a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Piektdien, 13. oktobrī RTU Arhitektūras fakultātē notiek gadskārtējā zinātniskā konference. Šogad to jau dienu iepriekš ievada atsevišķs pasākums — pirmais Baltijas valstu arhitektūras doktorantu seminārs, kurā par saviem pētnieciskajiem darbiem stāstīs doktora studiju programmas studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.


RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes aicina pieteikt dalību gadskārtējā augstskolas zinātniskajā konferencē, kas notiks 13. un 14. oktobrī. Pieteikšanās un kopsavilkumu iesūtīšanas termiņš — 1. augusts.


15. jūnijā plkst. 14.00 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 115. auditorijā notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā Ilze Rukmane-Poča aizstāvēs disertāciju Mākslu sintēze Latvijas arhitektūrā Arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.


Rīgas pilsētas arhitekta birojs un pētniece Linda Leitāne-Šmīdberga aicina arhitektus un birojus sniegt ziņas par konkursiem Rīgā, kuros tie piedalījušies pēdējās divās desmitgadēs, lai palīdzētu izveidot brīvi pieejamu datubāzi, kurā apkopota  informācija par arhitektūras konkursu praksi no 1991. līdz 2013. gadam.

3 komentāri


24. februārī plkst. 14.30 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 433. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 18 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā promocijas darbu Vizuālais attēlojums Latvijas telpiskajā plānošanā Arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšana iaizstāvēs Ilze Paklone.


Ojārs Spārītis
Versija par Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcu
Jelgavas pilsētas pašvaldība, 2011


17. jūnijā plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes  Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē Āzenes ielā 18, 433. auditorijā notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā promocijas darbu Mākslu ēku arhitektūra Latvijā arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Agate Eniņa.

8 komentāri


Pirms pāris nedēlām klājā nāca grāmata Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība – apjomīgs pētījums, kas pavada un apstiprina Kuldīgas centienus iekļūt UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.  Aptuveni 600 lappušu biezais izdevums, kas aptver laiku no Kuldīgas pirmsākumiem līdz mūsdienām, profesora Jāņa Krastiņa vārdiem, ir viens no nopietnākajiem pētījumiem, kas tapis kādai no Latvijas mazpilsētām.

5 komentāri


Trešdien, 14. decembrī, plkst. 15.00 Latvijas Institūtā notiks diskusija Rīgas identitātes: vieta, laiks, telpa, kurā par tēmu Bolderājas telpiskās vides identitāte reflektēs RTU APF asociētie profesori Uģis Bratuškins un Sandra Treija, bet par Rīgas arhitektūras identitāti — Jānis Dripe.

9 komentāri


Pirms dažām dienām kompānija Mercer publicēja sava ikgadējā pētījuma rezultātus —  reitingu, kurā pasaules pilsētas sarindotas pēc dzīvošanas apstākļu kvalitātes. Jau trešo gadu par dzīvošanai vispiemērotāko pilsētu pasaulē ir atzīta Vīne, bet kopumā vāciski runājošās pilsētas saraksta pirmajā desmitniekā šogad aizņem sešas vietas. Rīga ir 91. vietā.

5 komentāri


Pirms vairāk nekā pusgada noslēdzās otrais konkurss Brīvības alejai, atstājot mazliet jokainu sajūtu — nekļuva skaidrs, ko vēlamies no šīs vietas un vai ir nepieciešams un vispār iespējams mūsdienās kādai publiskai telpai uztiept šādu ideoloģisku dimensiju. Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, A4D rīkoja diskusiju, kurā piedalījās arhitekti, mākslinieki, mākslas vēsturnieki un filosofi. Valsts svētku nedēļa ir atbilstošs brīdis diskusijas teksta publicēšanai.

33 komentāri


2. septembrī plkst. 10.00 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē Āzenes ielā 16/20, 406.telpā notiks Māras Liepas-Zemešas promocijas darba Pilsēttelpas attīstība Rīgā publiskās aizstāvēšanas sēde.

19 komentāri


Eiropas Arhitektu padome (ACE; Architects' Council of Europe) aicina arhitektus līdz 18. jūnijam piedalīties regulārajā aptaujā par ekonomiskās krīzes ietekmi uz nozari Eiropas valstīs.


Igaunijas jaunie bērnudārzi ir mūsdienīgāki un vairāk «uz bērnu orientēti», nekā lielākā daļa jauno pirmskolas iestāžu Latvijā, kur šīs būves vēl arvien ir marginālās arhitektūras sfērā. Pilnā versija Latvijas architektūras žurnālā publicētajam rakstam, ietverot gan plašāku attēlu galeriju, gan sīkumus un asumus, kas žurnālā noīsināti.

11 komentāri


Ceturtdien, 17. jūnijā, plkst. 10.00 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē notiks maģistra darbu aizstāvēšana. Savukārt jau rīt, 16.jūnijā plkst. 12.00 savu promocijas darbu Rīgas centra arhitektoniski telpiskās vides kvalitāte 1995-2010 aizstāvēs Juris Dambis.


Eiropas Arhitektu padomes (ACE; Architects' Council of Europe) jaunākais ikceturkšņa pētījums par ekonomiskās krīzes ietekmi uz arhitektūras praksi Eiropā liecina, ka publiskais sektors nozari pametis novārtā, liekot arhitektiem pesimistiskāk vērtēt nākotnes izredzes.

10 komentāri


Inspira

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.