Mūkusalas laukumu un torņu pilsēta

Publiskās ārtelpas daudzveidību un izsvērtu pilsētbūvniecisku koncepciju teritorijas attīstībai Mūkusalā piedāvāja Briseles arhitektu birojs 51N4E. SIA Dommo rīkotajā starptautiskajā konkursā viņu priekšlikums Jaunā Rīga: laukumu pilsēta / torņu pilsēta, kopā ar Uģa Šēnberga arhitektu biroja projektu Kīleveins tika atzīts par uzvarētāju.

Jaunā Rīga:
Laukumu pilsēta/ torņu pilsēta

Šis ģenerālplāns ir dinamisks instruments, kas ļaus visām iesaistītajām pusēm ar to ērti un radoši strādāt nākamajos gados. Tāpēc visi laukumi un ēkas ir iedalītas 2 daļās — fiksētās (noteiktās) un viegli pielāgojamās (vispārējās).

Noteiktais laukumu un ēku izvietojums konkretizēs visu plānojumu. Tas detalizēti apraksta noskaņu, atmosfēru, mērogu un dažu galveno plānojuma elementu nozīmi. Tas veido Mūkusalas projekta pamatu. Brīvi pielāgojamie (un vispārinātākie) laukumi un torņi ļauj veidot dažādus izkārtojuma variantus atbilstoši laika gaitā mainīgajām prasībām (skat. diagrammas). Tie ir attēloti kā dažādiem mērķiem paredzētu iespēju virkne. Noteikto un brīvi pielāgojamo elementu apvienojums rada telpisku daudzveidību, kā arī nodrošina jaunās Rīgas ekonomisko dzīvotspēju. Šajā Mūkusalas ģenerālplāna uzlabotajā un papildinātajā variantā vienādā mērā ir ņemti vērā visi svarīgie jautājumi, piem., īpašumu robežas, būvniecība kārtās, dažādas (automašīnu, gājēju, riteņbraucēju) plūsmas, autostāvvietas, funkciju izvietojums un ilgtspējība.

PIECI GALVENIE LAUKUMI

Jaunā ģenerālplāna pamatā ir SIA Dommo piederošo īpašumu robežas, kā arī 5 galveno laukumu izvietojums. Šie laukumi gandrīz dabiskā veidā sadala visu teritoriju, atvieglojot orientēšanos tajā un savienojot galvenos teritorijas elementus (upi, grāvi).

Centrālais parks

Šis zaļais laukums atrodas pašā teritorijas vidū. Tas tiešā veidā vai ar celiņiem ir savienots ar visiem pārējiem galvenajiem laukumiem. Centrālais parks, kas atgādina Soho laukumu Londonā, ir gan pilsētas laukums, kurā var nokļūt ar automašīnu, gan apzaļumota publiska telpa. Centrā novietotais parks ir iežogots, tādējādi tas ir gan publiska telpa, gan vieta, kurai noteiktā laikā piekļuve ir ierobežota.

Daugavas laukums

Daugavas laukums iziet uz Mūkusalas ielu un uz Daugavu, paverot skatu uz Vecrīgu. Visā apbūves plānā šis ir visatvērtākais laukums, kas stiepjas pāri Mūkusalas ielai uz upes pusi, kur tas beidzas kā krastmalas promenāde. Daugavas laukums kļūs par šīs jaunās pilsētas daļas zīmolu, un tas kalpos kā dažādu transportlīdzekļu (automašīnu, autobusu) pieturvieta un iebrauktuve apakšzemes autostāvvietā. Laukums pilnībā ir publiska telpa.

Krastmala gar Kīleveina grāvi

Trešais laukums ir pret upi vērstā Daugavas laukuma līdzinieks. Šī pussala gar Kīleveina grāvi piedāvā samērā klusu patvērumu ar nelielām kafejnīcām un restorāniem. Publiskajā krastmalā var nokļūt ar automašīnu, tai apkārt ir izveidojusies galvenokārt dzīvojamā apbūve.

Dommo galerija

Šis garais tirdzniecības laukums savieno Mūkusalas ielu ar Buru ielu. Dommo galerija tiks veidota kā grezna, pārsegta iela ar pirmā stāva līmenī līdzās izvietotiem veikaliem, restorāniem un dārgiem birojiem. Pārsegums ļauj radīt jauku iekštelpu klimatu. Dommo galerija ir veidota kā gājēju iela.

