no labākajām studentēm savā skolā, saņēmu Šifa balvu, kā arī SOM stipendiju ceļošanai. 2003.gada vasarā ceļoju uz Japānu. Apskati iespaidus frazenkarpova.com

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx