a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Raidījums Adreses 23. novembrī laiž klajā šāgada sezonas noslēguma sēriju, un tai sagatavojis divus īpaši vērienīgus stāstus — par lielāko Latvijas muižu un lielāko Latvijas pili. Sērijas tēma — mantojums. Ne tikai arhitektoniskā, bet arī nācijas psiholoģiskā izpratnē — ko nozīmē apgūt un uzturēt seno aristokrātu dzimtu mantojumu, kas mums, latviešiem, nekad iepriekš nav piederējis?


Pagājušajā gadā uzvirmoja kaislības ap Depo veikala ieceri Jelgavā, pils tuvumā. Arhitektūras konkursa rezultāti gan apmierināja žūriju un lokālplānojuma prasības, taču nemaina faktu, ka šāda milzīga un komerciāla ēka pils tuvumā, vienalga dominēs ainavā, neraugoties uz to, cik īpaši dizainētas būtu veikala-noliktavas fasādes.

32 komentāri


Ojārs Spārītis
Versija par Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcu
Jelgavas pilsētas pašvaldība, 2011


14.-15. maijā Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē notiks Arhitektūras un būvniecības katedras Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes studentu diplomprojektu aizstāvēšana — Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 117. auditorijā no plkst. 09.00.

12 komentāri


Pirms gada Jelgavā atklātais puķu veikals turpina vietas tradīciju, jo uzbūvēts ziedu tirdziņa vietā. Vienkāršā, bet vienlaikus spilgtā ēka iezīmē kvartāla stūri un tās tēlam piemīt kaut kas no 70. gadu arhitektūras elegances, sasaucoties gan ar netālu esošās baznīcas kontraforsiem, bet jo īpaši — ar 103. sērijas dzīvokļu mājām.

45 komentāri


Kuras ir ievērojamākās 2010. gada būves un kādi bijuši svarīgākie gada notikumi Latvijas arhitektūrā? A4D piedāvā kopsavilkumu par nozīmīgāko.

4 komentāri


Apgāds Neputns laidis klajā grāmatu Senā Jelgava — bagātīgi ilustrētu un apjomīgu rakstu krājumu par šo zudušo pilsētu kā kultūrvēsturisku parādību visās tās izpausmēs.

1 komentārs


Pabeidzot vairākus gadus ilgušos rekonstrukcijas darbus, 16. novembrī svinīgi tika atklāts Jelgavas  Reģionālā tūrisma centrs. Kopā ar Akadēmijas laukumu un Jāņa Čakstes pieminekli jaunatgūtais tornis, būdams autentiska mantojuma daļa, veido dziļi simbolisku karā izpostītās pilsētas vietu, kurā sastopas dažādi vēstures slāņi, pilsētas publiskā telpa un mūsdienīgas funkcijas — tornī izvietotais tūrisma informācijas centrs, restorāns un skatu platforma.

6 komentāri


14.—18.septembrī Jelgavā tiek gaidīti topošie arhitekti un ainavu arhitekti, viņu pavadoņi un kolēģi, lai piecu dienu radošā pasākumā meklētu attīstības iespējas pilsētas centra kvartālam, kur atradas Jelgavas mašīnbūves rūpnīca.


Apkopojot Bietei iesūtītos priekšlikumus un komentārus, A4D aicina balsot par būvēm, kas ir netīkamas, liekas aplamas un nevietā, kas kaitē publiskajai telpai un degradē pilsētvidi. Aptaujai iesūtītās ēkas un būves ir dažādas, un lasītāju balsojums noteiks, kuras no tām tiks izvirzītas galvenajām balvām un apspriešanai žūrijas lokā.

22 komentāri


Vēl tikai līdz 24.martam iespējams izvirzīt kandidātus Bietes balvai. Bietes analogi citviet — dažādi neglītāko un sliktāko ēku saraksti atklāj, ka lielāka jēga ir tajos gadījumos, kad tiek noteikti saprotami vērtējuma kritēriji un kad izvirzīto kandidatūru pavada skaidrs pamatojums un izvērtējums.

27 komentāri


Šodien, 2.jūnijā, kā arī 3. un 4.jūnijā, plkst.9.00 Lauku Inženieru fakultātē, Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 802.auditorijā notiks ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas diplomprojektu aizstāvēšana.


Pirmdien, 14.aprīlī Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lielajā zālē Arhitektūras un būvniecības katedra organizē ikgada starptautisko zinātnisko konferenci ainavu arhitektūrā, kuras tēma šogad ir Dzīves kvalitāte un estētiskās vērtības ainavā.

3 komentāri


29.novembrī Jelgavā noslēdzās arhitektu simpozijs Jelgavas pilsētbūvniecības mantojums rītdienas skatījumā, noskaidrojot labāko darbu autorus pilsētas vēsturiskā mantojuma saglabāšanai mūsdienu vidē. No kara atstātajām vecpilsētas drumslām pilsēta izvēlas pragmatiski saliktu Jelgavas sirdi.

1 komentārs


Ceturtdien, 29.novembrī noslēgsies Jelgavas pašvaldības rīkotais atklātais arhitektu simpozijs Jelgavas pilsētbūvniecības mantojums rītdienas skatījumā, kurš aizsākās 26.oktobrī. Latvijas un Lietuvas profesionāļi diskutēja par trim pilsētas vēsturiskās apbūves teorijām, lai sniegtu ideju skices attīstības vīzijām katras no tām arhitektoniski telpiskai apvienošanai ansamblī.

2 komentāri


Izsludināts skiču konkurss Jelgavas pils fasāžu izgaismojums, ko organizē Jelgavas pašvaldība, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvenergo. Dizaineri, mākslinieki, arhitekti, arhitektūras un mākslas studenti aicināti piedāvājumus iesniegt līdz 26.novembrim.


Šodien, 15.martā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Arhitektūras un būvniecības katedra organizē Starptautisku zinātnisko konferenci ainavu arhitektūrā Regional Experience in Urban Landscape Planning and Design.


Inspira

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.