Kanāla iela

Šis laukums paver skatu uz visu plānoto apbūvi — no upes grāvja virzienā, kur lineāra apbūve ūdens tuvumā ir galvenais elements. Pa Kanāla ielu automašīnas var lēni virzīties no Mūkusalas ielas Kīleveina grāvja krastmalas virzienā caur tā kreiso krastu. Kreisajā krastā galvenokārt atrodas mākslinieku darbnīcas un biroji, bet klusākais un saulainais labais krasts ir atvēlēts dzīvojamai apbūvei ar rindu mājām, kuru priekšā atrodas nelieli dārziņi, kā arī dažām nelielām kafejnīcām.

MAINĪGS AUGSTUMS, ARHITEKTŪRA UN BLĪVUMS

Oriģinālais pamatnes un torņu izvietojums tiek saglabāts. Tomēr uzlabotajā variantā mēs piedāvājam variēt gan pamatnes, gan torņu augstumu, tādējādi palielinot visa kompleksa daudzveidību, rotaļīgumu un dinamismu. Pamatnes augstumu varētu variēt starp 4 un 6 stāviem, torņu augstumu — starp 12 un 16 stāviem.

Kas attiecas uz arhitektūru, mēs uzskatam, ka no kompozīcijas viedokļa vislielāko efektu var panākt, izceļot dažus torņus un to pamatnes (īpašos elementus), bet pārējos veidojot daudz vispārinātākā stilā.

Gadījumā, ja apbūves blīvums būs jāsamazina (mazāk kā 250%), torņu skaitu un apjomu var viegli pielāgot. Dažu torņu apjomu var veidot vieglāku, mazāku un smalkāku, bet citus torņus var vispār neiekļaut projektā. Tomēr ir pats par sevi saprotams, ka ir jāņem vērā torņu minimālais skaits, lai ģenerālplāns būtu efektīvs.

DAUDZVEIDĪGĀS IESPĒJAS

Pavisam mēs piedāvājam 4 «īpašus» torņus — zaļo, Daugavas, cilindrisko un spoguļu torni. Pārējie 5 daudz vispārinātākā stilā veidotie torņi pilda savas tiešās funkcijas — konsoles, savienojošā elementa, stūrakmens… Kopā tie veido vienotu ansambli ar īpašu siluetu.

Pamatnes jumtu ir paredzēts veidot kā klāju, kas savieno atšķirīgu noskaņu telpas – privātu telpu (jumta terases dzīvokļus), daļēji publisku telpu (viesnīcas peldbaseinu) un visbeidzot publisku telpu (autostāvvietu). Klāja segums paaugstinātā pirmā stāva līmenī starp torņiem atsegs skatu uz apkārtni.

Dažas no pamatnes garajām fasādēm var sadalīt sīkāk turpmākā ģenerālplāna izstrādes gaitā. Šajā sakarā ir ļoti svarīgi, lai tiktu saglabāts ģenerālplānā piedāvātais mērogs un identitāte.

AUTOSTĀVVIETAS / PLŪSMAS

Plašākā nozīmē Mūkusalas ielas rajona apbūve darbosies kā savienojošs elements. Gājēji no jaunās autobusu pieturas Mūkusalas ielā, ejot pāri vairākiem laukumiem (Daugavas laukumam, Centrālajam parkam, krastmalai gar Kīleveina grāvi), varēs nokļūt nākotnē plānotajā administratīvajā centrā. Šis gājēju ceļš arī nodrošinās piekļuvi Kīleveina grāvja rietumu daļas apkārtnei.

Pa lēnas satiksmes joslu gar Kanāla ielu un Kīleveina grāvja krastmalu būs iespējams ar automašīnu nokļūt no Mūkusalas ielas Buru ielā (un otrādi). Šo ceļu galvenokārt izmantos rajona iedzīvotāji, biroju darbinieki un apmeklētāji. To paredzēts veidot kā divvirzienu ielu ar lokveida ceļiem pieturvietās. Tā būs ierīkota tā, lai nepieļautu ātru braukšanu un lai to nevarētu izmantot kā īsāko ceļu. Lēni braucošo automašīnu straume arī atdzīvinās laukumus.

Daudzie velosipēdistu un gājēju celiņi caurvij Mūkusalas ielas rajona apbūvi, padarot to vieglāk pieejamu un sasaucoties ar blakus esošo (perspektīvo) apbūvi, piemēram, administratīvo centru.

Kopumā teritorijā paredzētas 5 autostāvvietas ar 3020 vietām:

  • apakšzemes autostāvvieta pagrabstāva līmenī, kas aizņem lielāko daļu teritorijas (vieta 1750 automašīnām), piekļuve no Daugavas laukuma, Buru ielas un Kanāla ielas
  • autostāvvieta paaugstinātā virszemes līmenī, kas atrodas teritorijas austrumu daļā ar nelielu pazeminājumu no Mūkusalas ielas Centrālā parka virzienā (vieta 600 automašīnām), piekļuve no Buru ielas un Daugavas laukuma
  • autostāvvietas ielu malās virszemes līmenī – pie dzīvojamām mājām un automašīnu īslaicīgai novietošanai (130 vietas)
  • autostāvvietu ēka — piekļuve no Buru ielas (300 vietas)
  • autostāvvieta uz jumta — piekļuve no Buru ielas (240 vietas)

KRASTMALAS

Lai gan teritorijas austrumu un rietumu daļas krasi atšķiras, tās abas atrodas ūdens malā. Upes pusē krastmalā tiks veidota ostai raksturīgā atmosfēra, iekļaujot arī Mūkusalas ielu. Mūsu priekšlikumā Mūkusalas iela pārvēršas par zaļu bulvāri. Vienīgais izņēmums šajā ielas apbūves plānā ir Daugavas laukuma paplašinājums, kur Mūkusalas iela krasi iziet uz upi un vecpilsētu.

Kīleveina grāvja krastmala ir jāuztver kā pirmais aizmetnis pašlaik novārtā atstātās teritorijas pārvēršanai par ekskluzīvu atpūtas vietu.

INTENSITĀTES DIAGRAMMA/ ĪSTENOŠANA KĀRTĀS

Visā Mūkusalas ielas rajonā ir paredzēta tikai un vienīgi jaukta apbūve, taču ar dažādu procentuālo dalījumu. Ziemeļu daļā (Kanāla iela, Kīleveina grāvja krastmala) galvenokārt ir paredzēta dzīvojamā apbūve ar dažiem nelieliem tirdzniecības objektiem un biroju telpām. Dienvidu daļā (Dommo galerija, Daugavas laukums), kur apbūves intensitāte ir lielāka, lielākoties atradīsies biroji un mazumtirdzniecības objekti, taču šeit būs arī daži augstas kvalitātes dzīvokļi, kas piedāvās brīnišķīgus skatus uz apkārtni.

Visu Mūkusalas ielas rajona attīstības plānu var īstenot 4 vai 5 kārtās. Ir ļoti svarīgi, lai katra kārta iekļautu visas programmā paredzētās funkcijas (dzīvojamā apbūve, tirdzniecības objekti, biroji, autostāvvietas). Pirmā kārta, kas paredz upes malas izbūvi (Daugavas laukums un Centrālais laukums), būs vissvarīgākā. Otrās kārtas laikā tiks izbūvēta Kīleveina grāvja krastmala, lai pēc abu kārtu beigām abas krastmalas būtu savienotas. Trešās un ceturtās kārtas laikā tiks uzbūvēta Kanāla iela un Dommo galerija, izveidojot savienojumu ar Buru ielu un blakus esošo apbūvi ziemeļos. Katru kārtu iespējams realizēt, piesaistot citu arhitektu komandu.

Savā priekšlikumā mēs cenšamies izmantot telpisko valodu, kas varētu paaugstināt ilgtspējību. Ģenerālplāna mērogā ilgtspējība nozīmē to, ka ēku apjomi tiek veidoti tā, lai tos varētu izmantot dažādiem mērķiem, neizdarot krasas izmaiņas, situācijai mainoties laika gaitā. Bez tam laukumu, pamatnes un torņu mērogs un novietojums nodrošina ļoti labu izsauļojumu.

Mūkusala. 51N4E. Projekta galerija

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
2 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
miķelis

Varbūt šo var saukt par kvalitātīvu arhitektūru: nav pasakainu nereālu vizualizāciju, nav bērnišķīgu pašsaprotamu shēmu, bet kas galvenais – netiek blefots!

murgs

Galīgi galvu saspiedis!!!?? Ta tachu ir reālākā pasaka!! Kārtējā arhitekta domu lidojums mākoņos!!! Arhitektūra nebeidzas ar zīmējumu, bet ar konstrukcijām, konstruktīvo shēmu!! un tādu es tur neredzu!!

Un es tur redzu vienu vienīgu blefu!

2
0
Lūdzu, komentējietx